Badanie
społeczności IT 2020
PM i PO

Pod patronatem

Oto raport szczegółowy o polskiej społeczności Project Managerów i Product Ownerów.

Prezentujemy tu dane dotyczące 5 grup - Project Managerów, Product Ownerów, Team Leaderów, Scrum Masterów i tych managerów IT, którzy nie zmieścili się w 4 poprzednich kategoriach.

Dowiesz się tu:

  • Jakie są zarobki na tych stanowiskach
  • Jakim językiem posługują się w codziennej pracy
  • Czy znają jakiś język programowania
  • Czy pracują na jednym czy na większej liczbie projektów jednocześnie

Profil badanych

Społeczność Product Ownerów (PO) oraz Project Managerów (PM) w znacznym stopniu jest zdominowana przez płeć męską (79,3%). Na tle całej branży IT, reprezentacja kobiet wypada znacznie powyżej średniej (średnia kobiet w branży IT - 10%).

Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Non-binary
Mężczyzna: 79.3 79% Kobieta: 20.4 20% Non-binary: 0.3 0.3%

Średnia wieku PM / PO to 33 lat

Wśród specjalistów PO / PM znajdziemy bardzo mało osób w wieku 20-26 lat (11,1%). Ponad 50% respondentów stanowią osoby powyżej 31 roku życia. Średnia wieku wynosi 33 lat.

Wiek
8.6%
Procent
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41+
Wiek

Specjaliści IT pracują głównie w dużych miastach i aglomeracjach miejskich (Warszawa 32,5%, Kraków 15,9%, Wrocław 10,8%, Łódź 7%).

Największe miasta
Warszawa
33%
Kraków
16%
Wrocław
11%
Łódź
7.0%
Trójmiasto
6.7%
Poznań
6.4%
Aglomeracja Śląska
5.4%

Studia wyższe od lat są podstawą dla branży IT

Ponad 86% osób ukończyło studia wyższe, a 4,5% ankietowanych jest w trakcie studiów. 0,3% respondentów zadeklarowało wykształcenie podstawowe / gimnazjalne. Prawie 9% osób swój poziom wykształcenia określiła jako średnie. Tylko nieliczne osoby posiadają stopień doktora (1,3%).

Wykształcenie
Podstawowe / gimnazjalne
Średnie
Jestem w trakcie studiów
Wyższe inżynierskie / licencjackie
Wyższe magisterskie
Wyższe doktoranckie
Podstawowe / gimnazjalne: 0.3 0.3% Średnie: 8.9 8.9% Jestem w trakcie studiów: 4.5 4.5% Wyższe inżynierskie / licencjackie: 22.6 23% Wyższe magisterskie: 62.4 62% Wyższe doktoranckie: 1.3 1.3%

W branży nadal dominuje ścieżka rozwoju zaczynająca się od kierunków technicznych (54,7%) oraz ścisłych (19,8%). Na tle całej branży IT, znajdziemy też tutaj sporą reprezentację specjalistów, która posiada ukończone studia humanistyczne (14%) oraz społeczne (8,3%).

Jaki kierunek skończyłeś?
Techniczny
55%
Ścisły
20%
Humanistyczny
14%
Społeczny
8.3%
Inny
3.2%

Język angielski jest najpopularniejszym językiem obcym w IT

Językiem, który opanowali prawie wszyscy specjaliści IT, jest język angielski (97,5%). Innymi językami, którymi posługują się specjaliści IT, są m.in.: j. niemiecki (13,7%), j. rosyjski (11,5%), j. francuski (5,1%).

33% specjalistów IT zna co najmniej dwa języki obce.

Znajomość jęzków obcych
Możliwość wielokrotnego wyboru
Angielski
98%
Niemiecki
14%
Rosyjski
12%
Francuski
5.1%
Hiszpański
8.6%
Włoski
5.4%

Środowisko pracy PM / PO to głównie softwarehouse'y

W softwarehous-ach pracuje 44,6% specjalistów (średnia dla całej branży 44,8%). Dużo osób znajdziemy zatrudnionych w branży finansowej (12,1%), telekomunikacji (7,6%) oraz usług internetowych (6,1%).

Branża pracodawcy
Software
45%
Finanse / bankowość / ubezpieczenia
12%
Telekomunikacja
7.6%
Usługi internetowe
6.1%
Media / reklama / publikacje / rozrywka
4.8%
Handel detaliczny lub hurtowy
3.5%
Konsulting
3.5%
Transport / logistyka / magazynowanie
3.2%
Przemysł samochodowy / lotniczy
2.5%
Inna
12%

Branża IT to średnie i duże firmy

Najwięcej specjalistów zatrudniają firmy zatrudniające od 11 do 500 pracowników oraz duże korporacje. 1,6% osób deklaruje pracę jako freelancer.

Wielkość firmy
Jestem freelancerem
1.6%
2-10
1.0%
11-50
20%
51-200
17%
201-500
11%
501-1 000
5.4%
1 001 - 5 000
16%
5 001 - 10 000
4.8%
więcej niż 10 000
24%

39,2% badanych pracuje na stanowisku mida/regulara, 8,1% osób zadeklarowało pracę na stanowiskach juniorskich. Pozostała grupa respondentów (52,8%) to seniorzy.

Na jakim stanowisku pracujesz?
Junior
Mid
Senior
Junior: 8.1 8.1% Mid: 39.2 39% Senior: 52.8 53%

Średni staż pracy PM/PO wynosi 8 lat

25% Badanych pracuje w branży poniżej 7 lat. Średni staż specjalisty wynosi 8 lat. Stażem powyżej 15 lat, może pochwalić się 8,4% badanych.

Staż pracy w IT
5.0%
Procent
0-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21+
Staż pracy

Osoba pracuje na stanowisku juniora maksymalnie do 3 lat. Mid natomiast posiada staż pracy mieszcący się w przedziale od 2 do 6 lat. Seniorzy posiadają doświadczenie w branży przekraczające przeważnie 6 lat.

Staż pracy a poziom stanowiska
Junior
Mid
Senior
37%
Procent
0-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21+
Staż pracy

Praca

Wśród specjalistów znajdziemy przede wszystkim Project Managerów (56,9%) oraz Product Ownerów (25,1%).

Kim jesteś?
Project managerem
Product ownerem
Manager / Team Leader
Scrum Master
Inna specjalizacja
Project managerem: 56.9 57% Product ownerem: 25.1 25% Manager / Team Leader: 6.8 6.8% Scrum Master: 4.8 4.8% Inna specjalizacja: 6.4 6.4%

Umowa o pracę jest najpopularniejszą formą współpracy w IT

Zdecydowana większość specjalistów IT pracuje na podstawie umowy o pracę (66,67%). Drugim najpopularniejszym sposobem rozliczania się za pracę jest współpraca B2B (27,5%). Juniorzy pracują przeważnie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie. W przypadku midów i seniorów, częściej pracują od młodszych kolegów na podstawie umowy B2B.

Na podstawie jakiej umowy pracujesz?
Umowa o pracę
67%
Umowa zlecenie
2.9%
Umowa o dzieło
1.0%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
28%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
1.9%
Umowa o pracę
68%
Umowa zlecenie
20%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
8.0%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
4.0%
Umowa o pracę
61%
Umowa zlecenie
3.3%
Umowa o dzieło
0.8%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
31%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
3.3%
Umowa o pracę
71%
Umowa o dzieło
1.2%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
28%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
0.6%

Specjaliści pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych w sporej części mogą także liczyć na płatny urlop (69,4% badanych), co pokazuje, że część specjalistów jest traktowana bardzo podobnie jak pracownicy pracujący na podstawie UoP (średnia dla całej branży - 58%).

Czy pracodawca oferuje płatny urlop?
Tylko umowy cywilnoprawne
Tak
Nie
Tak: 69.4 69% Nie: 30.6 31%

Specjaliści pracują przeważnie przy kilku projektach naraz

Ponad 81% specjalistów pracuje przy kilku projektach naraz. Specjalizacją, która w największym stopniu skupia się tylko na jednym projekcie, jest Product Owner (34,6%).

Pracujesz nad jednym czy na kilku projektach jednocześnie?
Jeden projekt
Kilka projektów na raz
Project Manager
13%
87%
Product Owner
35%
65%
Manager / Team Leader
14%
86%
Scrum Master
6.7%
93%
Inna specjalizacja
15%
85%

Zespół, w którym pracuje PO / PM składa się przeważnie z 3-6 osób, taką odpowiedź zadeklarowało 46,5% badanych. Prawie 20% badanych pracuje w zespołach składających się z więcej niż 10 osób.

Ile średnio osób liczy Twój zespół projektowy?
20%
Procent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21+
Wielkość zespołu

Agile najpopularniejszą metodą zarządzania projektami

Najpopularniejszą metodą zarządzania projektami jest Agile, taką odpowiedź podała ponad połowa badanych (54%). Drugą najpopularniejszą formą zarządzania projektami jest mieszana forma zarządzania projektami, która czerpie z różnych metod (32,5%).

W jakiej metodyce zarządzania projektem pracujesz?
Agile
Waterfall
Produktowo (PRINCE2)
Brak
Łączę co najmniej dwie metody zarządzania projektami
Agile: 54.0 54% Waterfall: 6.8 6.8% Produktowo (PRINCE2): 5.1 5.1% Brak: 1.6 1.6% Łączę co najmniej dwie metody zarządzania projektami: 32.5 33%

Ponad połowa PO / PM posiada wpływ na wybór technologii w projektach

Ponad połowa specjalistów odpowiedziała, że posiada wpływ na wybór technologii w projektach (57%). Największy wpływ na technologię mają managerowie, kierownicy i team leaderzy (85,7%).

Czy masz w pracy wpływ na wybór technologii?
Tak
Nie
Product Owner
50%
50%
Project Manager
60%
40%
Scrum Master
40%
60%
Manager / Team Leader
86%
14%
Inna specjalizacja
43%
57%

Jira najpopularniejszym narzędziem do zarządzania projektami

Wśród najpopularniejszych narzędzi do zarządzania projektami znajdziemy m.in: Jira (72,1%), Excel (65,1%), MS Project / Office 365 (50%) oraz Google docs (34,3%).

Na jakich narzędziach do zarządzania projektami pracujesz?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Jira
72%
Excel
65%
Microsoft Project / Office 365
50%
Google docs
34%
Trello
22%
Asana
9.9%
Basecamp
2.2%
Inne
19%

Ponad połowa specjalistów używa głównie języka polskiego podczas pracy (57,4%). Drugim najpopularniejszym językiem w pracy jest język angielski.

Jakiego języka głównie używasz w pracy?
Polski
Angielski
Inny
Product Owner
58%
42%
Projekt Manager
61%
38%
1.1%
Manager / Team Leader
52%
48%
Scrum Master
73%
27%
Inna specjalizacja
19%
81%

56,8% Project Managerów i Project Ownerów deklaruje znajomość co najmniej jednego języka programowania.

Czy znasz jakiś język programowania?
Tak
Nie
Tak: 56.8 57% Nie: 43.2 43%

Wśród najpopularniejszych technologii, które opanowali specjaliści, możemy znaleźć: SQL (57,7%), JavaScript (37,1%), Python (32,6%), C++ (30,9%) oraz PHP (30,03%). Specjalista zna średnio 3 języki programowania.

Jaki język programowania znasz?
SQL
58%
JavaScript
37%
Python
33%
C++
31%
PHP
30%
Bash / Shell / PowerShell
27%
C#
25%
Java
25%
C
22%
Assembly
5.7%
TypeScript
4.6%
Ruby
4.0%
Inny
15%

83% badanych zwykle mieści się w estymowanych deklaracjach czasowych.

Czy zwykle mieścisz się w deklarowanych estymatach?
Tak
Nie
Tak: 83.3 83% Nie: 16.7 17%

Zarobki

Junior może liczyć na samym początku na zarobki na poziomie ok. 4-5 tys. zł na rękę, mid natomiast zarobi pomiędzy 7 a 8 tys. zł. Zarobki seniorów oznaczają wynagrodzenie powyżej 11 tys. zł miesięcznie do ręki.

Zarobki w branży IT a doświadczenie
Zarobki netto "na rękę".
Product Owner
5440 zł
Project Manager
4112 zł
Product Owner
8117 zł
Project Manager
7265 zł
Manager / Team Leader
7600 zł
Product Owner
11168 zł
Project Manager
12900 zł
Manager / Team Leader
13244 zł

Najwięcej zarabiają specjaliści pracujący na podstawie umowy B2B

W przypadku stanowisk juniorskich, różnica w wynagrodzeniu pomiędzy formą zatrudnienia wynosi średnio 7%. Największe dysproporcje możemy zauważyć porównując wynagrodzenie mida oraz seniora pracującego na podstawie UoP oraz na podstawie umowy B2B.

Zarobki a rodzaj umowy
Zarobki netto "na rękę".
Umowa o pracę
4613 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
4500 zł
Inna
4083 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
9013 zł
Umowa o pracę
6712 zł
Inna
7500 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
14619 zł
Umowa o pracę
11676 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
11962 zł
Umowa o pracę
9446 zł

Na najlepsze zarobki w branży IT mogą liczyć specjaliści pracujący w Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie. W zależności od lokalizacji, różnica w wynagrodzeniu może wynosić nawet 25%.

Zarobki w w wybranych miastach
Zarobki netto "na rękę".
Warszawa
5418 zł
Kraków
5050 zł
Inne
3143 zł
Warszawa
7872 zł
Wrocław
8608 zł
Kraków
8094 zł
Poznań
7167 zł
Inne
6642 zł
Warszawa
15327 zł
Wrocław
11828 zł
Kraków
10980 zł
Poznań
9350 zł
Inne
11489 zł
Warszawa
11567 zł
Wrocław
10009 zł
Kraków
9524 zł
Poznań
8316 zł
Inne
9073 zł

Najmniej zarabiają specjaliści w małych firmach

Na najmniejsze zarobki mogą liczyć specjaliści pracujący w bardzo małych firmach, zatrudniających od 2 do 50 osób. Największe możliwości zarobków dają duże korporacje.

Zarobki a wielkość firmy
Zarobki netto "na rękę".
2-50
6290 zł
51-200
7557 zł
201-1 000
7976 zł
1 001 - 5 000
8433 zł
więcej niż 5 001
7839 zł
2-50
10708 zł
51-200
10650 zł
201-1 000
11281 zł
1 001 - 5 000
16168 zł
więcej niż 5 001
12567 zł

Wokół pracy

46% PO / PM pracuje 8 godzin dziennie

Prawie połowa specjalistów IT pracuje 8 godzin dziennie (na cały etat). 20,8% respondentów zadeklarowało, że pracuje poniżej 8 godzin dziennie, natomiast co trzecia osoba odpowiedziała, że pracuje więcej niż standardowy etatowiec.

Ile godzin dziennie pracujesz?
Junior
Mid
Senior
58%
Procent
Poniżej 8 godzin
8 godzin
Powyżej 8 godzin
Specjalizacja

Głównym źródłem wiedzy dla specjalistów IT są współpracownicy

Specjaliści IT korzystają z wielu źródeł wiedzy na raz. Wśród najpopularniejszych możemy znaleźć współpracowników (71,7%), blogi i serwisy tematyczne (69,1%), książki (47,9%) oraz kursy online (45,6%). Najmniej popularną formą pozyskiwania wiedzy są studia podyplomowe, które zostały wskazane tylko przez 11,7% badanych oraz hackatony (4,6%).

W zależności od doświadczenia zmienia się zdecydowanie sposób zdobywania wiedzy potrzebnej do pracy. Seniorzy zdecydowanie częściej korzystają z konferencji / meetupów (42,9%) oraz szkoleń specjalistycznych (32,5%). Początkujący specjaliści czerpią wiedzę przede wszystkim z sieci oraz od współpracowników.

Skąd czerpiesz wiedzę niezbędną do pracy?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Współpracownicy
72%
Blogi i serwisy tematyczne
70%
Książki
48%
Kursy online
46%
Konferencje / Meetupy
40%
Fora internetowe
37%
Szkolenia specjalistyczne organizowane we własnym zakresie
28%
Szkolenia specjalistyczne organizowane przez pracodawców
19%
Studia podyplomowe
12%
Hackatony
4.6%
Inne
40%
Blogi i serwisy tematyczne
88%
Współpracownicy
75%
Kursy online
67%
Książki
50%
Konferencje / Meetupy
33%
Fora internetowe
33%
Szkolenia specjalistyczne organizowane we własnym zakresie
21%
Studia podyplomowe
17%
Szkolenia specjalistyczne organizowane przez pracodawców
17%
Hackatony
4.2%
Inne
17%
Blogi i serwisy tematyczne
73%
Współpracownicy
71%
Książki
48%
Kursy online
41%
Konferencje / Meetupy
38%
Fora internetowe
35%
Szkolenia specjalistyczne organizowane we własnym zakresie
24%
Szkolenia specjalistyczne organizowane przez pracodawców
17%
Studia podyplomowe
9.2%
Hackatony
2.5%
Inne
17%
Współpracownicy
72%
Blogi i serwisy tematyczne
64%
Książki
47%
Kursy online
46%
Konferencje / Meetupy
43%
Fora internetowe
39%
Szkolenia specjalistyczne organizowane we własnym zakresie
33%
Szkolenia specjalistyczne organizowane przez pracodawców
20%
Studia podyplomowe
13%
Hackatony
6.1%
Inne
30%

Praca zdalna nie jest standardem na rynku

24,8% przebadanych specjalistów nie ma możliwości pracy zdalnej. Możliwość jednego dnia w tygodniu pracy zdalnej zadeklarowało 235% osób, dwa dni już tylko 15,5%. Wśród wszystkich specjalistów IT, prawie 6,3% pracuje tylko zdalnie.

Ile dni w tygodniu możesz pracować zdalnie?
wcale
21%
1 dzień
38%
2 dni
25%
3 dni
4.2%
4 dni
8.3%
100% zdalnie
4.2%
wcale
25%
1 dzień
41%
2 dni
13%
3 dni
6.9%
4 dni
9.5%
100% zdalnie
5.2%
wcale
25%
1 dzień
31%
2 dni
16%
3 dni
10%
4 dni
10%
100% zdalnie
7.4%

Specjaliści IT to bardzo mocno ukierunkowana grupa zawodowa

Aspiracje specjalistów IT są mocno zróżnicowane. 54% badanych zamierza być ekspertem w swojej dziedzinie, 12% chciałaby zarządzać ludźmi, a blisko 18% osób chciałaby rozwinąć skrzydła i założyć własny startup. To bardzo cieszy i doskonale pokazuje, że ta grupa zawodowa bardzo mocno myśli o rozwoju, jest ambitna i myśli o ciągłym dążeniu do poszerzania wiedzy.

Jakie masz aspiracje zawodowe?
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
54%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
18%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
15%
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
12%
Planuje zejść poziom niżej (np. przez zbyt dużą odpowiedzialność, stres)
2.0%
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
50%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
25%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
17%
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
8.3%
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
55%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
19%
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
14%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
11%
Planuje zejść poziom niżej (np. przez zbyt dużą odpowiedzialność, stres)
0.8%
Chce się rozwijać i zarządzać ludźmi
53%
Chciałbym założyć własny start-up / firmę
17%
Dobrze mi tu, gdzie jestem. Nie myślę o żadnych zmianach
17%
Zamierzam być ekspertem w swojej dziedzinie, ale nie chcę zarządzać zespołem
9.9%
Planuje zejść poziom niżej (np. przez zbyt dużą odpowiedzialność, stres)
3.1%

Według specjalistów IT, najważniejsza w pracy jest dobra atmosfera, taką odpowiedź zaznaczyło 49,4% badanych. W dalszej kolejności respondenci podawali dobre zarobki (41,3%), swobodę działania (33,9%) oraz elastyczne godziny pracy (31,6%).

Najmniej ważne i niemające wpływu na zatrudnienie przez większość ankietowanych, wskazane zostały Parytety (1%), umowa B2B (1,9%) oraz prestiż/marka pracodawcy (2,3%).

Co Cię motywuje do pozostania w aktualnej pracy?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Dobra atmosfera
49%
Dobre pieniądze
41%
Swoboda działania
34%
Elastyczne godziny pracy
32%
Możliwość rozwoju menadżerskiego
19%
Znajomi
17%
Możliwość rozwoju technicznego
13%
Możliwość pracy zdalnej
13%
Międzynarodowy charakter firmy
8.7%
Możliwość awansu
8.1%
Umowa o pracę
7.7%
Nowe technologie
5.2%
Wielkość firmy
3.5%
Benefity pozapłacowe
3.2%
Prestiż/marka pracodawcy
2.3%
Umowa B2B
1.9%
Parytety, równowaga płci w firmie
1.0%
Dobra atmosfera
70%
Elastyczne godziny pracy
43%
Dobre pieniądze
27%
Swoboda działania
23%
Możliwość rozwoju technicznego
23%
Możliwość rozwoju menadżerskiego
17%
Możliwość pracy zdalnej
10%
Umowa o pracę
10%
Możliwość awansu
10%
Znajomi
10%
Umowa B2B
3.3%
Wielkość firmy
3.3%
Nowe technologie
3.3%
Międzynarodowy charakter firmy
3.3%
Prestiż/marka pracodawcy
0.0%
Parytety, równowaga płci w firmie
0.0%
Benefity pozapłacowe
0.0%
Dobra atmosfera
57%
Dobre pieniądze
42%
Elastyczne godziny pracy
37%
Swoboda działania
35%
Możliwość rozwoju menadżerskiego
14%
Możliwość rozwoju technicznego
14%
Możliwość pracy zdalnej
13%
Znajomi
12%
Umowa o pracę
10%
Możliwość awansu
7.7%
Międzynarodowy charakter firmy
6.8%
Wielkość firmy
5.1%
Benefity pozapłacowe
4.3%
Prestiż/marka pracodawcy
2.6%
Nowe technologie
2.6%
Umowa B2B
0.0%
Parytety, równowaga płci w firmie
0.0%
Dobre pieniądze
44%
Dobra atmosfera
40%
Swoboda działania
35%
Elastyczne godziny pracy
26%
Możliwość rozwoju menadżerskiego
23%
Znajomi
22%
Możliwość pracy zdalnej
14%
Możliwość rozwoju technicznego
11%
Międzynarodowy charakter firmy
11%
Możliwość awansu
8.0%
Nowe technologie
7.4%
Umowa o pracę
5.5%
Benefity pozapłacowe
3.1%
Umowa B2B
3.1%
Prestiż/marka pracodawcy
2.5%
Wielkość firmy
2.5%
Parytety, równowaga płci w firmie
1.8%

Seniorzy potrzebują więcej przestrzeni do działania

Większość badanych jako główny powód motywujący do zmiany pracy wskazała lepsze pieniądze (80,8%). W dalszej kolejności dla specjalistów bardzo cenne podczas ewentualnej zmiany pracy jest umowa o pracę (27,2%) oraz elastyczne godziny pracy (26%).

Największe różnice możemy zaobserwować w przypadku pieniędzy, możliwości pracy zdalnej czy możliwości awansu (im większe doświadczenie, tym mniej ankietowanych wskazuje istotę tych elementów). Kolejne różnice możemy zaobserwować w przypadku elastycznych godzin pracy, prestiżu/marki pracodawcy oraz umowy o pracę (im większe doświadczenie, tym więcej ankietowanych wskazuje istotę tych elementów).

Co mogłoby zmotywować Cię do zmiany pracy?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Lepsze pieniądze
81%
Umowa o pracę
27%
Elastyczne godziny pracy
26%
Możliwość pracy zdalnej
18%
Możliwość awansu
18%
Prestiż/marka pracodawcy
16%
Umowa B2B
14%
Swoboda działania
14%
Nowe technologie
13%
Dobra atmosfera
9.6%
Międzynarodowy charakter firmy
6.4%
Możliwość rozwoju technicznego
4.5%
Możliwość rozwoju menadżerskiego
3.5%
Wielkość firmy
3.2%
Znajomi
2.9%
Benefity pozapłacowe
1.6%
Parytety, równowaga płci w firmie
1.3%
Lepsze pieniądze
90%
Możliwość pracy zdalnej
27%
Możliwość awansu
27%
Nowe technologie
23%
Umowa o pracę
20%
Elastyczne godziny pracy
17%
Możliwość rozwoju technicznego
10%
Dobra atmosfera
10%
Wielkość firmy
10%
Umowa B2B
10%
Prestiż/marka pracodawcy
6.7%
Międzynarodowy charakter firmy
6.7%
Swoboda działania
6.7%
Możliwość rozwoju menadżerskiego
0.0%
Benefity pozapłacowe
0.0%
Parytety, równowaga płci w firmie
0.0%
Znajomi
0.0%
Lepsze pieniądze
86%
Elastyczne godziny pracy
28%
Umowa o pracę
27%
Możliwość pracy zdalnej
21%
Możliwość awansu
18%
Umowa B2B
18%
Swoboda działania
16%
Prestiż/marka pracodawcy
15%
Nowe technologie
15%
Międzynarodowy charakter firmy
6.0%
Znajomi
5.1%
Dobra atmosfera
5.1%
Możliwość rozwoju menadżerskiego
5.1%
Parytety, równowaga płci w firmie
1.7%
Wielkość firmy
1.7%
Możliwość rozwoju technicznego
1.7%
Benefity pozapłacowe
0.0%
Lepsze pieniądze
75%
Umowa o pracę
29%
Elastyczne godziny pracy
26%
Prestiż/marka pracodawcy
19%
Możliwość awansu
17%
Możliwość pracy zdalnej
15%
Swoboda działania
14%
Umowa B2B
13%
Dobra atmosfera
13%
Nowe technologie
9.1%
Międzynarodowy charakter firmy
6.7%
Możliwość rozwoju technicznego
5.5%
Możliwość rozwoju menadżerskiego
3.0%
Wielkość firmy
3.0%
Benefity pozapłacowe
3.0%
Znajomi
1.8%
Parytety, równowaga płci w firmie
1.2%

Według odpowiedzi, specjaliści IT zmieniają prace średnio co 2-3 lata (łącznie 34,6%) lub rzadziej niż 5 lat (36,9%). Najmniej respondentów zmienia pracę co kilka miesięcy (1,2%).

Jak często zmieniasz pracę?
Co kilka miesięcy
1.3%
Co roku
5.8%
Co około 2 lata
18%
Co około 3 lata
17%
Co około 4 lata
9.0%
Co około 5 lat
13%
Rzadziej
37%

Nie tylko widełki płacowe w ofercie pracy mają znaczenie

Niezależnie od poziomu stanowiska, wszystkich specjalistów IT interesują widełki płacowe na danym stanowisku (88,8%).

Zdecydowanie mniej seniorów interesuje opis wymaganego doświadczenia (tylko 27,3%) niż mniej doświadczonych kolegów. Natomiast sporo większą uwagę przywiązują do opisu projektu (45,5%) czy lokalizacji biura (38,2%).

Wygląd biura i benefity chodzą na dalszy plan w przypadku zawartości oferty pracy.

Jakich informacji potrzebujesz, żeby podjąć decyzję o aplikowaniu?
Możliwość wielokrotnego wyboru
Widełki płacowe
89%
Dokładnie informacje o projekcie
43%
Forma zatrudnienia
38%
Lokalizacja biura
38%
Opis wymaganego doświadczenia
37%
Opis stosu technologicznego
14%
Informacja o czasie dojazdu do pracy
9.0%
Informacja o współpracownikach
6.4%
Czy pracodawca jest liderem w branży
6.4%
Benefity
4.5%
Wygląd i wyposażenie biura
1.9%
Widełki płacowe
90%
Opis wymaganego doświadczenia
57%
Forma zatrudnienia
47%
Lokalizacja biura
30%
Dokładnie informacje o projekcie
23%
Opis stosu technologicznego
17%
Informacja o współpracownikach
6.7%
Czy pracodawca jest liderem w branży
3.3%
Benefity
3.3%
Wygląd i wyposażenie biura
3.3%
Informacja o czasie dojazdu do pracy
3.3%
Widełki płacowe
90%
Opis wymaganego doświadczenia
46%
Dokładnie informacje o projekcie
44%
Lokalizacja biura
39%
Forma zatrudnienia
35%
Informacja o czasie dojazdu do pracy
9.4%
Opis stosu technologicznego
9.4%
Benefity
6.8%
Czy pracodawca jest liderem w branży
6.0%
Informacja o współpracownikach
3.4%
Wygląd i wyposażenie biura
0.9%
Widełki płacowe
88%
Dokładnie informacje o projekcie
46%
Forma zatrudnienia
39%
Lokalizacja biura
38%
Opis wymaganego doświadczenia
27%
Opis stosu technologicznego
16%
Informacja o czasie dojazdu do pracy
9.7%
Informacja o współpracownikach
8.5%
Czy pracodawca jest liderem w branży
7.3%
Benefity
3.0%
Wygląd i wyposażenie biura
2.4%