• wsparcie użytkowników końcowych, pomoc w rozwiązywaniu zgłaszanych przez użytkowników problemów z obsługą systemu MES, obsługa incydentów modułu MES, WMS oraz SAP PP/QM,
 • zapewnienie ciągłości pracy poprzez eliminację problemów pojawiających się w systemie i zgłaszanych do Service Desk,
 • udział w projektach wdrożeniowych prowadzonych przez wewnętrzny dział consultingu MES w obszarze APS/MES oraz integracji z SAP,
 • realizacja wniosków dotyczących zmian/usprawnień w systemie.

 • wykształcenie wyższe (lub ostatni rok studiów) informatyczne, ekonomiczne lub pokrewne,
 • znajomość relacyjnych baz danych (Oracle) i języka PL/SQL,
 • umiejętność tworzenia złożonych zapytań SQL,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (swobodna komunikacja),
 • doświadczenie w pracy z systemem klasy MES/APS (np. PSI Metals),
 • doświadczenie w pracy z systemem klasy ERP (np. SAP),
 • znajomość podstaw programowania obiektowego (np. C# / Java).

ArcelorMittal Poland

ArcelorMittal Poland

+10000

ArcelorMittal Poland jest największym i najnowocześniejszym producentem stali w Polsce skupiającym ok. 50% krajowego potencjału produkcyjnego oraz największym producentem koksu w Europie. W naszych 6 oddziałach zlokalizowanych w woj. śląskim, małopolskim i opolskim pracuje ok. 10 tysięcy osób. 

Pozycja największej firmy hutniczej w Polsce i przynależność do wiodącej grupy stalowo-wydobywczej na świecie zobowiązuje. Dlatego intensywnie pracujemy nad rozwojem zgodnie z ideą Przemysłu 4.0, która zakłada produkcję w oparciu o najnowsze technologie cyfrowe. 

Nasz dział IT opracowuje i implementuje nowoczesne rozwiązania wspierające procesy produkcyjne. Wspólnie rozszerzamy i usprawniamy m.in. informatyczne systemy śledzenia produkcji oraz pracujemy nad koncepcją IoT, opartą o inteligentne urządzenia zdolne do wzajemnej komunikacji. 

Towarzyszą nam fascynujące analizy, symulacje, wymiana doświadczeń z najlepszymi ekspertami w branży oraz przekonanie, że nasza pasja przekuta w stal buduje nowoczesny świat :)