Badanie
społeczności IT 2020
Admin i DevOps

Pod patronatem

Oto raport szczegółowy o polskiej społeczności administratorów i devopsów

Prezentujemy tu dane dotyczące 6 grup - administratorów systemowych, administartorów sieciowych, administartorów baz danych, specjalistów DevOps, inżynierów bezpieczeństwa oraz SRE.

Dowiesz się tu:

  • Jakie są zarobki na tych stanowiskach
  • Jakich narzędzia do wirtualizacji i konteneryzacji są najpopularniejsze
  • Które rozwiązania chmurowe mają największą popularność w Polsce
  • Jak częste są próby włamania na serwery

Profil badanych

Grupa administratorów i devopsów jest zdominowana przez płeć męską (97,5%). Odsetek mężczyzn jest zdecydowanie większy niż w pozostałych specjalizacjach (średnia dla całej branży to 90% mężczyzn).

Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Non-binary
Mężczyzna: 97.5 98% Kobieta: 2.2 2.2% Non-binary: 0.3 0.3%

Średnia wieku adminów i devopsów to 33 lata

25% badanych ma mniej niż 29 lat. Ponad 27% respondentów stanowią osoby powyżej 36 roku życia. Średnia wieku wynosi 33 lat (średnia dla całej branży IT - 30 lat).

Wiek
7.2%
Procent
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46+
Wiek

Specjaliści IT pracują głównie w dużych miastach i aglomeracjach miejskich (Warszawa 22,6%, Wrocław 10,9%, Trójmiasto 10,2%, Kraków 9,4%).

Największe miasta
Warszawa
23%
Wrocław
11%
Trójmiasto
10%
Kraków
9.4%
Poznań
7.7%
Aglomeracja Śląska
6.7%
Łódź
5.5%
Lublin
2.7%
Bydgoszcz
2.5%
Szczecin
1.8%

Studia wyższe od lat są podstawą dla branży IT

Ponad 65% osób ukończyło studia wyższe, a 13,4% ankietowanych jest w trakcie studiów. 1,3% respondentów zadeklarowało wykształcenie podstawowe / gimnazjalne. Prawie 20% osób swój poziom wykształcenia określiła jako średnie. Tylko nieliczne osoby posiadają stopień doktora (0,3%).

Wykształcenie
Podstawowe / gimnazjalne
Średnie
Jestem w trakcie studiów
Wyższe inżynierskie / licencjackie
Wyższe magisterskie
Wyższe doktoranckie
Podstawowe / gimnazjalne: 1.3 1.3% Średnie: 19.8 20% Jestem w trakcie studiów: 13.4 13% Wyższe inżynierskie / licencjackie: 32.7 33% Wyższe magisterskie: 32.5 33% Wyższe doktoranckie: 0.3 0.3%

W branży nadal dominuje ścieżka rozwoju zaczynająca się od kierunków technicznych (71,1%) oraz ścisłych (20,7%), które dają podstawowe zaplecze do zawodu.

Jaki kierunek skończyłeś?
Techniczny
71%
Ścisły
21%
Humanistyczny
3.9%
Społeczny
2.6%
Inny
1.7%

Język angielski jest najpopularniejszym językiem obcym w IT

Językiem, który opanowali prawie wszyscy specjaliści IT, jest język angielski (98,2%). Jest to podstawa, aby funkcjonować w branży, o czym wiedzą praktycznie wszyscy specjaliści. Innymi językami, którymi posługują się specjaliści IT, są m.in.: j. niemiecki (13,4%), j. rosyjski (13,1%), j. francuski (3,9%).

29% specjalistów IT zna co najmniej dwa języki obce.

Znajomość języków obcych
Możliwość wielokrotnego wyboru
Angielski
98%
Niemiecki
13%
Rosyjski
13%
Francuski
3.9%
Włoski
2.0%
Hiszpański
1.8%
Inne (w tym np. japoński, szwedzki, norweski)
2.7%

Wokół pracy

Branża IT to nie tylko softwarehouse'y

Softwarehouse'y, które świadczą usługi dla firm zewnętrznych, przeważnie dominują pod kątem zatrudniania specjalistów IT. W przypadku administratorów i devopsów ta różnica nie jest już taka znacząca. W softwarehouse'ach pracuje zaledwie 19,1% specjalistów (średnia dla całej branży 44,8%). Dużo osób znajdziemy zatrudnionych w branży finansowej (15,7%), usług internetowych (11,7%), telekomunikacji (8,2%) oraz rządowej, w tym wojskowej (7%).

Branża pracodawcy
Software
19%
Finanse / bankowość / ubezpieczenia
16%
Usługi internetowe
12%
Telekomunikacja
8.2%
Rządowa (w tym wojskowa)
7.0%
Handel detaliczny lub hurtowy
6.0%
Konsulting
5.2%
Transport / logistyka / magazynowanie
4.9%
Przemysł samochodowy / lotniczy
4.4%
Edukacja
3.2%
Media / reklama / publikacje / rozrywka
3.0%
Urządzenia przemysłowe / ciężki sprzęt
2.7%
Opieka zdrowotna
2.2%
Budownictwo
2.0%
Inna
4.7%

Branża IT to średnie i duże firmy

Najwięcej specjalistów pracuje w firmach zatrudniających od 11 do 500 pracowników oraz w dużych korporacjach. 3,2% osób deklaruje pracę jako freelancer.

Wielkość firmy
Jestem freelancerem
3.2%
2-10
3.2%
11-50
8.9%
51-200
18%
201-500
13%
501-1 000
7.9%
1 001 - 5 000
15%
5 001 - 10 000
8.0%
więcej niż 10 000
23%

43% badanych pracuje na stanowisku mida/regulara, 14,4% osób zadeklarowało, że dopiero zaczyna swoją drogę zawodową i pracuje na stanowiskach juniorskich. Pozostała grupa respondentów (42,6%) to seniorzy.

Względem całości IT na stanowiskach związanych z administracją i DevOps znajdziemy więcej seniorów, a mniej juniorów.

Na jakim stanowisku pracujesz?
Junior
Mid
Senior
Junior: 14.4 14% Mid: 43.1 43% Senior: 42.6 43%

Spora część specjalistów pracuje na innym stanowisku, niż wskazywałyby na to posiadane kompetencje

Wśród respondentów znajdziemy sporą reprezentację specjalistów, która pracuje na stanowisku niższym niż ich deklarowane kompetencje. Wśród obsadzonych stanowisk juniorskich znajdziemy 37% takich osób, natomiast wśród midów, znajdziemy blisko 17% takich specjalistów.

Drugą grupą, która także pracuje na nieodpowiednich stanowiskach, są osoby, które z subiektywnego punktu widzenia pracują na stanowisku wyższym niż ich kompetencje. W przypadku pracy na stanowisku o poziomie mid, jest to 12% respondentów, w przypadku stanowisk seniorskich, jest to 20%.

Stanowisko a doświadczenie zawodowe
Czuje się juniorem
Czuje się midem
Czuje się seniorem
Pacuje jako junior
63%
37%
Pracuje jako mid
12%
70%
17%
Pracuje jako senior
20%
80%

Administrator systemowy najpopularniejszą specjalizacją

Wśród specjalistów, którzy specjalizują się w administrowaniu, znajdziemy przede wszystkim administratorów sieciowych (43,9%) oraz DevOpsów (29,8%).

Kim jesteś?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Administrator systemowy
DevOps
Administrator sieciowy
Administrator baz danych
Security Engineer
Site Reliability Engineer
Administrator systemowy: 43.9 44% DevOps: 29.8 30% Administrator sieciowy: 14.9 15% Administrator baz danych: 6.4 6.4% Security Engineer: 2.7 2.7% Site Reliability Engineer: 2.3 2.3%

Średni staż pracy administratora / devopsa w branży wynosi 8,5 roku

Połowa badanych pracuje w IT nie dłużej niż 7 lat, natomiast staż dłuższy niż 10 lat, zadeklarowało ponad 38% respondentów.

Staż pracy w IT
10%
Procent
0-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25+
Staż pracy

Junior ma średnio 25, mid 31, a senior 37 lat

Osoby pracujące na stanowisku juniora mają przeważnie od 22 do 25 lat, midzi natomiast mieszczą się głównie w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. Seniorzy mają przeważnie powyżej 31 lat.

Wiek a poziom stanowiska
Junior
Mid
Senior
18%
Procent
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46+
Wiek

Umowa o pracę jest najpopularniejszą formą współpracy w IT

Zdecydowana większość specjalistów IT pracuje na podstawie umowy o pracę (75,4%). Drugim najpopularniejszym sposobem rozliczania się za pracę jest współpraca B2B (15,6%). Juniorzy pracują przeważnie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. W przypadku midów i seniorów, pracują oni częściej na podstawie umowy B2B.

Na podstawie jakiej umowy pracujesz?
Umowa o pracę
75%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
16%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
4.7%
Umowa zlecenie
3.6%
Umowa o dzieło
0.7%
Umowa o pracę
71%
Umowa zlecenie
18%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
4.8%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
3.6%
Umowa o dzieło
2.4%
Umowa o pracę
80%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
14%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
3.2%
Umowa zlecenie
2.0%
Umowa o dzieło
0.4%
Umowa o pracę
72%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
21%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
6.5%
Umowa o dzieło
0.4%
Umowa zlecenie
0.4%

Specjaliści pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych w sporej części mogą także liczyć na płatny urlop (61,5% badanych), co pokazuje, że część specjalistów jest traktowana bardzo podobnie jak pracownicy pracujący na podstawie UoP.

Czy pracodawca oferuje płatny urlop?
Tylko umowy cywilnoprawne
Tak
Nie
Tak: 61.5 62% Nie: 38.5 39%

Niezależnie od specjalizacji, zdecydowana większość specjalistów pracuje przy kilku projektach jednocześnie (średnia dla całej grupy specjalistów to 71,2%). Najwięcej specjalistów skupiających się na jednym projekcie znajdziemy wśród DevOpsów (36%) oraz administratorów systemowych (28%).

Przy ilu projektach pracujesz jednocześnie?
Jeden projekt
Kilka projektów na raz
Administrator baz danych
26%
74%
Administrator sieciowy
18%
82%
Administrator systemowy
28%
72%
DevOps
36%
64%
Inna specjalizacja
13%
87%

Zarobki

Junior może liczyć na samym początku na zarobki na poziomie ok. 4 tys. zł na rękę, mid natomiast zarobi pomiędzy 4,5 - 7,5 tys. zł. Zarobki seniorów oznaczają wynagrodzenie powyżej 7 tys. zł miesięcznie do ręki.

Zarobki w branży IT a doświadczenie
Zarobki netto "na rękę".
DevOps
4618 zł
Administrator baz danych
4117 zł
Administrator systemowy
3603 zł
Administrator sieciowy
3338 zł
Inna
4650 zł
DevOps
7760 zł
Administrator systemowy
5280 zł
Administrator baz danych
4828 zł
Administrator sieciowy
4267 zł
Inna
8389 zł
DevOps
12311 zł
Administrator baz danych
9918 zł
Administrator systemowy
8506 zł
Administrator sieciowy
6976 zł
Inna
7743 zł

Najwięcej zarabiają specjaliści pracujący na podstawie umowy B2B

W przypadku stanowisk juniorskich różnica pomiędzy formą zatrudnienia wynosi ok 15%. Najmniej zarobi specjalista zatrudniając się na umowie zlecenie. Największe dysproporcje możemy zauważyć, porównując wynagrodzenie seniora pracującego na podstawie UoP oraz na podstawie umowy B2B.

Zarobki a rodzaj umowy
Zarobki netto "na rękę".
Umowa o pracę
4178 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
3625 zł
Umowa zlecenie
3520 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
8559 zł
Umowa o pracę
5614 zł
Umowa zlecenie
4326 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
14484 zł
Umowa o pracę
7779 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
12251 zł
Umowa o pracę
6291 zł

Najlepiej opłacani są administratorzy oraz devopsi w Warszawie Na najlepsze zarobki w branży IT mogą liczyć specjaliści pracujący w Warszawie (średnia prawie 9 tys. zł). W zależności od lokalizacji, różnica w wynagrodzeniu może wynosić nawet 28%. Najmniejsze różnice pomiędzy miastami możemy spotkać przy stanowisku seniora (średnia różnica na poziomie 10%).

Zarobki w w wybranych miastach
Zarobki netto "na rękę".
Warszawa
4965 zł
Wrocław
4433 zł
Kraków
4111 zł
Poznań
3978 zł
Aglomeracja Śląska
3633 zł
Trójmiasto
3611 zł
Warszawa
7422 zł
Kraków
7021 zł
Poznań
6425 zł
Wrocław
6198 zł
Aglomeracja Śląska
6173 zł
Trójmiasto
5358 zł
Warszawa
10752 zł
Kraków
10047 zł
Aglomeracja Śląska
9722 zł
Poznań
9640 zł
Trójmiasto
9579 zł
Wrocław
9039 zł
Warszawa
8932 zł
Kraków
7513 zł
Aglomeracja Śląska
7421 zł
Wrocław
7348 zł
Poznań
7344 zł
Trójmiasto
6586 zł

Najmniej zarabiają specjaliści w małych firmach

Na najmniejsze zarobki mogą liczyć programiści pracujący w bardzo małych firmach, zatrudniających od 2 do 10 osób. Na trochę większe pieniądze mogą liczyć specjaliści zatrudnieni w firmach zatrudniających 11-50 oraz 501 - 1000 pracowników. Najlepsze pieniądze zarobią administratorzy w dużych korporacjach.

Zarobki a wielkość firmy
Zarobki netto "na rękę".
2-10
2475 zł
11-50
3156 zł
51-200
4063 zł
201-500
4245 zł
501-1 000
3763 zł
1 001 - 5 000
4400 zł
5 001 - 10 000
3883 zł
więcej niż 10 000
4316 zł
2-10
3889 zł
11-50
5022 zł
51-200
5407 zł
201-500
5857 zł
501-1 000
5671 zł
1 001 - 5 000
6133 zł
5 001 - 10 000
7028 zł
więcej niż 10 000
6990 zł
2-10
6553 zł
11-50
9538 zł
51-200
10061 zł
201-500
7780 zł
501-1 000
9347 zł
1 001 - 5 000
8542 zł
5 001 - 10 000
8123 zł
więcej niż 10 000
11228 zł
2-10
4768 zł
11-50
5813 zł
51-200
7283 zł
201-500
6397 zł
501-1 000
6235 zł
1 001 - 5 000
7227 zł
5 001 - 10 000
7359 zł
więcej niż 10 000
8475 zł

Praca w finansach i usługach internetowych pozwala zarobić najwięcej

Na najlepsze pieniądze mogą liczyć specjaliści pracujący w branży finansowej oraz usług internetowych. Najmniej natomiast mogą zarobić administratorzy i devopsi w branży rządowej.

Zarobki a branża pracodawcy
Średnie zarobki netto "na rękę".
Usługi internetowe
8819 zł
Finanse / bankowość / ubezpieczenia
8541 zł
Telekomunikacja
7881 zł
Software
7856 zł
Transport / logistyka / magazynowanie
7670 zł
Konsulting
7237 zł
Przemysł samochodowy / lotniczy
7104 zł
Handel detaliczny lub hurtowy
6549 zł
Rządowa (w tym wojskowy)
4634 zł
Inna
5974 zł

Technologie

Najwięcej osób znających języki programowania znajdziemy wśród DevOpsów (84,8%) oraz administratorów baz danych (84%). Najgorzej pod względem znajomości programowana wypadają administratorzy sieciowi (44%) oraz systemowi (48%).

Czy znasz jakiś język programowania?
Tak
Nie
Administrator baz danych
84%
16%
Administrator sieciowy
44%
56%
Administrator systemowy
49%
52%
DevOps
85%
15%
Inna specjalizacja
67%
33%

Wśród osób, które potrafią programować, znajdziemy przede wszystkim takich, którzy wykazują się znajomością Bash / Shell / PowerShell (66%), SQL (47%), Python (44%) oraz PHP (23%).

Znajomość języków programowania
Możliwość wielokrotnego wyboru
Bash / Shell / PowerShell
66%
SQL
47%
Python
44%
PHP
23%
JavaScript
21%
C++
20%
Java
19%
C#
13%
C
12%
Go
4.4%
Ruby
3.9%
Assembly
3.5%
Perl
1.9%
TypeScript
1.9%
Inny
9.8%

Znowu widać, że DevOpsi używają innych narzędzi niż admini w bardziej tradycyjnym rozumieniu.

80% DevOpsów używa Dockera, podczas, gdy robi to tylko 27% innych administratorów. Administratorzy preferują wirtualizację przy użyciu rozwiązań takich jak VMWare (61%), VirtualBox (42%) czy Hyper-V (41%). Dla DevOpsów na drugim miejscu znalazł się VirtualBox (51%), a na trzecim VMWare (42%).

Z których narzędzi do wirtualizacji i konteneryzacji korzystasz?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Docker
80%
VirtualBox
51%
VMware
42%
Hyper-V
25%
KVM
22%
Xen
11%
Nie korzystam
5.6%
LXC
1.7%
Inne
2.8%
VMware
61%
VirtualBox
42%
Hyper-V
41%
Docker
27%
KVM
19%
Nie korzystam
12%
Xen
8.8%
LXC
0.7%
Inne
5.7%

Nie jest zdziwieniem, że specjaliści DevOps najchętniej korzystają z chmury (79% ankietowanych). A najczęstszym wyborem jest tu AWS (47% DevOpsów) i Azure (32%).

Pozostali specjaliści związani z administracją używają rozwiązań chmurowyrz znacznie rzadziej (tylko 43% korzysta). Tu częstszym wyborem jest Azure (27%) niż AWS (15%).

Z których rozwiązań chmurowych korzystasz?
Możliwość wielokrotnego wyboru
AWS
47%
Azure
32%
Nie korzystam
21%
GCP
16%
IBM Cloud
2.2%
Oracle Cloud
2.2%
Inne
21%
Nie korzystam
57%
Azure
27%
AWS
15%
GCP
4.3%
Oracle Cloud
2.4%
IBM Cloud
1.9%
Inne
5.3%

DevOpsi oraz specjaliści site reliability engineer zdecydowanie częściej od swoich kolegów korzystają z narzędzi do orkiestracji (odpowiednio 63% oraz 43%). Wśród pozostałych specjalizacji, średnio 18% osób korzysta z takich rozwiązań.

Czy używasz narzędzi do orkiestracji?
Tak
Nie
Tak: 31.8 32% Nie: 68.2 68%

Wśród najpopularniejszych narzędzi do orkiestracji znajdziemy przede wszystkim Kubernetes (53,8%), Docker Swarm (17,5%) oraz Rancher (15,8%).

Z których narzędzi do orkiestracji korzystasz?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Kubernetes
54%
Docker Swarm
18%
Rancher
16%
Apache Mesos
5.8%
Inne
7.0%

Serwery dedykowane (średnia 69,8%) oraz rozwiązania chmurowe (średnia 48,8%) są najczęstszymi rozwiązaniami wykorzystywanymi przez administratorów i devopsów. Najmniejszą popularnością cieszy się serverless (średnia 12%) oraz rozwiązania VPS (średnia 23%). Devopsi są specjalistami, którzy korzystają z największej liczby różnych rozwiązań.

Z których rozwiązań korzystasz?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Serwery dedykowane
82%
On-premise
42%
Chmurowe
29%
VPS
16%
Serverless
13%
Serwery dedykowane
74%
On-premise
27%
Chmurowe
24%
VPS
23%
Serverless
3.4%
Serwery dedykowane
76%
Chmurowe
45%
On-premise
34%
VPS
20%
Serverless
5.7%
Chmurowe
72%
Serwery dedykowane
57%
On-premise
48%
VPS
29%
Serverless
26%

W dzisiejszych czasach wirtualizacja to za mało. Świat zmienia się bardzo szybko i firmy muszą przygotowywać coraz nowsze rozwiązania informatyczne, aby sprostać wyzwaniom konkurencji. Coraz więcej specjalistów w branży IT wykorzystuje kontenery docker lub cri-o, dzięki czemu mogą szybciej przenosić aplikacje między środowiskami oraz łatwiej skalować swoje rozwiązania. Tutaj z pomocą przychodzą platformy do orkiestracji takie jak Kubernetes czy Openshift, które mają ogromny potencjał w obszarze zarządzania oraz auto skalowalności środowisk. Większość publicznych chmur obliczeniowych jak AWS, Azure, GCP, jest już gotowa do świadczenia usług orkiestracji kontenerów w modelu PaaS. Dlatego inżynierowie, którzy są w stanie dostarczać know how dla nowoczesnych organizacji, są dziś rozchwytywani.

Już blisko 1/3 firm na naszym rynku korzysta z chmury. Częściej są to rozwiązania dedykowane, natomiast z roku na rok przybywa zwolenników modelu PaaS. Dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań inżynierowie pracujący w kulturze DevOps lub stosujący praktyki SRE zapoczątkowane przez Google mogą zapewniać największe korzyści dla firm w obszarze wydajności i niezawodności. Automatyzacja procesów CI/CD staje się standardem dla organizacji IT, które chcą szybko dostarczać wartości dla Biznesu.

Wojciech Mierzwicki
Digital Channels Development Manager
Nationale-Nederlanden

Najlepiej z automatyzacją procesów i konfiguracji, na poziomie minimum 50% radzą sobie specjaliści devops (60,6%) oraz administratorzy baz danych (50%). Tylko 5,5% specjalistów posiada automatyzację na poziomie bliskim 100%.

Automatyzacja konfiguracji i procesów
0-10%
7.9%
11-25%
16%
26-50%
26%
51-75%
24%
76-90%
18%
91-100%
7.9%
0-10%
23%
11-25%
26%
26-50%
30%
51-75%
16%
76-90%
4.5%
91-100%
1.1%
0-10%
11%
11-25%
28%
26-50%
33%
51-75%
19%
76-90%
8.4%
91-100%
1.1%
0-10%
6.7%
11-25%
11%
26-50%
21%
51-75%
25%
76-90%
21%
91-100%
14%

Najbardziej lubianym systemem operacyjnym jest Windows (47,4%). Cała dystrybucja Linuxa łącznie zebrała 43,6% odpowiedzi. Wśród nich najbardziej lubiana jest dystrybucja Red Hat / CentOS (15,9%).

Ulubiony system operacyjny lub dystrybucja Linuxa
Windows
47%
Red Hat / CentOS
16%
Ubuntu
12%
Debian
9.2%
macOS
6.6%
Inny
9.2%
Windows
46%
Ubuntu
19%
Debian
13%
Red Hat / CentOS
12%
Inny
9.6%
Windows
48%
Red Hat / CentOS
17%
Ubuntu
12%
macOS
6.8%
Debian
6.8%
Inny
9.2%
Windows
47%
Red Hat / CentOS
16%
Debian
10%
Ubuntu
8.9%
macOS
8.5%
Inny
8.9%

Blisko połowa administratorów oraz devopsów spotkała się w swojej pracy z próbą włamania na serwery firmowe. Najmniejszą styczność z próbami integracji w systemy mieli specjaliści devops (36,5%).

Czy spotkałeś się w swojej pracy z próbą włamania na serwery firmowe?
Tak
Nie
Tak: 48.7 49% Nie: 51.3 51%