Badanie
społeczności IT 2020
Tester i QA

Pod patronatem

Oto raport szczegółowy o polskiej społeczności Testerów i QA.

Prezentujemy tu dane dotyczące tylko specjalistów IT zajmujących się testowaniem oprogramowania.

Dowiesz się tu:

  • Jakich zarobków mogą oczekiwać testerzy
  • Co należy do codziennych obowiązków tych specjalistów
  • Jakich metod testowania używa się do testowania oprogramowania
  • Jak testerzy oceniają współpracę z programistami

Profil badanych

W społeczności testerów znajdziemy zdecydowaną przewagę mężczyzn (75,5%). Natomiast na tle całej społeczności IT, pracuje w tej specjalizacji zdecydowanie więcej kobiet (średnia dla całej branży to 10%).

Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Non-binary
Mężczyzna: 75.8 76% Kobieta: 23.6 24% Non-binary: 0.6 0.6%

Średnia wieku testerów to 30 lat

Prawie 19% ma mniej niż 26 lat. Jedynie 11% badanych stanowią osoby powyżej 36 roku życia. Średnia wieku wynosi 30 lat.

Wiek
11%
Procent
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40+
Wiek

Specjaliści IT pracują głównie w dużych miastach i aglomeracjach miejskich (Warszawa 22,4%, Wrocław 16%, Kraków 13,9%).

Największe miasta
Warszawa
22%
Wrocław
16%
Kraków
14%
Aglomeracja Śląska
11%
Trójmiasto
11%
Łódź
6.1%
Poznań
5.7%
Lublin
2.8%
Szczecin
1.6%
Koszalin
1.2%

Studia wyższe od lat są podstawą dla branży IT

Ponad 77% osób ukończyło studia wyższe, a 9,1% ankietowanych jest w trakcie studiów. 0,6% respondentów zadeklarowało wykształcenie podstawowe / gimnazjalne, 12,3% osób swój poziom wykształcenia określiła jako średnie. Tylko nieliczne osoby posiadają stopień doktora (0,2%).

Wykształcenie
Podstawowe / gimnazjalne
Średnie
Jestem w trakcie studiów
Wyższe inżynierskie / licencjackie
Wyższe magisterskie
Wyższe doktoranckie
Podstawowe / gimnazjalne: 0.6 0.6% Średnie: 12.3 12% Jestem w trakcie studiów: 9.1 9.1% Wyższe inżynierskie / licencjackie: 32.7 33% Wyższe magisterskie: 45.1 45% Wyższe doktoranckie: 0.2 0.2%

W branży nadal dominuje ścieżka rozwoju zaczynająca się od kierunków technicznych (54,5%) oraz ścisłych (22,9%). Na tle całej branży IT, znajdziemy też tutaj sporą reprezentację specjalistów, która posiada ukończone studia humanistyczne (12,6%).

Jaki kierunek skończyłeś?
Techniczny
55%
Ścisły
23%
Humanistyczny
13%
Społeczny
4.3%
Inny
5.7%

Wokół pracy

Branża IT to nie tylko softwarehouse'y

Softwarehouse'y, które świadczą usługi dla firm zewnętrznych, dominują pod względem zatrudniania testerów (średnia dla całej branży 44,8%). Stosunkowo dużo specjalistów IT pracuje w finansach / bankowości (14,1%) oraz telekomunikacji (6,3%).

Branża pracodawcy
Software
52%
Finanse / bankowość / ubezpieczenia
14%
Telekomunikacja
6.3%
Usługi internetowe
5.0%
Konsulting
3.6%
Media / reklama / publikacje / rozrywka
3.4%
Przemysł samochodowy / lotniczy
3.4%
Hardware
2.0%
Farmaceutyki / wyroby medyczne
1.6%
Transport / logistyka / magazynowanie
1.6%
Opieka zdrowotna
1.4%
Inna
5.5%

Branża IT to średnie i duże firmy

Najwięcej specjalistów zatrudniają firmy zatrudniające od 51 do 5 000 pracowników. 1,6% osób deklaruje pracę jako freelancer.

Wielkość firmy
Jestem freelancerem
1.6%
2-10
1.6%
11-50
7.7%
51-200
20%
201-500
13%
501-1 000
13%
1 001 - 5 000
15%
5 001 - 10 000
6.7%
więcej niż 10 000
22%

45,9% badanych pracuje na stanowisku mida/regulara, 29,6% osób zadeklarowało, że dopiero zaczyna swoją drogę zawodową i pracuje na stanowiskach juniorskich. Pozostała grupa respondentów (24,5%) to seniorzy.

Na jakim stanowisku pracujesz?
Junior
Mid
Senior
Junior: 29.6 30% Mid: 45.9 46% Senior: 24.5 25%

Spora część specjalistów pracuje na innym stanowisku, niż wskazywałyby na to posiadane kompetencje

Wśród respondentów znajdziemy sporą reprezentację specjalistów, która pracuje na stanowisku niższym niż ich deklarowane kompetencje. Wśród obsadzonych stanowisk juniorskich znajdziemy 16,5% takich osób, natomiast wśród midów, znajdziemy blisko 28% takich specjalistów.

Drugą grupą, która także pracuje na nieodpowiednich stanowiskach, są osoby, które z subiektywnego punktu widzenia pracują na stanowisku wyższym niż ich kompetencje. W przypadku pracy na stanowisku o poziomie mid, jest to 16% respondentów, w przypadku stanowisk seniorskich, 11%.

Stanowisko a doświadczenie zawodowe
Czuje się juniorem
Czuje się midem
Czuje się seniorem
Pacuje jako junior
73%
27%
Pracuje jako mid
8.8%
75%
16%
Pracuje jako senior
21%
79%

Średni staż pracy testera w branży IT wynosi 4 lata. Połowa badanych pracuje w IT nie dłużej niż 3 lata, natomiast staż dłuższy niż 10 lat, zadeklarowało prawie 7% respondentów.

Staż pracy w IT
18%
Procent
0-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
Staż pracy

Junior ma średnio 27, mid 30, a senior 32 lata

Osoby pracujące na stanowisku juniora mają przeważnie od 23 do 27 lat, midzi natomiast mieszczą się głównie w przedziale wiekowym od 25 do 30 lat. Seniorzy mają przeważnie powyżej 29 lat.

Staż pracy a poziom stanowiska
Junior
Mid
Senior
38%
Procent
0-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
Staż pracy

Umowa o pracę jest najpopularniejszą formą współpracy w IT

Większość testerów pracuje na podstawie umowy o pracę (67%). Jest to zdecydowanie większy wynik niż średnia całej branży, która oscyluje w okolicy 59%. Drugim najpopularniejszym sposobem rozliczania się za pracę jest współpraca B2B (24%). Juniorzy pracują przeważnie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. W przypadku midów i seniorów, programiści zdecydowanie częściej pracują od młodszych kolegów na podstawie umowy B2B.

Na podstawie jakiej umowy pracujesz?
Umowa o pracę
67%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
24%
Umowa zlecenie
7.1%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
2.2%
Umowa o pracę
73%
Umowa zlecenie
16%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
7.5%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
3.4%
Umowa o pracę
66%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
28%
Umowa zlecenie
4.4%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
1.8%
Umowa o pracę
62%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
35%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
1.6%
Umowa zlecenie
0.8%

Specjaliści pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych w mniejszej części mogą liczyć na płatny urlop (40% badanych). W branży IT, średnio 58% specjalistów może liczyć na płatny urlop.

Czy pracodawca oferuje płatny urlop?
Tylko umowy cywilnoprawne
Tak
Nie
Tak: 40.8 41% Nie: 59.2 59%

Praca zdalna nie jest standardem na rynku

Aż 31,6% przebadanych specjalistów nie ma możliwości pracy zdalnej. Możliwość jednego dnia w tygodniu pracy zdalnej zadeklarowało 31,1% osób, dwa dni już tylko 16,3%. Wśród wszystkich testerów, 6,5% pracuje tylko zdalnie. Praktycznie wszyscy juniorzy nie mają możłiwości pracy zdalnej.

Ile dni w tygodniu możesz pracować zdalnie?
wcale
92%
1 dzień
0.0%
2 dni
3.3%
3 dni
0.0%
4 dni
0.0%
100% zdalnie
4.9%
wcale
35%
1 dzień
31%
2 dni
11%
3 dni
4.5%
4 dni
9.1%
100% zdalnie
9.1%
wcale
8.7%
1 dzień
42%
2 dni
25%
3 dni
9.3%
4 dni
10%
100% zdalnie
4.9%

Zdecydowana większość specjalistów zmienia pracę co 2 - 3 lata (łącznie ponad 51%) . Prawie 24% osób zadeklarowało, że zmienia pracę rzadziej niż co 5 lat. Najmniej respondentów zmienia pracę co kilka miesięcy (2,4%).

Jak często zmieniasz pracę?
Co kilka miesięcy
2.4%
Co roku
10%
Co około 2 lata
34%
Co około 3 lata
17%
Co około 4 lata
6.7%
Co około 5 lat
5.9%
Rzadziej
24%

Testerzy pracują głównie 8 godzin dziennie

Ponad połowa specjalistów IT w Polsce pracuje 8 godzin dziennie (na cały etat). 20,5% respondentów zadeklarowało, że pracuje poniżej 8 godzin dziennie, natomiast co szósta osoba odpowiedziała, że pracuje więcej niż standardowy etatowiec.

Ile godzin dziennie pracujesz?
Junior
Mid
Senior
71%
Procent
Poniżej 8 godzin
8 godzin
Powyżej 8 godzin
Godzin pracy

Efektywna praca według większości specjalistów kończy się na 6 godzinach

Tylko 2,6% testerów, którzy pracują 8 godzin dziennie, zadeklarowało, że pracują efektywnie przez cały czas. Zdecydowana większość respondentów określiła swój efektywny czas pracy na poziomie 5-6 godzin (prawie 68% badanych).

Ile godzin dziennie faktycznie pracujesz podczas 8 godzinnego dnia pracy?
< 4h
3.5%
4h
11%
5h
27%
6h
41%
7h
15%
8h
2.6%
< 4h
4.9%
4h
11%
5h
27%
6h
43%
7h
9.8%
8h
4.9%
< 4h
2.6%
4h
13%
5h
29%
6h
34%
7h
20%
8h
1.3%
< 4h
3.6%
4h
3.6%
5h
26%
6h
53%
7h
13%
8h
1.8%

Zarobki

Junior może liczyć na samym początku na zarobki na poziomie ok. 3,6 tys. zł na rękę, mid natomiast zarobi ok. 6 tys.zł. Zarobki seniorów oznaczają przeważnie wynagrodzenie ok. 10 tys. zł miesięcznie do ręki. Zarobki testerów są jednymi z najniższych wśród całej społeczności IT.

Zarobki w branży IT a doświadczenie
Zarobki netto "na rękę".
Junior
3663 zł
Mid
6245 zł
Senior
9813 zł

Najwięcej zarabiają specjaliści pracujący na podstawie umowy B2B

W przypadku stanowisk juniorski, różnica pomiędzy formą zatrudnienia wynosi 10%. Najmniej zarobi specjalista pracujący na podstawie umowy zlecenie. Największe dysproporcje możemy zauważyć, porównując wynagrodzenie seniora pracującego na podstawie UoP lub Umowy o dzieło i umowy B2B lub pracującego na podstawie kilku różnych umów. W tym przypadku różnica potrafi sięgać 40-45%.

Zarobki a rodzaj umowy
Zarobki netto "na rękę".
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
4593 zł
Umowa o pracę
3642 zł
Umowa zlecenie
3448 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
8199 zł
Umowa o pracę
5620 zł
Umowa zlecenie
4094 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
12981 zł
Umowa o pracę
8175 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
9682 zł
Umowa o pracę
5559 zł

Najlepiej opłacani są specjaliści w Trójmieście, Warszawie oraz Aglomeracji Śląskiej

Na najlepsze zarobki w branży IT mogą liczyć specjaliści pracujący w Warszawie oraz Trójmieście (średnia 7 - 8 tys. zł). W zależności od lokalizacji różnica w wynagrodzeniu może wynosić 20%. Najmniejsze różnice pomiędzy miastami możemy spotkać przy stanowisku mida (średnia różnica na poziomie 4%).

Na najniższe zarobki muszą przygotować się mieszkańcy mniejszych miast.

Zarobki w w wybranych miastach
Zarobki netto "na rękę".
Warszawa
4228 zł
Trójmiasto
3478 zł
Aglomeracja Śląska
3460 zł
Wrocław
3968 zł
Kraków
4019 zł
Warszawa
6560 zł
Trójmiasto
7794 zł
Aglomeracja Śląska
6646 zł
Wrocław
5858 zł
Kraków
7093 zł
Warszawa
10757 zł
Trójmiasto
10756 zł
Aglomeracja Śląska
10586 zł
Wrocław
9970 zł
Kraków
9396 zł
Warszawa
7108 zł
Trójmiasto
7908 zł
Aglomeracja Śląska
6681 zł
Wrocław
6557 zł
Kraków
6464 zł

Najmniej zarabiają specjaliści w małych firmach

Na najmniejsze zarobki mogą liczyć testerzy pracujący w bardzo małych firmach, zatrudniających od 2 do 10 osób. Najwięcej tester może zarobić w firmach zatrudniających powyżej 200 osób.

Zarobki a wielkość firmy
Zarobki netto "na rękę".
11-50
3650 zł
51-200
3311 zł
201-500
3864 zł
501-1 000
3465 zł
1 001 - 5 000
3748 zł
5 001 - 10 000
3242 zł
więcej niż 10 000
4291 zł
11-50
5435 zł
51-200
5559 zł
201-500
6392 zł
501-1 000
5685 zł
1 001 - 5 000
7517 zł
5 001 - 10 000
6954 zł
więcej niż 10 000
6539 zł
11-50
8836 zł
51-200
9076 zł
201-500
10634 zł
501-1 000
10161 zł
1 001 - 5 000
10282 zł
5 001 - 10 000
9810 zł
więcej niż 10 000
9062 zł
11-50
5496 zł
51-200
5393 zł
201-500
6835 zł
501-1 000
6424 zł
1 001 - 5 000
7232 zł
5 001 - 10 000
6484 zł
więcej niż 10 000
6584 zł

Praca w bankowości i finansach pozwala zarobić najwięcej

Na najlepsze pieniądze mogą liczyć specjaliści pracujący w branży finansowej oraz software.

Zarobki a branża pracodawcy
Zarobki netto "na rękę".
Telekomunikacja
4442 zł
Finanse / bankowość / ubezpieczenia
3747 zł
Software
3634 zł
Usługi internetowe
3611 zł
Inna
3388 zł
Finanse / bankowość / ubezpieczenia
7093 zł
Telekomunikacja
6013 zł
Usługi internetowe
5935 zł
Software
5684 zł
Inna
6979 zł
Finanse / bankowość / ubezpieczenia
12838 zł
Software
9363 zł
Usługi internetowe
8186 zł
Telekomunikacja
7600 zł
Inna
10240 zł
Finanse / bankowość / ubezpieczenia
7393 zł
Software
6064 zł
Usługi internetowe
5729 zł
Telekomunikacja
5672 zł
Inna
7022 zł

Praca testera

Web jest najczęściej testowanym obszarem

Zdecydowana większość testerów zajmuje się testowaniem web (73%), API (54%) oraz aplikacji mobilnych (34,8%). Seniorzy zdecydowanie częściej testują bezpieczeństwo, APi oraz pozostałe obszary nieujęte w wyszczególnionych odpowiedziach.

Co testujesz?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Web
73%
API
54%
Mobile
35%
Desktop
32%
IoT / embedded
11%
Bezpieczeństwo
11%
Gry
3.0%
AI / Machine Learning
2.0%
VR / AR
0.4%
Inne
22%
Web
71%
API
41%
Mobile
40%
Desktop
31%
Bezpieczeństwo
10%
IoT / embedded
10%
Gry
4.1%
AI / Machine Learning
2.7%
VR / AR
1.4%
Inne
16%
Web
73%
API
54%
Desktop
33%
Mobile
32%
IoT / embedded
13%
Bezpieczeństwo
8.3%
Gry
2.2%
AI / Machine Learning
0.9%
Inne
21%
VR / AR
0.0%
Web
76%
API
71%
Mobile
35%
Desktop
31%
Bezpieczeństwo
16%
IoT / embedded
9.8%
Gry
3.3%
AI / Machine Learning
3.3%
VR / AR
0.0%
Inne
30%

Specjaliści przede wszystkim zajmują się pisaniem i utrzymaniem przypadków testowych, taką odpowiedź podało ponad 93% badanych. W dalszej kolejności znajdziemy tworzenie dokumentacji (58%), utrzymanie środowisk testowych i deweloperskich (53,7%) oraz tworzenie raportów (51,9%). Seniorzy zdecydowanie częściej zajmują się analizą danych, wdrożeniami, obsługą klienta oraz coachingiem i konsultingiem.

Czym się zajmujesz w pracy?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Pisaniem i utrzymaniem przypadków testowych
93%
Tworzeniem dokumentacji
58%
Utrzymaniem środowisk testowych i deweloperskich
54%
Tworzeniem raportów
52%
Pisaniem kodu
40%
Analizą danych
38%
Pisaniem User Stories
30%
Integracjami / deploymentem
28%
TDD / ATDD / BDD
27%
Zbieraniem wymagań
26%
Coachingiem i konsultingiem związanym z QA
24%
Testowaniem jednostkowym
22%
Wdrożeniami i monitorowaniem wdrożeń
19%
Obsługą klienta
13%
Wsparciem sprzedaży
4.0%
Monitorowaniem środowiska produkcyjnego
0.8%
Pisaniem i utrzymaniem przypadków testowych
94%
Utrzymaniem środowisk testowych i deweloperskich
52%
Tworzeniem dokumentacji
51%
Tworzeniem raportów
46%
Pisaniem kodu
31%
Analizą danych
30%
Pisaniem User Stories
29%
Testowaniem jednostkowym
22%
Integracjami / deploymentem
20%
Zbieraniem wymagań
16%
TDD / ATDD / BDD
16%
Wdrożeniami i monitorowaniem wdrożeń
14%
Obsługą klienta
6.1%
Coachingiem i konsultingiem związanym z QA
4.8%
Wsparciem sprzedaży
2.7%
Monitorowaniem środowiska produkcyjnego
1.4%
Pisaniem i utrzymaniem przypadków testowych
95%
Tworzeniem dokumentacji
61%
Utrzymaniem środowisk testowych i deweloperskich
54%
Tworzeniem raportów
52%
Pisaniem kodu
43%
Analizą danych
38%
Integracjami / deploymentem
29%
Pisaniem User Stories
29%
Testowaniem jednostkowym
25%
TDD / ATDD / BDD
25%
Zbieraniem wymagań
24%
Coachingiem i konsultingiem związanym z QA
19%
Wdrożeniami i monitorowaniem wdrożeń
15%
Obsługą klienta
13%
Wsparciem sprzedaży
2.2%
Monitorowaniem środowiska produkcyjnego
0.9%
Pisaniem i utrzymaniem przypadków testowych
89%
Tworzeniem dokumentacji
61%
Tworzeniem raportów
58%
Coachingiem i konsultingiem związanym z QA
57%
Utrzymaniem środowisk testowych i deweloperskich
56%
Analizą danych
49%
Pisaniem kodu
46%
Zbieraniem wymagań
43%
TDD / ATDD / BDD
43%
Pisaniem User Stories
34%
Integracjami / deploymentem
34%
Wdrożeniami i monitorowaniem wdrożeń
30%
Obsługą klienta
21%
Testowaniem jednostkowym
17%
Wsparciem sprzedaży
9.0%
Monitorowaniem środowiska produkcyjnego
0.0%

W firmach tworzone są przede wszystkim raporty z testów (72,9%) oraz raporty błędów (72,7%). Najmniej popularnym rodzajem dokumentacji są niskopoziomowe plany testowe (32,5%).

Jaki rodzaj dokumentacji jest tworzony w Twojej firmie?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Raporty testów
73%
Raporty błędów
73%
Skrypty testowe
68%
Wysokopoziomowe plany testowe
47%
Dashboardy
45%
Niskopoziomowe plany testowe
33%

Przechodzenie scenariuszy najpopularniejszą metodą testowania

Wśród najpopularniejszych metod testowania znajdziemy przede wszystkim przechodzenie scenariuszy testowych (85%), testy eksploracyjne (82,5%) oraz testowanie na podstawie specyfikacji testów (70,6%). Najmniej popularnymi metodami testowania są testy w parach (13,5%), mob testing (6,6%) oraz symulowanie persony użytkownika (6,6%).

Jakie metody testowania wykorzystujesz w pracy?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Przechodzenie scenariuszy testowych
85%
Testowanie eksploracyjne
83%
Testowanie na podstawie specyfikacji testów
71%
Testy Ad Hoc
54%
Analiza logów i telemetrii produktu
42%
Bug Hunting
35%
Testowanie na ograniczonej grupie odbiorców (beta testing)
15%
Symulowanie persony użytkownika
14%
Testowanie w parach
14%
Mob testing
6.6%
Przechodzenie scenariuszy testowych
83%
Testowanie eksploracyjne
74%
Testowanie na podstawie specyfikacji testów
65%
Testy Ad Hoc
44%
Bug Hunting
34%
Analiza logów i telemetrii produktu
31%
Testowanie na ograniczonej grupie odbiorców (beta testing)
11%
Symulowanie persony użytkownika
9.5%
Testowanie w parach
9.5%
Mob testing
7.5%
Przechodzenie scenariuszy testowych
86%
Testowanie eksploracyjne
84%
Testowanie na podstawie specyfikacji testów
72%
Testy Ad Hoc
58%
Analiza logów i telemetrii produktu
46%
Bug Hunting
35%
Testowanie na ograniczonej grupie odbiorców (beta testing)
14%
Symulowanie persony użytkownika
13%
Testowanie w parach
13%
Mob testing
4.8%
Testowanie eksploracyjne
91%
Przechodzenie scenariuszy testowych
86%
Testowanie na podstawie specyfikacji testów
75%
Testy Ad Hoc
61%
Analiza logów i telemetrii produktu
48%
Bug Hunting
38%
Testowanie na ograniczonej grupie odbiorców (beta testing)
24%
Symulowanie persony użytkownika
19%
Testowanie w parach
19%
Mob testing
9.0%

Seniorzy opierają swoje testy głównie na wiedzy i doświadczeniu

Testerzy korzystają głównie z wymagań formalnych (64%) oraz testów eksploracyjnych (64%) jako źródła wiedzy, które pomaga im określić, jakie testy należ wykonać. Seniorzy sięgają także często do wiedzy pozyskanej przy wcześniejszych projektach.

Skąd wiesz jakie testy musisz przeprowadzić?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Własne doświadczenia przy wcześniejszych projektach
77%
Testy eksploracyjne
68%
Wymagania formalne
68%
User Stories
64%
Wiedza pozyskana z burzy mózgów / spotkań teamowych
63%
Modelowanie aplikacji
17%
Inne
22%
Wymagania formalne
64%
Testy eksploracyjne
64%
Wiedza pozyskana z burzy mózgów / spotkań teamowych
59%
User Stories
59%
Własne doświadczenia przy wcześniejszych projektach
52%
Modelowanie aplikacji
10%
Inne
18%
Własne doświadczenia przy wcześniejszych projektach
85%
Wymagania formalne
70%
Testy eksploracyjne
69%
User Stories
63%
Wiedza pozyskana z burzy mózgów / spotkań teamowych
61%
Modelowanie aplikacji
18%
Inne
20%
Własne doświadczenia przy wcześniejszych projektach
91%
User Stories
73%
Testy eksploracyjne
73%
Wiedza pozyskana z burzy mózgów / spotkań teamowych
72%
Wymagania formalne
68%
Modelowanie aplikacji
23%
Inne
30%

Większość specjalistów dalej chce pracować jako tester lub jako manager testów

Zdecydowana większość specjalistów chce zostać w zawodzie i nadal pracować jako tester lub zostać managerem testów (56,5%). Spora część midów i seniorów nie wie, gdzie chciałaby być za kilka lat (średnia 13%). 14% seniorów planuje pracować w konsultingu, pozostając nadal w branży. Prawie 27% juniorów chciałoby w przyszłości zostać programistami lub móc zarządzać zespołem.

Żaden specjalista nie zaznaczył odpowiedzi "Przejdę na emeryturę" :)

Gdzie widzisz się za kilka lat?
Będę testerem lub managerem testów
52%
Będę programistą lub team leaderem
20%
Nie wiem, gdzie chcę być za kilka lat
11%
Będę konsultantem lub coachem (nadal w branży)
5.4%
Będę pracował jako project manager
4.8%
Będę pracował w biznesie
2.2%
Mam inny plan na siebie
4.6%
Przejdę na emeryturę
0.0%
Będę testerem lub managerem testów
57%
Będę programistą lub team leaderem
27%
Nie wiem, gdzie chcę być za kilka lat
6.8%
Będę pracował jako project manager
4.1%
Będę konsultantem lub coachem (nadal w branży)
2.0%
Będę pracował w biznesie
1.4%
Mam inny plan na siebie
2.7%
Będę testerem lub managerem testów
50%
Będę programistą lub team leaderem
22%
Nie wiem, gdzie chcę być za kilka lat
13%
Będę pracował jako project manager
3.9%
Będę pracował w biznesie
3.1%
Będę konsultantem lub coachem (nadal w branży)
3.1%
Mam inny plan na siebie
5.3%
Będę testerem lub managerem testów
49%
Będę konsultantem lub coachem (nadal w branży)
14%
Nie wiem, gdzie chcę być za kilka lat
13%
Będę programistą lub team leaderem
9.0%
Będę pracował jako project manager
7.4%
Będę pracował w biznesie
1.6%
Mam inny plan na siebie
5.7%

Blisko 82% testerów deklaruje znajomość co najmniej jednego języka programowania. Na tle całej branży, jest to jedna z trzech specjalizacji, która w największym procencie osób opanowała co najmniej jeden język pogramowania.

Czy umiesz programować?
Tak
Nie
Tak: 81.9 82% Nie: 18.1 18%

Najpopularniejszą technologią wśród testerów jest SQL

Wśród najpopularniejszych technologii poza SQL-em (58,6%) możemy znaleźć Javę (52,2%), Python (50,6%), JavaScript (31,2%) oraz C# (28,8%). Tester zna średnio 3 języki programowania.

Znajomość języków programowania
Możliwość wielokrotnego wyboru
SQL
59%
Java
54%
Python
51%
JavaScript
31%
C#
29%
Bash / Shell / PowerShell
26%
C++
19%
C
11%
PHP
9.4%
TypeScript
7.5%
Ruby
4.1%
Kotlin
2.4%
Inny
15%

Zdecydowana większość testerów nauczyła się głównego języka programowania samodzielnie, wykorzystując książki, darmowe kursy oraz wiedzę pozyskaną z internetu (86,4%). Na drugim miejscu specjaliści wskazali pracę przy projekcie, jako źródło wiedzy o języku programowania. Najmniej popularną formą nauki głównego języka programowania programiści wskazali płatne kursy programowania. Taką odpowiedź wskazała tylko co piąta osoba.

Jak nauczyłeś się programowania?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Samodzielnie (książki, internet, darmowe kursy)
86%
W pracy na projekcie
58%
Na uczelni
38%
Od kolegi/mentora
24%
Płatne kursy programowania
20%

Zdecydowana większość testerów pracuje w małych zespołach

Ponad połowa badanych deklaruje, że pracuje w zespołach testerskich składających się maksymalnie z 3 osób. 20% testerów pracuje w zespole składającym się co najmniej z 10 testerów.

Ile średnio osób pracuje w zespole testerskim w Twojej firmie?
19%
Procent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
22
23
25
26+
Wielkość zespołu

Testerzy oceniają pozytywnie współpracę z developerami

Tylko 4% badanych oceniło współpracę z developerami bardzo negatywnie (ocena 1-2). Zdecydowana większość specjalistów, bo aż 84%, oceniła wysoko współpracę (odpowiedzi 5,6,7).

Jak oceniasz współpracę z developerami?
1 - źle, 7 - bardzo dobrze
28%
Procent
1
2
3
4
5
6
7
Ocena

Najbardziej przeszkadzającą rzeczą w pracy dla testerów jest praca nad wieloma rzeczami naraz, taką odpowiedź zadeklarowało 41,5% badanych. Na kolejnych miejscach możemy znaleźć częste spotkania (33%), pracę na open space (28,2%) oraz rzeczy wpadające ad hoc (25,8%). Seniorom zdecydowanie częściej przeszkadzają częste spotkania oraz praca nad wieloma projektami.

Małej części specjalistów (8,3%) nic nie przeszkadza w pracy. Szczęściarze :)

Co Ci najbardziej przeszkadza w pracy?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Praca na wieloma rzeczami naraz
41%
Częste spotkania
35%
Praca na open space
28%
Rzeczy wpadające ad hoc
26%
Chaos w firmie
24%
Skomplikowane procesy
11%
Nic mi nie przeszkadza
6.4%
Atmosfera w pracy
5.4%
Inne
8.2%
Praca na wieloma rzeczami naraz
42%
Chaos w firmie
29%
Praca na open space
26%
Częste spotkania
25%
Rzeczy wpadające ad hoc
25%
Skomplikowane procesy
12%
Nic mi nie przeszkadza
6.1%
Atmosfera w pracy
4.8%
Inne
9.5%
Praca na wieloma rzeczami naraz
38%
Częste spotkania
37%
Praca na open space
28%
Rzeczy wpadające ad hoc
28%
Chaos w firmie
25%
Skomplikowane procesy
11%
Nic mi nie przeszkadza
7.9%
Atmosfera w pracy
6.6%
Inne
9.2%
Praca na wieloma rzeczami naraz
48%
Częste spotkania
44%
Praca na open space
32%
Rzeczy wpadające ad hoc
24%
Chaos w firmie
17%
Skomplikowane procesy
9.0%
Atmosfera w pracy
4.1%
Nic mi nie przeszkadza
4.1%
Inne
4.9%