👔 Na czym polega praca?

 • Dostarczanie i automatyzacja niezbędnej infrastruktury do wspierania różnych działań rozwojowych i programistycznych.
 • Budowanie, testowanie i utrzymywanie przepływów pracy ciągłej integracji i dostarczania przy użyciu narzędzi CI/CD (Jenkins, Azure DevOps, Gitlab itp.).
 • Ocenianie istniejącej technologii oraz dostarczanie planów i procesów usprawnień w celu zapewnienia możliwości samoobsługi dla najczęściej wykonywanych zadań.
 • Prowadzenie sesji roboczych z zespołami IT w celu wspierania podnoszenia kwalifikacji zasobów technicznych w zakresie metodologii i narzędzi DevOps(on-premise, cloud).
 • Eksperymentowanie z nowymi technologiami, dostosowywanie ich w razie potrzeby, naprawianie w razie potrzeby, zawsze testowanie rozwiązania

📞 Proces rekrutacji:

 1. Weryfikacja CV w ciągu 7 dni roboczych.
 2. 45 min: rozmowa z Kierownikiem IT.
 3. 30 min: zadanie rekrutacyjne.
 4. 35 min: rozmowa z Dyrektorem IT.

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • Hybrydowy model pracy z możliwością dotarcia do siedziby Działu IT w przeciągu 2 godzin od wystąpienia awarii.
 • Elastyczny 8 godzinny dzień pracy
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnych cen pakietów Medicover
 • Dostęp do szkoleń (rozpoczynamy od ustalenia programu szkoleniowego „na start”)
 • Udział w konferencjach branżowych
 • Nieformalny strój

 • Co najmniej 4 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w pracy z bazami danych Postgres, MariaDB, MongoDB
 • Znajomość technologii: Terraform, Ansible, Grafana, Azure, AWS, Networking, NGINX/Varnish, RabbitMQ, Sonarqube, Kafka
 • Doświadczenie w zakresie praktyk DevOps, w tym projektowania, konfiguracji, ciągłej integracji i dostarczania przepływów pracy w narzędziach CI/CD (Jenkins, Azure DevOps, Gitlab itp.)
 • Doświadczenie we wdrażaniu analizy jakości kodu, skanowania podatności i walidacji zgodności
 • Doświadczenie w administrowaniu systemami Linux/Windows z możliwością tworzenia skryptów w co najmniej jednym języku - Python, Bash, PowerShell
 • Doświadczenie we wdrażaniu aplikacji (obejmujących Java, .Net itp.) i zrozumienie ich architektury
 • Doświadczenie w utrzymywaniu i administrowaniu klastrami Kubernetes/Docker
 • Doświadczenie w zarządzaniu konfiguracją i systemach kontroli wersji git-base
 • Doświadczenie we wdrażaniu, monitorowaniu i utrzymywaniu systemów chmurowych (Azure Cloud, AWS, GCP)
 • Doświadczenie z rozwiązaniami równoważenia obciążenia aplikacji do skalowania i HA
 • Zrozumienie lub doświadczenie w zwinnym środowisku programistycznym
 • Umiejętność rozwiązywania problemów z dbałością o szczegóły
 • Dobre umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • Umiejętność pracy zarówno we współpracy, jak i w niezależnym środowisku pracy
 • Udowodniona umiejętność pracy w zespole DevOps nad projektami(Scrum, DDD etc).
Klient Bulldogjob

Klient Bulldogjob

Kraków