You would work in the Big Data cluster and take care for the needs of the BDAA client who works with data. Your focus would be on the operation of the NiFi-Platform which is used to create and maintain data pipelines to the Commerzbank Data Lake. We work in a cluster structure which allows the project teams to work on their tasks in a self-organized and flexible manner. Each project team holds product responsibility from start to end, from software development to operation. The teams use agile working methods for their organization to be able to deliver products to customers faster and more efficiently. We are heavy users of Confluence, Jira and BitBucket (Git). 


 • Design, implement and improve Data Pipelines, mainly developed in NiFi 
 • Improve existing NiFi-Flows 
 • Improve Monitoring NiFi-Flows 
Alternative Tasks and/or (depending on demand) 

 • Support Use Case Application Operation as 3d Level Support for Use Cases that are implemented on NiFi 
 • Advise other teams in NiFi usage


 • Apache NiFi (mandatory) 
 • Relational databases 
 • English - B2 level 

Nice to have: 
 • Spark 
 • Hive 
 • Google Cloud GCPPackages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.