Raporty o IT

Raport Diversity w polskim IT
Raport z Badania społeczności IT 2023
Raport z Badania społeczności IT 2022
Raport z Badania społeczności IT 2021
Raport z Badania społeczności IT 2020
Raport z Badania społeczności IT 2019