Rozwój i nauka w IT

Zobacz, jak specjaliści IT rozwijają się zawodowo. Sprawdź, jakie są ich aspiracje zawodowe oraz jakie przyszłe specjalizacje są najbardziej pożądane.

Raport Społeczności IT 2024 Hero Image

Rozwój i nauka w IT

Jaki jest twój ulubiony tryb nauki?
Z materiałów wideo
58.1%
Z tekstu
39.5%
Z audio
2.4%
Skąd czerpiesz wiedzę do codziennej pracy?
Wielowybór
Dokumentacja
76.2%
Kursy online / YouTube
74.9%
Współpracownicy / Znajomi
64.5%
Blogi i serwisy tematyczne
63.5%
Fora internetowe
49.5%
Płatne kursy i szkolenia
43.3%
Książki
38.8%
Konferencje / Meetupy
24.9%
Studia
4.8%
Inne
1.6%

Komentarz

Decydując się na pracę w IT, trzeba być przygotowanym na potrzebę ciągłego doskonalenia, poszerzania wiedzy, ciągłej nauki. Galopujący postęp technologiczny bardziej niż kiedykolwiek wymusza taką potrzebę.

To, w jakiej formie pozyskujemy wiedzę, jest sprawą bardzo indywidualną. Im szybciej zdobytą wiedzę wykorzysta się w praktyce, tym bardziej się ona utrwali. Szczególnie dotyczy to pozycji specjalistycznych i eksperckich. W tym przypadku najbardziej sprawdza się wsparcie współpracowników z zespołu. Przy czym model ten w obliczu powszechnej pracy on-line, nieco stracił na wartości, gdyż nic nie zastąpi bezpośredniej rozmowy, wspólnego napisania "kawałka" kodu czy też rozwiązania problemu architektonicznego. Natomiast aby pogłębiać tę wiedzę, należy wspierać się wszelkimi dostępnymi źródłami. "Model hybrydowy" najlepiej się sprawdza, w szczególności, gdy ilość dostępnych szkoleń on-line, podcastów, portali specjalistycznych, webinarów jest naprawdę ogromna.

Wszystko to wymaga jednak odpowiedniego skupienia się na materiale, który przyswajamy, bez względu na jego źródło i formę. Jeżeli uczestniczymy w szkoleniach on-line, w tym samym czasie odpisując na mejla czy realizując inne zadania - nie przyniosą one oczekiwanego efektu (potwierdzone na bazie autopsji). Dlatego też - choć pewnie zabrzmi to "oldschoolowo", osobiście jestem zwolennikiem szkoleń "stacjonarnych", które w jakimś stopniu wymuszają odpowiedni poziom zaangażowania. Niestety, wiele firm szkoleniowych odchodzi od takiej formy.

Dopełnieniem tego wszystkiego są konferencje, które oprócz wiedzy merytorycznej przedstawianej przez prelegentów, są doskonałą okazją do poznania praktyk i wymiany wiedzy, z osobami z innych branży.

Nie należy również zapominać o managerach IT. Oni też muszą się ciągle uczyć i rozwijać. Tutaj moim zdaniem nic nie zastąpi praktyki, pracy pod okiem bardziej doświadczonego managera, rozmowy, wsparcia i zaangażowania. Szczególnie dotyczy to początkujących managerów, którzy wcześniej pełnili rolę ekspercką. W takim przypadku potrzebne jest dodatkowe wsparcie, aby osoba taka "zrzuciła szaty" eksperta i stała się managerem.

Marcin Tyrański
Marcin Tyrański
Dyrektor Departamentu Strategii IT i Platform Danych - IT Tribe Leader
Uniqa
Ile czasu poświęcasz na swój rozwój tygodniowo?
Mniej niż godzinę
24.8%
1-3 godziny
38.6%
3-5 godzin
21.3%
5-10 godzin
11.3%
10-15 godzin
3.6%
więcej niż 15 godzin
3.5%

Komentarz

W 2004 roku Google spopularyzowało zasadę 80-20, zgodnie z którą pracownicy techniczni powinni przeznaczać 20% czasu na rozwój. Przy 40-godzinnym tygodniu pracy oznacza to co najmniej 8 godzin poświęconych na naukę lub własne projekty. Ta zasada pozwoliła pracownikom giganta stworzyć produkty takie jak m.in. translator i Gmail!

Niestety tylko 11,3% respondentów osiąga ten poziom, a jedynie 7,1% go przekracza. Natomiast aż 38,6% osób poświęca tylko do 3 godzin na rozwój w tygodniu, a niecałe 25% mniej niż godzinę! Może to budzić pewne obawy. Rozwój zawodowy to nasz codzienny obowiązek względem samych siebie i największa inwestycja w przyszłe, lepsze zarobki oraz ciekawsze projekty. Wydaje się, że dla wielu osób rozwój jest adhocowym zdarzeniem i zazwyczaj sprowadza się do zdefiniowania celów rozwojowych takich jak np. jedna konferencja czy jedno szkolenie w roku. Tymczasem podejście do edukacji powinno być bardziej zwinne, a zdobywanie wiedzy powinno odbywać się w mniejszych dawkach, ale w dłuższym czasie.

Przykładowo w testerzy.pl budujemy treści i narzędzia, które umożliwiają traktowanie rozwoju jako serii małych aktywności przyjmowania wiedzy każdego dnia. Kursy online, wysłuchanie interesującego podcastu branżowego, obejrzenie prezentacji, czytanie wartościowych opracowań czy śledzenie nowości z branży kreują potencjał do nauki i ciągłego rozwoju.

Konfrontując dane z faktem, że przeciętny Polak spędza ponad 50 godzin tygodniowo w Internecie, można śmiało stwierdzić, że proporcje te są mocno zaburzone. Nawet jeśli pracodawca nie wspiera pracowników w samodzielnym kształceniu i nie przeznacza ich czasu pracy na rozwój, to przez zredukowanie ilości godzin poświęconych na surfowanie po sieci, możemy zyskać dodatkowy czas na samokształcenie i zdobywanie nowych umiejętności.

Radosław Smilgin
Radosław Smilgin
CEO w 21CN (testerzy.pl)
Testerzy.pl
Testerzy.pl
Czas na rozwój a tryb pracy
Mniej niż godzinę
23.1%
1-3 godziny
32.3%
3-5 godzin
25.1%
5-10 godzin
14.5%
10-15 godzin
3.5%
więcej niż 15 godzin
5.0%
Mniej niż godzinę
22.6%
1-3 godziny
39.2%
3-5 godzin
21.6%
5-10 godzin
13.4%
10-15 godzin
3.4%
więcej niż 15 godzin
3.0%
Mniej niż godzinę
23.0%
1-3 godziny
40.1%
3-5 godzin
21.5%
5-10 godzin
12.0%
10-15 godzin
2.6%
więcej niż 15 godzin
3.8%
Mniej niż godzinę
25.9%
1-3 godziny
38.9%
3-5 godzin
20.7%
5-10 godzin
10.3%
10-15 godzin
4.0%
więcej niż 15 godzin
3.3%
Jakie masz aspiracje zawodowe?
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
66.6%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
23.6%
Nie wiem
6.0%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
3.9%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
63.5%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
23.7%
Nie wiem
7.9%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
4.9%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
75.4%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
15.4%
Nie wiem
6.2%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
3.1%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
78.1%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
12.4%
Nie wiem
5.7%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
3.8%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
63.9%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
24.7%
Nie wiem
9.0%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
2.4%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
65.6%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
20.3%
Nie wiem
10.0%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
4.1%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
67.4%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
20.5%
Nie wiem
7.6%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
4.4%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
71.5%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
24.5%
Nie wiem
2.0%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
2.0%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
55.5%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
31.7%
Nie wiem
9.1%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
3.8%
Chcę pozostać w mojej specjalizacji
72.7%
Nie wiem
10.1%
Chcę zmienić specjalizację w ramach IT
9.1%
Nie chcę w przyszłości zajmować się IT
8.1%
Przedstawiciele wszystkich specjalizacji w większości chcą pozostać przy obecnych. Najmniej zdecydowani są jednak Testerzy/QA, gdyż tylko 55,5% z nich tak deklaruje.
Preferowane przyszłe specjalizacje
Dotyczy tylko osób, które wyraziły chęć zmiany specjalizacji
DevOps
10.6%
Architekt IT
10.6%
AI Engineer
8.1%
Fullstack
7.9%
Backend
7.1%
Data Science
5.1%
Tester automatyzujący
4.7%
Security Engineer
3.4%
Project Manager
3.3%
Analityk Danych
3.2%
Administrator systemowy
2.5%
CTO
2.5%
Pentester
2.5%
ML Engineer
2.4%
Frontend
2.4%
Engineering Manager
2.2%
Mobile
2.0%
Big Data
2.0%
GameDev
1.8%
Product Manager
1.8%
Czy chcesz w przyszłości zarządzać zespołem?
Tak
28.0%
Jest mi to obojętne
25.9%
Nie
34.5%
Nie wiem
11.6%
Tak
36.1%
Jest mi to obojętne
22.2%
Nie
31.6%
Nie wiem
10.2%
Tak
42.2%
Jest mi to obojętne
29.7%
Nie
26.6%
Nie wiem
1.6%
Tak
42.9%
Jest mi to obojętne
18.1%
Nie
21.9%
Nie wiem
17.1%
Tak
36.0%
Jest mi to obojętne
24.1%
Nie
28.5%
Nie wiem
11.5%
Tak
64.8%
Jest mi to obojętne
19.5%
Nie
9.2%
Nie wiem
6.5%
Tak
38.3%
Jest mi to obojętne
22.0%
Nie
28.2%
Nie wiem
11.5%
Tak
34.7%
Jest mi to obojętne
30.7%
Nie
28.0%
Nie wiem
6.7%
Tak
31.7%
Jest mi to obojętne
22.8%
Nie
33.7%
Nie wiem
11.8%
Tak
48.0%
Jest mi to obojętne
17.3%
Nie
21.4%
Nie wiem
13.3%

Komentarz

Zwyczajowo panuje przekonanie, że specjaliści IT są głównie skoncentrowani na technologiach i na rozwiązywaniu problemów technicznych i że nie interesują się zarządzaniem ludźmi. Tymczasem okazuje się, że nie jest to do końca prawda. Wielu programistów w miarę postępów w swojej karierze, zaczyna rozwijać umiejętności zespołowe i przywódcze. Wśród przedstawicieli 3 z 9 omawianych kategorii (Data Science, Programiści, Architekci) lekko przeważają odpowiedzi na tak. Testerzy, przedstawiciele innych specjalizacji i Administratorzy IT raczej skłaniają się ku odpowiedzi nie, chociaż rozkład odpowiedzi jest dość wyrównany. Z kolei Analitycy, specjaliści UX/UI i Project Managerowie / Product Ownerzy zdecydowanie skłaniają się ku ścieżce liderskiej (i pewnie ten wynik jest najmniej zaskakujący). W Netcompany oferujemy ścieżki kariery dla osób, które chcą rozwijać zarówno swoje umiejętności techniczne jak i tzw. kompetencje miękkie. Managerowie i Architekci Zarządzający mogą próbować swoich sił w kierowaniu zespołami, a równocześnie pozostać blisko technologii.

Małgorzata Teofilak
Małgorzata Teofilak
Head of HR Netcompany Poland
Netcompany
Patronat honorowy
Partnerzy merytoryczni
Partnerzy badania
Partnerzy community