Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • Projektować i opracowywać systemy realizowane “od zera” na podstawie dostarczonych wymagań i koncepcji interfejsu użytkownika 
 • Budować, wdrażać i aktualizować systemy
 • Dbać o jakość powstającego oprogramowania (testowanie, analiza statystyczna kodu, Code review, etc.) 
 • Tworzyć dokumentację projektową
 • Brać aktywny udział w pracach zespołu (udział w spotkaniach planistycznych, aktualizacja statusu zadań) 

 • Praca w stabilnej instytucji publicznej 
 • Praca w małym zespole wewnątrz organizacji  
 • Udział w doborze wykorzystywanych rozwiązań technologicznych 
 • Bezpośredni wpływ na końcowy kształt produktu 

 • Projektujesz nowoczesne i responsywne interfejsy webowe z wykorzystaniem CSS3, HTML5, Vue.js, React.js? 
 • Zdobyłeś min. 3 lata doświadczenia w realizacji projektów w środowisku Python lub Java? 
 • Wiesz co to architektura mikroserwisowa oraz znane są Ci takie pojęcia jak SpringBoot lub Django? 
 • Posiadasz umiejętności projektowania i budowania baz danych, w szczególności baz relacyjnych, a bazy NoSQL nie są Ci straszne?
 • Znasz podstawowe narzędzia oraz techniki wspierające pracę zespołów programistycznych (Git, Git flow, code review, Pull request, Docker, etc.)?   
 • Lubisz rozpocząć dzień od kawy w biurze? 
 • Czerpiesz satysfakcję z uśmiechu klienta po dostarczeniu produktu na czas? 
 • Nie masz gęsiej skórki słysząc słowa „sektor publiczny”?  

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, założona w 1919 roku, to renomowana uczelnia techniczna w Polsce. Zatrudnia ponad 4200 pracowników, w tym wybitnych naukowców i specjalistów administracyjnych. Specjalizuje się w kształceniu doktorantów, magistrów i inżynierów w dziedzinie nauk ścisłych, technicznych i humanistycznych.

Uczelnia łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnym podejściem do kształcenia i badań naukowych. Aktywnie uczestniczy w rozwoju technologii, innowacji i transferze wiedzy do sektora przemysłowego. Współpracuje z partnerami krajowymi i międzynarodowymi, umacniając więzi między światem akademickim a biznesem.

AGH to miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a studenci mają możliwość rozwijania umiejętności i pasji pod kierunkiem doświadczonych ekspertów.