Dla naszego Klienta poszukujemy Java Developera.

Bardzo dobrze
Java 11MavenSpring Boot

 • Projektowanie nowych komponentów aplikacji, 
 • Analiza wymagań biznesowych, 
 • Implementacja nowych funkcji, 
 • Testy jednostkowe oraz funkcjonalne.

Znasz: 

 • Java 11, 
 • Maven, 
 • Spring Boot 2, 
 • OpenAPI 3, 
 • Lombok, 
 • FlyWay, 
 • jOOQ, 
 • MariaDB/MySQL, 
 • Docker, 
 • Ansible, 
 • OpenShift, 
 • Spock + Groovy w testach. 


Mile widziane: 

 • znajomość Javascript oraz ReactJS 17.

PKO BP Finat

Warszawa
250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.