Badanie
społeczności IT 2020
Architekt IT

Pod patronatem

Oto raport szczegółowy o polskiej społeczności architektów IT

Prezentujemy tu dane dotyczące tylko architektów IT, dzięki czemu dostaniesz dokładniejszy obraz pracy tych specjalistów.

Dowiesz się tu:

  • Ile zarabiają architekci IT
  • Jakich narzędzi używają w codziennej pracy
  • Ile języków programowania zna przeciętny architekt w IT
  • Jakie są aspiracje osób na tym stanowisku

Profil badanych

W społeczności architektów znajdziemy praktycznie samych mężczyzn, aż 98,2% przedabanych specjalistów tak określiło swoją płeć.

Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Mężczyzna: 98.2 98% Kobieta: 1.8 1.8%

Średnia wieku architektów wynosi 36 lat

Zdecydowana większość architektów to ludzie w średnim wieku, praktycznie nie ma wśród nich ludzi młodych. Jedynie 14,8% badanych stanowią osoby poniżej 30 roku życia.

Wiek
9.5%
Procent
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45+
Wiek

Specjaliści IT pracują głównie w dużych miastach i aglomeracjach miejskich (Warszawa 24,9%, Wrocław 13%, Kraków 10,7%, Łódź 10,7%), gdzie swoje siedziby mają przeważnie średnie i duże przedsiębiorstwa.

Największe miasta
Warszawa
25%
Wrocław
13%
Kraków
11%
Łódź
11%
Trójmiasto
9.5%
Aglomeracja Śląska
8.9%
Poznań
6.5%

Studia wyższe podstawową ścieżką rozwoju architektów

Ponad 88,8% osób ukończyło studia wyższe, a 3,6% ankietowanych jest w trakcie studiów. 7,1% osób swój poziom wykształcenia określiła jako średnie.

Wykształcenie
Podstawowe / gimnazjalne
Średnie
Jestem w trakcie studiów
Wyższe inżynierskie / licencjackie
Wyższe magisterskie
Wyższe doktoranckie
Podstawowe / gimnazjalne: 0.6 0.6% Średnie: 7.1 7.1% Jestem w trakcie studiów: 3.6 3.6% Wyższe inżynierskie / licencjackie: 19.5 20% Wyższe magisterskie: 67.5 68% Wyższe doktoranckie: 1.8 1.8%

Niemal wszyscy architekci IT ukończyli kierunek techniczny (69,3%) lub ścisły (27,5%).

Jaki kierunek skończyłeś?
Techniczny
69%
Ścisły
28%
Inny
3.3%

Język angielski jest najpopularniejszym językiem obcym w IT

Językiem, który opanowali prawie wszyscy architekci jest język angielski (97%). Innymi językami, którymi posługują się specjaliści IT, są m.in.: j. niemiecki (12,4%), j. rosyjski (8,9%), j. hiszpański (5,3%).

31% architektów zna co najmniej dwa języki obce.

Znajomość jęzków obcych
Możliwość wielokrotnego wyboru
Angielski
97%
Niemiecki
12%
Rosyjski
8.9%
Hiszpański
5.3%
Włoski
3.6%
Francuski
3.0%
Inne (w tym np. japoński, szwedzki, norweski)
12%

Branża IT to nie tylko softwarehouse'y

Softwarehouse'y, które świadczą usługi dla firm zewnętrznych, dominują pod względem zatrudniania architektów. Stosunkowo dużo specjalistów IT pracuje w finansach / bankowości (14,2%) oraz telekomunikacji (10,1%).

Branża pracodawcy
Software
39%
Finanse / bankowość / ubezpieczenia
14%
Telekomunikacja
10%
Konsulting
7.7%
Handel detaliczny lub hurtowy
5.3%
Hardware
3.6%
Rządowa (w tym wojskowa)
3.6%
Inna
17%

Architekci pracują przeważnie w średnich i dużych firmach. Najwięcej specjalistów pracuje w firmach zatrudniających powyżej 10 000 osób.

Wielkość firmy
Jestem freelancerem
4.7%
2-10
5.3%
11-50
10%
51-200
8.3%
201-500
9.5%
501-1 000
14%
1 001 - 5 000
11%
5 001 - 10 000
10%
więcej niż 10 000
28%

17,4% badanych pracuje na stanowisku mida/regulara, a jedynie 1,9% na stanowiskach juniorskich. Architekci to przede wszystkim doświadczeni specjaliści IT, stąd bisko 80,7% badanych zadeklarowało pracę na stanowisku seniora.

Na jakim stanowisku pracujesz?
Junior
Mid
Senior
Junior: 1.9 1.9% Mid: 17.4 17% Senior: 80.7 81%

Średni staż pracy architekta w branży IT wynosi 12 lat. Połowa badanych pracuje w IT dłużej niż 11 lata, natomiast staż dłuższy niż 15 lat zadeklarował co czwarty architekt.

Staż pracy w IT
14%
Procent
0-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20+
Staż pracy

Wśród architektów praktycznie nie ma osób na stanowiskach juniorskich. Zdecydowana większość specjalistów posiada już duży staż pracy w IT, przekraczający 5 lat.

Staż pracy a poziom stanowiska
Junior
Mid
Senior
67%
Procent
0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21+
Staż pracy

Umowa o pracę jest najpopularniejszą formą współpracy w IT

Większość specjalistów IT pracuje na podstawie umowy o pracę (59%). Drugim najpopularniejszym sposobem rozliczania się za pracę jest współpraca B2B (31%).

Na podstawie jakiej umowy pracujesz?
Umowa o pracę
59%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
31%
Umowa o dzieło
1.8%
Umowa zlecenie
1.2%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
6.5%

Architekci pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych w sporej części mogą także liczyć na płatny urlop (57% badanych), co pokazuje, że część specjalistów jest traktowana bardzo podobnie jak pracownicy pracujący na podstawie UoP.

Czy pracodawca oferuje płatny urlop?
Tylko umowy cywilnoprawne
Tak
Nie
Tak: 56.6 57% Nie: 43.4 43%

Zarobki

Mid może liczyć na zarobki na poziomie 8 tys. zł na rękę. Zarobki seniorów oznaczają przeważnie wynagrodzenie powyżej 14 tys. zł miesięcznie do ręki.

Zarobki w branży IT a doświadczenie
Zarobki netto "na rękę".
Mid
8314 zł
Senior
14614 zł

Najwięcej zarabiają specjaliści pracujący na podstawie umowy B2B. Największą różnicę w zarobkach widać w przypadku stanowisk seniorskich.

Zarobki a rodzaj umowy
Zarobki netto "na rękę".
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
13000 zł
Umowa o pracę
7215 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
19606 zł
Umowa o pracę
11582 zł

Na najlepsze pieniądze mogą liczyć architekci pracujący w średniej wielkość firmach.

Zarobki a wielkość firmy
Zarobki netto "na rękę".
2-200
7783 zł
201-1000
7675 zł
więcej niż 1001
8953 zł
2-200
15999 zł
201-1000
16696 zł
więcej niż 1001
12620 zł

Praca

Zdecydowana większość architektów pracuje po stronie teamu projektowego (83,4%). Pozostała grupa specjalistów pracuje po stronie klienta (16,6%).

Po której stronie teamu pracujesz?
Team projektowy
U klienta
Team projektowy: 83.4 83% U klienta: 16.6 17%

Microsoft Visio (43,2%) oraz Enterprise Architect (42,6%) to najpopularniejsze narzędzia wykorzystywane przez architektów w codziennej pracy.

Z jakich narzędzi korzystasz?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Microsoft Visio
43%
Enterprise Architect
43%
Power BI
17%
Tableau
8.3%
QlikView
4.7%
Inne
47%

Wśród najpopularniejszych narzędzi do modelowania znajdziemy UML (52,9%), ArchiMate (13,6%) oraz BPMN (11,2%).

Najczęściej do modelowania używasz:
UML
54%
ArchiMate
14%
BPMN
11%
draw.io
3.6%
visio
1.2%
Inne
6.5%

Ponad 71% architektów było wcześniej programistami.

Czy byłeś wcześniej programistą?
Tak
Nie
Tak: 71.0 71% Nie: 29.0 29%

Wśród najpopularniejszych języków programowania, jakie znają architekci, znajdziemy przede wszystkim SQL (85%), JavaScript (63,3%), Bash / Shell / PowerShell (55%) oraz Java (55%).

Architekt zna średnio 5 języków programowania.

Jaki język programowania znasz?
Możliwość wielokrotnego wyboru
SQL
85%
JavaScript
63%
Bash / Shell / PowerShell
55%
Java
55%
Python
43%
C++
40%
C#
39%
C
37%
PHP
37%
TypeScript
26%
Assembly
9.2%
Ruby
8.3%
Go
6.7%
Kotlin
6.7%
Swift
4.2%
Objective-C
3.3%
Inny
21%

Zdecydowana większość architektów ma wpływ na wybór technologii, 87,6% specjalistów zadeklarowało taką odpowiedź.

Czy masz w pracy wpływ na wybór technologii?
Tak
Nie
Tak: 87.6 88% Nie: 12.4 12%

Większość architektów pracuje w niewielkich zespołach projektowych składający się przeciętnie od 3 do 10 osób. Średnio zespół składa się z 13 osób.

Jak duży jest Twój zespół projektowy?
11%
Procent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
17
18
20
21+
Średnia ilość osób w zespole

Specjalista IT nie stresuje się pracą

Zdecydowana większość odpowiedzi podana przez specjalistów mieściła się w zakresie 2 - 5 przy skali 1 - 7, gdzie 1 oznaczało brak stresu, a 7, ogromny stres. Oznacza to, że ponad 65% badanych nie odczuwa większego stresu związanego z pracą. Jedynie 3,1% osób zadeklarowało, że żyje w dużym stresie związanym z pracą.

Jak bardzo stresuje Cię praca?
1 - brak stresu, 7 - ogromny stres
19%
Procent
1
2
3
4
5
6
7
Poziom stresu w pracy

Architekci pracują głównie 8 godzin dziennie

43% architektów w Polsce pracuje 8 godzin dziennie (na cały etat). 20% respondentów zadeklarowało, że pracuje poniżej 8 godzin dziennie, natomiast co trzecia osoba odpowiedziała, że pracuje więcej niż standardowy etatowiec.

Ile godzin dziennie pracujesz?
Poniżej 8 godzin
8 godzin
Powyżej 8 godzin
Poniżej 8 godzin: 20.1 20% 8 godzin: 43.2 43% Powyżej 8 godzin: 36.7 37%

Praca zdalna nie jest standardem na rynku

Prawie co piąty architekt nie ma możliwości pracy zdalnej. Możliwość jednego dnia w tygodniu pracy zdalnej zadeklarowało 24% osób, dwa dni już tylko 15%. Prawie 16% architektów pracuje tylko zdalnie.

Ile dni w tygodniu możesz pracować zdalnie?
wcale
19%
1 dzień
24%
2 dni
15%
3 dni
9.0%
4 dni
17%
100% zdalnie
16%

Według odpowiedzi, architektci bardzo rzadko zmieniają pracę. 44% osób zadeklarowało, że zmienia pracę rzadziej niż co 5 lat. Najmniej respondentów zmienia pracę co kilka miesięcy (0,6%).

Jak często zmieniasz pracę?
Co kilka miesięcy
0.6%
Co roku
5.3%
Co około 2 lata
10%
Co około 3 lata
14%
Co około 4 lata
11%
Co około 5 lat
15%
Rzadziej
44%

Aspiracje architektów IT są mocno zróżnicowane. 36,7% badanych zamierza być ekspertem w swojej dziedzinie, 22,2% chciałaby zarządzać ludźmi, a blisko 16,5% osób chciałaby rozwinąć skrzydła i założyć własny startup.

Jakie masz aspiracje zawodowe?
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
37%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
23%
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
22%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
17%
Planuje zejść poziom niżej (np. przez zbyt dużą odpowiedzialność, stres)
1.9%
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
64%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
11%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
11%
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
11%
Planuje zejść poziom niżej (np. przez zbyt dużą odpowiedzialność, stres)
3.6%
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
31%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
25%
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
25%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
18%
Planuje zejść poziom niżej (np. przez zbyt dużą odpowiedzialność, stres)
1.5%