Już jest! Najnowsze Badanie Społeczności IT!
Zebraliśmy ponad 10 000 ankiet, dzięki czemu możemy przedstawić nie tylko ogólne wnioski, ale też głębiej wejść w dane i pokazać szczegóły dotyczące pracy i zarobków w poszczególnych specjalizacjach.
Najnowsze dane o IT w Polsce znajdziesz w Raporcie z Badania Społeczności IT 2024. Zobacz go już teraz:

Czego się dowiesz?

Profil

Za jaki rodzaj architektury jesteś odpowiedzialny/a?
Aplikacji
70%
Systemów
61%
Danych
44%
Infrastruktury
43%
Procesów
34%
Bezpieczeństwa
28%
Testów
11%
Inne
2.5%
Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Mężczyzna: 92% 92% Kobieta: 8.0% 8.0%
Wiek
18 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40+
18 - 24: 2.4% 2.4% 25 - 29: 10% 10% 30 - 34: 26% 26% 35 - 39: 24% 24% 40+: 37% 37%
Wykształcenie
Studia II stopnia (magister, magister inżynier)
52%
Studia I stopnia (licencjat, inżynier)
16%
Studia podyplomowe
9.6%
Studiowałem/am, ale nie uzyskałem/am dyplomu
8.8%
Wielkość firmy
11-50
9.8%
51-200
12%
201-500
5.9%
501-1000
6.9%
1 001 - 5 000
20%
5 001 - 10 000
13%
więcej niż 10 000
33%
Poziom doświadczenia
Mid / Regular
8.9%
Junior
1.6%
Senior
33%
Tech Lead / Team Lead
38%
Mid-level Manager
11%
Director / C-level
7.3%
Poziom doświadczenia a doświadczenie w latach
Director / C-level
16.3 lat
Senior
15.5 lat
Tech Lead / Team Lead
13.0 lat
Mid-level Manager
11.9 lat
Mid / Regular
8.4 lat
Junior
3.5 lat

Praca i technologie

Po której stronie teamu pracujesz?
Team projektowy
89%
U klienta
27%
Najczęściej do modelowania używasz:
UML
50%
Nie modeluję
28%
BPMN
22%
ArchiMate
16%
ERD
5.1%
C4
4.3%
Inne
15%
Jakich języków programowania używasz w swojej pracy?
Również języki skryptowe, znaczników i zapytań
SQL
50%
Java
41%
Python
39%
JavaScript
33%
C#
23%
HTML/CSS
22%
TypeScript
22%
Jakich narzędzi głównie używasz?
Excel
60%
SQL
59%
Microsoft Visio
32%
Enterprise Architect
29%
Python
25%
Power BI
16%
Inne
23%
Czy masz wpływ na wybór technologii wykorzystywanej w projekcie?
Tak
Nie
Tak: 79% 79% Nie: 21% 21%

Zarobki

Zarobki a doświadczenie
Tech Lead / Team Lead
16 926 PLN
Senior
13 296 PLN
Tech Lead / Team Lead
29 797 PLN
Senior
27 865 PLN
Partnerzy merytoryczni
Partnerzy badania
Partnerzy community
Patronat honorowy

Dzięki za Wasz wkład!


Wszystkim i każdej z ponad 10 000 osób z osobna dziękujemy za wypełnienie ankiety. To dzięki Wam możemy w 2023 roku przedstawić najbardziej kompleksowe badanie branży IT w Polsce.