Badanie
Społeczności IT
2022

Najnowsze dane o IT w Polsce znajdziesz w Raporcie z Badania Społeczności IT 2024. Zobacz go już teraz:

Czego się dowiesz?

Profil badanych

Płeć
Szacuje się, że rynek IT wzrośnie w latach 2021-2026 o 4,8%. Pomimo działań diversity sourcing i "pełzającej rewolucji" tak jak w 2021 r. zaledwie 14% pracowników IT stanowią kobiety. Przypominamy, że z perspektywy biznesowej, różnorodność w firmie ma ogromne znaczenie – badania wskazują, że wpływa ona na zdolność dostosowania się do zmieniającego się rynku i na wyniki finansowe przedsiębiorstw.
Mężczyzna
Kobieta
Niebinarna
Mężczyzna: 86% 86% Kobieta: 14% 14% Niebinarna: 0.4% 0.4%

Temat różnorodności coraz częściej pojawia się na tapecie w organizacjach IT - wiele badań wskazuje na bezpośrednie jego przełożenie na dynamikę i innowacyjność zespołów, a w efekcie na rezultaty biznesowe. Jednak cała branża ma jeszcze wiele do zrobienia – zwłaszcza – jak widać w raporcie - w kwestii różnorodności płci.

W wielu firmach, łącznie z naszą, odsetek kobiet stale rośnie, zarówno wśród specjalistów i analityków IT, jak i na stanowiskach kierowniczych (procentowy udział kobiet w naszej local IT&DATA CEN organizacji w Polsce wzrósł w ostatnich latach do 40%).

Jednak licząc na zmianę, nie wystarczy czekać – istotne jest również zadbanie o to, aby kultura organizacyjna była otwarta i przyjazna dla wszystkich, a procesy wolne od uprzedzeń. Przykładowo w naszym przypadku przeprowadziliśmy w ubiegłych latach serie szkoleń, dyskusji i warsztatów, a potencjalne problemy monitorowaliśmy w dedykowanych ankietach. W przyszłości na pewno utrzymamy podobne działania.

Zuzanna Banach
Head of IT Infrastructure & Technology
Danone
Wiek
Osoby w wieku 25-30 lat to najliczniejsza procentowo grupa w IT - stanowią około 34% rynku IT. Niż demograficzny, a co za tym idzie, mniejsza liczba studentów informatyki, dają również o sobie znać, jednak grupa wchodzących na rynek utrzymuje się na poziomie około 16%.
18 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40+
18 - 24: 16% 16% 25 - 29: 34% 34% 30 - 34: 25% 25% 35 - 39: 15% 15% 40+: 9.2% 9.2%
Miejsce zamieszkania
Ankietowani mieszkający poza miastem wskazywali najbliższe miasto
Mimo czasu pandemicznego, aż 84 % pracowników IT może pracować zdalnie (więcej danych w kategorii "warunki pracy"), ich miejsce zamieszkania nie zmieniło się. Wyniki są tu bardzo podobne do tych z ubiegłego roku.
Warszawa
24%
Kraków
14%
Wrocław
12%
Aglomeracja Śląska (Konurbacja Śląska)
8.7%
Trójmiasto
8.2%
Poznań
7.5%
Łódź
6.7%
Lublin
2.7%
Szczecin
2.3%
Białystok
1.8%
Rzeszów
1.7%
Bydgoszcz
1.5%
Toruń
0.9%
Częstochowa
0.6%
Inne
7.3%

Niemal 9 na 10 programistów podczas rozmowy kwalifikacyjnej wolałoby usłyszeć, że zamiast dostępu do nowoczesnego biura, nie musi się w nim pojawiać wcale. Pandemia tylko wzmocniła to zjawisko, w efekcie czego biuro zmieniło swoją tradycyjną rolę i z miejsca codziennej pracy, stało się przestrzenią coworkingową, miejscem spotkań zespołów, a także centrum administracyjnym. Obecnie w DataArt pracownicy mają prawo wyboru miejsca pracy. Mogą pracować zdalnie lub przychodzić do biura. Wielu z nich wybiera wersję pośrednią, spędzając część czasu w biurze, a część w domu. Zmiany wywołane pandemią nie miały na nas istotnego wpływu, ponieważ zawsze stawialiśmy na zaufanie i elastyczność. Oprócz wprowadzenia pracy hybrydowej, rozszerzyliśmy podejście do rekrutacji. Nie skupiamy się na poszukiwaniu osób do jednego z biur we Wrocławiu, Lublinie lub Krakowie, tylko szukamy specjalistów z całej Polski. Uruchomiliśmy kampanię Remote Poland, nastawioną na poszukiwanie najlepszych ekspertów na terenie całej Polski, którzy będą pracowali wyłącznie zdalnie. Uważam, że system pracy hybrydowej zostanie z nami na dłużej i mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie usankcjonowany przez odpowiednie akty prawne.

George Kremenetsky
Prezes Zarządu DataArt Kraków
Dataart
Wykształcenie
Około 73% respondentów ukończyło studia wyższe. Jest to spójne z tym, co obserwowaliśmy w poprzednich latach. Najwięcej ankietowanych zakończyło edukację na studiach magisterskich.
studia II stopnia
38%
studia I stopnia
27%
jestem w trakcie studiów
11%
studiowałem/am, ale nie uzyskałem/am dyplomu
7.5%
studia podyplomowe
7.0%
szkoła średnia
6.8%
studia doktoranckie
1.5%

Wykształcenie wyższe w branży programistycznej to ciekawe zagadnienie.

U starszych pokoleń nadal występuje mocne przeświadczenie, że sam fakt ukończenia studiów gwarantuje późniejszy sukces w życiu zawodowym, ale to nie jest do końca prawda.

W TT PSC, przeprowadzając rozmowy rekrutacyjne, sprawdzamy oczywiście wykształcenie kandydata, ale zdecydowanie nie jest to czynnik decydujący o podjęciu współpracy. Sprawę zawsze przesądza to, czym kandydat wykaże się podczas rozmowy, a nie liczba pozycji w CV i ukończone szkoły.

Nie możemy natomiast całkowicie zignorować roli wykształcenia. Kandydat po studiach będzie miał chociażby większą świadomość branży i prawdopodobnie już pierwsze doświadczenia zawodowe za sobą, nawet jeśli tylko czysto akademickie. Taką osobę łatwiej wprowadzić w realia pracy projektowej, bo podstawy ma już opanowane. Drugi aspekt to kontrahenci, którzy mogą wymagać potwierdzenia kompetencji zespołu. W takiej sytuacji dyplom ukończenia studiów jest bardzo przydatny.

Tomasz Karczewski
Software Architect
Transition Technologies PSC
Kierunki studiów - osoby, które zakończyły edukację
Zdecydowana większość, czyli aż 85% respondentów, wybrała kierunki informatyczne lub ścisłe. Pokazuje nam to, jak dużo osób od początku kierunkuje swoją edukację na obszar IT, a ilu specjalistów zdecydowało się przebranżowić z innego kierunku.
Informatyczne
Inne techniczne / ścisłe
Nietechniczne
Informatyczne: 55% 55% Inne techniczne / ścisłe: 30% 30% Nietechniczne: 15% 15%

Praca w IT zyskuje na popularności wśród kandydatów, dla których nie była to pierwsza ścieżka edukacji. To nadal niewielki procent, ale pokazuje, że branża staje się dla wielu świętym Graalem. Jej atrakcyjność jeszcze wzrosła kiedy suchą stopą przeszła przez pandemiczne zawirowania gospodarki. Absolwenci prawa, geografii czy języków obcych decydują się na kursy programowania, by ubiegać się o role w IT.

W IT.integro kierunki informatyczne przeważają w wykształceniu pracowników. Zatrudniamy studentów i absolwentów informatyki na politechnikach i uniwersytetach, informatyki i ekonometrii na uczelniach ekonomicznych. Jako konsultanci wdrożeniowcy czy konsultanci w zespołach wsparcia swobodnie odnajdują się też studenci i absolwenci automatyki i robotyki, elektrotechniki, zarządzania i inżynierii produkcji. Osobna grupa to konsultanci biznesowi, działający na styku procesów biznesowych i systemów informatycznych, których pierwszą specjalizacją jest księgowość, kadry i płace, logistyka.

Agata Landzwójczak-Tyczyno
HR Business Partner
IT.integro
Kierunki studiów - obecnie uczący się
W 2021 r. wśród branży IT zainteresowanie nietechnicznymi kierunkami studiów wykazało 13,6% naszych ankietowanych, natomiast już w 2021 r. odnotowujemy spadek o 9 punktów procentowych. Oznacza to, że studenci są świadomi potrzeb rynku i coraz więcej osób wiążą swoją przyszłość z branżą IT.
Informatyczne
Inne techniczne / ścisłe
Nietechniczne
Informatyczne: 85% 85% Inne techniczne / ścisłe: 11% 11% Nietechniczne: 4.4% 4.4%

Jestem analitykiem prawnym w Currenda Sp. z o.o., firmie, która jest głównym w kraju dostawcą oprogramowania dla wymiaru sprawiedliwości. Pełnię również funkcję Kierowniczki Centrum Badawczo-Rozwojowego Currenda Lab. Do moich obowiązków należy przygotowywanie projektów programów badawczych i procesów technologicznych, pozostawanie w kontakcie z ośrodkami naukowymi oraz wspieranie zespołów deweloperskich w zakresie możliwych do zastosowania rozwiązań prawnych. Kiedy w 2020 roku MNiSW ogłosiło nabór do programu „Doktorat wdrożeniowy”, uznałam, że to optymalny kierunek rozwoju, wyzwanie, którego pragnę się podjąć. Pozwala mi on na prowadzenie działalności naukowej zgodnej z moimi zainteresowaniami: zastosowaniem sztucznej inteligencji (AI) w inteligentnych sieciach i systemach kierowanych do wymiaru sprawiedliwości, cyberbezpieczeństwem, wykorzystywaniem smart security w procesach technologicznych. Program jest innowacyjny, komercjalizuje wiedzę, łączy naukę i biznes.

Klaudia Maciejewska
Kierowniczka Currenda Lab
Analityk prawny Currenda
Currenda
Specjalizacje w IT
Wśród specjalistów IT najliczniejszą grupę stanowią programiści. W raporcie szczegółowym zobaczysz, że wśród nich są to głównie Backend Developerzy. Widzimy, że w stosunku do zeszłego roku w tej edycji Badania społeczności IT wzięło udział więcej Adminów/DevOpsów i o 3 punkty procentowe mniej testerów.
Programista
57%
Tester / QA
15%
Administator IT / DevOps
11%
Analityk IT / BI
6.0%
Project Manager / Product Owner
6.0%
Data Science / ML / AI
2.9%
Architekt IT
2.6%

Zdecydowana większość osób rozpoczynających studia na kierunkach informatycznych robi to marząc o karierze programisty i takich ról poszukuje podejmując pracę. Jako firma z najgłębszym przekonaniem wpisujemy się w te aspiracje. Z naszego doświadczenia wynika, że rola programisty stanowi solidną bazę dla przyszłego rozwoju kariery w zdecydowanej większości specjalizacji IT. Z całą pewnością praktyczne doświadczenie programisty jest niezbędne w rolach architekta czy kierownika projektu i bardzo pomocne w rolach analityków i testerów. Wspólne doświadczenie pozwala znaleźć wspólny język całego zespołu, zadbać o rozwój jego członków, dostrzec i uniknąć ryzyka i zapewnić sukces projektów. Tego dotyczy nasze motto: „IT people leading IT people”.

Krzysztof Pierański
Country Managing Partner Poland
Netcompany
Dla jakiego typu firmy pracujesz?
Cieszy nas, że przewagę mają nadal polskie firmy, zatrudniając 54% ankietowanych. W ostatnich latach coraz więcej międzynarodowych marek otwiera swoje filie na terenie Polski, zatem spodziewamy się, że rynek pracy mogą zdominować firmy o kapitale zagranicznym.
Dla polskiej firmy
Dla zagranicznej firmy, która ma oddział w Polsce
Dla zagranicznej firmy, która nie ma oddziału w Polsce
Dla polskiej firmy: 54% 54% Dla zagranicznej firmy, która ma oddział w Polsce: 41% 41% Dla zagranicznej firmy, która nie ma oddziału w Polsce: 5.0% 5.0%
Siedziba firmy
Jeżeli firma ma wiele lokalizacji, ankietowani podawali oddział, pod który podlegają
Podobnie jak w przekroju miejsc zamieszkania pracowników IT, w lokalizacji siedzib firm również dominuje Warszawa z wynikiem 31%. Oznacza to, że część pracowników albo od zawsze pracowała w okolicach Warszawy lub zdecydowała się na relokację.
Warszawa
31%
Kraków
15%
Wrocław
12%
Aglomeracja Śląska (Konurbacja Śląska)
8.4%
Trójmiasto
7.9%
Poznań
7.7%
Łódź
6.1%
Lublin
2.0%
Szczecin
1.9%
Białystok
1.3%
Bydgoszcz
1.2%
Firma nie ma lokalizacji w Polsce
1.2%
Rzeszów
0.8%
Inne
3.4%
Przy oprogramowaniu jakiego typu pracujesz?
W 2021 r. najwięcej pracowników IT (72%) zatrudniają firmy, które outsourcują usługi informatyczne innym podmiotom. Zarówno w modelu gotowego projektu, jak i rozwiązań abonamentowych.
Dla klienta zewnętrznego
Sprzedawane jako produkt lub usługa
Na wewnętrzne potrzeby firmy, dla której pracuję
Dla klienta zewnętrznego: 38% 38% Sprzedawane jako produkt lub usługa: 34% 34% Na wewnętrzne potrzeby firmy, dla której pracuję: 28% 28%

Do niedawna, polska branża IT była zdominowana przez firmy działające w modelu outsourcingowym lub software house’y produkujące oprogramowanie na zlecenie dla zewnętrznego klienta. Dzisiaj zauważamy, ze ten trend ulega zmianie, a na rynku pojawia się coraz więcej firm sprzedających produkty software’owe oraz tworzących software na własne potrzeby.

Dobrym przykładem jest rynek e-commerce, który jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków na świecie. Dzięki temu potencjałowi, w zooplus obsługujemy 7 milionów aktywnych użytkowników i wysyłamy ponad 150 000 paczek dziennie w skali 30 krajów. Jednym z kluczowych czynników, który spowodował, że jesteśmy liderem swojej branży w Europie, jest dwutorowe podejście do tworzenia oprogramowania: software rozwijany in-house, zintegrowany z rozwiązaniami typu ERP. Dzięki temu podejściu, jesteśmy w stanie optymalizować kluczowe procesy, takie jak logistyka, zakupy, czy last-mile-delivery oraz pracować z zespołami tworzącymi rozwiązania dedykowane naszym potrzebom. Bardzo istotne jest to, ze narzędzia IT, tworzone w ten sposób, rozwiązują realne problemy organizacji. Niezależność od zewnętrznych dostawców oraz bardzo bliska współpraca zespołów IT z naszym biznesem, sprawia, że jesteśmy w stanie szybko reagować na zmieniające się otoczenie biznesowe. Dzięki temu, każdy z naszych specjalistów, ma realny wpływ na nasz sukces, co czyni pracę przy rozwijaniu wewnętrznego oprogramowania jeszcze bardziej interesującą

Łukasz Fido
Head of Engineering
zooplus
Wielkość firmy
Jestem freelancerem
1.8%
2-10
3.6%
11-50
14%
51-200
20%
201-500
13%
501-1000
9.4%
1 001 - 5 000
12%
5 001 - 10 000
7.7%
więcej niż 10 000
19%

Duże firmy dominują na rynku pracowników IT. Przedsiębiorstwa o wielkości powyżej 200 pracowników zatrudniają około 60% ankietowanych. W porównaniu do wyników sprzed dwóch lat można zaobserwować nawet kilkuprocentowy wzrost zatrudnienia. Duże organizacje zapewniają większą stabilizację, bezpieczeństwo zatrudnienia, rozwoju i awansu zawodowego.

Dobrym wyborem dla specjalistów IT są zagraniczne firmy, które tworzą swoje oddziały w Polsce. Jeżeli odziały są relatywnie małe (do 200 pracowników), zapewniają otwartą atmosferę pracy, ułatwiają integrację i pozwalają zbudować bliskie relacje z większością współpracowników.W połączeniu ze stabilnym zapleczem, możliwościami współpracy w międzynarodowych projektach, dostępem do klientów na całym świecie, oraz dobrym wynagrodzeniem i pakietem benefitów - oferują atrakcyjne warunki pracy. Większość zagranicznych firm umożliwia zmianę oddziału, co oznacza, że można zmienić kraj zatrudnienia, nie zmieniając firmy.

Warto również zwrócić uwagę na to, że tylko 2% ankietowanych deklaruje się jako freelancerzy w najnowszym badaniu, co jest spadkiem o około 40% w porównaniu do wyników z roku 2020.

Marek Kolowca
R&D DELMIA Manufacturing Operations Management Applications Director
Dassault Systèmes
Rodzaj oprogramowania a wielkość firmy
Firmy zajmujące się outsourcingiem usług i produktów bądź pracujące dla firm zewnętrznych najczęściej liczą od 50 do 200 osób, natomiast giganci powyżej 10 000 pracowników zatrudniają przede wszystkim specjalistów IT na własne potrzeby.
Jestem freelancerem
2.3%
2-10
4.0%
11-50
15%
51-200
23%
201-500
13%
501-1000
10.0%
1 001 - 5 000
10.0%
5 001 - 10 000
6.7%
więcej niż 10 000
15%
Jestem freelancerem
1.8%
2-10
1.8%
11-50
5.4%
51-200
12%
201-500
12%
501-1000
11%
1 001 - 5 000
17%
5 001 - 10 000
10%
więcej niż 10 000
30%
Jestem freelancerem
1.2%
2-10
4.6%
11-50
19%
51-200
23%
201-500
14%
501-1000
7.7%
1 001 - 5 000
11%
5 001 - 10 000
6.6%
więcej niż 10 000
14%
Poziom doświadczenia
W tym roku dodaliśmy nowe kategorie powyżej poziomu senior i widać, że była to dobra decyzja, bo ponad 10% ankietowanych to takie osoby. Zauważyliśmy również nieznaczne odbicie (+3%) wśród juniorów, co oznacza, że rynek już dostosował się do sytuacji pandemicznej i ponownie rozpoczęto szkolenia.
Junior
23%
Mid / regular
42%
Senior
23%
Team Lead / Tech Lead
8.9%
Mid-level Manager
2.5%
Director / C-level
1.0%

Firmy technologiczne coraz częściej inwestują w wykwalifikowanych pracowników, którzy odpowiadają nie tylko za realizację zadań na wysokim poziomie, ale mają także wpływ na to jak rozwijają się pozostałe osoby w zespole. Nie jest wobec tego zaskoczeniem, że na rynku pojawia się coraz więcej osób w rolach leaderów technicznych czy managerów.

Z drugiej strony firmy dostrzegają ogromny potencjał wśród osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Możemy zauważyć coraz więcej programów stażowych, które mają na celu rozwój talentów i tworzenie różnorodnych zespołów, łączących kompetencje osób z różnym doświadczeniem. Umożliwia to pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w zespole, a także daje ogromną przestrzeń do rozwoju (juniorom poprzez naukę od seniorów, a seniorom poprzez dzielenie się wiedzą i rozwijanie umiejętności mentoringowych).

Weronika Sztuka
Recruitment Manager
KMD Poland
Rola a doświadczenie w latach
Najbardziej doświadczonymi pracownikami są Architekci IT, którzy prepracowali w branży ponad 12 lat. Ze względu na wzrost zapotrzebowania na specjalistów Data Science, Machine Learning oraz AI, wyszczególniliśmy w raporcie z 2021 r. nową rolę, w której zatrudnieni ankietowani przepracowali już średnio około 3.5 roku.
Architekt IT
12.5 lat
Administator IT / DevOps
7.9 lat
Project Manager / Product Owner
7.9 lat
Analityk IT / BI
5.4 lat
Programista
5.3 lat
Tester / QA
4.1 lat
Data Science / ML / AI
3.6 lat
Staż pracy a poziom stanowiska
1 rok i poniżej
69%
2-3 lata
25%
4-5 lat
4.3%
6-9 lat
1.3%
10-14 lat
0.3%
15+ lat
0.2%
1 rok i poniżej
7.3%
2-3 lata
39%
4-5 lat
31%
6-9 lat
15%
10-14 lat
5.1%
15+ lat
2.6%
1 rok i poniżej
0.4%
2-3 lata
5.4%
4-5 lat
19%
6-9 lat
33%
10-14 lat
24%
15+ lat
18%
1 rok i poniżej
0.9%
2-3 lata
5.0%
4-5 lat
14%
6-9 lat
28%
10-14 lat
29%
15+ lat
23%
1 rok i poniżej
1.6%
2-3 lata
4.8%
4-5 lat
14%
6-9 lat
21%
10-14 lat
30%
15+ lat
29%
4-5 lat
9.9%
6-9 lat
13%
10-14 lat
28%
15+ lat
49%
Płeć, doświadczenie w latach i poziom stanowiska
Statystycznie kobiety szybciej zdobywają niezbędne doświadczenie oraz umiejętności, by przejść na kolejny poziom w szczeblach kariery niż mężczyźni.
Niebinarna
Kobieta
Mężczyzna
Junior
2.4 lat
1.3 lat
1.2 lat
Mid / regular
3.5 lat
3.9 lat
4.6 lat
Senior
7.3 lat
7.9 lat
9.7 lat
Team Lead / Tech Lead
8.6 lat
8.1 lat
10.6 lat
Mid-level Manager
9.0 lat
8.6 lat
11.7 lat
Director / C-level
10.2 lat
14.3 lat

Zarobki w IT

Wymiar pracy
Zaledwie 5% specjalistów z branży IT działa na część etatu jako freelancerzy.
Full-time
Part-time
Full-time: 95% 95% Part-time: 5.0% 5.0%
Forma współpracy
Pomimo przeświadczenia wielu osób, że nie opłaca się w IT pracować na umowie o pracę, to jest to przeważająca forma zatrudnienia. Na przestrzeni lat widzimy jednak, że faktycznie B2B powoli zyskuje na popularności.
Umowa o pracę
Kontrakt B2B
Umowa zlecenie / umowa o dzieło
Umowa o pracę: 57% 57% Kontrakt B2B: 34% 34% Umowa zlecenie / umowa o dzieło: 8.9% 8.9%
Zarobki a doświadczenie
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
Okazuje się, że osoby na stanowiskach senior / C-level / team Lead częściej zatrudniani są na B2B. Jednak różnica wynagrodzeń między tymi poziomami stanowisk wynosi zaledwie 1800 zł netto na fakturze. Największy skok w zarobkach odnotowujemy w przypadku awansu ze stanowiska juniora na mida, ponieważ pensja wzrasta prawie dwukrotnie.
Mid-level Manager
11782 PLN
Team Lead / Tech Lead
11254 PLN
Senior
10450 PLN
Mid / regular
7325 PLN
Junior
4853 PLN
Team Lead / Tech Lead
22340 PLN
Mid-level Manager
21447 PLN
Senior
21114 PLN
Director / C-level
20700 PLN
Mid / regular
14123 PLN
Junior
7908 PLN
Mid / regular
8381 PLN
Junior
4469 PLN
Zarobki a specjalizacja
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
Architekt IT drugi rok z rzędu jest najlepiej opłacanym zawodem w tej branży. Najmniejsze podwyżki stawek na B2B odnotowali Administratorzy IT oraz specjaliści DevOps w porównaniu z resztą specjalizacji w odniesieniu do 2021 roku.
Architekt IT
13447 PLN
Project Manager / Product Owner
9399 PLN
Programista
7962 PLN
Data Science / ML / AI
7714 PLN
Administator IT / DevOps
7683 PLN
Analityk IT / BI
7270 PLN
Tester / QA
6150 PLN
Architekt IT
25959 PLN
Data Science / ML / AI
19836 PLN
Project Manager / Product Owner
17991 PLN
Administator IT / DevOps
17509 PLN
Programista
17425 PLN
Analityk IT / BI
15797 PLN
Tester / QA
13930 PLN
Administator IT / DevOps
6712 PLN
Programista
6053 PLN
Tester / QA
4947 PLN

W sektorze IT B2B nadal pozostaje korzystną i często preferowaną formą zatrudnienia. Pracodawcy zachęcają kandydatów do wybierania tej formy rozliczania się, proponując im wynagrodzenia, które są całościowo atrakcyjniejsze niż ich odpowiedniki na UoP, mając na uwadze całkowity koszt zatrudnienia pracownika z punktu widzenia organizacji. Przestawiona powyżej hierarchia średnich, deklarowanych poziomów wynagrodzeń per obszar, nie zaskakuje. Architekci rozwiązań z racji na oczekiwany u nich poziom eksperckiej wiedzy i ograniczoną podaż tych kompetencji na rynku, od dawna są jedną z najlepiej opłacanych grup. Obecnie możemy także zaobserwować wzrost popularności na coraz szersze i praktyczne wykorzystanie technologii związanych z Data Science, Machine Learningiem, czy AI. W powyższym zestawieniu może zastanawiać pozycja Programistów. Pamiętajmy jednak, że pod tym pojęciem kryje się szeroka grupa specjalistów. Zarówno osób ze znajomością takich języków programowania jak Python czy Java, które są dobrze płatne na rynku oraz osób ze znajomością jedynie podstawowych technologii webowych, np. HTML, CSS. W porównaniu do pierwszej grupy, takie osoby nie mogą liczyć na szczególnie konkurencyjne wynagrodzenie na rynku.

Kamil Mikołajczyk
Recruitment Manager
Billennium

Porównaj swoje wynagrodzenie do innych specjalistów pracujących na tej samej umowie, tym samym stanowisku i w tym samym mieście co Ty! Trzymaj rękę na pulsie.

Zarobki a miasto
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
Specjaliści zatrudnieni w Warszawie nadal są w czołówce najlepiej zarabiających na tle pozostałych dużych miast. Jednak warto pamiętać również o wyższych kosztach "życia" naturalnie występujących w stolicach państw. Porównując dane z poprzedniego roku odnotowujemy średnią różnicę zarobków ze wzrostem około 700 zł netto na umowie o pracę. W 2021 roku miastem najsłabiej zarabiającym w IT został Lublin. Jednak i tam nastąpił wzrost wynagrodzeń średnio o 500 zł netto.
Warszawa
8500 PLN
Kraków
8253 PLN
Wrocław
8202 PLN
Trójmiasto
7661 PLN
Łódź
7636 PLN
Toruń
7461 PLN
Szczecin
7425 PLN
Poznań
7300 PLN
Bydgoszcz
7261 PLN
Aglomeracja Śląska (Konurbacja Śląska)
7020 PLN
Częstochowa
7011 PLN
Olsztyn
6147 PLN
Rzeszów
5805 PLN
Białystok
5771 PLN
Lublin
5220 PLN
Inne
6260 PLN
Łódź
18534 PLN
Warszawa
18335 PLN
Kraków
17831 PLN
Wrocław
17553 PLN
Trójmiasto
17474 PLN
Aglomeracja Śląska (Konurbacja Śląska)
16943 PLN
Rzeszów
16237 PLN
Białystok
15689 PLN
Szczecin
15557 PLN
Bydgoszcz
15341 PLN
Poznań
15246 PLN
Lublin
15102 PLN
Inne
15483 PLN
Warszawa
6964 PLN
Łódź
6394 PLN
Kraków
6313 PLN
Wrocław
6138 PLN
Trójmiasto
5931 PLN
Poznań
5930 PLN
Rzeszów
5833 PLN
Aglomeracja Śląska (Konurbacja Śląska)
4443 PLN
Białystok
4244 PLN
Lublin
4037 PLN
Inne
4810 PLN

A może praca zdalna dla firmy z innego miasta? Sprawdź najnowsze oferty pracy IT dopasowane do Ciebie, bez zbędnych rozmów z headhunterem

Zarobki a wielkość firmy
W kontaktach B2B oraz umowach o pracę najlepiej opłacani są pracownicy dużych korporacji, zatrudniających ponad 10 000 osób oraz freelancerzy. W przypadku umów zlecenie / o dzieło najwyższe pensje wypłacają firmy zatrudniające 500-1000 osób.
Jestem freelancerem
10400 PLN
2-10
5710 PLN
11-50
6772 PLN
51-200
7002 PLN
201-500
7736 PLN
501-1000
7848 PLN
1 001 - 5 000
8162 PLN
5 001 - 10 000
7902 PLN
więcej niż 10 000
8619 PLN
Jestem freelancerem
19528 PLN
2-10
14217 PLN
11-50
15345 PLN
51-200
16585 PLN
201-500
17048 PLN
501-1000
17766 PLN
1 001 - 5 000
18273 PLN
5 001 - 10 000
17686 PLN
więcej niż 10 000
20613 PLN
Jestem freelancerem
5427 PLN
2-10
4854 PLN
11-50
6012 PLN
51-200
6798 PLN
201-500
6092 PLN
501-1000
7579 PLN
1 001 - 5 000
6257 PLN
5 001 - 10 000
4671 PLN
więcej niż 10 000
5096 PLN
Czy przysługuje ci płatny urlop na B2B?
W porównaniu do 2021 r. mniejszej liczbie pracowników na B2B oferowany jest płatny urlop, obecnie taki przysługuje o 5 p.p. mniejszej liczbie osób.
Nie
Tak
Nie: 51% 51% Tak: 49% 49%
Płatny urlop na B2B a wynagrodzenie
Nadal osoby bez urlopu na B2B zarabiają więcej. Jednak różnica jest tu na tyle niewielka, że w przypadku wzięcia około 20 dni urlopu te dwie stawki są równoznaczne, a w wielu przypadkach oferta bez płatnego urlopu jest gorszą opcją. Warto to wziąć uwagę przy negocjacjach i przy porywnywaniu konkretnych ofert.
Nie
18324 PLN
Tak
16187 PLN
W jaki sposób Twój pracodawca przyznaje podwyżki?
Uznaniowo, z inicjatywy pracownika
36%
Zgodnie z ustalonym programem podwyżek
35%
Uznaniowo, z inicjatywy pracodawcy
27%
Nie wiem
23%
Uznaniowo, kiedy pracownik chce zrezygnować
18%

Potrzebujesz argumentów, żeby dostać podwyżkę? Sprawdź i porównaj realne wynagrodzenie specjalistów takich jak Ty i zyskaj przewagę w rozmowie z szefem.

Czy Twoja pensja wzrosła w 2021 roku?
W zeszłym roku 56% anietowanych potwierdziło, że otrzymało podwyżkę względem 2020 roku, a aż 75% spodziewało się wzrostu swoich pensji w 2021 r. Pandemia, rosnąca inflacja i wzrost zapotrzebowania na usługi informatyczne związane z przenoszeniem większości rozwiązań do chmury przełożyło się na podniesienie zarobków aż 79% pracowników IT.
Tak
Nie
Tak: 79% 79% Nie: 21% 21%

Nie dostałeś podwyżki? Sprawdź najnowsze oferty pracy IT dopasowane do Ciebie, bez zbędnych rozmów z headhunterem

Czy spodziewasz się wzrostu swojego wynagrodzenia w 2022 roku?
Branża IT ze względu na chroniczny brak wystarczającej ilości talentów oraz rosnące zaangażowanie firm z kapitałem zagranicznym wręcz zmuszona jest do podnoszenia stawek pensji pracowników. W porównaniu do 2021 r. więcej firm ustaliło program podwyżek (wzrost o 9 punktów procentowych). Również o 5% pracodawców więcej udzieliło podwyżek z własnej inicjatywy. Pokazuje to, że w obszarze zarządzania potencjałem ludzkim jest jeszcze sporo do zrobienia, natomiast wyciągamy wnioski z poprzednich lat.
Tak
Nie wiem
Nie
Tak: 76% 76% Nie wiem: 15% 15% Nie: 9.5% 9.5%

Warunki pracy

Dla ilu pracodawców pracujesz jednocześnie
Zdecydowana większość branży IT poświęca swój czas i energie tylko jednemu pracodawcy, natomiast uwzględniając potrzebne zaangażowanie do większości zadań i zostawanie po godzinach, jest to zrozumiałe.
Dla jednego
92%
Dla dwóch
6.3%
Dla trzech lub więcej
1.5%
Pracę na rzecz pozostałych pracodawców wykonujesz
Dotyczy tylko osób pracujących dla więcej niż jednego pracodawcy
W całości "po godzinach"
63%
W czasie głównej pracy (nakładają się)
37%
Jaki procent łącznego czasu pracy uważasz za efektywną pracę?
Podobnie jak w zeszłym roku ankietowani szacują swoją efektywność pracy na poziomie 60-79%. Zauważyliśmy również, że mniej osób (o 3,5 punkta procentowego) zadeklarowało swoją produktywność powyżej 90%.
< 20%
1.2%
20-29%
3.4%
30-39%
5.2%
40-49%
6.6%
50-59%
18%
60-69%
20%
70-79%
23%
80-89%
16%
90%+
5.8%
Największe przeszkody w efektywnej pracy
Wszystkie firmy w branży IT zmagają się z wadliwymi procedurami, problemami komunikacyjnymi oraz presją czasu. Dlatego tak ważne są kompetencje miękkie programistów oraz formułowanie problemów do osiągnięcia przez nich celu.
Wadliwe procedury w firmie
38%
Problemy z komunikacją w firmie
29%
Presja czasu
22%
Niedostatki techniczne / technologiczne w firmie
21%
Nie umiem organizować swojej pracy
19%
Miejsce pracy
11%
Zła atmosfera pracy
5.3%
Spotkania
2.0%
Brak
1.4%
Inne
5.2%
Największe przeszkody w efektywnej pracy a wielkość firmy
Na podstawie naszego badania wiemy, że branża IT potrafi się uczyć na własnych błędach, dlatego wyrażamy nadzieję, że podobnie będzie z przeszkodami przedstawionymi na wykresie. W porównaniu do 2021 r. w niektórych przypadkach poziom niezadowolenia z atmosfery w firmie zrósł o 5,8 punktów procentowych. Jednym z prostszych rozwiązań "uleczenia" branży mogą być szkolenia z efektywnego zarządzania własną pracą.
Wadliwe procedury w firmie
40%
Problemy z komunikacją w firmie
33%
Presja czasu
23%
Niedostatki techniczne / technologiczne w firmie
21%
Miejsce pracy
11%
Nie umiem organizować swojej pracy
9.8%
Zła atmosfera pracy
9.1%
Wadliwe procedury w firmie
39%
Problemy z komunikacją w firmie
27%
Presja czasu
26%
Niedostatki techniczne / technologiczne w firmie
22%
Miejsce pracy
19%
Nie umiem organizować swojej pracy
16%
Zła atmosfera pracy
5.3%
Wadliwe procedury w firmie
32%
Presja czasu
28%
Problemy z komunikacją w firmie
27%
Nie umiem organizować swojej pracy
21%
Niedostatki techniczne / technologiczne w firmie
18%
Miejsce pracy
11%
Zła atmosfera pracy
6.2%
Brak przeszkód
1.8%
Inne
5.4%
Wadliwe procedury w firmie
35%
Problemy z komunikacją w firmie
28%
Presja czasu
23%
Nie umiem organizować swojej pracy
22%
Niedostatki techniczne / technologiczne w firmie
20%
Miejsce pracy
11%
Zła atmosfera pracy
4.6%
Spotkania
1.6%
Brak przeszkód
1.6%
Za dużo zadań / projektów
0.9%
Inne
5.6%
Wadliwe procedury w firmie
38%
Problemy z komunikacją w firmie
27%
Niedostatki techniczne / technologiczne w firmie
24%
Nie umiem organizować swojej pracy
20%
Presja czasu
19%
Miejsce pracy
12%
Zła atmosfera pracy
4.7%
Spotkania
1.7%
Brak przeszkód
1.5%
Inne
5.2%
Wadliwe procedury w firmie
39%
Problemy z komunikacją w firmie
30%
Presja czasu
18%
Niedostatki techniczne / technologiczne w firmie
18%
Nie umiem organizować swojej pracy
17%
Miejsce pracy
11%
Zła atmosfera pracy
5.9%
Spotkania
3.3%
Inne
7.2%
Wadliwe procedury w firmie
41%
Problemy z komunikacją w firmie
32%
Presja czasu
21%
Nie umiem organizować swojej pracy
20%
Niedostatki techniczne / technologiczne w firmie
19%
Miejsce pracy
11%
Zła atmosfera pracy
5.2%
Spotkania
2.2%
Inne
4.8%
Wadliwe procedury w firmie
42%
Problemy z komunikacją w firmie
29%
Niedostatki techniczne / technologiczne w firmie
25%
Presja czasu
22%
Nie umiem organizować swojej pracy
16%
Miejsce pracy
10%
Zła atmosfera pracy
4.6%
Spotkania
3.0%
Inne
3.4%
Wadliwe procedury w firmie
43%
Problemy z komunikacją w firmie
30%
Niedostatki techniczne / technologiczne w firmie
24%
Presja czasu
19%
Nie umiem organizować swojej pracy
16%
Miejsce pracy
9.9%
Zła atmosfera pracy
5.2%
Spotkania
2.5%
Brak przeszkód
1.9%
Inne
4.5%
Czy możesz obecnie pracować w pełni zdalnie?
W porównaniu do 2021 r. aż o 11% więcej firm umożliwiło pracę wyłącznie zdalną.
Mogę pracować w pełni zdalnie
Nie mogę pracować w pełni zdalnie
Mogę pracować w pełni zdalnie: 84% 84% Nie mogę pracować w pełni zdalnie: 16% 16%

Przyszłość pracy w IT to możliwość wyboru miejsca, skąd będzie ona realizowana. Modeli i rozwiązań proponowanych przez pracodawców jest i będzie wiele. Konstruowane są w zależności od specyfiki firmy, branży, w której funkcjonuje i kultury organizacyjnej, jaką chce stworzyć.

Kluczowym warunkiem sukcesu jest precyzyjne określenie możliwości i ograniczeń płynących z przyjętego modelu tak, aby kandydaci i pracownicy świadomie mogli podjąć decyzję, w którym z nich chcą pracować. Transparentne zasady i świadomy wybór spowodują, że przyjęty system pracy będzie sam w sobie wartością dla pracownika.

Sytuacją najbardziej pożądaną, i to właśnie przyświecało nam w trakcie prac nad nowym systemem pracy, jest oferowanie kilku alternatywnych modeli. W ten sposób jesteśmy w stanie zaadresować je do pracowników o różnych preferencjach oraz pozostać elastycznym na wypadek zmian tych preferencji w przyszłości. Przy niewielkich kompromisach można stworzyć spójny system zarówno dla tych, którzy w pełni chcą pracować zdalnie, tych, którzy preferują pracę hybrydową oraz chcących pracować głównie z biura.

Przemysław Głębocki
General Manager
DB Schenker Technology Center Warsaw
Ulubiony tryb pracy
W przeciwieństwie do 2021 r. zdecydowana większość pracowników preferuje pracę zdalną (wzrost o 12%), co oznacza, że dostosowaliśmy mieszkania do naszych potrzeb i nauczyliśmy się oddzielać czas pracy od prywatnego. Również o 4% spadło przywiązanie do pracy w biurze.
W domu (lub dowolnym miejscu poza domem)
49%
Hybrydowo (częściowo w biurze i poza biurem)
39%
W biurze
12%

Nie wiem czy jest firma, w której zdecydowana większość pracowników powiedziałoby, że woli pracować zdalnie, albo że zdecydowanie z biura. W większości organizacji preferencje dzielą się niemal po połowie, a jeśli nie, to powstaje trzecia grupa „wszystko mi jedno”. Żeby było jeszcze trudniej, to dwie pierwsze frakcje lubią ewoluować w stronę „to zależy”. Dlatego w Banku Gospodarstwa Krajowego pracownicy mają możliwość dostosowania sposobu pracy do swoich preferencji w porozumieniu z menedżerem. Wychodzimy z założenia, że szef zespołu zna swoich ludzi i wie dzięki kontaktowi z nimi, w jaki sposób lubią pracować oraz kiedy są najbardziej efektywni. Myślę, że czasy pt. „dostosuj się, albo zmień robotę” są już daleko za nami. Żeby najlepiej wykonywać swoje zadania, angażować się w życie firmy, tworzyć nowe rozwiązania, czy odtwarzać najlepsze wzorce, powinniśmy funkcjonować w przyjaznym środowisku. Czasem będzie to wygodne biuro, najlepiej ze świetnym dojazdem, a czasem własny pokój (kuchnia, czy łazienka – nie wnikamy). Zależy nam, pracownikom, na tym, żeby praca już nie tylko nie utrudniała, ale wręcz ułatwiała życie. Jak zmieniać, to tylko na taką.

Lena Kruk-Pielesiak
Menedżer ds. HR
Bank Gospodarstwa Krajowego
Ile dni w tygodniu chciałbyś/chciałabyś pracować zdalnie?
Podobnie jak w zeszłym roku największą popularnością cieszy się praca zdalna. W 2021 r. o 9% spadło zainteresowanie rozwiązaniem hybrydowym.
W ogóle
3.7%
Chcę pracować w pełni zdalnie
51%
1-2 dni w tygodniu
11%
3-4 dni w tygodniu
34%
Jakiego wsparcia oczekujesz od pracodawcy w pracy zdalnej?
Pracownicy na równi postawili potrzebę elastycznej pracy z usprawnieniem komunikacji w zespole. Mimo dostosowania do pracy zdalnej, ludzie nadal potrzebują relacji, które mogą zbudować poprzez interakcje z członkami zespołu. Poza dofinansowaniami do mediów (w porównaniu do 2021 r. zauważyliśmy wzrost zainteresowania takim benefitem o 17%) zalecamy częstsze spotkania członków teamów oraz przeanalizowanie form komunikacji w firmie.
Zapewnienia dobrej komunikacji z zespołem
50%
Możliwości elastycznego podziału czasu na pracę i obowiązki domowe
50%
Dofinansowania wyposażenia miejsca pracy
44%
Inicjowania poza zawodowych interakcji ze współpracownikami
31%
Dofinansowania mediów (prąd, internet)
31%
Nie oczekuję żadnego wsparcia pracodawcy
18%
Wsparcia psychologa
7.4%
Które z benefitów uważasz za najatrakcyjniejsze?
W porównaniu do 2021 r. o 10% wzrosło zainteresowanie prywatnego ubezpieczenia na życie, natomiast aż 26% ankietowanych zamiast benefitu preferuje dodatkowe 150 zł do pensji.
Prywatna opieka zdrowotna
64%
Szkolenia i kursy zawodowe
50%
Samochód do użytku prywatnego
32%
Kursy językowe / Dofinansowanie nauki
32%
Ubezpieczenie na życie
20%
Karty sportowe
20%
Komputer do użytku prywatnego
18%
System kafeteryjny (bilety do kina, bony na zakupy, zniżki w sklepach)
16%
Bony podarunkowe na święta
9.7%
Telefon komórkowy do użytku prywatnego
3.5%
Firmowe zespoły sportowe
3.4%

W rzeczywistości postpandemicznej okazało się, że benefity takie jak owocowe czwartki czy stoły pingpongowe, nie mają wcale tak dużego wpływu na atrakcyjność miejsca pracy. W rzeczywistości pracy zdalnej i globalnej walce o talent dużo większe znaczenie ma poczucie przynależności oraz sens pracy, którą wykonuje osoba. Jestem dumny z tego, że AppUnite po raz kolejny łamie utarte schematy w polskiej branży IT, wdrażając program ESOP dla wszystkich pracowników. Pozwala to zbierać pracownikom owoce z pracy w postaci kapitału firmy, w której pracują i na którą mają wpływ.

Karol Wojtaszek
CEO
Appunite
Co z wymienionych rzeczy jest dla Ciebie najważniejsze w pracy?
W 2021 r. dla branży IT najważniejszy był rozwój (za czym opowiedziało się 34% ankietowanych), a dopiero potem pieniądze, co potwierdziło 24% uczestników badania. W ciągu zaledwie roku priorytety diametralne się zmieniły, niemal zrównując ze sobą 3 najważniejsze czynniki: finanse, otoczenie i możliwości nauki.
Pieniądze
26%
Ludzie
25%
Rozwój
24%
Spokojna praca
10.0%
Możliwość pracy zdalnej
6.2%
Stabilna praca
5.2%
Możliwość łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi
4.0%

W stosunku do wyników ubiegłorocznego Raportu z Badania Społeczności IT 2021 tworzonego przez Bulldogjob, widać zmianę priorytetów: na znaczeniu zyskał czynnik dotyczący wynagrodzenia, który dominuje nad kwestią relacji z ludźmi i rozwojem.

W 2021 r. obserwowaliśmy wyraźne ożywienie tempa rekrutacji, obejmującego w szczególności obszar IT i spodziewamy się, że ten trend utrzyma się także w 2022 r. Wielu pracodawców poszukuje pracowników na stanowiska specjalistyczne, wymagające unikalnej wiedzy i kompetencji. Niestety takich ekspertów na rynku wciąż jest za mało, co bywa powodem presji na pracodawców ze strony kandydatów przy negocjacji wynagrodzenia.

Warto zauważyć, że pracownik którego celem jest wyłącznie wzrost wynagrodzenia, może nie planować wiązania się z firmą na dłuższy czas. Dlatego tak ważne są inne czynniki decydujące o podjęciu danej pracy, jak rozwój osobisty, czy dobra atmosfera w zespole. Widzimy, że podczas rekrutacji kandydaci - poza wynagrodzeniem - wskazują właśnie na te dwa obszary, tj. możliwość pracy w zgranym, zaufanym zespole, dzielącym się wiedzą oraz możliwość podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji. Zachowanie równowagi w tych trzech aspektach może być kluczem do sukcesu oraz szansą na budowanie długotrwałej współpracy.

Izabela Kowalczyk
HR Manager
Krajowa Izba Rozliczeniowa
Czy kumplujesz się z ludźmi z pracy?
Przedłużająca się pandemia i ograniczenia kontaktów przełożyły się na budowanie lepszych relacji ze znajomymi z pracy. W tym obszarze względem 2021 roku zauważyliśmy wzrost o 10%.
Raczej tak
53%
Tak i jest to dla mnie ważne
26%
Raczej nie
19%
Nie, unikam takich relacji w pracy
2.5%

W AstraZeneca IT to międzynarodowy zgrany zespół ludzi, dla których praca jest pasją. Nasza współpraca opiera się o kulturę otwartości na pomysły, które pozwalają realizować cele. Naszym wspólnym priorytetem jest ciągłe usprawnianie procesów. Nie szukamy kozłów ofiarnych, jeśli coś nie idzie zgodnie z planem. Szukamy rozwiązań. Dużą rolę w tym procesie odgrywa lider naszego zespołu, który doskonale nas rozumie i wspiera, bo jest jednym z nas. Komunikujemy się między sobą otwarcie i swobodnie, niezależnie od roli w organizacji, a zdanie i opinia każdego członka zespołu jest szanowana i uwzględniana w dyskusji. Dodatkową wartością jest dla nas możliwość pracy z naukowcami, którym dostarczamy narzędzia do prowadzenia badań. Cenimy sobie dobrą atmosferę w pracy. Nieformalne spotkania, które organizujemy sobie w czasie wolnym nawet w okresach pracy zdalnej, sprzyjają jej tworzeniu. Dzięki temu lepiej się rozumiemy i efektywniej współpracujemy.

Darek Izak
High Performance Computing Engineer
AstraZeneca

Technologia

Najpopularniejszy język programowania
Również języki skryptowe, znaczników i zapytań
Najpopularniejszym językiem programowania wśród programistów jest SQL. Na kolejnych miejscach plasuje się zeszłoroczny zwycięzca JavaScript wraz z Pythonem, który prześcignął Javę. Znaczny spadek zainteresowania, bo aż o 49% odnotowała, technologia niezbędna w świecie web, czyli HTML/CSS.
SQL
46%
JavaScript
41%
HTML/CSS
39%
Python
31%
Java
30%
TypeScript
23%
C#
19%
PHP
13%
C++
11%
Nie znam żadnego
8.0%
C
6.1%
Kotlin
5.4%
Go
2.8%
Ruby
2.1%
Swift
1.7%
Scala
1.7%
Rust
1.0%

Wyniki badania nie są zaskoczeniem, gdyż najpopularniejsze języki programowania od lat pozostają niezmienne. Czołówka rankingu pokrywa się również z danymi dotyczącymi Sii – zarówno pod kątem projektów, w których tworzone są aplikacje przez naszych specjalistów, jak i osób, których poszukujemy. Realizujemy projekty dla globalnych czołowych marek – co potwierdza, że trendy obecne w Polsce są spójne z tymi światowymi.

Zaskakuje jedynie niska pozycja Pythona, który na całym świecie zyskuje coraz większe znaczenie i popularność (3. miejsce wśród najpopularniejszych technologii 2021 wg raportu Stack Over Flow i 1. miejsce w indeksie Tiobe z lutego 2022).

Wojciech Dreja
Head of Recruitment
Sii
Jakiego rodzaju rozwiązań używasz?
Na podstawie odpowiedzi adminów i specjalistów devops
W porównaniu do 2021 r. zainteresowanie serwerami dedykowanymi spadło o 10%, ustępując miejsca rozwiązaniom chmurowym.
Chmurowe
63%
On-premise
55%
Serwery dedykowane
51%
Serverless
19%
VPS
17%
Inne
0.1%

Spadek popularności dedykowanych serwerów na rzecz rozwiązań chmurowych to nie chwilowe zawirowanie, ale stały trend. Jest obecny od kilku lat i z pewnością utrzyma się w kolejnej dekadzie. Obserwujemy go nie tylko rozmawiając z klientami takich sektorów rynku jak finansowy i bankowy, ale także podczas rozmów z pracownikami oraz kandydatami, którzy zwracają szczególną uwagę, w jakim środowisku i z jakimi narzędziami będą pracować. Bezpieczeństwo systemów, ciągłość działania czy zwinność biznesowa, to tylko niektóre cechy, które przemawiają za rozwiązaniami chmurowymi. Klienci już nie tylko pytają, czy chmura to dobry pomysł, ale bardziej która technologia cloud będzie najodpowiedniejsza dla ich biznesu i w jaki sposób mogą podejść do transformacji ich obecnych aplikacji. Ten trend jest jednym z powodów, dla których uruchomiliśmy Onwelo Cloud Competence Center, program rozwoju zawodowego w obszarze technologii chmurowej, dający możliwość kształcenia się młodej kadrze inżynierskiej, a następnie w krótkim czasie udziału w zaawansowanych projektach biznesowych.

Rafał Głąb
Executive Director – IT Services
Onwelo

Rozwój i nauka

Co najbardziej motywuje Cię do nauki nowych rzeczy dotyczących pracy?
Kwestię motywacji do rozwoju śledzimy od lat, prowadząc job board na Bulldogjob. Ten czynnik jest bardzo ważny i pracodawcy regularnie badają, co pcha ich pracowników do rozwoju. Trzeci rok z rzędu widzimy, że to, czy ktoś się rozwija, wynika z osobistej potrzeby i chęci samodoskonalenia się. Warto zapytać na rozmowach kwalifikacyjnych o to, co motywuje naszych kandydatów.
Chęć rozwoju, samodoskonalenia, niezależnie od tego, gdzie pracuję
68%
Zmieniający się rynek pracy, konieczność bycia na bieżąco
15%
Projekt, w którym pracuję
14%
Nie uczę się nowych rzeczy
2.1%

Po raz kolejny wśród czynników najbardziej motywujących, prym wiedzie chęć rozwoju i samodoskonalenia zawodowego. To pokazuje, że specjaliści IT nie tylko poszukują nowych ścieżek oraz z chęcią wkraczają w świat innowacyjnych rozwiązań – przede wszystkim mają świadomość ciągłych, dynamicznych zmian w tej branży i chcą być ich ważną częścią.

Dlatego tak istotne jest, aby firmy z naszego sektora oferowały swoim specjalistom dostęp do różnego rodzaju szkoleń i kursów. Rozwój pracowników to nieodłączny element rozwoju całej organizacji – tylko dzięki stale poszerzanej wiedzy i możliwościom nabywania nowych umiejętności, możemy brać czynny i znaczący udział w technologicznym postępie. W Britenet jesteśmy tego świadomi, dlatego nasi specjaliści mają dostęp do platformy szkoleniowej, inwestujemy w kursy, certyfikaty oraz zajęcia językowe, z których nasi pracownicy chętnie korzystają.

Elżbieta Wrona
HR Quality Leader
Britenet
Skąd czerpiesz wiedzę do codziennej pracy?
Jest to dla nas niezwykle ważne pytanie, ponieważ sami jesteśmy twórcami bloga IT i tworzymy dla Was wartościowy content. To, jak odpowiadacie na to pytanie, utwierdza nas w przekonaniu, że nasza praca jest potrzebna i spoczywa na nas spora odpowiedzialność. Ponad 160 tys. ludzi z IT odwiedza co miesiąc naszego bloga. Cieszymy się, że trzeci rok z rzędu wskazujecie blogi i serwisy IT jako główne miejsce, z którego czerpiecie wiedzę!
Blogi i serwisy tematyczne
77%
Kursy online / YouTube
69%
Współpracownicy / Znajomi
63%
Fora internetowe
46%
Książki
38%
Płatne kursy i szkolenia
35%
Konferencje / Meetupy
22%
Studia podyplomowe
3.9%

W obliczu lawinowo rosnącego zapotrzebowania firm na specjalistów z konkretnych technologii, możemy obecnie zaobserwować coraz większą popularność dedykowanych akademii rozwojowych. Programy te, skonstruowane każdorazowo pod potrzeby konkretnej organizacji, są bardzo efektywną metodą pozyskiwania kompetentnych pracowników. To również świetna alternatywa dla żmudnych i drogich procesów rekrutacyjnych. Korzystając z naszego ponad 15-letniego doświadczenia w kształceniu polskich kadr IT, w ciągu kilku miesięcy jesteśmy w stanie pozyskać i przeszkolić zgodnie z przyjętymi ustaleniami całe zespoły np. Deweloperów czy Analityków gotowych do podjęcia pracy w danej firmie. Akademie rozwojowe są obecnie wyjątkowo atrakcyjnym rozwiązaniem w szczególności dla firm poszukujących trudnych do pozyskania pracowników o kompetencjach przewyższających juniorskie. Ponadto pozwalają na sporą oszczędność środków koniecznych do poniesienia przy próbie przeprowadzenia własnymi zasobami podobnego procesu wewnątrz organizacji.

Edyta Wilgos
Chief Product Officer
Sages
Jakie masz aspiracje zawodowe?
W każdym z wymienionych zawodów IT zauważamy dużą tendencję do rozwijania się w stronę bycia ekspertem w swojej dziedzinie. Natomiast pewni swoich wyborów okazują się być przedstawiciele Data Science / ML i AI, ponieważ tylko 10% z nich planuję zmianę specjalizacji. Największą potrzebę zmiany dziedziny działań zauważyliśmy u Analityków IT / BI z wynikiem 28%.
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
68%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
27%
Nie wiem
4.0%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
1.9%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
65%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
28%
Nie wiem
4.7%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
2.5%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
77%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
14%
Nie wiem
5.2%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
4.2%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
84%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
9.8%
Nie wiem
4.7%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
1.4%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
69%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
23%
Nie wiem
5.7%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
2.5%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
78%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
15%
Nie wiem
5.0%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
2.9%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
65%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
26%
Nie wiem
7.0%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
1.6%

Rok 2021 to czas "Wielkiej Rezygnacji". Zjawiska, zgodnie z którym około 50% populacji w USA i w Europie odeszło od aktualnego pracodawcy lub deklaruje gotowość do tego. Największy wzrost odejść (o ok. 5%) zaobserwowano m.in. w branży IT.

Zmiana pracy to okazja do przebranżowienia. Sektor IT jest bardzo atrakcyjny, gdyż cechuje się wysokimi zarobkami i niekończącym się zapotrzebowaniem na pracowników. W Polsce wciąż brakuje kilkudziesięciu tysięcy specjalistów, a w Europie prawie miliona.

Rozwój zawodowy od lat znajduje się w czołówce oczekiwań pracowników i kandydatów względem firm. W szczególności specjaliści IT muszą nadążać za postępem technologicznym i tym samym nieustannie się uczyć. Zmiana stanowiska, zespołu, specjalizacji, firmy czy nawet branży, często to umożliwia.

Dlatego też pracownicy startupów przechodzą do fintechów, a ci z software house’ów wędrują do firm produktowych. Od niedawna sporym zainteresowaniem cieszy się branża Game Dev. Zatrudnienie znajdą w niej różnorodni specjaliści, którzy chcą się rozwijać w bardzo dynamicznym, kreatywnym i stymulującym środowisku.

Victoria Chyczewska
Global Head of Recruitment
Huuuge Games
Zmiana specjalizacji a obecna rola
Dotyczy tylko osób, które w wyraziły chęć zmiany specjalizacji
Programiści i Administratorzy IT/ DevOpsi najchętniej zamieniliby się miejscami. Analitycy IT podobnie jak Architekci IT rozważają powrót do programowania lub rozwój w kierunku Data Science / ML / AI, natomiast Testerzy chcą zostać Programistami.
Programista
38%
Architekt IT
17%
Data Science / ML / AI
12%
Analityk IT
5.1%
Security
5.1%
PM / Product Owner
5.1%
QA / Tester
4.4%
Programista
30%
Data Science / ML / AI
27%
PM / Product Owner
18%
Architekt IT
15%
Admin / DevOps
28%
Programista
28%
Data Science / ML / AI
28%
Programista
67%
Programista
23%
Architekt IT
17%
Data Science / ML / AI
13%
Analityk IT
13%
Architekt IT
43%
Data Science / ML / AI
20%
PM / Product Owner
14%
Admin / DevOps
8.1%
QA / Tester
1.8%
Analityk IT
1.2%
Programista
49%
Data Science / ML / AI
11%
PM / Product Owner
9.4%
Analityk IT
8.1%
Admin / DevOps
7.6%
Security
2.2%
Architekt IT
2.2%
Czy chcesz w przyszłości zarządzać zespołem?
W porównaniu do 2021 r. zauważyliśmy wzrost zainteresowania zarządzaniem zespołem u Analityków i Architektów IT o 8%.
Nie wiem / Jest mi to obojętne
37%
Tak
36%
Nie
27%
Tak
47%
Nie wiem / Jest mi to obojętne
27%
Nie
26%
Tak
47%
Nie
29%
Nie wiem / Jest mi to obojętne
24%
Tak
41%
Nie
32%
Nie wiem / Jest mi to obojętne
27%
Tak
83%
Nie wiem / Jest mi to obojętne
12%
Nie
5.5%
Tak
43%
Nie wiem / Jest mi to obojętne
31%
Nie
26%
Nie wiem / Jest mi to obojętne
36%
Tak
35%
Nie
30%

Zmiana pracy

Skąd dowiedziałeś/aś się o obecnym pracodawcy?
Najczęściej wymienianym źródłem wiedzy o sytuacji na rynku pracy po raz kolejny są znajomi. Nasze starania o przedstawianie Wam aktualnych informacji o rynku IT powoli procentują (wzrost o 2% względem 2021 r.). Również nieznacznie wzrosło zaangażowanie headhunterów i rekruterów IT w wyszukiwanie idealnych kandydatów.
Znajomi
29%
Portale z ofertami pracy - branżowe
25%
Headhunter / Rekruter IT
17%
Portale z ofertami pracy - ogólne
15%
Social Media
4.9%
Strona www pracodawcy
3.3%
Konferencja / Event
2.7%
Jaki jest Twój stopień zadowolenia z aktualnej pracy?
1 - bardzo niski, 5 - bardzo wysoki
Polskie IT to grupa pracowników raczej zadowolonych ze swojej pracy, procent zupełnie niezadowolonych spadł z 2,9 % w poprzednim roku na 1,7 %, Natomiast osób, które swoim pracodawcom dały 5 gwiazdek, jest o 3 punkty procentowe więcej.
45%
Procent
1
2
3
4
5

W branży IT, która charakteryzuje się dużą dynamiką zatrudnienia, na stopień zadowolenia z wykonywanej pracy oprócz standardowego czynnika jakim jest wynagrodzenie, może wpływać również szereg innych, tzw. aspektów pozapłacowych. W grupie tej najważniejsze są: dostęp do nowoczesnych technologii, innowacyjność realizowanych projektów, możliwość szkoleń, relacje w zespole czy kontakt z przełożonymi. Pandemia COVID-19 i następująca po niej „nowa rzeczywistość”, w której aktualnie żyjemy uwypukliła także takie czynniki jak elastyczność czasu pracy. Coraz więcej specjalistów IT i nie tylko, decyduje się na pracę zdalną lub wybiera formę hybrydową. Biuro staje się miejscem spotkań, zaczyna pełnić rolę socjalizacyjną i może być przestrzenią do komfortowej pracy indywidualnej, ale przede wszystkim grupowej. Jako firma skandynawska, dla której elementem kultury korporacyjnej jest dbałość o właściwy balans między życiem zawodowym i prywatnym naszych pracowników, szybko zauważyliśmy ten trend i daliśmy naszym pracownikom wolność wyboru. Dodatkowo, kilka razy w roku prowadzimy w firmie ankietę EES (Employee Engagement Survey), która badając poziom zadowolenia i lojalności naszych pracowników szczegółowo pyta o ocenę możliwości rozwoju, sposób prowadzenia onboardingu, różnorodność i możliwość integracji, mentoring czy relacje z przełożonymi. Nasze tegoroczne wyniki są zgodne z trendem zaprezentowanym w raporcie. Zanotowaliśmy rok do roku wzrost poziomu satysfakcji i motywacji naszych pracowników, a także ich wysoką ocenę naszych starań zmierzających w kierunku dostosowania warunków do nowej rzeczywistości. Myślę, że kluczem do sukcesu jakim jest ciągły wzrost zadowolenia pracowników w branży IT jest obserwacja bieżących trendów rynkowych oraz badanie potrzeb, aby zmiany były wprowadzane szybko i były zbieżne z oczekiwaniami pracowników.

Dariusz Kubacki
Prezes Zarządu
KMD Poland
W jakiej firmie najbardziej chciałbyś/ałabyś pracować?
Aż 92% respondentów badania nie podało konkretnego wymarzonego miejsca pracy. Co może sugerować, że brand sam w sobie nie robi wrażenia na kandydatach.
W dowolnej, która spełni moje kryteria
92%
Mam na myśli konkretną firmę
8.3%
W jakiej firmie najbardziej chciałbyś/ałabyś pracować? Konkretne firmy
8,3% ankietowanych uważa Google za idealnego pracodawcę. Ten tytuł zdobyli już po raz czwarty. Na drugim miejscu pojawiło się Allegro, które wymieniło się pozycją z Microsoftem. Serdecznie gratulujemy.
Google
18%
Allegro
4.8%
Własna firma
4.0%
Microsoft
3.4%
Obecna
2.8%
Netguru
2.6%
Facebook
2.4%
Sii
2.4%
SpaceX
2.0%
Apple
2.0%
Amazon
1.8%
CD Projekt RED
1.6%
Netflix
1.4%
GFT
1.0%
Inne
53%
Jakie kryteria bierzesz pod uwagę przy wyborze firmy?
Niezmiennie od lat poziom zarobków oraz możliwość rozwoju (również poprzez ciekawe projekty) determinowały pracownikow IT do zmiany pracy. W porównaniu do lat 2020 i 2021 w bieżącym raporcie wskazaliście jako trzeci ważny czynnik atmosferę pracy (wzrost o 35%).
Poziom zarobków
82%
Elastyczność pracy (np. praca zdalna, ruchomy czas pracy itp.)
64%
Atmosfera pracy
52%
Ciekawe projekty
50%
Nauka nowych rzeczy / Samodoskonalenie
48%
Rozwój kariery
47%
Dostęp do określonych technologii
24%
Jawność zarobków
19%
Wartości i kultura organizacyjna firmy
18%
Lokalizacja firmy
18%
Benefity pozapłacowe
15%
Branża
13%
Prestiż / marka firmy
12%
Co Cię motywuje do pozostania w aktualnej pracy?
Mówi się, że "to ludzie tworzą miejsca". W IT widać, że to istotny aspekt przy zmianie pracy, bo aż 50 % respondentów mówi, że to zespół powoduje, iż nadal pracują w danym miejscu. Elastyczność pracy (45%) i wynagrodzenie (38%) plasują się kolejno pod atmosferą pracy / współpracownikami i znajomymi. Ten trend utrzymuje się od 2019 roku.
Atmosfera pracy / Współpracownicy i znajomi
50%
Elastyczność pracy
45%
Zarobki
38%
Możliwość nauki i samodoskonalenia
31%
Typ zatrudnienia
15%
Możliwość awansu
15%
Lokalizacja
13%
Technologie stosowane w firmie
13%
Możliwość swobodnego wyboru narzędzi / technologii
12%
Wartości i kultura organizacyjna firmy
12%
Prestiż / marka pracodawcy
6.7%
Benefity pozapłacowe
5.9%

Dobre wynagrodzenie to nie wszystko. Atmosfera jest bardzo ważnym czynnikiem, mogącym wpływać na decyzję o zmianie lub pozostaniu w aktualnej pracy, niekiedy istotniejszym niż kwestie finansowe. Ten trend widać coraz wyraźniej i jest on ważnym sygnałem dla wszystkich pracodawców, w szczególności w czasach boomu na rynku IT i ogromnego zapotrzebowania na specjalistów.

Zgrany, zaangażowany zespół oraz wspierający i dostępny szef budują lojalność oraz przywiązanie. Sprawiają, że ludzie lubią swoją pracę i mniej chętnie myślą o zmianie. Bardzo ważna jest również szeroko pojęta kultura organizacyjna, czynnie wspierająca takie wartości i postawy, jak tolerancja, zaufanie, otwartość i empatia. Istotne jest też to, by skracać ‘dystans’ – to znaczy, stawiać na partnerstwo i dialog na każdym szczeblu, a na poziomie organizacyjnym upraszczać procesy, usuwać zbędne formalizmy i minimalizować procedury tak, by były one możliwie jak najmniej uciążliwe. Zapewniać odpowiednie narzędzia i aplikacje wspierające pracowników w ich codziennym życiu zawodowym.

Kolejnym czynnikiem jest elastyczność pracy – w dobie pandemii pracownicy przyzwyczaili się do pracy zdalnej i polubili ten model, nie dziwi więc to, że chcą go kontynuować. Wiele firm, w tym mBank, wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i wypracowują tzw. model hybrydowy, zapewniający elastyczność, ale jednocześnie zaspokajający potrzebę integracji z zespołem.

Malwina Grzeszczyk
Wicedyrektor IT
mBank
Co mogłoby zmotywować Cię do zmiany pracy?
Pięniądze i rozwój to powody, dla których ludzie z IT są skłonni zmienić pracę. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2021 r. o 3% więcej respondentów wskazało jako główny czynnik zarobki.
Lepsze zarobki
91%
Możliwość nauki i samodoskonalenia
30%
Możliwość awansu
25%
Elastyczność pracy (np. praca zdalna, ruchomy czas pracy itp.)
23%
Atmosfera pracy / Znajomi
21%
Technologie stosowane w firmie
20%
Prestiż / marka pracodawcy
12%
Benefity pozapłacowe
11%
Wartości i kultura organizacyjna firmy
7.8%
Lokalizacja
7.2%
Swobodny dobór narzędzi i technologii
6.1%
Typ zatrudnienia
5.4%
Na jakiej podstawie określasz, ile chcesz zarabiać?
Aż 74% respondentów swoją wiedzę na temat tego, ile chcą zarabiać, czerpie z widełek płacowych z ogłoszeń. Z doświadczenia wiemy, że nie każde widełki z ogłoszenia są finalnym wynagrodzeniem rekrutowanej osoby. Również na uwagę zasługuje fakt, że duża część raportów płacowych opiera się o deklarowane zarobki w widełkach, zamiast realnych pensjach pracowników.
Sprawdzam widełki w ogłoszeniach o pracę
74%
Bazuję na własnym doświadczeniu i znajomości branży
48%
Porównuję wynagrodzenie z zarobkami znajomych
41%
Korzystam z raportów płacowych
39%
Bazuję na polityce wynagradzania firmy
8.6%
na jakiej podstawie mogę to określić
7.2%
Nie wiem
7.2%
Czy czujesz się pewnie, odpowiadając na pytanie "ile chcesz zarabiać" na rozmowie rekrutacyjnej?
Pewność siebie wzrasta wraz z doświadczeniem co potwierdzają ankietowani w tym pytaniu. Największe obawy w rozmowach o finansach zadeklarowali Juniorzy (59%), natomiast najpewniej czują się pracownicy na poziomie Mid-Level Managera i Directora/C-levela. Warto zwrócić uwagę, że dużą niepewność na poziomie 42 % wskazują specjaliści na poziomie Mid / regular, co może wynikać z różnic oczekiwań, niepewności swoich umiejętności lub realnej sytuacji rynkowej.
Nie
58%
Tak
42%
Tak
58%
Nie
42%
Tak
73%
Nie
27%
Tak
75%
Nie
25%
Tak
85%
Nie
15%
Tak
77%
Nie
23%
Czy czujesz się pewnie, odpowiadając na pytanie "ile chcesz zarabiać" na rozmowie rekrutacyjnej a płeć
W negocjacjach aż 63% mężczyzn potwierdziło, że czuje się pewnie w rozmowach o swoich zarobkach. U kobiet takie odczucie potwierdziło tylko 40% ankietowanych. Najmniejsza dysproporcja w tym temacie występuje u osób niebinarnych.
Nie
60%
Tak
40%
Tak
63%
Nie
37%
Nie
54%
Tak
46%
Dlaczego nie czujesz się pewnie, odpowiadając na pytanie o zarobki na rozmowie?
Ankietowani wśród swoich największych obaw względem swojej pozycji negocjacyjnej w ustalaniu wysokości wynagrodzenia wskazali niepewność swoich umiejętności, przestrzelenia budżetu firmy (i wypadnięcie z procesu) oraz ogólny opór do rozmów o finansach.
Nie jestem pewny/a, czy jestem dość dobry/a na to stanowisko
67%
Boję się, że jeśli podam zbyt wysoką kwotę, odpadnę z procesu
62%
Nie umiem rozmawiać o pieniądzach
37%
Nie znam widełek pracodawcy
34%
Boję się, że jeśli podam zbyt niską kwotę, zostanę źle oceniony/a
27%
Nie znam danych rynkowych nt. zarobków na tym stanowisku
19%
Dlaczego czujesz się pewnie, odpowiadając na pytanie o zarobki na rozmowie?
Cieszymy się, że aż 73% osób śledzi sytuację na rynku IT, dzięki czemu mają silniejszą pozycję negocjacyjną. W połączeniu z dużą pewnością siebie kandydat ma gwarantowany sukces znalezienia z przyszłym pracodawcą kompromisu względem Waszych wspólnych potrzeb.
Znam dane rynkowe nt. wynagrodzeń na tym stanowisku
73%
Jestem pewny/a, że jestem właściwym kandydatem na to stanowisko
55%
Umiem rozmawiać o pieniądzach
38%
Znam widełki pracodawcy
29%
Co myślisz na temat relokacji ze względu na pracę?
Nie chcę zmieniać miejsca zamieszkania dla innej pracy
60%
Rozważę przeprowadzkę, jeśli oferta będzie atrakcyjna finansowo
35%
Rozważę przeprowadzkę, jeśli lokalizacja będzie atrakcyjna
20%
Rozważę przeprowadzkę, jeśli projekt będzie interesujący
12%
Relokacja nie stanowi dla mnie problemu
6.2%
Bardzo chętnie / Chcę relokacji
2.5%
Który kierunek relokacji możesz wziąć pod uwagę?
W porównaniu do 2021 r. w bieżącym raporcie zaobserwowaliśmy spadek o 20% zainteresowania relokacją na terenie Europy, natomiast w Polsce o 3%.
To dla mnie obojętne
34%
Państwo zagraniczne na terenie EU
34%
Polska
23%
Państwo zagraniczne poza EU
8.6%
Oceń swój stopień zainteresowania zmianą pracy w tym momencie
1 - bardzo niski, 5 - bardzo wysoki
Zaledwie 29% ankietowanych rozważa w najbliższym czasie zmianę pracę, co potwierdza ogólną potrzebę stabilizacji w ostatnich miesiącach zaobserwowaną na rynku pracy niezależnie od branży.
28%
Procent
1
2
3
4
5
Jakich informacji potrzebujesz, żeby podjąć decyzję o aplikowaniu?
Podobnie jak w poprzednich latach rynek IT stawia na transparentność w formie klarownych wynagrodzeń, opisu technologii oraz szczegółów projektów, do których są rekrutowani. Z naszego doświadczenia dodamy, że oferty z widełkami mają 4,5 raza więcej aplikacji niż te bez żadnych kwot. Każda ze specjalizacji nieco inaczej ustaliła pozostałe priorytety, natomiast z roku na rok kandydaci coraz bardziej świadomie kierują swoją ścieżką kariery.
Widełki płacowe
86%
Opis stosu technologicznego
52%
Opis wymaganego doświadczenia
48%
Forma zatrudnienia
39%
Dokładne informacje o projekcie
23%
Lokalizacja biura
16%
Benefity
7.2%
Pierwsza rozmowa przeprowadzona zdalnie
6.6%
Informacja o współpracownikach
3.7%
Informacja o czasie dojazdu do pracy
3.6%
Widełki płacowe
91%
Opis stosu technologicznego
51%
Forma zatrudnienia
40%
Opis wymaganego doświadczenia
39%
Dokładne informacje o projekcie
33%
Lokalizacja biura
12%
Pierwsza rozmowa przeprowadzona zdalnie
8.3%
Benefity
5.8%
Informacja o współpracownikach
5.7%
Informacja o czasie dojazdu do pracy
2.3%
Czy pracodawca jest liderem w branży
2.1%
Widełki płacowe
92%
Opis stosu technologicznego
47%
Forma zatrudnienia
46%
Dokładne informacje o projekcie
39%
Opis wymaganego doświadczenia
28%
Lokalizacja biura
12%
Pierwsza rozmowa przeprowadzona zdalnie
9.7%
Informacja o współpracownikach
4.8%
Benefity
4.1%
Widełki płacowe
91%
Opis stosu technologicznego
45%
Forma zatrudnienia
42%
Dokładne informacje o projekcie
39%
Opis wymaganego doświadczenia
30%
Lokalizacja biura
13%
Pierwsza rozmowa przeprowadzona zdalnie
9.5%
Widełki płacowe
88%
Forma zatrudnienia
44%
Dokładne informacje o projekcie
43%
Opis wymaganego doświadczenia
38%

W dobie pracy zdalnej i dużej otwartości na oferty zagraniczne trudno zainteresować Kandydata klasycznym ogłoszeniem, co skłania rekruterów do bezpośrednich poszukiwań. Atrakcyjna oferta jest wizytówką organizacji i wstępem do nawiązania kontaktu z Kandydatem. O czym warto pamiętać tworząc ogłoszenie? Branża IT cechuje się dużą transparentnością w prezentowaniu wynagrodzeń. Według osób rozważających zmianę pracy, wskazanie widełek płacowych niezmiennie stanowi najważniejszy element oferty. Istotne jest również umieszczenie informacji o stacku technologicznym w projekcie. Prezentowane technologie przekładają się na wymagania. Na tym etapie warto je doprecyzować, uwzględniając, jaki powinien być poziom zaawansowania Kandydata w danej technologii i wskazać te, które są mile widziane.

Kryteria związane z biurem są najmniej ważnymi elementami oferty, a lokalizacja firmy traci na znaczeniu. Elastyczność w pracy zdalnej pokazuje, że atrakcyjne wyposażenie w nowoczesnym biurze, bliskość i krótki czas dojazdu, są w znikomym stopniu brane pod uwagę przy wyborze oferty.

Przed firmami kolejny rok wyzwań w poszukiwaniu najlepiej dopasowanych do organizacji Kandydatów. Statystyki pokazują, że najlepszą skutecznością będą cieszyły się transparentne pod względem płac oferty z precyzyjnie opisanymi projektami IT i wymogami względem Kandydatów. Warto w tym obszarze skupić się na dobrym przygotowaniu rekruterów IT do prowadzenia procesów, w których zachęcą i wyłonią odpowiednich dla organizacji Kandydatów.

Dominika Jasik
IT HR Manager
XTB

Metodyka badania

  • Badanie przeprowadzono w dniach 3.01.2022 — 27.02.2022. W momencie publikacji jest to najnowsze źródło danych o branży IT. Respondentami byli specjaliści IT oraz osoby przygotowujące się do pracy w branży IT.
  • Rekrutacja do badania odbywała się przez stronę internetową bulldogjob.pl, kanały społecznościowe, wydawców internetowych oraz za pośrednictwem poczty internetowej.
  • Badanie było w pełni anonimowe – na podstawie opracowań statystycznych nie ma możliwości przyporządkowania konkretnych odpowiedzi do poszczególnych respondentów. Mieli oni jednak możliwość dobrowolnego podania swojego adresu email, w celu otrzymania przedpremierowego dostępu do wyników badania.
  • Kwestionariusz ankiety zawierał pełną gamę podstawowych typów pytań: zamkniętych, otwartych, pytań z wykorzystaniem skali. Nie wszystkie pytania były obligatoryjne.
  • Ankieta była zaprojektowana tak, aby umożliwić jej wypełnianie zarówno na urządzeniu desktopowych (laptop, PC) oraz mobilnym (smartfon, tablet).
  • Nadesłano 8090 w pełni wypełnionych ankiet, z wymaganymi polami. Jednak analizie poddano wyłącznie respondentów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani pod względem jakości danych.
  • Próba wyniosła 7382 ankietowanych.
  • Nie wszystkie pytania kierowane były do wszystkich respondentów – kwestionariusz ankiety zawierał pytania filtrujące, które ograniczały grupę badanych do respondentów spełniających określone kryteria, w szczególności poprzez określenie specjalizacji w IT.
  • Wyniki procentowe powyżej 10% były zaokrąglane do najbliższej pełnej liczby, natomiast te poniżej 10% do 1 liczby po przecinku. To jedna z przyczyn, dla której dane z wykresów nie zawsze sumują się do 100%
  • W niektórych pytaniach wyniki rzadko występujące nie znalazły się na wykresie, ze względu na czytelność. To kolejna z przyczyn, dla której wynik zaprezentowany na wykresie może nie sumować się do 100%

Patroni Honorowi

Partnerami badania są:

Partnerzy merytoryczni


Dziękujemy też Wam!


Ponad 8 000 osób, które wypełniły ankietę