Managerowie w IT

Zobacz, jak wygląda praca managerów w IT - od project managerów do engineering managerów. Sprawdź, ile zarabiają managerowie IT w 2024. Dowiedz się, jakie metodyki zarządzania projektami są najpopularniejsze.

Raport Społeczności IT 2024 Hero Image

Profil badanych

Podspecjalizacje
Project Manager
39.0%
Product Owner
17.3%
Scrum Master
11.9%
Engineering Manager
11.5%
Product Manager
8.8%
Delivery Manager
7.8%
CTO
3.7%
Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Niebinarna
Mężczyzna: 68.5% 68.5% Kobieta: 30.8% 30.8% Niebinarna: 0.7% 0.7%
Wiek
18 - 24 lata
2.0%
25 - 29 lat
17.3%
30 - 34 lata
31.2%
35 - 39 lat
27.1%
40+ lat
22.4%
Wykształcenie
Studia II stopnia (magister, magister inżynier)
46.1%
Studia I stopnia (licencjat, inżynier)
23.1%
Studia podyplomowe
16.3%
Studiowałem/am, ale nie uzyskałem/am dyplomu
5.4%
Szkoła średnia
4.4%
Wielkość firmy
Mała firma (do 50)
12.9%
Średnia firma (51-500)
32.3%
Duża firma (501-5 000)
20.9%
Bardzo duża firma (więcej niż 5 000)
33.8%
Poziom doświadczenia
Junior
5.9%
Mid / Regular
27.9%
Senior
21.0%
Tech Lead / Team Lead
11.0%
Mid-level Manager
27.2%
Director / C-level
6.9%
Poziom doświadczenia a doświadczenie w latach
Director / C-level
13.5 lat
Mid-level Manager
11.6 lat
Tech Lead / Team Lead
10.0 lat
Senior
8.5 lat
Mid / Regular
6.0 lat
Junior
2.8 lat

Praca i Technologia

Pracujesz na jednym czy na kilku projektach jednocześnie?
Kilka projektów na raz
74.3%
Jeden projekt
25.7%
Ile osób średnio liczy twój zespół projektowy?
Do 3 osób
4.8%
4-6 osób
32.1%
7-9 osób
22.5%
10-19 osób
28.2%
20 i więcej osób
12.4%
W jakiej metodyce zarządzania projektami pracujesz?
Scrum
67.6%
Inny Agile
39.0%
Waterfall
22.4%
SAFe
13.3%
PRINCE2
9.5%
Lean
6.2%
Kanban
1.9%
Mieszanka różnych metodyk
0.5%
Inne
8.1%

Komentarz

Wybór zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania przez organizacje obserwuję już od kilku lat. Bardzo szybko doceniony został iteracyjny sposób dostarczania wartości i możliwość bieżącego reagowania na zmiany i potrzeby biznesowe. Początkowo postrzegano Scrum jako remedium na większość problemów związanych z kaskadowymi metodykami pracy. Czas pokazał, że wdrożenie pełnego spektrum artefaktów związanych ze scrumem w życie organizacji, niekoniecznie jest proste i uzasadnione. Transformacja agile potrafi trwać kilka lat. Być może stąd wynika wysoka pozycja w raporcie innych metodyk Agile. Podejrzewam, że w myśl zasady „Scrum jest dla ludzi, a nie ludzie dla scruma”, organizacje poszukują takiego sposobu wytwarzania oprogramowania, który odpowiadałby ich aktualnym możliwościom, celom i sposobie współpracy między biznesem, a działami technicznymi. Nie podchodzą do metodyk w sposób ortodoksyjny.

Nie raz dało się usłyszeć o hybrydowym podejściu Scrumban albo ScrumBut, który zakładał pracę w metodyce scrum, ale z wyłączeniem niektórych jej elementów. Specyfika niektórych projektów zasadniczo wyklucza możliwość pracy w metodykach zwinnych. Mając z góry określony zakres, czas i koszt projektu, nie pozostawiono nam zbyt wiele elastyczności. 23% ankietowanych deklaruje prace w metodyce Waterfall. To w dalszym ciągu duży odsetek prowadzonych projektów. Są to prawdopodobnie projekty duże, złożone i z wielomilionowym budżetem. Tego typu projekty oczywiście nie narzucają z góry metodyki pracy i kaskadowego podejścia. Stąd prawdopodobnie wynika spory odsetek respondentów pracujących we frameworku SAFE - 13,3%. SAFE jest frameworkiem opracowanym z myślą o wdrażaniu praktyk Agile na skalę korporacyjną.

Zastanawiające jest trochę dla mnie rozgraniczenie metodyk waterfallowych i PRINCE2.

Zaskakująco nisko z kolei, uplasował się Kanban (1,9%), którego metryki oraz zasady są mi najbliższe.

Joanna Sitkowska
Joanna Sitkowska
Senior Product Manager (NASK)
Metodyka a wielkość firmy
Scrum
70.4%
Inny Agile
40.7%
Waterfall
18.5%
Inne
7.4%
Kanban
3.7%
Mieszanka różnych metodyk
3.7%
PRINCE2
3.7%
Scrum
70.5%
Inny Agile
27.9%
Waterfall
16.4%
SAFe
9.8%
Inne
6.6%
Lean
3.3%
PRINCE2
1.6%
Kanban
1.6%
Scrum
63.4%
Inny Agile
41.5%
SAFe
26.8%
Waterfall
24.4%
PRINCE2
9.8%
Lean
9.8%
Inne
9.8%
Kanban
2.4%
Scrum
64.9%
Inny Agile
45.6%
Waterfall
31.6%
SAFe
15.8%
PRINCE2
15.8%
Inne
10.5%
Lean
8.8%
Kanban
1.8%
Czy masz w pracy wpływ na wybór technologii wykorzystywanej w projekcie?
Nie
Tak
Nie: 50.5% 50.5% Tak: 49.5% 49.5%
Na jakich narzędziach do zarządzania projektami pracujesz?
JIRA
75.2%
Excel
54.3%
Microsoft 365
48.1%
Trello
15.2%
Asana
4.8%
Redmine
4.3%
Clickup
3.3%
Azure DevOps
2.9%
YouTrack
1.9%
Monday
1.4%
Miro
0.5%
Inne
17.1%
Jakiego języka używasz głównie w pracy?
Angielski
51.9%
Polski
46.7%
Inne
1.4%
Jak duże wyzwanie stanowi dla ciebie zarządzanie zespołem zdalnie?
Jest mi łatwiej niż stacjonarnie
19.0%
Nie widzę różnicy
51.0%
Jest mi trudniej niż stacjonarnie
27.6%
Nie zarządzam zdalnie
2.4%

Zarobki

AVG
MEDIAN
Zarobki a typ stanowiska - średnia
Engineering Manager
17 092 PLN
Product Manager
13 100 PLN
Delivery Manager
12 229 PLN
Scrum Master
10 605 PLN
Product Owner
10 063 PLN
Project Manager
9 728 PLN
Engineering Manager
35 929 PLN
Product Manager
26 046 PLN
Scrum Master
23 307 PLN
Product Owner
20 673 PLN
Project Manager
19 382 PLN
AVG
MEDIAN
Zarobki a typ stanowiska - mediana
Engineering Manager
16 000 PLN
Product Manager
12 000 PLN
Delivery Manager
11 000 PLN
Scrum Master
10 000 PLN
Product Owner
10 000 PLN
Project Manager
8 800 PLN
Engineering Manager
35 000 PLN
Product Manager
23 000 PLN
Scrum Master
20 000 PLN
Product Owner
18 500 PLN
Project Manager
18 200 PLN

Już czas na zmianę pracy? Zobacz oferty w kategorii:

AVG
MEDIAN
Zarobki a doświadczenie - średnia
Mid-level Manager
13 581 PLN
Tech Lead / Team Lead
12 908 PLN
Senior
12 173 PLN
Mid / Regular
9 096 PLN
Junior
6 073 PLN
Director / C-level
29 267 PLN
Tech Lead / Team Lead
26 286 PLN
Senior
25 336 PLN
Mid-level Manager
24 072 PLN
Mid / Regular
16 682 PLN
AVG
MEDIAN
Zarobki a doświadczenie - mediana
Mid-level Manager
13 000 PLN
Tech Lead / Team Lead
12 000 PLN
Senior
11 500 PLN
Mid / Regular
8 500 PLN
Junior
5 500 PLN
Director / C-level
30 000 PLN
Tech Lead / Team Lead
22 000 PLN
Senior
22 000 PLN
Mid-level Manager
21 500 PLN
Mid / Regular
16 000 PLN
Patronat honorowy
Partnerzy merytoryczni
Partnerzy badania
Partnerzy community