Badanie
Społeczności IT
2022
Data Science

Najnowsze dane o IT w Polsce znajdziesz w Raporcie z Badania Społeczności IT 2024. Zobacz go już teraz:

Czego się dowiesz?

Praca i technologie

Pracujesz jako
Data Science
68%
ML Engineer
24%
AI Engineer
6.5%
Data analyst
1.4%
Które języki programowania znasz?
Również języki skryptowe, znaczników i zapytań
Python
91%
SQL
56%
R
21%
HTML/CSS
5.6%
Java
5.6%
JavaScript
4.7%
C++
4.7%
Inne
11%
Głównie używane techniki
Możliwość wybrania pojedynczej techniki
Machine Learning
38%
Analiza statystyczna
31%
Deep Learning
19%
NLP
6.3%
Uczenie nadzorowane
3.4%

W ostatnich latach firmy IT zrozumiały, że automatyzacja procesu SDLC to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale też wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wytwarzaną aplikację. DevOps/SRE dzięki dostarczanym narzędziom i procesom otwiera zespołom deweloperskim możliwość zarządzania systemami bezpośrednio na produkcji. Mogą lepiej rozwijać system i reagować na potencjalne problemy, co ma bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług. Dzięki temu umiejętności DevOps/SRE są tak bardzo pożądane na rynku pracy.

Maciej Janiszewski
Director, Site Reliability Engineering ELL & Regional Europe
Pearson

Umacniającym się trendem w zastosowaniu AI w biznesie są "foundational models", czyli wstępnie wyuczone gotowce udostępnione przez wielkich graczy, jak np. BERT od Google. Te wszechstronne modele zmniejszają próg wejścia mniejszym firmom (np. poprzez rozpoznawanie i generowanie języka bez zbierania i przetwarzania wielkich zbiorów danych) oraz pozwalają im skupić się na douczeniu modeli do konkretnych przypadków poprzez mniejsze zbiory danych (lub ogólnodostępne korpusy) i racjonalne zasoby obliczeniowe.

Kacper Łodzikowski
Vice President AI Learning Capabilities
Pearson
Głównie używane narzędzia
Możliwość wybrania jednego narzędzia
Pandas
22%
PyTorch
20%
Jupyter Netebook
17%
Tensorflow
16%
Scikit-learn
15%
Keras
6.2%
Inne
3.1%

Zarobki

Zarobki a typ stanowiska
AI Engineer
12650 PLN
Data Science
7445 PLN
ML Engineer
7362 PLN
Data analyst
6650 PLN
AI Engineer
26333 PLN
ML Engineer
23684 PLN
Data Science
16080 PLN
Data analyst
6200 PLN
ML Engineer
8025 PLN
AI Engineer
7300 PLN
Data Science
5242 PLN
Zarobki a doświadczenie
Senior
10910 PLN
Mid / regular
7695 PLN
Junior
5371 PLN
Senior
26136 PLN
Team Lead / Tech Lead
25139 PLN
Mid / regular
16217 PLN
Junior
8517 PLN
Mid / regular
7892 PLN
Junior
4596 PLN