Badanie
społeczności IT 2020
Konsultant, Integrator

Pod patronatem

Oto raport szczegółowy o polskiej społeczności konsultantów i integratorów rozwiązań biznesowych.

Prezentujemy tu dane dotyczące tylko konsultantów i integratorów IT, dzięki czemu dostaniesz dokładniejszy obraz pracy tych specjalistów.

Dowiesz się tu:

  • Ile zarabiają tacy specjaliści
  • Czy trzeba mieć background techniczny by pracować w tej specjalności
  • Jakie są główne technologie, które znają konsultanci IT

Profil badanych

Społeczność konsultantów to przede wszystkim mężczyźni (89,9%). Kobiet wśród tej specjalizacji jest ok. 10%, to tyle, ile wynosi średnia dla całej branży IT.

Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Mężczyzna: 89.9 90% Kobieta: 10.1 10%

Konsultant ma średnio 33 lata

Zdecydowana większość specjalistów IT w Polsce to ludzie młodzi. Co trzeci specjalista ma mniej niż 29 lat. Co czwarty natomiast ma więcej niż 37 lat.

Wiek
8.5%
Procent
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45+
Wiek

Specjaliści IT pracują głównie w dużych miastach i aglomeracjach miejskich (Warszawa 37,9%, Poznań 11,8%, Wrocław 11,8%), gdzie swoje siedziby mają przeważnie średnie i duże przedsiębiorstwa.

Największe miasta
Warszawa
38%
Poznań
12%
Wrocław
12%
Aglomeracja Śląska
9.5%
Kraków
8.3%
Łódź
6.5%
Trójmiasto
5.3%

Ponad 74% osób ukończyło studia wyższe, a 9% ankietowanych jest w trakcie studiów. 16,4% osób swój poziom wykształcenia określiła jako średnie. Tylko nieliczne osoby posiadają stopień doktora (1,6%).

Wykształcenie
Średnie
Jestem w trakcie studiów
Wyższe inżynierskie / licencjackie
Wyższe magisterskie
Wyższe doktoranckie
Średnie: 16.4 16% Jestem w trakcie studiów: 9.0 9.0% Wyższe inżynierskie / licencjackie: 34.9 35% Wyższe magisterskie: 38.1 38% Wyższe doktoranckie: 1.6 1.6%

W branży nadal dominuje ścieżka rozwoju zaczynająca się od kierunków technicznych (53,2%) oraz ścisłych (29,9%).

Jaki kierunek skończyłeś?
Techniczny
Ścisły
Humanistyczny
Inny
Techniczny: 53.2 53% Ścisły: 29.9 30% Humanistyczny: 8.4 8.4% Inny: 8.4 8.4%

Język angielski jest najpopularniejszym językiem obcym w IT

Językiem, który opanowali prawie wszyscy konsultanci jest język angielski (96,8%). Innymi językami, którymi posługują się specjaliści IT, są m.in.: j. niemiecki (13,2%), j. rosyjski (10%), j. francuski (2,6%).

30% specjalistów zna co najmniej dwa języki obce.

Znajomość jęzków obcych
Możliwość wielokrotnego wyboru
Angielski
97%
Niemiecki
13%
Rosyjski
10%
Francuski
2.6%
Hiszpański
1.6%
Włoski
0.5%
Inne (w tym np. japoński, szwedzki, norweski)
6.8%

Branża IT to nie tylko softwarehouse'y

Softwarehouse'y, które świadczą usługi dla firm zewnętrznych, dominują pod względem zatrudniania programistów (średnia dla całej branży 44,8%). Zaraz za softwarehousami są firmy konsultingowe, w ktorych pracuje równie duża grupa specjalistów (32%). Innymi branżami, w których także pracuje dużo konsultantów są: telekomunikacja (11,2%) oraz transport/logistyka/magazynowanie (5,9%).

Branża pracodawcy
Software
35%
Konsulting
32%
Telekomunikacja
11%
Transport / logistyka / magazynowanie
5.9%
Finanse / bankowość / ubezpieczenia
4.7%
Handel detaliczny lub hurtowy
4.7%
Usługi internetowe
3.6%
Inna
15%

Branża IT to średnie i duże firmy

Najwięcej specjalistów zatrudniają firmy zatrudniające od 11 do 500 pracowników oraz duże korporacje zatrudniające powyżej 10 000 pracowników. 7,9% osób deklaruje pracę jako freelancer.

Wielkość firmy
Jestem freelancerem
7.9%
2-10
3.2%
11-50
17%
51-200
15%
201-500
14%
501-1 000
5.3%
1 001 - 5 000
10%
5 001 - 10 000
4.8%
więcej niż 10 000
22%

42,5% badanych pracuje na stanowisku mida/regulara, 21,8% osób zadeklarowało, że dopiero zaczyna swoją drogę zawodową i pracuje na stanowiskach juniorskich. Pozostała grupa respondentów (35,6%) to seniorzy.

Na jakim stanowisku pracujesz?
Junior
Mid
Senior
Junior: 21.8 22% Mid: 42.5 43% Senior: 35.6 36%

Część konsultantów pracuje na innym stanowisku niż wskazywałyby na to posiadane kompetencje

Wśród respondentów znajdziemy sporą reprezentację specjalistów, która pracuje na stanowisku niższym niż ich deklarowane kompetencje. Wśród obsadzonych stanowisk juniorskich znajdziemy aż 32% takich osób, natomiast wśród midów, znajdziemy blisko 20% takich specjalistów.

Drugą grupą, która także pracuje na nieodpowiednich stanowiskach, są osoby, które z subiektywnego punktu widzenia pracują na stanowisku wyższym niż ich kompetencje. W przypadku pracy na stanowisku o poziomie mid, jest to 8,1% respondentów, w przypadku stanowisk seniorskich, jest to 12,9%.

Stanowisko a doświadczenie zawodowe
Czuje się juniorem
Czuje się midem
Czuje się seniorem
Pracuje jako junior
68%
32%
Pracuje jako mid
8.1%
72%
20%
Pracuje jako senior
13%
87%

Średni staż pracy konsultanta w branży IT wynosi 8 lat. Połowa badanych pracuje w IT nie dłużej niż 6 lat, natomiast staż dłuższy niż 10 lat, zadeklarował prawie co 3 konsultant.

Staż pracy w IT
11%
Procent
0-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
20+
Staż pracy

Osoba pracuje na stanowisku juniora maksymalnie do 3 lat. Mid natomiast posiada staż pracy mieszczący się w przedziale od 2 do 5 lat. Seniorzy posiadają doświadczenie w branży przekraczające przeważnie 6 lat.

Staż pracy a poziom stanowiska
Junior
Mid
Senior
36%
Procent
0-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21+
Staż pracy

Umowa o pracę jest najpopularniejszą formą współpracy w IT

Większość specjalistów IT pracuje na podstawie umowy o pracę (średnia 72,4%). Drugim najpopularniejszym sposobem rozliczania się za pracę jest współpraca B2B (średnia 19,5%). Juniorzy pracują przeważnie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie. W przypadku midów i seniorów, programiści zdecydowanie częściej pracują na podstawie umowy B2B.

Na podstawie jakiej umowy pracujesz?
Umowa o pracę
74%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
13%
Umowa zlecenie
13%
Umowa o pracę
80%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
12%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
5.4%
Umowa zlecenie
2.7%
Umowa o pracę
63%
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
32%
Pracuję na co najmniej dwóch rodzajach umowy
3.2%
Umowa zlecenie
1.6%

Konsultanci pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych w sporej części mogą także liczyć na płatny urlop (63% badanych), co pokazuje, że część specjalistów jest traktowana bardzo podobnie jak pracownicy pracujący na podstawie UoP.

Czy pracodawca oferuje płatny urlop?
Tylko umowy cywilnoprawne
Tak
Nie
Tak: 63.0 63% Nie: 37.0 37%

Zarobki

Junior może liczyć na samym początku na zarobki na poziomie ok. 4 tys. zł na rękę, mid natomiast zarobi ok. 6 tys.zł. Zarobki seniorów oznaczają wynagrodzenie powyżej 10 tys. zł miesięcznie do ręki.

Zarobki a poziom stanowiska
Zarobki netto "na rękę".
Junior
4187 zł
Mid
6166 zł
Senior
10989 zł

W przypadku stanowisk juniorskich, różnica pomiędzy formą zatrudnienia wynosi ok. 11%. Największe dysproporcje możemy zauważyć porównując wynagrodzenie seniora pracującego na podstawie UoP l umowy B2B. W tym przypadku różnica potrafi sięgać aż 42%.

Zarobki a rodzaj umowy
Zarobki netto "na rękę".
Umowa o pracę
4246 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
4781 zł
Umowa o pracę
5765 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
8723 zł
Umowa o pracę
8846 zł
Współpraca B2B (rozliczam się jako firma, za pomocą faktur)
15195 zł

Praca

Konsultanci przede wszystkim pracują przy niestandardowych rozwiązaniach, które konsultują i integrują (28,6%). Wśród innych popularnych rozwiązań znalazł się SAP (13,8%) oraz rozwiązania BI / hurtownie danych (6,4%).

Co konsultujesz / Integrujesz
Niestandardowe rozwiązania
29%
SAP
14%
Rozwiązania BI / hurtownie danych
6.3%
Rozwiązania chmurowe (np. AWS)
3.7%
Microsoft Dynamics
2.6%
Salesforce
1.6%
Inne ERP
17%
Inne
27%

Pnad 83% konsultantów deklaruje znajomość co najmniej jednego języka programowania. Na tle całej branży, jest to jedna z czterech specjalizacji, która w największym procencie osób opanowała co najmniej jeden język pogramowania.

Czy masz background techniczny?
Tak
Nie
Tak: 83.1 83% Nie: 16.9 17%

Wśród najpopularniejszych technologii możemy znaleźć SQL (66,9%), Bash/Shell/PowerShell (39,1%), Python (34,6%) oraz Java (29,3%).

Konsultant zna średnio 3 języki programowania.

Znajomość języków programowania
Możliwość wielokrotnego wyboru
SQL
67%
Bash / Shell / PowerShell
39%
Python
35%
Java
29%
JavaScript
24%
C++
20%
C#
19%
C
14%
PHP
13%
Assembly
5.3%
ABAP
3.0%
Go
3.0%
Inny
16%

Prawie co trzeci konsultant pracuje przy projektach, które trwają powyżej 6 miesięcy. 22,8% badanych zadeklarowało, że ich projekty trwają od 1 do 3 miesięcy. Bardzo mało specjalistów pracuje przy projektach trwających do 2 tygodni.

Ile czasu średnio trwają projekty w Twoim dziale?
w tygodniach
Krócej niż tydzień
3.7%
Tydzień
5.8%
2 tygodnie
8.5%
3-4 tygodnie
12%
1-3 miesiące
23%
4 - 6 miesięcy
19%
Powyżej 6 miesięcy
29%

Konsultanci pracują przeważnie w języku polskim (57,7%) oraz w języku angielskim (39,7%).

Jakiego języka głównie używasz w pracy?
Polski
Angielski
Niemiecki
Polski: 57.7 58% Angielski: 39.7 40% Niemiecki: 2.6 2.6%

Konsultanci, którzy pracują przy projektach międzynarodowych, współpracują głównie z krajami z Europy Zachodniej (61%), Skandynawii (14,3%), oraz Ameryki Północnej (11,4%).

Z jakimi regionami współpracujesz najczęściej?
Europa Zachodnia
61%
Skandynawia
14%
Ameryka Północna
11%
Azja
5.7%
Europa Wschodnia
5.7%
Ameryka Południowa
1.9%

Zespół, w którym pracują konsultanci składa się przeważnie od 4 do 10 osób. Co piąty badany specjalista pracuje w zespole składającym się z więcej niż 10 osób.

Ile osób liczy zespół w którym pracujesz?
13%
Procent
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
20
25
26
30
35
36+
Ilość Osób