Warsztat #233 Python - szybki start

 • 23.03.2019
 • dzień
 • 79 PLN
Typ szkolenia
Warsztat - Krótsze praktyczne ćwiczenia w większych grupach

Tryb szkolenia
 • W ciągu dnia

Adresaci szkolenia
 • Programista/Architekt

Opis szkolenia

Podsumowanie: Python jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Znalazł swoje zastosowanie w szeregu dziedzin takich jak: aplikacje web, administracja systemami, analiza danych oraz uczenie maszynowe. "Python - Szybki Start" to warsztat dający możliwość zaznajomienia się z podstawami pracy w tym języku.

Program warsztatu obejmuje zapoznanie się z językiem Python w stopniu pozwalającym na samodzielne pisanie skryptów. Program warsztatu oprócz niezbędnej teorii zawiera także zestaw ćwiczeń pozwalających zastosować w praktyce poznawane zagadnienia.

Podczas warsztatu: - poznasz składnię języka Python, - nauczysz się instalować zewnętrzne moduły, - poznasz typowe dla Pythona typy danych i nauczysz się manipulować nimi, - nauczysz się wykorzystywać w pracy moduły biblioteki standardowej oraz moduły zewnętrzne.

Wymagania wstępne:

 • Znajomość obsługi komputera wyposażonego w wybrany system operacyjny wraz z podstawową obsługą linii poleceń: Windows, macOS, Linux.
 • Podstawowa znajomość dowolnego języka programowania:
 • Znajomość podstawowych koncepcji programistycznych (zmienna, funkcja, pętla itp.).

Podczas warsztatu uczestnicy korzystają z własnych komputerów.

Podczas warsztatu zapewniemy dostęp do kawy, herbaty, wody. W porze obiadowej zapewniamy pizzę w wersji mięsnej lub wegatariańskiej.

Agenda:

 1. Wprowadzenie.
  1. Obszary zastosowań języka Python.
  2. Instalacja zewnętrznych pakietów i środowiska wirtualne.
  3. Podstawy pracy z interpreterem.
  4. IPython i jupyter notebook.
 2. Podstawowe elementy języka.
  1. Składnia języka Python.
  2. Zmienne i podstawowe typy danych: string, int, float.
   1. Zakres widoczności zmiennych.
  3. Podstawowe konstrukcje programistyczne:
   1. Zmienne.
   2. Instrukcje warunkowe.
   3. Pętle for i while.
   4. Podstawy pracy z funkcjami.
 3. Typy danych c.d.
  1. Krotki, listy, słowniki:
   1. Cechy w/w struktur danych.
   2. Operatory charakterystyczne dla tych typów danych.
   3. Operatory indeksowania oraz slice.
  2. Łańcuchy znaków:
   1. Operatory dla typów znakowych.
   2. Typy łańcuchów znaków i różnice między nimi.
   3. Formatowanie łańcuchów znaków.
  3. Typy zmienne (ang. mutable) i niezmienne (ang. immutable).
 4. Funkcje.
  1. Definiowanie i wywoływanie funkcji.
  2. Parametry pozycyjne i nazwane funkcji.
  3. Wartości domyślne parametrów.
 5. Obsługa plików.
  1. Pliki binarne i tekstowe.
 6. Struktura programów Python.
  1. Moduły i pakiey.
  2. Zakres widoczności zmiennych.
  3. Co to jest main()?

Dodatkowe informacje: Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.


Zapisz się na kurs
Organizator szkolenia - StacjaIT - skontaktuje się z tobą w celu dokończenia procesu rejestracji