Zrobiliśmy to! Stworzyliśmy Raport o Diversity w polskim IT. Zebraliśmy ponad 1 300 ankiet od specjalistów IT i już wiemy, co myślą o akcjach oraz programach świadomościowych i wyrównujących szanse w środowisku pracy i ogólnie w społeczeństwie. Badaliśmy również, jaka część ankietowanych przynależy do którejkolwiek z grup, które określiliśmy różnorodnymi.

W raporcie znajdują się również najlepsze praktyki topowych firm, które działają na polskim rynku IT.

Partnerzy akcji

Profil badanych

Płeć
Kobieta
Mężczyzna
Niebinarna
Wolę nie mówić
Kobieta: 26% 26% Mężczyzna: 71% 71% Niebinarna: 1.1% 1.1% Wolę nie mówić: 1.7% 1.7%
Wiek
18-24 lata
10%
25-29 lat
28%
30-34 lata
28%
35-39 lat
18%
40-49 lat
14%
50+ lat
2.5%
Utożsamianie się z grupą
Wielowybór
Nie utożsamiam się z żadną z tych z grup
60%
Kobiety w IT
19%
Osoby neuroróżnorodne
11%
LGBTQ+
6.2%
Mniejszości wiekowe
6.1%
Osoby z zobowiązaniami opiekuńczymi
6.1%
Wolę nie mówić
4.0%
Osoby z niepełnosprawnością
2.6%
Obcokrajowcy
1.7%

Osobiście doceniam, że Tesco potrafi tworzyć warunki, w których wszystkie osoby, także nie neurotypowe, czują się dobrze. Sam mam takie doświadczenie z przeszłości, że zdarzało mi się nie spać w nocy myśląc o jakimś mailu albo rozmowie z pracy. Od kiedy pracuję w Tesco nie mam takich problemów. Różnica polega na tym, że teraz mogę zakończyć dzień pracy bez zamartwiania się, co dalej, czego nie zdążyłem. Kiedy jestem chory, dostaję wsparcie, żeby odpocząć, wyzdrowieć, naładować akumulatory.

Michał Pawłowski
Head of Software Development
Tesco Technology
Poziom stanowiska
Intern
1.4%
Junior
15%
Mid / Regular
41%
Senior
28%
Team Lead / Tech Lead
8.4%
Mid-level Manager
4.3%
Director / C-level
1.7%

Diversity w firmach

Czy firma, w której pracujesz, prowadzi programy związane z różnorodnością i integracją?
Tak
9.1%
Nie
77%
Nie wiem
14%
Tak
8.3%
Nie
73%
Nie wiem
19%
Tak
18%
Nie
57%
Nie wiem
25%
Tak
30%
Nie
34%
Nie wiem
36%
Tak
50%
Nie
18%
Nie wiem
32%
Tak
72%
Nie
5.9%
Nie wiem
22%

Już blisko 50%, a w największych firmach IT aż 67% wszystkich pracowników ma świadomość realizowanych działań D&I w ich organizacjach. Tak duży odsetek działań spowodowany jest m.in. wysokim zatrudnieniem. Będąc przynależnymi do tej samej organizacji, pracownicy mogą budować społeczności oparte na wspólnych wartościach. W Luxoft od ponad 3 lat aktywnie wdrażamy politykę z zakresu różnorodności, realizując dziesiątki projektów rocznie. W mniejszych firmach inicjatywy D&I stanowią trend, który zyskuje na znaczeniu. Dopiero badania w kolejnych latach powiedzą nam więcej na temat tego, jak szybko i w którym kierunku nurt ten się rozwija.

Magdalena Allina-Walkiewicz
Senior HR Business Partner
Luxoft
Których grup dotyczą te inicjatywy?
Wielowybór
Kobiety w IT
73%
LGBTQ+
72%
Obcokrajowcy
45%
Osoby z niepełnosprawnością
37%
Osoby neuroróżnorodne
22%
Osoby z zobowiązaniami opiekuńczymi
16%
Mniejszości wiekowe
12%
Inne
0.9%

Każda z grup wymaga szczególnej uwagi oraz działań dopasowanych do swoich potrzeb – ich zakres będzie się różnić w zależności m.in. od wielkości badanej firmy. W Luxoft Poland działamy z myślą o naszej społeczności, bo wiemy, że wdrażanie i realizowanie programów D&I pozwala nam tworzyć zintegrowane, etyczne miejsce pracy. Jesteśmy firmą międzynarodową – w samej tylko Polsce zatrudniamy osoby z aż 52 różnych nacji – szczególny nacisk kładziemy na różnorodność kulturową. To motywuje nas do tworzenia bezpiecznego środowiska pracy.

Magdalena Allina-Walkiewicz
Senior HR Business Partner
Luxoft
Czy zdarzyło Ci się brać udział w takich programach prowadzonych przez firmę?
Uczestniczyłem/am
Nie uczestniczyłem/am
Uczestniczyłem/am: 33% 33% Nie uczestniczyłem/am: 67% 67%
Czy uważasz, że są grupy wymagające szczególnych inicjatyw w zakresie różnorodności i integracji w Twojej firmie?
W podziale na deklarowane utożsamianie się z grupą
Które grupy wymagają szczególnych inicjatyw w zakresie różnorodności i integracji w Twojej firmie?
Wielowybór, odpowiadały tylko osoby, które w poprzednim pytaniu zaznaczyły "Tak"
Osoby neuroróżnorodne
58%
Kobiety w IT
49%
Osoby z niepełnosprawnością
47%
Obcokrajowcy
40%
Osoby z zobowiązaniami opiekuńczymi
38%
Mniejszości wiekowe
38%
LGBTQ+
36%
Inne
1.0%

W T-Mobile mamy strategię DE&I, w której to głos pracowników jest dla nas najważniejszy. Cyklicznie wsłuchujemy się w potrzeby #MagentaTeam podczas badania Pulse, a na podstawie wyników – działamy. Obecnie wspieramy i budujemy inicjatywy dla grupy międzypokoleniowej, kobiecej, czy LGBTQ+. Każdy głos jest cenny, dlatego oprócz działań grupowych podchodzimy do wielu potrzeb indywidualnie. Dzięki takiej współpracy na zasadzie dialogu –inkluzywność firmy i dbałość o równe szanse jest wysoko u nas oceniana.

Dorota Kuprianowicz-Legutko
Członkini Zarządu, Dyrektorka ds. Polityki Personalnej
T-Mobile

Podejście i doświadczenia

Podejście do różnorodności
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam

W Tesco wierzymy, że różnorodność jest kluczem do sprawnie funkcjonującego i inkluzywnego miejsca pracy – prawie 10% osób zrekrutowanych do naszego zespołu to osoby z innym niż polskie obywatelstwo. Pomagamy im uzyskać odpowiednie pozwolenia, dajemy wsparcie w relokacji, jeżeli tego potrzebują. Wyzwaniem, które stawiamy sobie na najbliższe lata jest dalsze wzmacnianie pozycji kobiet, tak aby stanowiły one większy udział w naszych zespołach, zarówno wśród leaderów, jak i w zespole technologicznym.

Donata Kwiatek
Technology Recruitment Manager
Tesco Technology
Osobiste doświadczenie
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam

Co roku przeprowadzamy wśród wszystkich pracowników ankietę „Every voice matters”. W ostatnich badaniach pracownicy zadeklarowali, że w Tesco mogą być sobą bez obaw przed byciem ocenianym. Jesteśmy szczególnie dumni, że kobiety i opiekunowie osób zależnych rekomendują Tesco jako miejsce pracy nawet częściej niż ogół pracowników. Dokładamy starań, żeby proponować rozwiązania pozwalające na elastyczność i zachowanie work-life balance, np. oferując pracę w niepełnym wymiarze i możliwość workation.

Damian Okoński
Lead People Partner
Tesco Technology
Podejście do różnorodności a pochodzenie firmy
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Osobiste doświadczenie a pochodzenie firmy
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Podejście do różnorodności a wielkość firmy
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Osobiste doświadczenie a wielkość firmy
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Podejście do różnorodności a utożsamianie się z grupą
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam

Według badania prawie 60% kobiet uważa, że firmy potrzebują inicjatyw związanych z różnorodnością i integracją zespołową. 75% respondentek potwierdza do tego, że różnorodność w zespole poprawia wyniki firmy i ostatecznie wpływa na ich wybór pracodawcy (49%). Pytanie jak prowadzić takie działania, aby przynosiły korzyści i łączyły zamiast dzielić? Wydaje się, że najlepszą drogą jest oddanie głosu samym zainteresowanym. Widzimy to bardzo wyraźnie na przykładzie prężnie działającej grupy Aptiv Technical Women Community, która powstała i jest rozwijana jako inicjatywa oddolna, inkluzywna i otwarta na wszystkich pracowników. Po kilku latach ich działalności z zachwytem obserwujemy jak efektywnie działają w obszarze profesjonalnego i osobistego rozwoju, wsparcia młodych talentów, oraz w ramach współpracy z zespołem rekrutacji. Nasi liderzy z należną uważnością wsłuchują się w ich potrzeby i wspólnie pracują nad kulturą naszej organizacji.

Katarzyna Macek
HR Director Poland
Aptiv
Osobiste doświadczenie a utożsamianie się z grupą
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Podejście do różnorodności a wiek
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam

Z różnorodnością wiekową mam do czynienia na co dzień, gdyż z kwestiami HRowymi zgłaszają się do mnie ludzie #MagentaTeam w każdym wieku. Niektórzy mają tyle lat, ile ja pracuję w tej firmie. I jest to naprawdę super! Łączy nas otwartość i chęć poznania się. Dumnie reprezentuję naszą grupę Pokolenie T, której misją jest integracja międzypokoleniowa. Tworzymy inicjatywy, takie jak popołudnia z planszówkami, przełamując stereotypy dot. wieku i czerpiąc od siebie nową wiedzę i doświadczenia. Działamy!

Anna Ogonowska
Główna Specjalistka ds. Personalnych
T-Mobile
Osobiste doświadczenie a wiek
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Podejście do różnorodności a poziom stanowiska
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Osobiste doświadczenie a poziom stanowiska
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Podejście do różnorodności a udział w programach
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w mojej firmie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Inicjatywy związane z różnorodnością i integracją są potrzebne w społeczeństwie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Różnorodność w zespole pozytywnie wpływa na wyniki firmy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, skutecznie promuje i wspiera różnorodność oraz integrację w miejscu pracy
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Przy wyborze pracodawcy kwestie różnorodności i integracji są dla mnie ważne
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam

Jako GenZ bardzo mnie to cieszy, że pracuję w miejscu w którym inkluzywność jest ważna. Jako specjalistka działu Dream Workplace zajmującego się kulturą mogę śmiało powiedzieć, że widzę spore zaangażowanie naszego #MagentaTeam w działania na rzecz różnorodności. Kluczem jest komunikacja działań oraz wytrwałość. Im więcej mówisz i szerzej działasz, tym większe uczestnictwo w inicjatywach.

Emilia Woźniak
Specjalistka Dream Workplace, Absolwentka Magenta Talents Squad
T-Mobile
Osobiste doświadczenie a udział w programach
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Wiem, że mogę zaufać firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Każdy w firmie jest ceniony jako jednostka
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Moja opinia ma znaczenie dla firmy, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Mam dostęp do nowych możliwości w firmie, w której pracuję
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, uznaje różnorodność
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, sprawiedliwie rozdziela uznanie między pracowników
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Firma, w której pracuję, szanuje mnie
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Zawsze czuję się częścią zespołu
Zupełnie się nie zgadzam
Zupełnie się zgadzam
Jesteśmy firmą technologiczną, a naszym celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla Klientów. Jako jedni z pierwszych udostępniliśmy na rynku sieć 5G, oferujemy najlepszej jakości usługi mobilne , a dzięki kilkunastu Data Center zapewniamy całe spektrum usług ICT. Oferujemy wiele usług z zakresu rozwiązań chmurowych oraz cyberbezpieczeństwa. Nasza strategia opiera się na tworzeniu transparentnej i opartej o zaufanie kultury organizacyjnej. Do tego niezbędne jest poczucie bezpieczeństwa i inkluzywności. Dlatego w naszych działaniach stawiamy na zmianę procesów wewnątrz organizacji i edukację. Zaangażowanie w badanie ‘Diveristy in Polish IT’ pomoże nam jeszcze lepiej zrozumieć problemy i potrzeby środowiska technologicznego, by móc tworzyć jak najbardziej inkluzywne i różnorodne środowisko pracy dla talentów/-ek IT.

We Love Diversity to szeroko zakrojone działania, dzięki którym T-Mobile Polska w świadomości obecnych i potencjalnych pracowników, a także partnerów biznesowych staje się miejscem otwartym, bezpiecznym oraz przyjaznym każdemu. Nasze starania zostały docenione trzy razy z rzędu znajdując się na liście najbardziej zaawansowanych pod kątem inkluzywności pracodawców w Polsce – Diversity IN Check.

Justyna Furtak
Główna Specjalistka Dream Workplace

Aptiv team
Pierwszy system sterowania gestami dla motoryzacji? To byliśmy my. Najcieńszy w branży kabel do dystrybucji sygnału i mocy? To również nasza zasługa. Od ponad dwóch dekad nasze Centrum Techniczne w Krakowie wspiera wiodące marki samochodowe łącząc branżę motoryzacyjną z nowoczesnymi technologiami. To największa jednostka R&D firmy na świecie, gdzie wszystkie kompetencje i role działają pod jednym dachem. Wspólnie tworzymy technologie, które przesuwają granice tego co możliwe, by zrealizować naszą wizję przyszłości - mniej wypadków drogowych, mniej zanieczyszczeń spowodowanych transportem i lepiej skomunikowane otoczenie. Wierzymy, że różnorodność myśli napędza nasze innowacje. To dla nas ważny temat także z tego powodu, że jako branża nowych technologii mocno osadzona w przemyśle motoryzacyjnym mamy jeszcze wiele do nadrobienia w tej kwestii.

W ramach naszej firmowej społeczności Technical Women wspieramy się nawzajem, aby walczyć z utartymi schematami i pokazywać, jak wiele dobrego wnosimy jako kobiety do branży. Jestem niezwykle dumna, że mogę być częścią tej grupy i pomagać innym kobietom rozwijać ich kariery w dowolnym kierunku jaki sobie wyznaczą.

Marta Wydra
IT&V Engineering Team Manager

Luxoft jest globalnym dostawcą usług IT w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Nasza oferta obejmuje doradztwo strategiczne, usługi tworzenia oprogramowania szytego na miarę oraz inżynierię rozwiązań cyfrowych. U podstaw naszego sukcesu leży wysoko wykwalifikowana kadra ekspertów, która umożliwia firmie ciągłe wprowadzanie innowacji.

W Luxoft wierzymy, że różnorodność i inkluzywność pracowników jest dźwignią do prowadzenia zrównoważonego i odnoszącego sukcesy biznesu. Diversity & Inclusion obejmuje jedną z naszych kluczowych wartości dla firmy: szacunek. Wartość ta napędza program różnorodności i inkluzji, podkreślając nasze zaangażowanie w promowanie sprawiedliwego podejścia do pracowników, otwartości i integracji oraz doceniania odmiennych perspektyw.

W Luxoft dokładamy wszelkich starań, aby promować różnorodność nie tylko w naszej firmie, ale także w całej branży. Budujemy kulturę, w której różnice są akceptowane, cenione i szanowane. Z dumą możemy pochwalić się przynależnością do grona sygnatariuszy Polskiej Karty Różnorodności oraz obecnością w gronie organizacji najbardziej zaangażowanych w działania na rzecz Diversity & Inclusion według rankingu Diversity IN Check.

Magdalena Allina-Walkiewicz
Senior HR Business Partner

Jesteśmy dumni z tego, że w Tesco każdy może naprawdę być sobą. W Tesco nie tylko świadomie i celowo zabiegamy o różnorodność, ale także doceniamy jej wartość i szanse, jakie z sobą niesie. Jesteśmy zdeterminowani, żeby tworzyć miejsce pracy, w którym różnice są cenione, zapewniając wszystkim w zespole równe szanse. Jesteśmy dużą organizacją, w której mieści się wiele stylów pracy i różnorodne obszary działalności.

W Tesco każdy jest mile widziany. Jesteśmy tu dla naszych ludzi, bez względu na to, co przynosi życie. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby Cię wesprzeć. Zapewniamy, że zawsze będziesz czuć się swobodnie będąc sobą w pracy i że będziesz miał to, co potrzebujesz, aby się rozwijać i rosnąć razem z nami.

Wszyscy jesteśmy ludźmi i mierzymy się z różnymi sprawami, więc nie powinniśmy wyciągać pochopnych wniosków czy kierować się stereotypami lub uprzedzeniami, tak aby nikogo nie szufladkować. Naprawdę pragnę wszystkiego, co najlepsze dla osób, z którymi pracuję i którymi zarządzam, dlatego ważne jest, abyśmy mogli rozmawiać i wzajemnie się zrozumieć. To samo czuję ze strony mojego lidera. Wielką różnicę w Tesco robi to, że kiedy ludzie mówią, firma naprawdę słucha.

Michał Pawłowski
Head of Software Development

Metodyka badania

 • Badanie przeprowadzono w dniach 02.08.2023 — 31.08.2023.
 • Rekrutacja do badania odbywała się przez stronę internetową bulldogjob.pl, kanały społecznościowe, wydawców internetowych, za pośrednictwem poczty internetowej oraz Partnerów badania.
 • Badanie było w pełni anonimowe – na podstawie opracowań statystycznych nie ma możliwości przyporządkowania konkretnych odpowiedzi do poszczególnych respondentów.
 • Kwestionariusz ankiety zawierał podstawowe typy pytań: zamkniętych, wyboru z listy czy pytań z wykorzystaniem skali. Nie wszystkie pytania były obligatoryjne.
 • Ankieta była zaprojektowana tak, aby umożliwić jej wypełnianie zarówno na urządzeniu desktopowych (laptop, PC) oraz mobilnym (smartfon, tablet).
 • Nadesłano 1575 w pełni wypełnionych ankiet, z wymaganymi polami. Jednak analizie poddano wyłącznie respondentów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani pod względem jakości danych.
 • W szczególności do analizy dopuszczono tylko ankiety osób, które zadeklarowały, że pracują komercyjnie w branży IT.
 • Próba wyniosła 1325 ankietowanych.
 • Nie wszystkie pytania kierowane były do wszystkich respondentów – kwestionariusz ankiety zawierał pytania filtrujące, które ograniczały grupę badanych do respondentów spełniających określone kryteria.
 • Wyniki procentowe powyżej 10% były zaokrąglane do najbliższej pełnej liczby, natomiast te poniżej 10% do 1 liczby po przecinku. To jedna z przyczyn, dla której dane z wykresów nie zawsze sumują się do 100%
 • W niektórych pytaniach wyniki rzadko występujące nie znalazły się na wykresie, ze względu na czytelność. To kolejna z przyczyn, dla której wynik zaprezentowany na wykresie może nie sumować się do 100%
Case study Pracodawców IT