In the role as a Test Automation Specialist you will be responsible for creating scripts for test automation. 

Experience in object-oriented development is needed for this role. Development language is Java. A knowledge of Selenium should be provided as well an understanding of test frameworks like TestNG, Qmetry or Cucumber would be helpful. The candidate should desirable be familiar with version control / version management . 

Besides this the candidate should to be able to understand the app context and propose improvements that lead to a higher test quality. By doing this the candidate needs to collaborate with developers and other testers organized in an agile setup.

Very well
CucumberAppium

Your main tasks will be: 
 • Development Language: Java, 
 • Knowledge of Selenium, 
 • Experience in Using Testframeworks (TestNG, Qmetry, Cucumber) would be helpful, 
 • First Knowledge of version control / version management is preferable.

Depending on the experience, we expect from you: 
 • Good knowledge in creating scripts for test automation, 
 • Good knowledge of test frameworks: TestNG, Qmetry, Cucumber, Appium, 
 • Basic knowledge of Buildserver ( Jenkins, Teamcity), 
 • Openness for business travel to Germany (50% of time of first 3-4 months). 
Foreign Language Skills: 
 • English B2 level (mandatory), 
 • German B1 level (optional).
At this stage of the recruitment process, you don't have to send your CV - a link to your profile or portfolio will be ok! 
(Put a link to ,,Experience summary” module) 
We will ask you to for your CV later in the process.

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.