Badanie
społeczności IT 2020
Analityk IT i BI

Pod patronatem

Oto raport szczegółowy o polskiej społeczności analityków IT i specjalistów BI

Prezentujemy tu dane dotyczące 5 grup - analityków biznesowych, systemowych, danych, business intelligence oraz wszystkich, którzy nie zmieścili się w poprzednich 4 kategoriach.

Dowiesz się tu:

  • Jakie są zarobki na tych stanowiskach
  • Gdzie analitycy najczęściej obrabiają dane potrzebne w ich pracy
  • Z jakich narzędzi analitycy IT korzystają w swojej pracy
  • Jak duża część z nich była wcześniej programistami

Profil badanych

W społeczności analityków znajdziemy zdecydowaną przewagę mężczyzn (77,7%). Natomiast na tle całej społeczności IT, pracuje w tej specjalizacji zdecydowanie więcej kobiet (średnia dla całej branży to 10%).

Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Non-binary
Mężczyzna: 77.7 78% Kobieta: 21.8 22% Non-binary: 0.4 0.4%

Średnia wieku analityków wynosi 31 lat

Zdecydowana większość analityków to ludzie młodzi. Jedynie 16% badanych stanowią osoby powyżej 36 roku życia. Prawie 20% ma mniej niż 25 lat. Średnia wieku wynosi 31 lat.

Wiek
7.4%
Procent
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41+
Wiek

Analitycy pracują głównie w dużych miastach i aglomeracjach miejskich (Warszawa 39,7%, Kraków 11,4%, Wrocław 11,4%), gdzie swoje siedziby mają przeważnie średnie i duże przedsiębiorstwa.

Największe miasta
Warszawa
40%
Kraków
11%
Wrocław
11%
Poznań
9.2%
Aglomeracja Śląska
6.1%
Trójmiasto
4.8%

Studia wyższe podstawową ścieżką rozwoju analityków

Ponad 81,7% osób ukończyło studia wyższe, a 10% ankietowanych jest w trakcie studiów. 8,3% osób swój poziom wykształcenia określiła jako średnie.

Wykształcenie
Średnie
Jestem w trakcie studiów
Wyższe inżynierskie / licencjackie
Wyższe magisterskie
Wyższe doktoranckie
Średnie: 8.3 8.3% Jestem w trakcie studiów: 10.0 10% Wyższe inżynierskie / licencjackie: 29.7 30% Wyższe magisterskie: 49.3 49% Wyższe doktoranckie: 2.6 2.6%

W branży nadal dominuje ścieżka rozwoju zaczynająca się od kierunków technicznych (42,2%) oraz ścisłych (33,8%). Na tle całej branży IT, znajdziemy też tutaj sporą reprezentację specjalistów, która posiada ukończone studia o kierunku społecznym (11,8%).

Jaki kierunek skończyłeś?
Techniczny
42%
Ścisły
34%
Humanistyczny
7.8%
Społeczny
12%
Inny
4.4%

Język angielski jest najpopularniejszym językiem obcym w IT

Językiem, który opanowali prawie wszyscy analitycy jest język angielski (97,4%). Innymi językami, którymi posługują się specjaliści IT, są m.in.: j. niemiecki (17%), j. rosyjski (9,2%), j. francuski (6,6%).

37% analityków zna co najmniej dwa języki obce.

Znajomość jęzków obcych
Możliwość wielokrotnego wyboru
Angielski
97%
Niemiecki
17%
Rosyjski
9.2%
Francuski
6.6%
Hiszpański
4.4%
Włoski
3.9%
Inne (w tym np. japoński, szwedzki, norweski)
11%

Branża IT to nie tylko softwarehouse'y

Softwarehouse'y, które świadczą usługi dla firm zewnętrznych, dominują pod względem zatrudniania analityków. Stosunkowo dużo specjalistów IT pracuje w finansach / bankowości (24,5%) oraz konsultingu (8,3%).

Branża pracodawcy
Software
33%
Finanse / bankowość / ubezpieczenia
25%
Konsulting
8.3%
Handel detaliczny lub hurtowy
6.6%
Telekomunikacja
4.8%
Usługi internetowe
4.4%
Przemysł samochodowy / lotniczy
3.9%
Farmaceutyki / wyroby medyczne
2.6%
Media / reklama / publikacje / rozrywka
2.6%
Inna
9.6%

Analitycy nie pracują w małych firmach

Najwięcej analityków zatrudniają duże firmy, które posiadają ponad 1000 pracowników. Wśród wszystkich badanych, tylko 0,9% pracuje w firmach zatrudniających do 10 osób.

Wielkość firmy
Jestem freelancerem
1.3%
2-10
0.9%
11-50
9.2%
51-200
18%
201-500
9.2%
501-1 000
8.7%
1 001 - 5 000
15%
5 001 - 10 000
12%
więcej niż 10 000
26%

47,8% badanych pracuje na stanowisku mida/regulara, Prawie 20% osób zadeklarowało, że dopiero zaczyna swoją drogę zawodową i pracuje na stanowiskach juniorskich. Pozostała grupa respondentów (32,3%) to seniorzy.

Na jakim stanowisku pracujesz?
Junior
Mid
Senior
Junior: 19.9 20% Mid: 47.8 48% Senior: 32.3 32%

W branży pracuje najwięcej analityków biznesowych i systemowych

Wśród specjalistów znajdziemy przede wszystkim analityków biznesowych (31,4%), analityków systemowych (30,1%) oraz analityków danych (23,6%).

Kim jesteś
Analityk biznesowy
Analityk systemowy
Analityk danych
Analityk business intelligence
Innym analitykiem
Analityk biznesowy: 31.4 31% Analityk systemowy: 30.1 30% Analityk danych: 23.6 24% Analityk business intelligence: 10.9 11% Innym analitykiem : 3.9 3.9%

Średni staż pracy specjalisty w branży IT wynosi ponad 5 lat

Połowa badanych pracuje w IT nie dłużej niż 5 lat, natomiast staż dłuższy niż 10 lat, zadeklarowało 14,8% analityków.

Staż pracy w IT
14%
Procent
0-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
20+
Staż pracy

Osoba pracuje na stanowisku juniora maksymalnie do 3 lat. Mid natomiast posiada staż pracy mieszcący się przeważnie w przedziale od 2 do 6 lat. Seniorzy posiadają doświadczenie w branży przekraczające przeważnie 5 lat.

Staż pracy a poziom stanowiska
Junior
Mid
Senior
44%
Procent
0-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21+
Staż pracy

Umowa o pracę jest najpopularniejszą formą współpracy wśród analityków

Większość specjalistów IT pracuje na podstawie umowy o pracę (średnio 72,6%). Drugim najpopularniejszym sposobem rozliczania się za pracę jest współpraca B2B (średnio 18,6%). Juniorzy pracują przeważnie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. W przypadku midów i seniorów, programiści zdecydowanie częściej pracują na podstawie umowy B2B.

Na podstawie jakiej umowy pracujesz?
Junior
Mid
Senior
Umowa o pracę
78%
71%
71%
Umowa zlecenie
22%
2.8%
Umowa o dzieło
1.9%
1.4%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
22%
25%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
1.9%
2.7%

Analitycy pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych w sporej części mogą także liczyć na płatny urlop (43,2% badanych), co pokazuje, że część specjalistów jest traktowana bardzo podobnie jak pracownicy pracujący na podstawie UoP.

Czy pracodawca oferuje płatny urlop?
Tylko umowy cywilnoprawne
Tak
Nie
Tak: 43.2 43% Nie: 56.8 57%

Zarobki

Junior może liczyć na samym początku na zarobki na poziomie ok. 4 tys. zł na rękę, mid natomiast zarobi pomiędzy 6 a 8 tys. zł. Zarobki seniorów oznaczają przeważnie wynagrodzenie powyżej 9,5 tys. zł miesięcznie do ręki.

Zarobki w branży IT a doświadczenie
Zarobki netto "na rękę".
Analityk biznesowy
4128 zł
Analityk business intelligence
4019 zł
Analityk danych
4161 zł
Analityk systemowy
4918 zł
Analityk biznesowy
8699 zł
Analityk business intelligence
7136 zł
Analityk danych
5878 zł
Analityk systemowy
7086 zł
Analityk biznesowy
11127 zł
Analityk business intelligence
10844 zł
Analityk danych
9450 zł
Analityk systemowy
9698 zł
Analityk biznesowy
9060 zł
Analityk business intelligence
7474 zł
Analityk danych
6330 zł
Analityk systemowy
7590 zł

Najwięcej zarabiają specjaliści pracujący na podstawie umowy B2B

Juniorzy pracują przeważnie na podstawie UoP lub umowy zlecenie. Największe dysproporcje możemy zauważyć porównując wynagrodzenie seniora pracującego na podstawie UoP i umowy B2B. W tym przypadku różnica potrafi sięgać aż 55%.

Zarobki a rodzaj umowy
Zarobki netto "na rękę".
Umowa o pracę
4416 zł
Umowa zlecenie
3767 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
11922 zł
Umowa o pracę
6227 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
15212 zł
Umowa o pracę
8380 zł

Na najlepsze pieniądze mogą liczyć osoby pracujące dużych korporacjach

Zarobki analityków są stosunkowo podobne w zależności od wielkości pracodawcy. Małe firmy zatrudniają przeważnie więcej osób na niższych stanowiskach, stąd średnia dla tej grupy pracodawców jest niższa.

Zarobki a wielkość firmy
Zarobki netto "na rękę".
2-50
4317 zł
51-500
3914 zł
501-5 000
4817 zł
Więcej niż 5000
4321 zł
2-50
6544 zł
51-500
6812 zł
501-5 000
6972 zł
Więcej niż 5000
8876 zł
2-50
10475 zł
51-500
10062 zł
501-5 000
10669 zł
Więcej niż 5000
10061 zł
2-50
6651 zł
51-500
7002 zł
501-5 000
7503 zł
Więcej niż 5000
8615 zł

Praca

Zdecydowana większość analityków pracuje po stronie teamu projektowego (średnio 64,9%). Pozostała grupa analityków pracuje po stronie klienta (średnio 7,5%) lub po obu stronach (średnio 27,6%).

Po której stronie teamu pracujesz?
Team projektowy
Po obu stronach
U klienta
Analityk biznesowy
60%
35%
5.6%
Analityk business intelligence
64%
28%
8.0%
Analityk danych
76%
19%
5.6%
Analityk systemowy
63%
25%
12%
Inna
56%
44%

Wśród najpopularniejszych narzędzi do modelowania znajdziemy UML (średnio 29,6%) oraz BPMN (średnio 14,09%). Spora część analityków w ogóle nie modeluje.

Najczęściej do modelowania używasz:
UML
30%
BPMN
14%
Inne narzędzie
5.9%
Nie modeluję
51%
UML
39%
BPMN
26%
Inne narzędzie
1.4%
Nie modeluję
33%
UML
24%
BPMN
4.0%
Inne narzędzie
8.0%
Nie modeluję
64%
UML
11%
BPMN
1.9%
Inne narzędzie
11%
Nie modeluję
76%
UML
36%
BPMN
15%
Inne narzędzie
5.8%
Nie modeluję
44%

Wśród najpopularniejszych narzędzi do obróbki danych używanych przez analityków znajdziemy przede wszystkim: Excel (61,2%), SQL (52,4%), Oracle (15,4%).

Dane głównie obrabiasz w:
Możliwość wielokrotnego wyboru
Excel
61%
SQL
52%
Oracle
15%
python
5.3%
Access
3.1%
PowerBI
2.2%
SAS
2.2%
Inne
14%

Co piąty analityk zaczynał swoją karierę jako programista.

Czy byłeś wcześniej programistą?
Tak
Nie
Analityk biznesowy
21%
79%
Analityk business intelligence
24%
76%
Analityk danych
20%
80%
Analityk systemowy
25%
75%
Inna
11%
89%

Wśród najpopularniejszych języków programowania, jakie znają analitycy, znajdziemy przede wszystkim SQL (82%), Python (48%), C# (34%), Java (34%) oraz JavaScript (34%).

Jaki język programowania znasz?
Możliwość wielokrotnego wyboru
SQL
82%
Python
48%
C#
34%
Java
34%
JavaScript
34%
C++
32%
PHP
20%
Bash / Shell / PowerShell
18%
C
18%
Assembly
8.0%
Ruby
8.0%
Inny
32%

Enterprise Architect jest najpopularniejszym narzędziem wykorzystywanym wśród analityków IT (31,4%). Wśród najpopularniejszych znajdziemy też Microsoft Visio (29,7%), Power BI (24%) oraz Tableau (15,7%).

Z jakich narzędzi korzystasz?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Enterprise Architect
31%
Microsoft Visio
30%
Power BI
24%
Tableau
16%
QlikView
7.9%
Dundas
0.4%
Sisense
0.4%
Inne
57%

Większość analityków nie ma wpływu na wybór technologii. 42% specjalistów zadeklarowało, że ma wpływ na technologie w projekcie.

Czy masz w pracy wpływ na wybór technologii?
Tak
Nie
Tak: 41.9 42% Nie: 58.1 58%

Większość analityków pracuje w niewielkich zespołach projektowych składający się przeciętnie od 3 do 10 osób.

Jak duży jest Twój zespół projektowy?
16%
Procent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
20
25
30
31+
Średnia liczba osób w zespole

Wśród rzeczy, które najbardziej męczą analityków, znajdziemy przede wszystkim przygotowywanie dokumentacji (37,2%) oraz spotkania wewnętrzne (19%).

Co jest najbardziej męczące w pracy?
Przygotowywanie dokumentacji
37%
Spotkania wewnętrzne
19%
Przygotowywanie prezentacji
16%
Spotkania z klientem
13%
Analiza danych
8.8%
Projektowanie i tworzenie rozwiązań
5.8%
Przygotowywanie dokumentacji
42%
Projektowanie i tworzenie rozwiązań
16%
Analiza danych
16%
Spotkania wewnętrzne
11%
Spotkania z klientem
8.9%
Przygotowywanie prezentacji
6.7%
Przygotowywanie dokumentacji
41%
Spotkania wewnętrzne
19%
Przygotowywanie prezentacji
16%
Spotkania z klientem
11%
Analiza danych
9.3%
Projektowanie i tworzenie rozwiązań
4.6%
Przygotowywanie dokumentacji
29%
Spotkania wewnętrzne
25%
Przygotowywanie prezentacji
22%
Spotkania z klientem
19%
Analiza danych
4.1%
Projektowanie i tworzenie rozwiązań
1.4%