Python - programowanie od postaw

 • 21.05.2019
 • Warszawa
 • 7 dni
 • 2500 PLN od 2425 PLN
Typ szkolenia
Bootcamp - Długie praktyczne wprowadzenie do technologii, które ma nauczyć podstawowych umiejętności w tym obszarze

Tryb szkolenia
 • Wieczorowe

Adresaci szkolenia
 • Początkujący

Opis szkolenia

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się programowania od podstaw przy użyciu języka Python, który ze względu na swoją przejrzystą strukturę jest świetnym językiem dla początkujących. Wieczorowy kurs z doświadczonym trenerem jest też alternatywą dla tych, którzy czas po pracy poświęcają na samodzielną naukę.

W JAKI SPOSÓB?

Warsztatowy i mocno nastawiony na praktykę charakter kursu pozwoli zdobyć i ustrukturyzować wiedzę z Pythona oraz rozpocząć przygodę z programowaniem w ciągu zaledwie kilku tygodni. Podczas interaktywnych warsztatów poznasz składnię i strukturę języka Python oraz zapoznasz się z tworzeniem kodu obiektowego, co w przyszłości ułatwi Ci naukę wysokopoziomowych języków obiektowych, takich jak Java, czy .NET.

CO BĘDZIESZ POTRAFIŁ PO KURSIE?

 • analizować problemy w sposób algorytmiczny
 • posługiwać się podstawowymi pojęciami programistycznymi
 • rozumieć składnię języka Python
 • manipulować przebiegiem programu za pomocą instrukcji warunkowych i pętli
 • pisać obiektowy kod
 • tworzyć modułowy i reużywalny kod
 • zapisywać i odczytywać dane z plików
 • korzystać z IDE (zintegrowanego środowiska programistycznego)
 • debugować kod
 • pisać programy rozwiązujące codzienne problemy
 • stosować „dobre praktyki programistyczne”
 • wykorzystywać wbudowane możliwości Python`a
 • poznasz różne typy zmiennych
 • dowiesz się, na czym polega obiektowość
 • nauczysz się, jak działa pamięć komputera

CO CI PROPONUJEMY?

 • Zdobycie praktycznej wiedzy, która umożliwi Ci dalszy rozwój w różnych kierunkach takich jak: tworzenie stron i aplikacji internetowych, aplikacji desktopowych czy aplikacji mobilnych.
 • Wiedzę przekazywaną w przystępny i zrozumiały sposób.
 • Warsztaty prowadzone przez doświadczonego trenera – praktyka.

CZEGO OCZEKUJEMY OD CIEBIE?

 • wysokiej motywacji
 • własnego laptopa
 • podstawowej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności analitycznego myślenia

Discount 3 bootcamp
Zapisz się na kurs
Z Bulldogjob oszczędzasz 3% - to 75 PLN
Organizator szkolenia - infoShare Academy - skontaktuje się z tobą w celu dokończenia procesu rejestracji