Już jest! Najnowsze Badanie Społeczności IT!
Zebraliśmy ponad 10 000 ankiet, dzięki czemu możemy przedstawić nie tylko ogólne wnioski, ale też głębiej wejść w dane i pokazać szczegóły dotyczące pracy i zarobków w poszczególnych specjalizacjach.
Najnowsze dane o IT w Polsce znajdziesz w Raporcie z Badania Społeczności IT 2024. Zobacz go już teraz:

Czego się dowiesz?

Profil

Pracujesz jako:
Project Manager
45%
Product Owner
22%
Scrum Master
16%
Product Manager
9.2%
Inne
8.8%
Płeć
Mężczyzna
Kobieta
Niebinarna
Mężczyzna: 68% 68% Kobieta: 31% 31% Niebinarna: 0.7% 0.7%
Wiek
18 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40+
18 - 24: 2.3% 2.3% 25 - 29: 18% 18% 30 - 34: 30% 30% 35 - 39: 25% 25% 40+: 25% 25%
Wykształcenie
Studia II stopnia (magister, magister inżynier)
46%
Studia podyplomowe
22%
Studia I stopnia (licencjat, inżynier)
17%
Studiowałem/am, ale nie uzyskałem/am dyplomu
6.2%
Szkoła średnia
3.4%
Jestem w trakcie studiów
3.2%
Studia doktoranckie
2.5%
Wielkość firmy
1-10
2.4%
11-50
16%
51-200
21%
201-500
15%
501-1000
6.3%
1 001 - 5 000
14%
5 001 - 10 000
7.1%
więcej niż 10 000
19%
Poziom doświadczenia
Mid / Regular
30%
Junior
9.4%
Senior
21%
Tech Lead / Team Lead
10%
Mid-level Manager
24%
Director / C-level
5.9%
Poziom doświadczenia a doświadczenie w latach
Director / C-level
15.8 lat
Mid-level Manager
11.2 lat
Tech Lead / Team Lead
10.1 lat
Senior
9.1 lat
Mid / Regular
4.5 lat
Junior
1.5 lat

Praca i technologie

Pracujesz na jednym czy na kilku projektach jednocześnie?
Kilka projektów na raz
70%
Jeden projekt
30%
Ile osób średnio liczy twój zespół projektowy?
Do 3 osób
6.6%
4-6 osób
35%
7-9 osób
23%
10-19 osób
27%
20 i więcej osób
8.1%
W jakiej metodyce zarządzania projektami pracujesz?
Scrum
65%
Inny Agile
37%
Waterfall
21%
SAFe
13%
Lean
8.8%
PRINCE2
6.3%
Mieszanka różnych metodyk
2.7%
Kanban
1.7%
Inne
3.7%

Zauważalny jest trend przechodzenia większych organizacji na pracę w Agile. Jeszcze do niedawna była to domena organizacji zajmujących się tworzeniem oprogramowania, a teraz coraz więcej globalnych korporacji jest na etapie Agile'owej transformacji w całym obszarze IT. W Danone Global Technology & Infrastructure niedawno podsumowaliśmy pierwszy rok transformacji, w której to m.in. zreorganizowaliśmy strukturę, łącząc ludzi w stałe zespoły zrzeszone wokół produktów informatycznych, które rozwijamy. Zbudowaliśmy zespoły począwszy od zespołów aplikacyjnych do infrastrukturalnych. Technologie z podobnych segmentów zostały połączone w jeden Tribe, w którym znajdziemy m.in. osoby w pełni odpowiedzialne za rozwój danych produktów - czyli Product Ownerów, których wspierają Product Managerowie. Obecnie w przejrzystszy sposób jesteśmy w stanie pokazać wartość dostarczanych serwisów, a tym samym dzięki odbywającemu się w każdym zespole co dwa tygodnie Sprint Review możemy w ciągły sposób korygować dostarczany produkt. Kolejnym wyzwaniem przed jakim stoimy w naszej transformacji jest lepsze zarządzanie w support model, gdzie w krytycznych serwisach część pracy jest związania z incydentami i zmianami, których nie da się przewidzieć i zaplanować. Można powiedzieć, że i my nadal się uczymy, starając się być blisko z odbiorcami naszych serwisów aby jeszcze lepiej dopasować nasz model do potrzeb wszystkich. Trzeba tym samym podkreślić, że transformacja Agile nigdy się nie kończy. Jest to ciągły proces doskonalenia poprzez częstą inspekcję i adaptację. Warto zgłębiać tajniki Agile, ponieważ jest to temat, który pojawia się bardzo często, w różnych organizacjach, nawet niezwiązanych bezpośrednio z programowaniem.

Jacek Szulc
Product Owner of Global Process Automation Team
Danone
Metodyka a wielkość firmy
Scrum
61%
Inny Agile
45%
Waterfall
16%
Mieszanka różnych metodyk
5.8%
Lean
4.3%
PRINCE2
2.9%
SAFe
1.4%
Inne
7.2%
Scrum
70%
Inny Agile
39%
Waterfall
14%
SAFe
10%
Lean
8.8%
PRINCE2
5.6%
Kanban
0.8%
Inne
0.8%
Scrum
61%
Inny Agile
30%
Waterfall
29%
SAFe
21%
Lean
11%
PRINCE2
8.7%
Kanban
3.7%
Mieszanka różnych metodyk
3.1%
Inne
5.0%
Czy masz w pracy wpływ na wybór technologii wykorzystywanej w projekcie?
Tak
Nie
Tak: 52% 52% Nie: 48% 48%
Na jakich narzędziach do zarządzania projektami pracujesz?
JIRA
78%
Excel
51%
Microsoft 365
45%
Trello
17%
Clickup
6.8%
Asana
5.9%
Azure DevOps
2.9%
Miro
2.2%
Redmine
2.0%
YouTrack
1.5%
Monday
1.5%
Inne
18%
Jakiego języka używasz głównie w pracy?
Polski
50%
Angielski
49%
Inne
1.2%
Jak duże wyzwanie stanowi dla ciebie zarządzanie zespołem zdalnie?
Nie widzę różnicy
Jest mi trudniej niż stacjonarnie
Jest mi łatwiej niż stacjonarnie
Nie zarządzam zdalnie
Nie widzę różnicy: 53% 53% Jest mi trudniej niż stacjonarnie: 25% 25% Jest mi łatwiej niż stacjonarnie: 20% 20% Nie zarządzam zdalnie: 2.9% 2.9%

W zdalnym zarządzaniu zespołem, pomimo dzielących nas odległości, ważne są nie tylko niezawodne narzędzia, umożliwiające komunikację wideo czy pracę w grupach, ale bliskość z kolegami i przełożonymi. Powinniśmy stawiać na dostępność oraz szybką reakcję na zadawane pytania. Stosując regularne spotkania 1:1, włączając kamerki, pracując w określonych godzinach, wprowadzając na początku spotkań IceBreakery, równoważąc to wyodrębnioną przestrzenią na rozwój i pracę koncepcyjną, budujemy poczucie zespołowości i bliskości. Nie możemy zapominać o ciągłym tworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania, oraz zachowaniu równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym. Takie podejście jest wspierane przez wprowadzenie zwinności w organizacji: promowanie interakcji, eksperymentowanie, kulturę feedbacku, oraz rezygnacje ze zbędnej biurokracji. Praca zdalna zostanie już z nami, dlatego warto budować długoterminową strategie zmiany kultury organizacyjnej, aby jak najlepiej wykorzystać jej potencjał.

Gwidon Skonieczny
Kierownik Projektów
Grupa Symfonia

Zarobki

Zarobki a typ stanowiska
Product Manager
12 633 PLN
Project Manager
10 292 PLN
Product Owner
9 393 PLN
Scrum Master
9 011 PLN
Inne
14 180 PLN
Scrum Master
22 532 PLN
Product Owner
20 232 PLN
Project Manager
20 046 PLN
Product Manager
17 629 PLN
Inne
23 045 PLN
Zarobki a doświadczenie
Mid-level Manager
13 799 PLN
Senior
12 729 PLN
Tech Lead / Team Lead
11 685 PLN
Mid / Regular
8 575 PLN
Junior
6 423 PLN
Senior
23 611 PLN
Director / C-level
22 888 PLN
Mid-level Manager
22 591 PLN
Tech Lead / Team Lead
21 203 PLN
Mid / Regular
16 610 PLN
Partnerzy merytoryczni
Partnerzy badania
Partnerzy community
Patronat honorowy

Dzięki za Wasz wkład!


Wszystkim i każdej z ponad 10 000 osób z osobna dziękujemy za wypełnienie ankiety. To dzięki Wam możemy w 2023 roku przedstawić najbardziej kompleksowe badanie branży IT w Polsce.