Raport
z badania
społeczności IT 2021

Najnowsze dane o IT w Polsce znajdziesz w Raporcie z Badania Społeczności IT 2024. Zobacz go już teraz:

Profil badanych

Płeć
IT to branża, w której liczebnie dominują mężczyźni. Jednak kobiet w informatyce i branży high-tech jest z roku na rok coraz więcej. Wzrost ten jest jednak bardzo powolny. W 2019 odnotowaliśmy, że ponad 9% pracowników IT to kobiety. W 2020 ta wartość osiągnęła 14%, czyli poszybowała o 5 punktów procentowych w górę. Jednak tempo tej zmiany eksperci nazywają "pełzającą rewolucją". Mamy nadzieję, że działania diversity sourcing, które obserwujemy, szczególnie wśród dużych firm, przyśpieszą to tempo. Z perspektywy biznesowej, różnorodność ma ogromne znaczenie – badania wskazują, że wpływa ona na zdolność dostosowania się do zmieniającego się rynku i na wyniki finansowe przedsiębiorstw.
Kobieta
Mężczyzna
Niebinarna
Kobieta: 14.1 14% Mężczyzna: 85.6 86% Niebinarna: 0.3 0.3%
Wiek
Osoby w wieku 25-30 lat to najliczniejsza procentowo grupa w IT - stanowią około 35% rynku IT. Niż demograficzny, a co za tym idzie, mniejsza liczba studentów informatyki, dają również o sobie znać, jednak grupa wchodzących na rynek utrzymuje się na tym samym poziomie jak rok temu i stanowi około 16%.
35
Procent
18-24
25-29
30-34
35-39
40+
Miasto
Na mapie Polski w każdym przeprowadzanym przez nas badaniu (czyli od 2019 r.) pierwsze miejsce należy do Warszawy. Co ciekawe, zawirowania spowodowane pandemią COVID-19 i większą dostępnością pracy zdalnej wcale tego trendu nie zmieniły i to wciąż tutaj mieszka najwięcej osób zajmujących się branżą IT. Liczymy na szerszy obraz sytuacji w 2022 roku, być może okaże się, że Warszawa nie będzie już najpopularniejszym miastem, w którym pracują specjaliści IT, bo możliwość pracy z każdego miejsca na ziemi będzie codziennością.
Warszawa
24%
Kraków
13%
Wrocław
12%
Inne
9.4%
Aglomeracja Śląska
9.3%
Trójmiasto
8.1%
Poznań
6.8%
Łódź
6.3%
Lublin
2.7%
Szczecin
1.9%
Białystok
1.6%
Rzeszów
1.5%
Bydgoszcz
1.4%
Specjalizacje w IT
Wśród specjalistów IT najliczniejszą grupę stanowią programiści. W raporcie szczegółowym zobaczysz, że wśród nich są to głównie Backend Developerzy. Widzimy, że w stosunku do zeszłego roku w tegorocznej edycji badania wzięło udział więcej testerów - aż o 8 p.p.
Admin / DevOps
Analityk IT
Architekt IT
PM / Product Owner
Programista
QA / Tester
Admin / DevOps: 9.9 9.9% Analityk IT: 5.9 5.9% Architekt IT: 2.9 2.9% PM / Product Owner: 6.9 6.9% Programista: 56.6 57% QA / Tester: 17.7 18%

W ostatnim roku zauważyliśmy znaczący wzrost rekrutacji w obszarze kompetencji DevOps. Coraz więcej firm chce usprawnić swój cykl rozwoju oprogramowania, skrócić czas wytwarzania poprzez automatyzację, a także podnieść jakość dzięki narzędziom testującym, co wytwarza duży popyt na rynku DevOpsów. Spodziewamy się, że w najbliższych latach będzie to cały czas skokowo rosnąca grupa specjalistów w obszarze IT i będziemy obserwować duży wzrost wynagrodzenia w tym obszarze. Oczywiście nadal najsilniejszą grupą są Programiści BackEnd, głównie Java. W naszej strukturze organizacyjnej także stanowią oni przewagę. Najbardziej poszukiwani są tacy, którzy pracują w oparciu o architekturę mikroserwisów, oraz znają dodatkowe technologie, takie, jak Kotlin, czy Groovy.

Iwona Zawolik
Key Account Manager
Edge One Solutions

Wykształcenie

Czy ukończyłeś/aś studia
Około 75% respondentów ukończyło studia wyższe. Jest to spójne z tym, co obserwowaliśmy w poprzednich latach. Jakie studia najczęściej kończyli uczestnicy badania? O tym mowa w kolejnej części raportu.
Jestem w trakcie
Nie
Tak
Jestem w trakcie: 12.3 12% Nie: 15.4 15% Tak: 72.2 72%
Który stopień studiów ukończyłeś/aś
doktoranckie
inżynierskie
licencjackie
magisterskie
doktoranckie: 1.3 1.3% inżynierskie: 30.9 31% licencjackie: 8.8 8.8% magisterskie: 59.0 59%
Osoby, które nie ukończyły: na jakim stopniu edukacji zakończyłeś/aś
studia doktoranckie i podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
szkoła podstawowa/gimnazjum
szkoła średnia
studia doktoranckie i podyplomowe: 1.4 1.4% studia I stopnia: 18.6 19% studia II stopnia: 3.5 3.5% szkoła podstawowa/gimnazjum: 1.2 1.2% szkoła średnia: 75.4 75%
Jakie studia wybiera IT
Zdecydowana większość, bo łącznie aż 87% respondentów, wybiera kierunki techniczne oraz ścisłe. Pokazuje nam to, jak dużo osób od początku kierunkuje swoją edukację na obszar IT, a ilu specjalistów zdecydowało się przebranżowić z innego kierunku.
Techniczne
Ścisłe
Humanistyczne
Społeczne
Inne
Techniczne: 63.8 64% Ścisłe: 22.6 23% Humanistyczne: 6.8 6.8% Społeczne: 3.7 3.7% Inne: 3.1 3.1%
Znajomość jęzków obcych
Możliwość wielu odpowiedzi
Angielski
100%
Niemiecki
16%
Rosyjski
7.2%
Hiszpański
4.5%
Francuski
2.9%
Włoski
1.4%
Czy lepsza znajomość języków byłaby przydatna w Twojej pracy?
Na pierwszy rzut oka widać, że zdecydowana większość uważa, iż lepsza znajomość języka obcego jest pomocna w pracy w branży IT. Znajomość języków pozwala na podjęcie pracy w dowolnej firmie i miejscu oraz umożliwia lepsze poruszanie się w dokumentacjach. Zaczęło mieć to większe znaczenie w dobie COVID-19, kiedy praca zdalna stała się powszechna i umożliwia specjalistom podjęcie decyzji o przeprowadzce do innego kraju lub pracy z zacisza własnego domu.
Nie
Tak
0: 30.0 30% 1: 70.0 70%

Kompetencje ważniejsze niż dyplom - tak mogę podsumować nie tylko globalny trend, ale także podejście, które stosujemy naszej organizacji. Myślenie projektowe, myślenie obliczeniowe są definiowane jako kompetencje przyszłości, nie dziwi więc fakt wzrastającej liczby absolwentów kierunków technicznych i trend ten będzie się utrzymywał szczególnie w branży IT. Podkreślić jednak należy, że wciąż wzrasta odsetek osób, które się przekwalifikowują. To bardzo ważna dla nas grupa pracowników i kandydatów, którzy poza kompetencjami technicznymi maja doświadczenia z innych obszarów organizacji. W świecie innowacji, który wspieramy, widzimy, że maszyny i systemy stają się nieodłącznymi partnerami w pracy i życiu, a uczenie się „ich języka” jest niezbędne jak nauka mówienia. Znajomość języków programowania i języków obcych jest już w branży IT standardem, dla nas wyzwaniem staje się coraz częściej znajomość języka polskiego, gdyż na globalnym rynku pracy rośnie konkurencja obcokrajowców.

Martyna Kozłowska-Żukowska
HR Manager
NCBR+

Gdzie zatrudnia polskie IT?

W jakiej branży działa Twój pracodawca
Software house'y, czy inaczej mówiąc, agencje oprogramowania, są głównymi miejscami pracy polskich specjalistów IT. Nie możemy też pominąć faktu, że IT jest obecne już w praktycznie każdej branży. Digitalizacja świata sprawia, że w każdym obszarze zawodowym wykorzystywane są nowoczesne technologie. Jest to dobra informacja dla specjalistów, ponieważ sugeruje mnogość ofert pracy oraz różnorodność branży, w jakich specjalista IT może podjąć zatrudnienie.
IT - agencja oprogramowania/ software house
22%
Finanse / Bankowość
14%
Internet / e-Commerce / Nowe media
9.2%
Zdrowie / Uroda / Rekreacja
4.2%
Inżynieria
3.9%
Produkcja
3.3%
IT - Administracja
3.2%
Transport / Spedycja / Logistyka
3.1%
Doradztwo / Konsulting
3.1%
Sprzedaż
2.9%
Media / Sztuka / Rozrywka
2.8%
Badania i rozwój
2.8%
Ubezpieczenia
2.6%
Sektor publiczny
2.6%
Energetyka
2.2%
Administracja biurowa
2.0%
Edukacja / Szkolenia
1.4%
Telekomunikacja
1.4%
Hotelarstwo / Gastronomia / Turystyka
1.4%
Marketing
1.4%

Staż pracy

U obecnego pracodawcy jesteś
W kwestii stażu badanie pokazuje spadek ilościowy wśród juniorów względem zeszłego roku. Oczywistym jest, iż winna jest temu pandemia. Ograniczenia w ilości przeprowadzanych kursów, wyzwania związane ze zdalnym wdrażaniem osób z mniejszym doświadczeniem wpływają na mniejszą liczbę juniorów ze stażem pracy u obecnego pracodawcy. Dominującą grupą są osoby na stanowisku mid, co oznaczać może, że w niedługim czasie na rynku przeważać będą seniorzy i midowie.
Mid / regular
Senior
Junior
C-level
Mid / regular: 45.5 46% Senior: 30.3 30% Junior: 20.4 20% C-level: 3.7 3.7%
Specjalizacje w IT a doświadczenie zawodowe
Architekt IT
11 lat
PM / Product Owner
7.0 lat
Admin / DevOps
6.7 lat
Analityk IT
4.9 lat
Programista
4.4 lat
QA / Tester
3.8 lat
Staż pracy a poziom stanowiska
Junior
Mid / Regular
Senior
C-level
61%
Procent
1 rok i poniżej
2-3 lata
4-5 lat
6-9 lat
10-14 lat
15+ lat

W tegorocznej edycji badania wyszczególniono nową, czwartą kategorię stażu pracy oznaczoną etykietą "C-level". Spośród licznej grupy C-stanowisk, w kontekście przeważającego profilu respondentów (2/3 badanych to programiści oraz administratorzy) mogłoby to być stanowisko Chief Technical Officera, czyli osoby o (miejmy nadzieję!) największych twardych kompetencjach związanych z programowaniem lub utrzymaniem infrastruktury informatycznej w firmie. Wyniki w tej grupie należy jednak traktować z pewną dozą sceptycyzmu: krzywa wykresu stażu pracy zdaje się nie potwierdzać dużego doświadczenia - rozkład Gaussa nie jest zachowany nawet po uwzględnieniu "magnetycznego" charakteru okrągłych wartości na skali poziomej (10/15/20 lat, zjawisko widoczne jest także w grupie seniorów, podyktowane zmniejszoną precyzją respondentów). Możliwym tego wytłumaczeniem może być zbyt mały odsetek odpowiedzi w próbie lub też tzw. inflacja nazw stanowisk, zauważalna szczególnie w mniejszych firmach

Małgorzata Nędzka
IT EDI Consultant
Arla Foods

Zarobki w IT

Umowy w IT
Pomimo iż pracodawcy IT chętniej niż w innych branżach zatrudniają pracowników na B2B, to jednak nasze badanie po raz kolejny pokazuje, że dominującą formą zatrudnienia w IT jest umowa o pracę.
Umowa o pracę
Współpraca B2B
Umowa zlecenie lub dzieło
Umowa o pracę: 57.7 58% Współpraca B2B: 32.6 33% Umowa zlecenie lub dzieło: 9.6 9.6%

Branża IT wciąż ma dobry czas – mimo chwilowego załamania w 2020r wróciła do poprzedniej formy. To wymusza nieustanną konkurencję między pracodawcami. Świadomi pracownicy poszukują firm, które będą o nich dbać oraz rozumieć i zaspokajać ich potrzeby.

Elastyczność w wyborze formy zatrudnienia to czynnik, który jawi się jako coraz bardziej istotny dla przyszłych pracowników. Każdy z nas przecież ma inną wizję swego bezpieczeństwa finansowego, w zależności od wieku, stażu pracy, uwarunkowań rodzinnych, czy miejsca, w którym żyje i pracuje. Statystycznie umowy o pracę częściej wybierają osoby, które mają raczej niewielkie doświadczenie zawodowe. Umowa o pracę jest utożsamiana z poczuciem stabilizacji. Natomiast specjaliści, którzy są w IT od lat „wolnymi strzelcami”, preferują umowę B2B. Jej przewagę widać najmocniej w kwestii finansowej.

Każdy, kto aplikuje do naszej firmy ma dowolność wyboru. Wychodzimy z założenia, że każdy człowiek ma prawo do własnych priorytetów. Oczywiście firmy będą chętniej zatrudniać na B2B, bo to opłaca im się bardziej. Jeśli więc chcesz zwiększyć swoje szanse w rozmowie kwalifikacyjnej, to rozważ umowę B2B. Przedtem jednak przeanalizuj swoje priorytety, skorzystaj z kalkulatorów, które pomogą Ci przeliczyć korzyści w obu wariantach i zasięgnij opinii znajomych.

Lidia Sarna
Dyrektor HR
Pivotal Polska
Zarobki a doświaczenie
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
Okazuje się, że osoby na stanowiskach senior / C-level częściej zatrudniani są na B2B. Jednak różnica wynagrodzeń między tymi poziomami stanowisk wynosi zaledwie 1300 zł netto. Największy skok w zarobkach odnotowujemy w przypadku awansu ze stanowiska juniora na mida.
Współpraca B2B
6 249 PLN
Umowa o pracę
4 265 PLN
Umowa zlecenie lub dzieło
3 811 PLN
Współpraca B2B
11 309 PLN
Umowa o pracę
6 328 PLN
Umowa zlecenie lub dzieło
6 264 PLN
Współpraca B2B
18 429 PLN
Umowa o pracę
9 829 PLN
Umowa zlecenie lub dzieło
9 188 PLN
Współpraca B2B
19 736 PLN
Umowa zlecenie lub dzieło
17 857 PLN
Umowa o pracę
11 162 PLN

Czas na awans! Sprawdź aktualne oferty pracy w branży IT na stanowiskach:

Junior | Mid / Regular | Senior

Zarobki a specjalizacja IT
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
Architekt IT to najlepiej opłacany zawód w tej branży, jednak jak pokazują dalsze wyniki badań, jest to rola, która wymaga najdłuższego doświadczenia, by móc ją piastować.
Współpraca B2B
17 012 PLN
Umowa o pracę
6 771 PLN
Umowa zlecenie lub dzieło
4 359 PLN
Współpraca B2B
13 844 PLN
Umowa o pracę
7 041 PLN
Umowa zlecenie lub dzieło
5 531 PLN
Współpraca B2B
22 587 PLN
Umowa o pracę
11 620 PLN
Umowa zlecenie lub dzieło
11 333 PLN
Współpraca B2B
15 258 PLN
Umowa o pracę
8 326 PLN
Umowa zlecenie lub dzieło
6 688 PLN
Współpraca B2B
14 193 PLN
Umowa o pracę
7 169 PLN
Umowa zlecenie lub dzieło
5 117 PLN
Współpraca B2B
11 488 PLN
Umowa o pracę
5 825 PLN
Umowa zlecenie lub dzieło
4 153 PLN

Powinieneś zarabiać więcej? Sprawdź aktualne oferty pracy w swojej specjalizacji:

Administrator | Analityk IT | Architekt IT | DevOps | Project Manager | Programista | QA | Tester

Zarobki a miasta
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
Specjaliści zatrudnieni w Warszawie nadal w czołówce najlepiej zarabiających wśród polskich miast. Jednak warto pamiętać również o wyższych kosztach "życia" naturalnie występujących w stolicach państw. Porównując dane z poprzedniego roku odnotowujemy średnią różnicę zarobków ze wzrostem około 1470 zł netto. Rzeszów, podobnie jak rok temu, jest miastem najsłabiej zarabiającym w IT. Jednak i tam nastąpił wzrost wynagrodzeń - średnio pensje wzrosły o 1 270 zł netto.
Warszawa
7 785 PLN
Kraków
7 770 PLN
Trójmiasto
7 187 PLN
Wrocław
6 908 PLN
Łódź
6 840 PLN
Poznań
6 680 PLN
Aglomeracja Śląska
6 518 PLN
Szczecin
6 326 PLN
Lublin
4 787 PLN
Inne
6 847 PLN
Warszawa
6 039 PLN
Wrocław
5 222 PLN
Kraków
5 000 PLN
Warszawa
15 912 PLN
Kraków
14 672 PLN
Aglomeracja Śląska
14 497 PLN
Wrocław
14 394 PLN
Łódź
14 351 PLN
Trójmiasto
13 731 PLN
Poznań
13 434 PLN
Lublin
11 692 PLN
Inne
12 917 PLN

Przeprowadzka? Tylko jeśli idzie za tym odpowiednio dużą podwyżka. Sprawdź aktualne oferty pracy w dużych miastach:

Warszawa | Kraków | Wrocław | Trójmiasto | Poznań

Czy pracodawca na B2B daje płatny urlop
Coraz więcej pracodawców zatrudniających na B2B oferuje płatne urlopy swoim pracownikom. Jeszcze kilka lat temu był to benefit, który dzisiaj zaczyna być standardem. Jednak nadal 46% to pracownicy, którzy idąc na urlop, nie zarabiają nic. Niewątpliwie przy stanowiskach Senior i C-level różnica zarobków miedzy B2B a UoP jest na tyle duża (na korzyść B2B), że brak płatnego urlopu w rocznym rozrachunku nie wpływa wyjątkowo niekorzystnie na stan finansowy pracownika, jednak przy niższych stanowiskach różnica ta bywa bardziej dotkliwie odczuwalna.
Tak
Nie
Tak: 54.1 54% Nie: 45.9 46%
Zarobki a urlop na B2B
Kwoty netto na fakturze
Współpraca B2B bez płatnego urlopu
16 073 PLN
Współpraca B2B z płatnym urlopem
12 902 PLN
Czy otrzymaleś/aś podwyżkę w 2020?
Ponad połowa pracowników IT otrzymała podwyżki w 2020 roku. Kolejny wykres pokazuje, że 75% respondentów spodziewa się podwyżki w 2021 r. Ta wiadomość jest najbardziej optymistyczną i zarazem zaskakującą na przestrzeni całego tegorocznego badania. Zawirowania na rynku, jakie wywołała pandemia, były dla wielu pracodawców niepokojące, co skutkowało u niektórych kilkumiesięcznym wstrzymaniem decyzji finansowych. Widzimy jednak, że był to bardziej efekt niepewności niż braku danych i słabszych wyników finansowych. To mówi dużo dobrego o branży IT.
Tak
Nie
1: 56.1 56% 0: 43.9 44%

Nie dostałeś podwyżki? Sam ją sobie załatw. Sprawdź aktualne oferty pracy IT z widełkami.

O ile % wzrosła Twoja pensja po podwyżce
Junior
24%
Mid / regular
20%
Senior
14%
C-level
14%

Twoja pensja może rosnąć szybciej. Czas na awans! Sprawdź aktualne oferty pracy w branży IT na stanowiskach:

Junior | Mid / Regular | Senior

W jaki sposób Twój pracodawca przyznaje podwyżki
45% pracodawców udziela podwyżek z własnej inicjatywy, jednak tylko 26% z nich robi to według z góry ustalonego programu podwyżek. Pokazuje to, że w obszarze zarządzania potencjałem ludzkim jest jeszcze sporo do zrobienia. Warto przy tym pamiętać, że IT, mimo wszystko, należy do dość rozwiniętej pod tym względem branży, ponieważ została "zmuszona" do tego chronicznym brakiem wystarczającej ilości talentów w tej branży. Słowem, mamy nadal co robić, aby było jeszcze lepiej.
Nie wiem
Uznaniowo, z inicjatywy pracownika
Zgodnie z ustalonym programem podwyżek
Uznaniowo, z inicjatywy pracodawcy
Nie wiem: 27.7 28% Uznaniowo, z inicjatywy pracownika: 26.8 27% Zgodnie z ustalonym programem podwyżek: 26.1 26% Uznaniowo, z inicjatywy pracodawcy: 19.4 19%
Czy spodziewasz się podwyżki w tym roku
Tak
Nie
1: 74.7 75% 0: 25.3 25%
Ile % podwyżki oczekujesz
Junior
30%
Mid / regular
25%
Senior
16%
C-level
16%
Jakie masz oczekiwania finansowe, co do swojej pierwszej pracy
Pytanie do osób, które nie są pracują komercyjnie w IT
PM /Product Owner
6 381 PLN
Architekt IT
5 246 PLN
Konsultant / Integrator
4 500 PLN
Admin / DevOps
4 321 PLN
Analityk IT
4 276 PLN
Programista
3 862 PLN
QA / Tester
3 854 PLN
UI / UX designer
3 744 PLN

Technologia

KTÓRE JĘZYKI PROGRAMOWANIA ZNASZ
Również języki skryptowe i znaczników. Wielowybór, na podstawie odpowiedzi programistów
Najpopularniejszym językiem programowania wśród programistów jest JavaScript. Na kolejnych miejscach plasuje się SQL i technologia niezbędna w świecie web - HTML/CSS. W tym roku widać wzrost popularności TypeScript. Jego znajomość deklaruje 35% programistów.
JavaScript
65%
HTML / CSS
58%
SQL
58%
Java
43%
TypeScript
35%
Python
31%
C#
31%
C++
23%
PHP
22%
Bash / Shell / PowerShell
17%
C
15%
Kotlin
8.6%
Go
3.6%
Ruby
3.5%
Swift
3.1%
Assembly
2.3%
Objective-C
1.9%
Scala
1.1%
Najbardziej nielubiany język programowania
Również języki skryptowe i znaczników. Na podstawie odpowiedzi programistów
Aż 20 % ankietowanych jako najbardziej nielubiany język programowania wymienia JavaScript. Jest to jednocześnie jeden z najbardziej popularnych języków programowania, zwłaszcza w Polsce.
JavaScript
20%
Inny
17%
Java
10%
C++
9.0%
PHP
8.7%
HTML / CSS
6.8%
SQL
4.6%
C
4.2%
Python
3.2%
Bash / Shell / PowerShell
3.0%
C#
2.2%
Brak
1.6%
Objective-C
1.0%
Assembly
1.0%
TypeScript
1.0%

Już od kilku lat w czołówce najpopularniejszych języków programowania, możemy obserwować te same technologie. Java, Javascript oraz C# niezmiennie cieszą się popularnością i nie zmienia tego nawet fakt, że Javascript jest jednocześnie jednym z najmniej lubianych języków programowania. To może wynikać z faktu, że Javascript wciąż nie jest tak bardzo ustandaryzowany jak inne języki, przez co mnogość różnych frameworków, podejść do tworzenia projektów i szybkość z jaką te zmiany następują może być zdecydowanie powodem irytacji dla wielu, zwłaszcza początkujących, programistów. Z całą pewnością można stwierdzić, że w tym obszarze jest jeszcze wiele do osiągnięcia a to otwiera o wiele łatwiejszą drogę dla osób zainteresowanych tworzeniem nowych rozwiązań open source’owych. W przyszłości być może staną się one właśnie nowym standardem w świecie Javascriptu.

Maciej Mortek
Senior FullStack Developer
Polcode
Jakiego systemu operacyjnego używasz w pracy
54%, czyli zdecydowana większość, to użytkownicy Windows. To stały trend w Polsce, jednak w badaniach ogólnoświatowych wygrywa Linux, 56% respondentów deklaruje pracę na tym systemie operacyjnym.
Windows
54%
Linux
24%
OSX
21%
Jakiego systemu operacyjnego używasz w domu
To pytanie jest jak papierek lakmusowy - mieliśmy nadzieję, że chociaż tutaj Linux się przebije :) Różnica jest jednak jeszcze większa na korzyść Windowsa.
Windows
65%
Linux
19%
OSX
16%
Jakiego rodzaju rozwiązań używasz
Na podstawie odpowiedzi Admistratorów IT i DevOps
Serwery dedykowane
61%
Chmurowe
56%
On-premise
49%
VPS
23%
Serverless
16%

Rozwój i nauka

Co najbardziej Cię motywuje do rozwoju i nauki nowych rzeczy w pracy
Kwestię motywacji do rozwoju śledzimy od lat, prowadząc job board na Bulldogjob. Ten czynnik jest bardzo ważny i pracodawcy regularnie badają, co pcha ich pracowników do rozwoju. Drugi rok z rzędu widzimy, że to, czy ktoś się rozwija, wynika z osobistej potrzeby i chęci samodoskonalenia się. Warto zapytać o to co motywuje naszych kandydatów na rozmowach kwalifikacyjnych.
Chęć rozwoju, samodoskonalenia, niezależnie od tego, gdzie pracuję
Nie uczę się nowych rzeczy
Projekt, w którym pracuję
Zmieniający się rynek pracy, konieczność bycia na bieżąco
Chęć rozwoju, samodoskonalenia, niezależnie od tego, gdzie pracuję: 67.1 67% Nie uczę się nowych rzeczy: 1.6 1.6% Projekt, w którym pracuję: 13.4 13% Zmieniający się rynek pracy, konieczność bycia na bieżąco: 18.0 18%

Tak znacząca przewaga chęci rozwoju i samodoskonalenia jako głównej motywacji do nauki nowych rzeczy oznacza jedno: programista po prostu lubi się uczyć. Dlatego też przy wyborze miejsca pracy dobrze jest zastanowić się nad firmą, która sprzyja takiemu rozwojowi. Bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej, sfinansowanie lub dopłata do szkoleń i certyfikacji, wyznaczony czas pracy do nauki, to tylko niektóre z benefitów jakie oferują pracodawcy. Poszukując nowej pracy, warto również rozejrzeć się za projektem, który jest wymagający, rzuca nowe wyzwania i dzięki temu dodatkowo motywuje do nauki.

Gdy istnieje więc taka możliwość, dobrze jest połączyć przyjemne z pożytecznym. Skorzystają na tym zarówno pracownik jak i pracodawca.

Paweł Arciszewski
Senior Java Developer
Bank Gospodarstwa Krajowego

Software jest tylko tak dobry jak ludzie, którzy go tworzą. Dlatego warto stale rozwijać swoje umiejętności, w środowisku które rośnie razem z Tobą. Na co zwrócić uwagę przy wyborze nowego pracodawcy? Na finansowanie rozwoju przez pracodawcę, kulturę wymiany wiedzy w i pomiędzy zespołami, a także zdolność implementacji nowych rozwiązań i autonomię w podejmowaniu decyzji.

Adam Jakubowski
Development Lab Lead at Dynatrace
Dynatrace
Skąd czerpiesz wiedzę
Jest to dla nas niezwykle ważne pytanie, ponieważ sami jesteśmy twórcami bloga IT i tworzymy dla Was wartościowy content. To, jak odpowiadacie na to pytanie, utwierdza nas w przekonaniu, że nasza praca jest potrzebna i spoczywa na nas wielka odpowiedzialność. Ponad 160 tys. ludzi z IT odwiedza nas po kilka razy w miesiącu. Cieszymy się, że kolejny rok z rzędu wskazujecie blogi i serwisy IT jako główne miejsce, z których czerpiecie wiedzę!
Blogi i serwisy tematyczne
79%
Współpracownicy
61%
Kursy online
53%
Fora internetowe
51%
Książki
42%
Konferencje / Meetupy
30%
Szkolenia specjalistyczne organizowane przez pracodawców
21%
Szkolenia specjalistyczne organizowane we własnym zakresie
17%
Studia podyplomowe
5.1%
Hackatony
4.0%
Jakie masz aspiracje zawodowe
W każdym z wymienionych zawodów IT zauważamy dużą tendencję do rozwijania się w stronę bycia ekspertem w swojej dziedzinie zaś zarządzanie ludźmi to kierunek drugorzędny. Z całego IT najbardziej chętni do zarządzania są Analitycy IT - prawie 40% z nich chciałaby iść właśnie w tym kierunku.
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
56%
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
24%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
9.9%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
8.2%
Planuje zejść poziom niżej (np. przez zbyt dużą odpowiedzialność, stres)
1.2%
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
40%
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
39%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
9.7%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
7.8%
Planuje zejść poziom niżej (np. przez zbyt dużą odpowiedzialność, stres)
2.3%
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
36%
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
23%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
18%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
16%
Planuje zejść poziom niżej (np. przez zbyt dużą odpowiedzialność, stres)
1.8%
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
52%
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
17%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
17%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
10%
Planuje zejść poziom niżej (np. przez zbyt dużą odpowiedzialność, stres)
1.3%
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
48%
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
22%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
19%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
9.1%
Planuje zejść poziom niżej (np. przez zbyt dużą odpowiedzialność, stres)
0.9%
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
50%
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
30%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
9.2%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
6.9%
Planuje zejść poziom niżej (np. przez zbyt dużą odpowiedzialność, stres)
1.0%
Czy pełnisz funkcję Team Leadera
22% specjalistów IT to ludzie piastujący funkcję Team Leadera. Ta rola, oprócz rozwiniętych umiejętności miękkich, wymaga dużej wiedzy technicznej z danej dziedziny. Niezbyt często słaby merytorycznie Leader zyskuje uznanie w zespole.
Nie
Tak
0: 78.1 78% 1: 21.9 22%
Czy taka funkcja była Ci proponowana
Nie
Tak
0: 89.0 89% 1: 11.0 11%
Co zdecydowało o odrzuceniu propozycji
Mniejszy kontakt z kodem
30%
Nieadekwatne wynagrodzenie
23%
Zbyt duża odpowiedzialność
17%
Konieczność rozwoju umiejętności w obszarze zarządzania
15%

Warunki pracy

Co jest dla Ciebie najważniejsze w pracy
Rozwój, pieniądze i ludzie - te czynniki wymieniane są niezmiennie co roku jako najważniejsze dla pracowników. Dlatego tak ważne jest, by w ofertach pracy lub content marketingu pokazywać je w rzetelny sposób. Ludzie i ich kierunki rozwoju to indywidualne wybory, dlatego warto pokazać, jak jest naprawdę. My, jako Bulldogjob, zauważamy co roku, że coraz więcej specjalistów chce się dzielić swoją wiedzą na łamach bloga IT. Podobnie jest z firmami. Owocowe środy i stockowe zdjęcia nie zastąpią prawdziwych ludzi i tego co i jak myślą. Można to wyrazić w szczery i bezpośredni sposób, np. pisząc.
Rozwój
34%
Pieniądze
24%
Ludzie
22%
Spokojna praca
15%
Możliwość pracy zdalnej
5.1%
Jak oceniasz zadowolenie z obecnej pracy
1 - bardzo niskie, 5 - bardzo wysokie
42%
Procent
1
2
3
4
5
Wymarzona firma IT
Pytanie otwarte
Google na podium. Microsoft i Netguru - serdecznie gratulujemy!
Google
17%
Własna firma
7.8%
Microsoft
4.1%
Netguru
2.4%
Allegro
2.3%
Spacex
2.1%
Sii
2.1%
Tesla
2.0%
Apple
1.9%
Amazon
1.4%

Cieszę się, że Netguru kolejny rok z rzędu plasuje się w ścisłej czołówce zestawienia wymarzonych firm IT, konkurując z takimi gigantami jak Google czy Microsoft. Doceniamy to wyróżnienie tym bardziej, że w jesteśmy jedyną firmą konsultingową na podium.

Netguru wyróżnia się na rynku pracodawców IT w Polsce opartą na feedbacku kulturą pracy i transparentnością, dotyczącą chociażby widełek płacowych na poszczególne stanowiska. Staramy się, by wartości prezentowane przez firmę były poprzez nasze działania widoczne zarówno dla naszych obecnych i przyszłych pracowników, jak i klientów. Tym bardziej cieszy fakt, że nasze wysiłki są doceniane, a Netguru znajduje się wśród firm z certyfikatami B Corp oraz Great Place to Work. Obecność w czołówce rankingu pracodawców według społeczności Bulldogjob po raz kolejny z rzędu potwierdza, że to dobry kierunek.

Marek Talarczyk
CEO
Netguru
Jak bardzo ważne jest, by mieć w pracy kogoś, z kim możesz pogadać nie o pracy
Introwertyczny geek, który nie ma potrzeby kontaktu z ludźmi to raczej stereotyp niż rzeczywistość. Jak pokazuje wykres, tylko 3% społeczności IT deklaruje, że nie lubi rozmawiać z ludźmi z pracy o rzeczach prywatnych, a dla 9% jest to obojętne. Za to 50% respondentów mówi, że jest to dla nich ważne, a nawet bardzo ważne.
Bardzo ważne
Dobrze jak można, ale jak nie ma tego, to też jest ok
Jest to dla mnie obojętne
Nie lubię rozmawiać z ludźmi z pracy o rzeczach prywatnych
Ważne
Bardzo ważne: 19.1 19% Dobrze jak można, ale jak nie ma tego, to też jest ok: 37.3 37% Jest to dla mnie obojętne: 9.3 9.3% Nie lubię rozmawiać z ludźmi z pracy o rzeczach prywatnych: 3.0 3.0% Ważne: 31.3 31%
Czy kumplujesz się z ludźmi z pracy
Wielowybór
Relacje międzyludzkie są niezwykle ważnym elementem życia, również w IT. W końcu w pracy spędzamy większą jego część lub przynajmniej połowę. Aż 69 % z Was deklaruje, że koleguje się z ludźmi z pracy. Jak widać COVID-19 i praca zdalna nie miały negatywnego wpływu na ten obszar.
Nie, nie kumpluje się z ludźmi z pracy, mam dużo znajomych poza nią
Nie, nie mam takiej osoby
Tak, mam jedną taką osobę
Tak, mam więcej niż 3 osoby, z którymi się kumpluję w obecnej pracy
Nie, nie kumpluje się z ludźmi z pracy, mam dużo znajomych poza nią: 20.0 20% Nie, nie mam takiej osoby: 11.2 11% Tak, mam jedną taką osobę: 27.7 28% Tak, mam więcej niż 3 osoby, z którymi się kumpluję w obecnej pracy: 41.2 41%
Co Was łączy
Poczucie humoru (np. wymieniamy się śmiesznymi obrazkami)
77%
Podobny styl pracy
43%
Wartości
37%
Śniadania / lunche w pracy
28%
Pasja programowania
25%
Imprezowanie
19%
Sport
14%
Rodzina (np. mamy dzieci w podobnym wieku, partnerzy się lubią)
10%
Podróże
7.9%
Ile godzin dziennie pracujesz
8 godzin
Poniżej 8 godzin
Powyżej 8 godzin
8 godzin: 53.5 54% Poniżej 8 godzin: 21.7 22% Powyżej 8 godzin: 24.8 25%
Ile z tego spędzasz na efektywnej pracy
36%
Procent
2
3
4
5
6
7
8
Co przeszkadza Ci w pracy
Wielowybór
Praca na wieloma rzeczami na raz
43%
Rzeczy wpadające ad hoc
39%
Częste spotkania
37%
Chaos w firmie
18%
Skomplikowane procesy
13%
Praca na open space
11%
Atmosfera w pracy
3.5%

Zmiana pracy

Skąd wiesz o obecnym pracodawcy
Najczęściej wymienianym źródłem wiedzy o sytuacji na rynku po raz kolejny są znajomi. My dokładamy wszelkich starań, żebyście aktualne informacje o ofertach pracy i sytuacji na rynku IT mogli czerpać z naszego portalu.
Znajomi
30%
Portale z ofertami pracy - branżowe
23%
Portale z ofertami pracy - ogólne
17%
Headhunter / Rekruter IT
15%
Social Media
5.6%
Zakładka kariera na stronie pracodawcy
2.1%
Wystąpienie na konferencji
1.5%
Co powinno się znaleźć w ofercie pracy
Wielowybór
Transparentność wynagrodzeń, lista technologii i opis projektów. My do tego dodamy jeszcze swoje obserwacje z job boardu Bulldogjob - widełki gwarantują więcej CV. Oferty z widełkami mają prawie 4,5 raza więcej aplikacji niż te bez widełek. Żeby było jeszcze ciekawiej, oferty pracy z niskimi widełkami, ale jednak widocznymi, mają lepsze statystyki niż te bez widełek, które być może skrywają wyższe wynagrodzenie. Brak informacji o potencjalnym wynagrodzeniu mocno zabiera ogłoszeniom widownię oraz zmniejsza liczbę aplikacji.
Widełki płacowe
91%
Opis stosu technologicznego
48%
Forma zatrudnienia
40%
Dokładnie informacje o projekcie
37%
Opis wymaganego doświadczenia
29%
Lokalizacja biura
22%
Informacja o współpracownikach
8.0%
Pierwsza rozmowa przeprowadzona zdalnie
6.1%
Informacja o czasie dojazdu do pracy
4.9%
Benefity
4.1%
Czy pracodawca jest liderem w branży
2.4%
Wygląd i wyposażenie biura
1.9%

Firmy często zadają sobie pytanie, gdzie znaleźć odpowiedniego specjalistę IT. Z badania wynika, że najczęstszą formą przekazywania informacji o firmie są rekomendacje personalne, a zaraz za tym portale branżowe IT, takie jak Bulldogjob. Ogłoszenie o pracę jest wizytówką pracodawcy, zatem co powinno się w nim znaleźć, aby było interesujące dla potencjalnego kandydata? Na pierwszym miejscu specjaliści zwracają uwagę na widełki płacowe. Określenie „atrakcyjne zarobki” w sekcji benefity niestety nie zachęca kandydatów do aplikowania. Pod tym względem branża IT jest jedną z najbardziej transparentnych. Coraz więcej firm przekonuje się do ujawniania wynagrodzeń i jak pokazują statystki, przynosi to pozytywne efekty. Przyszły pracownik wymaga konkretów i przed złożeniem CV chce wiedzieć, z jakimi technologiami będzie pracował, na jakich systemach, czy też z jakiego sprzętu będzie korzystał. Pozwala to określić szanse na możliwość rozwoju technicznego w firmie, co jest ważnym elementem, branym pod uwagę podczas zmiany pracy.

Jak można zauważyć, jedną z mniej atrakcyjnych informacji w ofercie pracy są… benefity. Owocowe czwartki czy pyszna kawa z ekspresu mogą zniknąć z treści ogłoszeń, bowiem nie cieszą się już od jakiegoś czasu najlepszą opinią i nie stanowią impulsu, który przyczyni się do pozyskania kandydata.

Branża IT jest bardzo dynamiczna, a Badanie Społeczności IT pokazuje, jak zmieniają się potrzeby i zainteresowania specjalistów. Dzięki temu pracodawcy mogą czerpać informacje i w miarę możliwości dostosowywać się do zmieniającego się rynku.

Aleksandra Sarnowska
Customer Success Team Leader
Bulldogjob
Co by sprawiło, że mógłbyś/aś rozważyć zmianę pracy
Wielowybór
Lepsze pieniądze
88%
Możliwość rozwoju technicznego
43%
Nowe technologie
24%
Możliwość awansu
18%
Dobra atmosfera
17%
Możliwość pracy zdalnej
14%
Elastyczne godziny pracy
11%
Prestiż/marka pracodawcy
9.4%
Swoboda działania
8.7%
Możliwość rozwoju menadżerskiego
7.5%
Znajomi
7.2%
Benefity pozapłacowe
5.9%
Międzynarodowy charakter firmy
4.1%
Umowa o pracę
3.9%
Umowa B2B
2.9%
Transprentność firmy
2.5%
Wielkość firmy
1.4%

Miniony rok zaskoczył i przyniósł wiele zmian - również w życiu zawodowym i planach z nim związanych. Niewiele jednak zmieniło się w sposobie podejmowania decyzji o zmianie pracy. Specjaliści IT nadal najchętniej podejmują nową pracę w firmie, którą polecił im ktoś znajomy, a głównym czynnikiem wpływającym na decyzję o zmianie pracodawcy jest wciąż wynagrodzenie. Sytuacja zmienia się, gdy przyjrzymy się elementom poza płacowym. Niegdyś tak ważne benefity i przywileje, jak na przykład elastyczny czas pracy czy możliwość pracy zdalnej, stały się w nowej rzeczywistości standardem. Nie są już rozpatrywane jako benefit, a raczej jako gwarantowany, stały element warunków zatrudnienia.

Rynek pracy stał się bardziej agresywny. Skalę tej agresywności obserwujemy po wzroście rotacji pracowników. Z badania wynika wprost, że wskaźnik ten dobił do 40% wśród programistów. To niepokojąca wiadomość dla firm z branży IT, w których ciągłość pracy w projektach jest niezmiernie ważna. Również w Euvic w ubiegłym roku odnotowaliśmy wzrost rotacji, jednak niewielki z 7% do 8%. Lojalność, poczucie bezpieczeństwa i stabilność pracowników będą ważnymi wskaźnikami i nie lada wyzwaniem w 2021 roku dla każdej z firm IT.

Beata Wilk
HR Manager i Koordynator Projektów
Euvic
Jak często zmieniasz pracę
Wydawać by się mogło, że rynek pracy IT jest bardzo dynamiczny, jednak nasze badanie pokazuje, że większość respondentów w trzech z sześciu specjalizacji zmienia pracę rzadziej niż co 5 lat. Co około 2 lata zmieniają pracę QA / Testerzy, Programiści i Analitycy IT.
Rzadziej niż co 5 lat
37%
Co około 2 lata
22%
Co około 3 lata
17%
Co około 4 lata
8.7%
Co około 5 lat
8.5%
Co roku
5.3%
Co kilka miesięcy
0.9%
Co około 2 lata
31%
Rzadziej niż co 5 lat
21%
Co około 3 lata
18%
Co roku
13%
Co około 4 lata
7.8%
Co około 5 lat
6.8%
Co kilka miesięcy
1.9%
Rzadziej niż co 5 lat
37%
Co około 3 lata
22%
Co około 5 lat
16%
Co około 4 lata
15%
Co około 2 lata
7.9%
Co roku
2.4%
Rzadziej niż co 5 lat
29%
Co około 2 lata
24%
Co około 3 lata
20%
Co około 5 lat
12%
Co około 4 lata
11%
Co roku
4.1%
Co kilka miesięcy
1.0%
Co około 2 lata
30%
Rzadziej niż co 5 lat
26%
Co około 3 lata
18%
Co roku
11%
Co około 4 lata
7.8%
Co około 5 lat
5.3%
Co kilka miesięcy
1.5%
Co około 2 lata
34%
Rzadziej niż co 5 lat
23%
Co około 3 lata
19%
Co roku
8.8%
Co około 5 lat
6.9%
Co około 4 lata
6.9%
Co kilka miesięcy
1.4%

Zasiedziałeś się w robocie? Sprawdź aktualne oferty w swojej specjalizacji:

Administrator | Analityk IT | Architekt IT | DevOps | Project Manager | Programista | QA | Tester

Które benefity uważasz za najbardziej atrakcyjne
Wielowybór
Bezpieczeństwo w chorobie i możliwość rozwoju - te benefity można uznać śmiało za pożądane w IT. Zakładka "Szkolenia" na Bulldogu jest odpowiedzią na jedną z tych potrzeb. Dodatkowo szkolenia zewnętrzne są w dobrych cenach, specjalnie od Bulldoga :)
Prywatna opieka zdrowotna
64%
Szkolenia i kursy zawodowe
56%
Samochód do użytku prywatnego
37%
Kursy językowe
33%
Ubezpieczenie na życie
30%
Dodatkowe 150 zł do wypłaty
26%
Komputer do użytku prywatnego
22%
System kafeteryjny (bilety do kina, bony na zakupy, zniżki w sklepach)
22%
Bony podarunkowe na święta
18%
Zajęcia sportowe
18%
Firmowe zespoły sportowe
6.5%
Telefon komórkowy do użytku prywatnego
6.2%

COVID i praca zdalna

Ile dni w tygodniu możesz pracować zdalnie
Tylko 7,6 % respondentów nie pracuje zdalnie. Na drugim biegunie jest 73% osób pracujących wyłącznie zdalnie. Czy ten trend się utrzyma? Naszym zdaniem nie w 100%, przewidujemy, że zamieni się w model hybrydowy.
1
3.1%
2
4.3%
3
4.2%
4
7.5%
Nie Pracuję zdalnie
7.6%
Pracuję tylko zdalnie
73%
Gdzie najbardziej lubisz pracować
43% respondentów preferuje model hybrydowy. To niejako kompromis potrzeb pracodawcy i pracownika.
Hybrydowo
Nie mam zdania
W biurze
Zdalnie, poza domem
Zdalnie, w domu
Hybrydowo: 42.5 43% Nie mam zdania: 4.5 4.5% W biurze: 15.6 16% Zdalnie, poza domem: 2.5 2.5% Zdalnie, w domu: 35.0 35%
Ile dni w tygodniu chciałbyś/chciałabyś pracować zdalnie?
46%
Procent
1
2
3
4
5
Jakiego wsparcia pracy zdalnej oczekujesz od pracodawcy
36% respondentów wybrało "możliwość elastycznego podziału czasu na pracę i obowiązki domowe". Rozumiemy to jako możliwośc rozliczania pracowników za wykonane zadania, a niekoniecznie z ilości godzin spędzonych przy komputerze, w godzinach do tego wyznaczonych. Na pewno jest do tego potrzebne zaufanie - może to kolejny pomysł na benefit dla najlepszych pracowników?
Możliwości elastycznego podziału czasu na pracę i obowiązki domowe
36%
Dofinansowania wyposażenia miejsca pracy
31%
Inicjowania poza zawodowych interakcji ze współpracownikami
14%
Dofinansowania mediów (prąd, internet)
14%
Wsparcia psychologa
2.0%

Od marca 2020 roku w naszym poznańskim centrum pracujemy zdalnie, ponieważ najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin. W uzasadnionych przypadkach dopuszczamy możliwość pracy z biura z zachowaniem reżimu sanitarnego. Naszym niezmiennym priortytem jest budowanie optymalnych warunków pracy, które są dostosowywane do potrzeb każdego pracownika w ramach indywidualnych ustaleń z managerem. Dla jednych idealnym miejscem pracy jest biuro, dla innych dom, jeszcze inni chcieliby pracować po części w jednym i w drugim miejscu. Hybrydowy model pracy, który zbudowaliśmy, odpowiada na wszystkie te potrzeby. Od lat oferujemy elastyczne godziny pracy, a w tym roku dodatkowo wprowadziliśmy dofinansowanie domowego biura. Po pandemii, będziemy dopuszczać aż do 70% czasu pracy zdalnej. Wielu osobom pomoże to pogodzić życie rodzinne i obowiązki zawodowe.

2020 rok, ale również obecny czas, to bardzo trudny okres dla wielu z nas. Staramy się odpowiadać na różne potrzeby wynikające z tej sytuacji - chociażby poprzez organizacje sesji poświęconych budowaniu odporności, zajęć jogi online czy dedykowany dostęp do opieki psychologicznej. Dostosowujemy proponowane aktywności do naszych pracowników i muszę przyznać, że w zeszłym roku nasz (co by nie było nie mały) zespół odwdzięczył się dużą elastycznością w szybkim i sprawnym dopasowaniu się do nieprzewidzianej sytuacji.

Tomasz Mechelewski
Head of Poznań Tech Centre
GSK
W jakim wymiarze chcesz pracować zdalnie po pandemii
Tylko 2,2% respondentów chciałaby po pandemii pracować w biurze. Niewątpliwie IT jest branżą, która najszybciej i najbardziej bezboleśnie przeszła na tryb pracy zdalnej. Stało się to również możliwe w firmach zajmujących się bezpieczeństwem państwowym czy finansowym. Wygląda na to, że jesteśmy świadkiem dużej transformacji stylu pracy.
elastycznie
47%
100% zdalnie
29%
50/50 w biurze i zdalnie
21%
100% w biurze
2.2%

Pandemia wywarła niebagatelny wpływ na całe środowisko biznesowe, zarówno pracodawców jak i pracowników. Przez ostatnie miesiące przywykliśmy do pracy zdalnej, a w związku z tym obserwujemy wyraźny trend związany z oczekiwaniami co do jej wymiaru w przyszłości. Zdecydowana większość, bo aż niemal 50% konsultantów wymaga elastycznego podejścia. Co ciekawe, prawie 30% wskazuje na pracę zdalną w pełnym wymiarze, a tylko nieco ponad 2% pracy całkowicie z biura.

Z naszego doświadczenia zdobytego w czasie pandemii wynika, że najbardziej optymalnym wymiarem pracy zdalnej dla specjalistów są 2-3 dni w tygodniu.

Wiele firm jest w trakcie ustalania swojego stanowiska, niemniej wygoda związana między innymi z oszczędnością czasu wynikającą z braku konieczności dojazdu do biura, jak również możliwość skupienia się na zadaniach bez różnorodnych biurowych rozpraszaczy wydaje się być mocnym uzasadnieniem dla elastycznego podejścia. Ma to także przełożenie na budowanie większej samodzielności wśród zespołów. W efekcie, dzięki wskazanemu przez niemal połowę specjalistów modelowi pracy, firmy mogą mieć szansę utrzymania, jak również pozyskania najlepszych ekspertów dla swojego biznesu.

Ewelina Kałdunek
Nearshore Business Director
ProData Consult Polska
Co najbardziej przeszkadza Ci na home office
Aż 25% społeczności IT uważa, że home office jest najbardziej efektywną formą pracy i nic im nie przeszkadza. Równocześnie grupa 27% respondentów deklaruje, że mieszanie spraw domowych z zawodowymi stanowi problem.
Brak wyraźnych granic między pracą a domem.
27%
Nic. To bardziej efektywna forma pracy.
25%
Brak współpracowników obok
10%
Pracuję więcej niż w biurze.
8.8%
Domownicy
7.8%
Utrudniona komunikacja
7.2%
Brak ducha zespołu
6.3%
Niewygodne miejsce pracy
3.6%
Słaby internet
3.6%
Co myślisz o perspektywie relokacji ze względu na pracę
Ponad 31% przebadanych deklaruje, że może rozpatrzyć relokację ze względu na finanse lub ciekawy projekt. Jednak większość nie chce zmieniać miejsca zamieszkania. Ruch na rynkach nieruchomości w całej Polsce w ostatnich 6 miesiącach z połączeniem możliwości pracy zdalnej mógłby prognozować większą otwartość na zmianę miejsca zamieszkania, jednak wyniki badania tego nie potwierdzają.
Nie chcę zmieniać miejsca zamieszkania dla innej pracy
Relokacja nie stanowi dla mnie problemu
Rozważę przeprowadzkę jeśli lokalizacja będzie atrakcyjna
Rozważę przeprowadzkę jeśli oferta będzie atrakcyjna finansowo
Rozważę przeprowadzkę jeśli projekt będzie interesujący
Nie chcę zmieniać miejsca zamieszkania dla innej pracy: 53.3 53% Relokacja nie stanowi dla mnie problemu: 6.6 6.6% Rozważę przeprowadzkę jeśli lokalizacja będzie atrakcyjna: 9.0 9.0% Rozważę przeprowadzkę jeśli oferta będzie atrakcyjna finansowo: 27.0 27% Rozważę przeprowadzkę jeśli projekt będzie interesujący: 4.2 4.2%

Przeprowadzka? Tylko jeśli idzie za tym odpowiednio dużą podwyżka. Sprawdź aktualne oferty pracy w dużych miastach:

Warszawa | Kraków | Wrocław | Trójmiasto | Poznań

Który kierunek relokacji jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjny
66% tych, którzy myślą o relokacji, spogląda na rynki zagraniczne. Najbardziej atrakcyjnym kierunkiem pozostaje Europa.
Europa
53%
Polska
27%
Ameryka Północna
13%
Do jakego miasta byś najchętniej się przeprowadził/a
Wrocław i Warszawa to dwa najbardziej atrakcyjne miasta do relokacji dla IT.
Wrocław
9.6%
Warszawa
7.4%
Gdańsk
6.9%
Kraków
4.6%
Berlin
3.7%
Londyn
3.5%
Barcelona
3.2%
Amsterdam
2.5%
Zurych
2.2%
Oslo
2.2%
Los Angeles
1.6%
San Francisco
1.6%
Trójmiasto
1.4%
Zurich
1.4%
Poznań
1.2%
Praga
1.1%
Toronto
1.1%
Kopenhaga
1.1%
Wiedeń
1.0%

2020 rok mocno zmienił rynek i tryb naszej pracy. Pandemia wymusiła szybką digitalizację wielu sektorów, a więc i przyspieszenie całej branży technologicznej.

Firmy przeszły w tryb pracy zdalnej lub hybrydowej. Rosnąca liczba ofert pracy zdalnej otworzyła możliwości na relokację lub cyfrowy nomadyzm. W badaniu widać tę dużą mobilność wśród specjalistów IT, gdzie prawie połowa ankietowanych (47%) rozważa relokację. Czynniki skłaniające do zmiany pracy pozostają jednak niezmienne, to przede wszystkim: wynagrodzenie, ciekawy projekt a z nim możliwości rozwoju, atmosfera w miejscu pracy.

Europa pozostaje najbardziej atrakcyjną destynacją i to z polskimi miastami na czele. Nas osobiście bardzo cieszy trzecie miejsce Gdańska, miasta w którym od 14 lat organizujemy konferencję Infoshare. Trójmiasto notuje wysokie pozycje w rankingach jakości życia i rozwoju technologii (np. trzecie miejsce Trójmiasta w ostatnim rankingu The Tech Cities of the Future), to także duże zagłębie firm technologicznych m.in. R&D Centers Intela i Amazonu.

Grzegorz Borowski
Co-founder i CEO
Infoshare

Metodyka badania

  • Badanie przeprowadzono w dniach 5.01.2021 — 16.02.2021. W momencie publikacji jest to najnowsze źródło danych o branży IT. Respondentami byli specjaliści IT oraz osoby przygotowujące się do pracy w branży IT.
  • Rekrutacja do badania odbywała się przez stronę internetową bulldogjob.pl, kanały społecznościowe, wydawców internetowych oraz za pośrednictwem poczty internetowej.
  • Badanie było w pełni anonimowe – na podstawie opracowań statystycznych nie ma możliwości przyporządkowania konkretnych odpowiedzi do poszczególnych respondentów. Mieli oni jednak możliwość dobrowolnego podania swojego adresu email, w celu otrzymania dostępu do wyników badania.
  • Kwestionariusz ankiety zawierał pełną gamę podstawowych typów pytań: zamkniętych, otwartych, pytań z wykorzystaniem skali oraz pytań matrycowych. Nie wszystkie pytania były obligatoryjne (np. pytanie o wysokość wynagrodzenia).
  • Ankieta była zaprojektowana tak, aby umożliwić jej wypełnianie zarówno na urządzeniu desktopowych (laptop, PC) oraz mobilnym (smartfon, tablet).
  • Nadesłano 7171 w pełni wypełnionych ankiet, z wymaganymi polami. Jednak analizie poddano wyłącznie respondentów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani pod względem jakości danych.
  • Próba wyniosła 6482 ankietowanych. (5572 specjalistów pracujących komercyjnie oraz 890 osób przygotowujących/uczących się do zawodu specjalisty IT).
  • Nie wszystkie pytania kierowane były do wszystkich respondentów – kwestionariusz ankiety zawierał pytania filtrujące, które ograniczały grupę badanych do respondentów spełniających określone kryteria, w szczególności poprzez określenie specjalizacji w IT.

Partnerzy

Fajny raport?


Chcesz wziąć udział w następnej edycji jako pracodawca?

Napisz:
[email protected]