Programiści

Zobacz, jak wygląda praca programisty. Sprawdź, ile zarabia programista w 2024 Dowiedz się, jakie są najpopularniejsze języki programowania czy frameworki.

Raport Społeczności IT 2024 Hero Image

Profil badanych

Podspecjalizacje
Backend Developer
46.4%
Fullstack Developer
25.6%
Frontend Developer
15.2%
Embedded Developer
4.6%
Mobile Developer
4.6%
Low-code Developer
1.9%
GameDev
1.7%

Komentarz

Góra stawki pozostaje w zasadzie bez zmian. Backend, fullstack i frontend to solidne fundamenty branży, które od dawna dominują na rynku. W kolejnych latach to się nie zmieni. Warto sobie zadać pytanie: kim jest fullstack developer? Z jednej strony możemy określić to wprost po nazwie stanowiska, a patrząc z innej perspektywy, jest to dość płynne. Czy programista Javy, który czasem stworzy komponent w Angularze, jest backendowcem czy fullstackiem?

Na dolnych szczeblach tabeli zaszły interesujące zmiany. Embedded wyprzedziło mobile, co może wskazywać rosnące zainteresowanie automotive oraz IoT.

Jednocześnie na scenę wkroczyła nowa wyróżniona specjalizacja – low-code. W startupach, gdzie szybkość dostarczania produktów i możliwość błyskawicznego testowania funkcjonalności są kluczowe, narzędzia no-code i low-code stają się niezastąpione. Wyrosły nawet na rynku agencje, które się w tym specjalizują. Low-code nie jest w stanie w tym momencie zastąpić tradycyjnego podejścia do pisania kodu, zwłaszcza w projektach, w których rozwijamy zaawansowane systemy ze złożoną logiką.

Sam w swojej pracy obok „zwyczajnego” kodu używam Make, Airtable, Webflow czy Firebase. Wykorzystanie tych platform niesamowicie przyspiesza budowę nudnych, powtarzalnych elementów systemu, dzięki czemu mogę się skupić na pracy koncepcyjnej i kreatywnej.

Jarosław Michalik
Jarosław Michalik
Mobile Dev Consultant, Google Developer Expert in Kotlin
Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Niebinarna
Mężczyzna: 90.9% 90.9% Kobieta: 8.6% 8.6% Niebinarna: 0.4% 0.4%
Wiek
18 - 24 lata
18.8%
25 - 29 lat
34.9%
30 - 34 lata
26.8%
35 - 39 lat
12.8%
40+ lat
6.7%
Wykształcenie
Studia II stopnia (magister, magister inżynier)
37.7%
Studia I stopnia (licencjat, inżynier)
30.3%
Jestem w trakcie studiów
13.2%
Studiowałem/am, ale nie uzyskałem/am dyplomu
7.3%
Szkoła średnia
7.0%
Studia podyplomowe
3.0%
Studia doktoranckie
1.2%
Wielkość firmy
Mała firma (do 50)
22.1%
Średnia firma (51-500)
33.1%
Duża firma (501-5 000)
21.3%
Bardzo duża firma (więcej niż 5 000)
23.4%
Poziom doświadczenia
Stażysta/ka
1.0%
Junior
19.5%
Mid / Regular
42.3%
Senior
29.3%
Tech Lead / Team Lead
7.5%
Mid-level Manager
0.2%
Director / C-level
0.2%
Poziom doświadczenia a doświadczenie w latach
Tech Lead / Team Lead
10.3 lat
Mid-level Manager
9.5 lat
Senior
9.2 lat
Director / C-level
9.0 lat
Mid / Regular
4.6 lat
Junior
1.6 lat
Stażysta/ka
0.6 lat
Specjalizacje a doświadczenie w latach
Fullstack Developer
6.1 lat
Backend Developer
6.1 lat
Embedded Developer
6.0 lat
Mobile Developer
5.8 lat
Frontend Developer
4.9 lat
GameDev
4.7 lat
Low-code Developer
4.4 lat

Technologie

Znajomość języków programowania
Również języki znaczników, skryptowe, zapytań; języki używane w codziennej pracy
JavaScript
49.4%
HTML/CSS
40.8%
TypeScript
39.0%
SQL
37.2%
Java
30.0%
Python
25.5%
C#
22.6%
PHP
15.3%
C++
9.0%
Kotlin
7.1%
Go
5.2%
C
5.0%
Swift
2.2%
Dart
2.0%
Rust
2.0%
Bash / PowerShell
1.9%
Ruby
1.8%
Scala
1.4%
Groovy
1.0%

Komentarz

Moją uwagę przyciąga przede wszystkim fakt, że połowa respondentów deklaruje znajomość JavaScript. To pokazuje, że rynek frontendu jest najsilniejszym rynkiem w branży rozwoju oprogramowania. Koreluje to także z bardzo wysoką znajomością języków warstwy prezentacji - HTML i CSS.

W kontekście JS interesujący jest fakt, że niewiele niższa jest znajomość TypeScript. Można założyć, że prawie każdy programista TS zna też JS, nasuwa się więc wniosek, że 80% programistów JS zna także jego typowany wariant. Pokazuje to siłę TS na rynku.

Po drugiej stronie skali widać bardzo małą znajomość jezyków niskopoziomowych - nawet C++ zna mniej niż 1 programista na 10, połowa tego deklaruje znajomość Go lub C, jeszcze mniej Rusta. Projekty powstające w tych językach to mniejszość współczesnego rynku IT. Prawdopodobnie rzadko też są wybierane jako dodatkowy język - ich mocne strony wypływają raczej przy dużych projektach, a te raczej preferujemy robić w naszym głównym znanym języku.

Widzimy także, że co trzeci programista deklaruje znajomość SQL, co wskazuje na to, że relacyjne bazy danych dalej są bardzo często używane przez programistów.

Jeśli chodzi o języki biznesowe, widać, że nieco więcej ludzi zna Javę niż C#, ale różnica nie jest duża. Większa jest natomiast przewaga Pythona nad PHP, co ma sens - PHP jest ściśle związany z Webem, podczas kiedy Python oprócz Webu jest także głównym językiem w AI, a także często wybieranym narzędziem skryptowym.

Bartłomiej Kuras
Bartłomiej Kuras
Engineering Manager
Główna technologia a specjalizacje
Również języki znaczników, skryptowe, zapytań
Java
37.5%
C#
17.8%
PHP
14.5%
Python
10.9%
C++
3.3%
Kotlin
3.1%
Go
2.7%
TypeScript
2.2%
Ruby
1.7%
Scala
1.4%
JavaScript
1.2%
Inne
1.1%
SQL
1.1%
C++
52.6%
C
35.1%
TypeScript
51.9%
JavaScript
40.9%
HTML/CSS
5.1%
C#
27.7%
Java
17.6%
TypeScript
14.3%
PHP
13.0%
JavaScript
12.1%
Python
5.1%
C++
1.6%
Ruby
1.6%
C#
52.4%
C++
33.3%
Kotlin
33.0%
Dart
24.1%
Swift
22.3%
Główna technologia a inne technologie wykorzystywane na co dzień
SQL
54.6%
JavaScript
45.1%
TypeScript
43.0%
HTML/CSS
40.3%
C#
28.4%
Inne
14.6%
Python
13.3%
C++
5.3%
PHP
2.9%
Java
2.9%
Python
65.3%
C
29.0%
C++
21.8%
Inne
13.7%
C#
13.7%
SQL
11.3%
JavaScript
8.9%
Bash / shell
8.1%
JavaScript
76.0%
HTML/CSS
40.0%
SQL
45.5%
JavaScript
37.0%
HTML/CSS
28.5%
TypeScript
26.2%
Java
20.6%
Python
18.2%
Inne
16.0%
Kotlin
11.4%
Go
3.9%
Groovy
3.1%
C++
2.6%
C#
2.4%
PHP
1.8%
TypeScript
64.8%
HTML/CSS
62.1%
JavaScript
40.7%
PHP
19.8%
SQL
19.4%
Python
13.4%
Java
8.3%
C#
7.9%
Inne
7.9%
Java
64.1%
Kotlin
30.8%
SQL
26.9%
Python
20.5%
Inne
17.9%
JavaScript
15.4%
TypeScript
12.8%
JavaScript
74.0%
HTML/CSS
60.6%
SQL
58.1%
PHP
37.4%
TypeScript
30.5%
Python
15.9%
Inne
8.1%
C#
6.1%
Java
4.9%
Go
4.1%
SQL
39.9%
JavaScript
39.3%
HTML/CSS
33.1%
Python
28.2%
Inne
22.7%
TypeScript
15.3%
Go
10.4%
C++
9.8%
Java
8.6%
PHP
7.4%
C#
6.1%
C
6.1%
Od jakiego języka programowania zaczynałeś/aś?
Również języki znaczników, skryptowe, zapytań
Java
22.7%
C#
16.5%
PHP
12.8%
JavaScript
11.4%
TypeScript
7.1%
Python
6.8%
C++
5.6%
C
3.2%
HTML/CSS
2.7%
SQL
1.9%
Kotlin
1.3%
Ruby
1.0%
Swift
0.9%
Scala
0.7%
Inne
5.1%
Z którymi bazami danych pracujesz?
PostgreSQL
40.6%
MS SQL
26.4%
MySQL / MariaDB
23.9%
Redis
17.5%
Nie używam baz danych
16.9%
Mongo
15.8%
Oracle
13.4%
SQLite
9.3%
Cassandra
1.7%
Amazon DynamoDB
1.4%
Neo4j
0.9%
Inne
5.7%
Najważniejsze biblioteki i frameworki a główny język programowania
Pytanie otwarte, bez sugerowania odpowiedzi
.NET
55.4%
Entity Framework
30.7%
Inne
27.4%
ASP.NET
21.1%
Angular
17.6%
React
10.7%
Unity
5.1%
WPF
4.2%
Blazor
3.9%
Dapper
3.6%
xUnit
3.6%
MediatR
3.3%
Inne
46.9%
Boost
38.3%
STL
24.7%
GoogleTest
22.2%
Qt
21.0%
Spring
74.2%
Hibernate
28.2%
Spring Boot
21.3%
Inne
18.3%
Angular
11.1%
React
5.0%
Lombok
4.6%
JEE
4.2%
Mockito
3.6%
jUnit
3.4%
Spock
2.4%
Maven
2.2%
Kafka
2.2%
Quarkus
2.0%
React
57.1%
Vue
19.3%
Inne
15.5%
Angular
15.0%
Next.js
12.4%
Node.js
9.9%
Express
7.3%
NestJS
6.4%
Redux
5.6%
Nuxt
4.7%
React Native
4.3%
Spring
42.3%
Inne
35.2%
Android SDK
31.0%
Jetpack Compose
18.3%
Retrofit
14.1%
Symfony
59.3%
Laravel
36.5%
Inne
24.5%
Doctrine
10.0%
jQuery
7.9%
Vue
7.9%
Magento
7.1%
React
6.2%
Django
52.4%
Inne
43.5%
FastAPI
21.8%
Flask
20.4%
Pandas
13.6%
Pydantic
8.2%
SQLAlchemy
8.2%
Czy samodzielnie wybierasz oprogramowanie, z którego korzystasz w swojej pracy?
Tak
24.7%
Raczej tak
40.9%
Raczej nie
23.5%
Nie
10.9%
Czy utrzymujesz zestaw testów?
Tak
Nie
Tak: 54.6% 54.6% Nie: 45.4% 45.4%
Czy w twoim projekcie jest CI?
Tylko osoby, które nie utrzymują zestawu testów
Tak
81.5%
Nie
13.6%
Nie wiem
5.0%
Czy w twoim projekcie jest code review?
Tak
Nie
Tak: 86.4% 86.4% Nie: 13.6% 13.6%

Komentarz

Wynik tutaj nie jest zaskakujący. Nieco ponad 1 na 10 programistów deklaruje pracę w projekcie bez code review. Część z tych projektów to prawdopodobnie samodzielny freelancing, a więc niewielkie samodzielne projekty, lub długoterminowe projekty utrzymywane przez pojedyncze osoby czy niewielkie zespoły - nie ma więc drugiego programisty do zweryfikowania kodu. Na pewno jednak ten wykres pokazuje, że proces code review jest w branży doceniany, a zdecydowana większość programistów w nim uczestniczy.

Bartłomiej Kuras
Bartłomiej Kuras
Engineering Manager

Zarobki

AVG
MEDIAN
Zarobki a typ programisty - wszystkie poziomy doświadczenia, średnia
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
 
2022
2023
2024
Mobile Developer
9 433 PLN
9 501 PLN
9 566 PLN
Embedded Developer
8 786 PLN
9 638 PLN
10 623 PLN
Backend Developer
8 237 PLN
9 577 PLN
10 106 PLN
Fullstack Developer
7 932 PLN
9 422 PLN
9 472 PLN
Low-code Developer
-
-
8 220 PLN
Frontend Developer
6 597 PLN
8 002 PLN
8 621 PLN
GameDev
-
7 258 PLN
7 077 PLN
 
2022
2023
2024
Mobile Developer
20 273 PLN
23 911 PLN
25 297 PLN
Embedded Developer
16 844 PLN
24 206 PLN
23 824 PLN
Backend Developer
18 505 PLN
21 621 PLN
22 721 PLN
Fullstack Developer
16 835 PLN
20 760 PLN
22 103 PLN
Low-code Developer
-
-
20 192 PLN
Frontend Developer
14 799 PLN
17 230 PLN
18 652 PLN
GameDev
-
15 747 PLN
16 710 PLN
AVG
MEDIAN
Zarobki a typ programisty - wszystkie poziomy doświadczenia, mediana
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
 
2022
2023
2024
Mobile Developer
8 000 PLN
9 000 PLN
10 000 PLN
Embedded Developer
8 240 PLN
9 000 PLN
10 100 PLN
Backend Developer
7 500 PLN
9 000 PLN
9 400 PLN
Fullstack Developer
7 400 PLN
8 424 PLN
9 000 PLN
Low-code Developer
-
-
8 000 PLN
Frontend Developer
6 000 PLN
7 400 PLN
8 000 PLN
GameDev
-
6 150 PLN
7 000 PLN
 
2022
2023
2024
Mobile Developer
19 000 PLN
23 000 PLN
24 000 PLN
Embedded Developer
16 000 PLN
19 500 PLN
24 000 PLN
Backend Developer
17 000 PLN
20 000 PLN
21 000 PLN
Fullstack Developer
15 600 PLN
20 000 PLN
20 000 PLN
Low-code Developer
-
-
19 000 PLN
Frontend Developer
13 000 PLN
15 000 PLN
17 000 PLN
GameDev
-
15 500 PLN
16 000 PLN

Zobacz ile oferują firmy, które zatrudniają w tym momencie. Sprawdź nowe oferty pracy specjalistów:

AVG
MEDIAN
Zarobki a typ programisty - junior, średnia
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
 
2022
2023
2024
Backend Developer
5 243 PLN
5 949 PLN
5 986 PLN
Frontend Developer
4 542 PLN
5 304 PLN
5 511 PLN
Fullstack Developer
4 937 PLN
5 651 PLN
5 829 PLN
Embedded Developer
5 745 PLN
5 479 PLN
6 131 PLN
Mobile Developer
5 142 PLN
6 196 PLN
5 829 PLN
 
2022
2023
2024
Backend Developer
8 008 PLN
9 945 PLN
10 510 PLN
Frontend Developer
7 267 PLN
7 834 PLN
7 918 PLN
Fullstack Developer
8 280 PLN
9 094 PLN
-
Embedded Developer
-
-
-
Mobile Developer
-
-
-
AVG
MEDIAN
Zarobki a typ programisty - junior, mediana
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
 
2022
2023
2024
Backend Developer
4 700 PLN
5 600 PLN
6 000 PLN
Frontend Developer
4 300 PLN
5 000 PLN
5 400 PLN
Fullstack Developer
4 500 PLN
5 500 PLN
6 000 PLN
Embedded Developer
6 000 PLN
4 800 PLN
6 500 PLN
Mobile Developer
4 700 PLN
6 000 PLN
5 800 PLN
 
2022
2023
2024
Backend Developer
7 500 PLN
9 000 PLN
11 000 PLN
Frontend Developer
6 300 PLN
7 500 PLN
8 000 PLN
Fullstack Developer
8 000 PLN
7 900 PLN
-
Embedded Developer
-
-
-
Mobile Developer
-
-
-
AVG
MEDIAN
Zarobki a typ programisty - mid, średnia
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
 
2022
2023
2024
Backend Developer
8 145 PLN
9 445 PLN
9 873 PLN
Fullstack Developer
7 493 PLN
8 725 PLN
9 197 PLN
Mobile Developer
9 303 PLN
9 420 PLN
10 700 PLN
Frontend Developer
7 109 PLN
8 514 PLN
9 008 PLN
Embedded Developer
7 556 PLN
8 944 PLN
9 265 PLN
 
2022
2023
2024
Backend Developer
14 915 PLN
17 443 PLN
18 215 PLN
Fullstack Developer
14 247 PLN
16 988 PLN
17 538 PLN
Mobile Developer
15 113 PLN
15 921 PLN
16 117 PLN
Frontend Developer
13 091 PLN
14 822 PLN
15 566 PLN
Embedded Developer
12 466 PLN
16 908 PLN
-
AVG
MEDIAN
Zarobki a typ programisty - mid, mediana
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
 
2022
2023
2024
Backend Developer
7 700 PLN
9 000 PLN
9 500 PLN
Fullstack Developer
7 100 PLN
8 000 PLN
9 300 PLN
Mobile Developer
8 000 PLN
9 300 PLN
10 000 PLN
Frontend Developer
7 000 PLN
8 500 PLN
9 000 PLN
Embedded Developer
7 500 PLN
8 500 PLN
9 000 PLN
 
2022
2023
2024
Backend Developer
15 000 PLN
17 000 PLN
17 922 PLN
Fullstack Developer
14 000 PLN
16 000 PLN
16 000 PLN
Mobile Developer
14 000 PLN
14 500 PLN
15 000 PLN
Frontend Developer
12 000 PLN
14 000 PLN
15 000 PLN
Embedded Developer
12 000 PLN
17 000 PLN
-
AVG
MEDIAN
Zarobki a typ programisty - senior, średnia
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
 
2022
2023
2024
Mobile Developer
12 205 PLN
12 318 PLN
12 191 PLN
Fullstack Developer
10 332 PLN
12 207 PLN
11 793 PLN
Backend Developer
11 286 PLN
12 567 PLN
13 633 PLN
Frontend Developer
11 342 PLN
11 966 PLN
11 962 PLN
Embedded Developer
11 068 PLN
12 331 PLN
12 588 PLN
 
2022
2023
2024
Mobile Developer
23 914 PLN
27 904 PLN
30 550 PLN
Fullstack Developer
19 619 PLN
24 913 PLN
26 592 PLN
Backend Developer
22 658 PLN
26 045 PLN
26 383 PLN
Frontend Developer
20 571 PLN
24 877 PLN
23 785 PLN
Embedded Developer
20 974 PLN
-
-
AVG
MEDIAN
Zarobki a typ programisty - senior, mediana
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
 
2022
2023
2024
Mobile Developer
11 000 PLN
12 000 PLN
12 000 PLN
Backend Developer
10 500 PLN
12 000 PLN
12 600 PLN
Fullstack Developer
10 000 PLN
11 500 PLN
11 300 PLN
Frontend Developer
10 000 PLN
11 500 PLN
11 000 PLN
Embedded Developer
11 000 PLN
11 000 PLN
12 000 PLN
 
2022
2023
2024
Mobile Developer
21 000 PLN
26 000 PLN
27 600 PLN
Backend Developer
20 000 PLN
24 000 PLN
25 000 PLN
Fullstack Developer
19 000 PLN
24 000 PLN
25 000 PLN
Frontend Developer
20 000 PLN
23 000 PLN
21 000 PLN
Embedded Developer
18 000 PLN
-
-
AVG
MEDIAN
Zarobki a główny język programowania - średnia
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
 
2022
2023
2024
Go
11 432 PLN
13 630 PLN
11 506 PLN
Kotlin
9 568 PLN
10 139 PLN
12 390 PLN
C++
8 857 PLN
10 408 PLN
10 129 PLN
Java
8 285 PLN
9 844 PLN
10 373 PLN
Python
8 084 PLN
9 453 PLN
8 805 PLN
C#
7 701 PLN
9 140 PLN
9 232 PLN
TypeScript
7 466 PLN
9 396 PLN
9 614 PLN
JavaScript
7 023 PLN
8 120 PLN
8 669 PLN
PHP
6 710 PLN
7 855 PLN
8 317 PLN
C
9 091 PLN
10 200 PLN
10 428 PLN
 
2022
2023
2024
Go
19 307 PLN
24 204 PLN
29 168 PLN
Kotlin
21 141 PLN
25 010 PLN
26 944 PLN
C++
18 610 PLN
23 370 PLN
24 255 PLN
Java
18 631 PLN
22 091 PLN
23 825 PLN
Python
18 279 PLN
20 457 PLN
23 725 PLN
C#
17 083 PLN
20 703 PLN
22 061 PLN
TypeScript
16 068 PLN
20 132 PLN
20 483 PLN
JavaScript
15 901 PLN
17 697 PLN
19 907 PLN
PHP
14 462 PLN
17 507 PLN
17 518 PLN
C
17 388 PLN
21 712 PLN
-
AVG
MEDIAN
Zarobki a główny język programowania - mediana
UoP, UZ i UD - kwota na rękę; B2B - netto na fakturze
 
2022
2023
2024
Kotlin
8 900 PLN
10 000 PLN
12 000 PLN
Go
10 000 PLN
12 500 PLN
9 880 PLN
Java
7 800 PLN
9 500 PLN
9 600 PLN
C++
8 400 PLN
9 800 PLN
10 000 PLN
Python
7 000 PLN
8 400 PLN
8 200 PLN
C#
7 032 PLN
8 500 PLN
9 000 PLN
TypeScript
7 000 PLN
8 200 PLN
9 000 PLN
JavaScript
6 163 PLN
7 500 PLN
7 900 PLN
PHP
6 000 PLN
7 000 PLN
7 500 PLN
C
8 900 PLN
9 000 PLN
10 000 PLN
 
2022
2023
2024
Kotlin
20 000 PLN
24 000 PLN
26 000 PLN
Go
19 600 PLN
24 000 PLN
25 000 PLN
Java
17 500 PLN
20 500 PLN
23 500 PLN
C++
18 050 PLN
21 600 PLN
22 000 PLN
Python
16 000 PLN
19 000 PLN
20 800 PLN
C#
16 000 PLN
20 000 PLN
20 000 PLN
TypeScript
14 000 PLN
19 000 PLN
19 000 PLN
JavaScript
14 500 PLN
15 500 PLN
17 000 PLN
PHP
13 440 PLN
16 000 PLN
16 800 PLN
C
17 000 PLN
19 000 PLN
-
Patronat honorowy
Partnerzy merytoryczni
Partnerzy badania
Partnerzy community