• tworzeniem oprogramowania aplikacji wykorzystywanych w środowisku przemysłowym,
 • pomocą przy projektowaniu architektury systemów automatyki w szczególności na poziomie L2 i L3,
 • analizą wymagań funkcjonalnych i technicznych, przygotowaniem dokumentacji,
 • współpracą z liderem technicznym, innymi członkami zespołu i zakładami,
 • przeprowadzaniem rozruchów i wstępnych szkoleń, wsparciem i doradztwem technicznym.

 • doświadczenie i interesujesz się tworzeniem oprogramowania (IT i/lub obszar automatyki),
 • zaawansowane umiejętności programowania w C# i .NET (minimum 3 lata doświadczenia),
 • znajomość WPF, WCF, gRPC, Unit Test,
 • dobrą znajomość T-SQL,
 • znajomość Visual Studio, TFS, GIT,
 • umiejętność stosowania wzorców projektowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

ArcelorMittal Poland jest największym i najnowocześniejszym producentem stali w Polsce skupiającym ok. 50% krajowego potencjału produkcyjnego oraz największym producentem koksu w Europie. W naszych 6 oddziałach zlokalizowanych w woj. śląskim, małopolskim i opolskim pracuje ok. 10 tysięcy osób. 

Pozycja największej firmy hutniczej w Polsce i przynależność do wiodącej grupy stalowo-wydobywczej na świecie zobowiązuje. Dlatego intensywnie pracujemy nad rozwojem zgodnie z ideą Przemysłu 4.0, która zakłada produkcję w oparciu o najnowsze technologie cyfrowe. 

Nasz dział IT opracowuje i implementuje nowoczesne rozwiązania wspierające procesy produkcyjne. Wspólnie rozszerzamy i usprawniamy m.in. informatyczne systemy śledzenia produkcji oraz pracujemy nad koncepcją IoT, opartą o inteligentne urządzenia zdolne do wzajemnej komunikacji. 

Towarzyszą nam fascynujące analizy, symulacje, wymiana doświadczeń z najlepszymi ekspertami w branży oraz przekonanie, że nasza pasja przekuta w stal buduje nowoczesny świat :)