Warsztat #374 Machine Learning - wprowadzenie i przegląd algorytmów

 • 04.04.2020
 • Tryb zdalny
 • dzień
 • 79 PLN
Typ szkolenia
Warsztat - Krótsze praktyczne ćwiczenia w większych grupach

Tryb szkolenia
 • W ciągu dnia

Adresaci szkolenia
 • Programista/Architekt

Opis szkolenia

Podsumowanie: Warsztat odbywa się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy/komunikatora online, z wykorzystaniem dźwięku, obrazu z kamery, udostępniania ekranu komputera prowadzącego i uczestników.

Celem warsztatu jest pokazanie na przykładach powszechnie wykorzystywanych rozwiązań w branży Machine Learning. Każdy z omawianych algorytmów zostanie zaprezentowany od strony teoretycznej oraz implementacyjnej. Stack technologiczny: Python 3.X, numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn.

Agenda:

 1. Wstęp, nazewnictwo i źródła danych.
 2. Preprocessing danych.
  1. Rodzaje zmiennych.
  2. Wyszukiwanie wartości odstających.
  3. Uzupełnianie brakujących danych.
  4. Encoding zmiennych kategorycznych.
  5. Skalowanie danych.
  6. Podział zbioru danych i walidacja krzyżowa.
  7. Dobre praktyki i strategie doboru modeli.
 3. Problem regresji.
  1. Regresja Liniowa.
  2. Regresja Wielomianowa.
  3. Maszyny Wektorów Wspierąjacych (SVR + Kernel).
  4. Drzewa Decyzyjne.
  5. Lasy Drzew Losowych.
  6. Zespół Extra-Trees.
 4. Miary oceny modeli przy problemie regresji.
 5. Problem klasyfikacji.
  1. Metoda Najbliższych Sąsiadów (K-NN).
  2. Regresja Logistyczna.
  3. Maszyny Wektorów Wspierąjacych (SVM + Kernel).
  4. Drzewa Decyzyjne.
  5. Lasy Drzew Losowych.
  6. Zespół Extra-Trees.
 6. Miary oceny modeli przy problemie klasyfikacji.
 7. Podsumowanie i zakończenie.

Dodatkowe informacje: Liczba miejsc ograniczona! Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji wydarzenia oraz jego odwołania w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników.

Rejestracja dostępna bezpośrednio pod poniższym linkiem.


Zapisz się na kurs
Organizator szkolenia - StacjaIT - skontaktuje się z tobą w celu dokończenia procesu rejestracji