Technologie w IT

Zobacz, jakie technologie są najpopularniejsze wśród specjalistów IT w 2024. Sprawdź, najpopularniejsze języki programowania, systemy operacyjne czy narzędzia AI

Raport Społeczności IT 2024 Hero Image

Technologie

Najpopularniejszy język programowania
Również języki skryptowe, znaczników i zapytań; pytaliśmy o języki używane w pracy
SQL
41.7%
JavaScript
40.0%
Python
33.5%
HTML/CSS
30.9%
TypeScript
30.6%
Java
27.1%
C#
18.9%
PHP
11.3%
C++
6.6%
Kotlin
5.0%
Go
4.5%
Bash / PowerShell
3.8%
C
3.8%
Ruby
1.6%
Swift
1.6%
Rust
1.5%
Groovy
1.4%
Dart
1.4%
JavaScript pozostaje z praktycznie takim samym wynikiem, jak w roku ubiegłym, jednak spada na miejsce drugie z pierwszego, gdyż wykorzystanie SQL w pracy zwiększyło się z 39% do 41,7% wśród respondentów. Podobnie ma się sytuacja Pythona, u którego pasek wykresu procentowo się nie zmienił, ale mimo to spadł z 3. na 4. miejsce na rzecz HTML/CSS, które w 2023 zyskały wynik 32% a teraz już 30,9%. Pozostałe języki zyskały niemalże tyle samo procent głosów, co w roku ubiegłym.

Komentarz

Pierwsze miejsce zajmuje SQL i nie jest to przypadek. Programujesz aplikacje internetowe? A może mobilne? Data Science czy AI to Twój konik? Bez dwóch zdań dane gdzieś trzeba trzymać, a SQL sprawdza się tu świetnie.

Przechodząc jednak do bardziej “twórczych” języków, widać mocną pozycję JavaScriptu czy TypeScriptu. Rozwój Node od lat plasuje JS nie tylko w kategoriach jedynego języka działającego bezpośrednio po stronie przeglądarki (pomijając HTML), ale również poważnego kandydata do backendu, gier, a nawet i hardware. Bez wątpienia, warto go znać.

Nie dziwi również rozwój Pythona na 3. miejscu. W dobie sztucznej inteligencji przewiduję, że język ten będzie jedynie zyskiwał na znaczeniu. I choć jego styl oraz składnia, w przeciwieństwie do nadal popularnych języków obiektowych jak Java, C# czy mój ulubieniec - PHP, jest nieco inna, warto skierować swoją uwagę również tutaj.

Go, Rust czy R, choć nie plasują się wysoko, uznawane są za języki dla specjalistów. Warto więc zwrócić uwagę nie tylko na to, za czym podąża tłum, ale też na to, w czym konkurencja na rynku jest mocno ograniczona. Nie polecałbym jednak wyboru tych technologii początkującym, gdyż są one nieco bardziej wymagające. Może się jednak okazać, że dzięki swojej niezbyt dużej powszechności, to ciekawa i dobrze opłacana nisza.

Marcin Lenkowski
Marcin Lenkowski
Senior Software Engineer | @lenkowski_dev
Jakiego rodzaju rozwiązań używasz?
Na podstawie odpowiedzi Adminów, specjalistów DevOps i Programistów
Chmurowe
58.3%
On-premise
29.8%
Serwery dedykowane
28.3%
Serverless
13.5%
VPS
12.4%
Inne
16.8%
Jakiego systemu operacyjnego używasz w pracy?
Windows
73.5%
Linux
65.2%
macOS
24.3%
Inny
3.1%
Windows
94.2%
Linux
8.9%
macOS
7.4%
Inny
0.8%
Windows
73.8%
Linux
33.8%
macOS
26.2%
Inny
3.1%
Windows
54.8%
Linux
42.3%
macOS
25.0%
Windows
80.6%
Linux
36.5%
macOS
16.7%
Inny
4.0%
Windows
76.6%
macOS
26.5%
Linux
13.7%
Inny
1.4%
Windows
61.2%
Linux
35.0%
macOS
28.3%
Inny
0.6%
Windows
94.0%
Linux
31.5%
macOS
21.5%
Inny
3.4%
Windows
82.5%
macOS
22.3%
Linux
21.3%
Inny
1.0%
macOS
69.5%
Windows
35.8%
Linux
2.1%
Inny
1.1%
Sporą różnicę względem 2023 można zaobserwować w przypadku Architektów IT, którzy ostatnio w 83% wybierali Windows, teraz to już tylko 74%. Linux również stracił na popularności, macOS zyskał natomiast 5pp. Taką samą sytuację obserwujemy w przypadku specjalistów Data Science/ML/AI. W pozostałych specjalizacjach wyniki zmieniły się nieznacznie.
Jakiego systemu operacyjnego używasz w domu?
Windows
80.3%
Linux
41.4%
macOS
26.7%
Inny
1.7%
Windows
90.8%
Linux
16.8%
macOS
12.2%
Inny
1.9%
Windows
64.6%
macOS
41.5%
Linux
33.8%
Inny
1.5%
Windows
73.8%
Linux
39.8%
macOS
24.3%
Windows
85.2%
Linux
30.0%
macOS
18.4%
Inny
2.8%
Windows
75.6%
macOS
33.0%
Linux
12.4%
Inny
3.4%
Windows
75.2%
Linux
28.6%
macOS
26.7%
Inny
1.1%
Windows
89.3%
Linux
30.9%
macOS
26.2%
Inny
2.7%
Windows
88.1%
macOS
19.9%
Linux
14.2%
Inny
1.1%
macOS
60.0%
Windows
56.8%
Linux
3.2%
Inny
1.1%
Jakich systemów operacyjnych używasz na telefonie?
Android
66.7%
iOS
41.7%
Inny
0.2%
Android
71.1%
iOS
36.5%
Android
60.0%
iOS
47.7%
Android
62.9%
iOS
39.0%
Android
71.1%
iOS
33.6%
Inny
1.6%
Android
60.4%
iOS
46.4%
Android
68.0%
iOS
34.7%
Inny
0.5%
Android
70.2%
iOS
48.3%
Inny
1.3%
Android
71.8%
iOS
39.6%
Inny
0.3%
iOS
64.6%
Android
37.4%
Jak widzisz wpływ sztucznej inteligencji na przyszłość swojej kariery?
To szansa
52.9%
Nie ma to wpływu
20.6%
To zagrożenie
13.6%
Nie wiem
12.9%
O 4pp ankietowanych mniej niż w poprzednim raporcie uważa, że AI to szansa. Tyle samo więcej uważa z kolei, że to jednak zagrożenie. Mniej zdecydowane odpowiedzi zyskały taki wynik, jak w roku ubiegłym.

Komentarz

Od kilku lat obserwujemy stale rosnące zainteresowanie rozwiązaniami opartymi o technologię sztucznej inteligencji, a obecnie wiele potrzeb biznesowych wymaga budowania algorytmów o znacznym stopniu skomplikowania. Skoro więc AI staje się oczekiwanym biznesowo rozwiązaniem, nic dziwnego, że jest nim również zainteresowana coraz większa liczba programistów myślących o rozwoju swoich umiejętności i kariery. Wewnątrz naszych struktur IT obserwujemy duże zainteresowanie działaniami powołanego w formie sandbox’a zespołu PZU GPT Lab. Zespół testuje wykorzystanie popularnej generatywnej sztucznej inteligencji w realizacji potrzeb biznesowych. Udostępniamy naszym pracownikom programy szkoleniowe, aby mogli poszerzać swoją wiedzę i zdobywać ważne dla nas umiejętności, a jednocześnie dajemy im możliwość przetestowania zdobytej wiedzy w praktyce. Staramy się dzielić wiedzą i doświadczeniem dotyczącym sztucznej inteligencji m.in. podczas wewnętrznych konferencji, np. PZU Tech Day, czy realizując podcast <<silni w IT>> o technologii, którego pierwszy sezon poświęciliśmy AI.

W wynikach raportu widzimy, że połowa badanych dostrzega w AI szansę dla rozwoju swojej kariery. Ten poziom jest porównywalny do wyników zeszłorocznego badania. Sceptycy wciąż stanowią zdecydowaną mniejszość. Pozytywne nastawienie do AI może być częściowo związane właśnie z umiejętnościami dotyczącymi użycia kolejnego narzędzia, poszerzaniem wachlarza posiadanych kompetencji, a tym samym podnoszenia swojej wartości w oczach potencjalnych pracodawców. Jednocześnie wielu specjalistów IT widzi szansę w rozwiązaniach wspierających codzienną pracę i wytwarzanie oprogramowania, szczególnie tego o niskim stopniu skomplikowania. W PZU testujemy wewnętrznie popularne rozwiązania, staramy się zweryfikować rzeczywistą wartość, jaką mogą przynieść one programistom.

Aleksandra Kozacka
Aleksandra Kozacka
Dyrektor ds. Dostarczania Rozwiązań IT
PZU
Których narzędzi AI używasz na co dzień?
Chatboty - ChatGPT, Bard itp.
65.3%
Nie korzystam z narzędzi AI
31.7%
Asystenty kodowania - GitHub Copilot, CodeWhisperer itp.
11.1%
Generatory obrazów - Midjourney, DALL-E itp.
6.4%
Chatboty specjalistyczne - GitHub Copilot Chat itp.
5.4%
Inne
1.7%
Chatboty - ChatGPT, Bard itp.
60.6%
Nie korzystam z narzędzi AI
37.9%
Asystenty kodowania - GitHub Copilot, CodeWhisperer itp.
6.1%
Generatory obrazów - Midjourney, DALL-E itp.
5.3%
Inne
2.3%
Chatboty specjalistyczne - GitHub Copilot Chat itp.
1.9%
Chatboty - ChatGPT, Bard itp.
69.2%
Nie korzystam z narzędzi AI
30.8%
Asystenty kodowania - GitHub Copilot, CodeWhisperer itp.
23.1%
Generatory obrazów - Midjourney, DALL-E itp.
13.8%
Chatboty specjalistyczne - GitHub Copilot Chat itp.
12.3%
Inne
4.6%
Chatboty - ChatGPT, Bard itp.
79.0%
Asystenty kodowania - GitHub Copilot, CodeWhisperer itp.
23.8%
Generatory obrazów - Midjourney, DALL-E itp.
19.0%
Nie korzystam z narzędzi AI
16.2%
Chatboty specjalistyczne - GitHub Copilot Chat itp.
13.3%
Inne
3.8%
Chatboty - ChatGPT, Bard itp.
61.8%
Nie korzystam z narzędzi AI
33.9%
Asystenty kodowania - GitHub Copilot, CodeWhisperer itp.
10.6%
Generatory obrazów - Midjourney, DALL-E itp.
5.1%
Chatboty specjalistyczne - GitHub Copilot Chat itp.
5.1%
Inne
2.8%
Chatboty - ChatGPT, Bard itp.
65.8%
Nie korzystam z narzędzi AI
32.5%
Generatory obrazów - Midjourney, DALL-E itp.
9.9%
Asystenty kodowania - GitHub Copilot, CodeWhisperer itp.
6.8%
Chatboty specjalistyczne - GitHub Copilot Chat itp.
3.8%
Inne
2.4%
Chatboty - ChatGPT, Bard itp.
63.4%
Nie korzystam z narzędzi AI
30.1%
Asystenty kodowania - GitHub Copilot, CodeWhisperer itp.
22.9%
Chatboty specjalistyczne - GitHub Copilot Chat itp.
9.4%
Generatory obrazów - Midjourney, DALL-E itp.
4.7%
Inne
1.8%
Chatboty - ChatGPT, Bard itp.
56.7%
Nie korzystam z narzędzi AI
42.0%
Generatory obrazów - Midjourney, DALL-E itp.
6.7%
Asystenty kodowania - GitHub Copilot, CodeWhisperer itp.
6.7%
Chatboty specjalistyczne - GitHub Copilot Chat itp.
2.0%
Inne
2.0%
Chatboty - ChatGPT, Bard itp.
54.6%
Nie korzystam z narzędzi AI
44.0%
Asystenty kodowania - GitHub Copilot, CodeWhisperer itp.
7.7%
Generatory obrazów - Midjourney, DALL-E itp.
3.7%
Chatboty specjalistyczne - GitHub Copilot Chat itp.
2.5%
Inne
1.1%
Chatboty - ChatGPT, Bard itp.
79.8%
Generatory obrazów - Midjourney, DALL-E itp.
43.4%
Nie korzystam z narzędzi AI
16.2%
Inne
5.1%
Chatboty specjalistyczne - GitHub Copilot Chat itp.
2.0%
Asystenty kodowania - GitHub Copilot, CodeWhisperer itp.
1.0%
Jak widać specjaliści każdej ze specjalizacji w większości korzystają z narzędzi AI w codzienniej pracy. Najbardziej opierają im się Testerzy/QA oraz Support. Dziwi nieco, że tak niewielu programistów korzysta z asystentów kodowania.
Patronat honorowy
Partnerzy merytoryczni
Partnerzy badania
Partnerzy community