Java Developer

JJSoft
Senior
Up to 22 000
PLN
gross / month (Employment contract)
Up to 27 000
PLN
net / month (B2B)

Online interview
B2B Employment contract
Warsaw Poznań Remote
Remote possible
100%

Project description

We are looking for developers for several positions:

 • Java regular
 • Java senior
 • Java team keader
 • Java Fullstack (Angular or React)

You will work directly for an international fintech company that offers direct employment. You will implement innovative projects used by hundreds of thousands of people around the world as well as internal business tools. You will be part of an international team. You will implement projects that will be a strong point on your CV. You will see how the highest quality software is produced where the most important goal is quality, not time.

Most of the projects are in the initial stage of development

We work in an international team during normal European working hours

Work is not stressful and there is no need to work overtime. It is possible to change the project within the same company

POL

Do kilku projektów poszukujemy developerów:

 • Java regular
 • Java senior
 • Java team keader
 • Java Fullstack (Angular lub React)

Będziesz pracować bezpośrednio dla międzynarodowej firmy z branży fintech, która oferuje bezpośrednie zatrudnienie. Będziesz realizować innowacyjne projekty używane przez setki tysięcy ludzi na całym świecie jak również wewnętrzne biznesowe narzędzia. Będziesz częścią międzynarodowego zespołu. Zrealizujesz projekty, które będą mocnym punktem na Twoim CV. Zobaczysz jak wytwarza się najwyższej jakości oprogramowanie gdzie najważniejszym celem jest jakość, a nie czas.

Większość projektów jest na wstępnym etapie developmentu

Pracujemy w międzynarodowym zespole w normalnych europejskich godzinach roboczych

Praca nie jest stresująca oraz nie ma konieczności pracy po godzinach. Istnieje możliwość zmiany projektu w obrębie tej samej firmy

Your tasks

Depending on the level of experience and technical skills, we will select the best project for you

Do you want to work with modern technologies and demanding system architectures in a team of the best European electronic banking engineers?

Working with Java, Spring, Hibernate

For full stacks, additionally Angular or React, Typescript Javascript, SASS, CSS3 and HTML,

Agile according to the SAFe methodology.

You are responsible for the development and implementation of our electronic banking software


POL

W zależności od stopnia doświadczenia oraz umiejętności technicznych dobierzemy dla Ciebie najlepszy projekt

Chcesz pracować z nowoczesnymi technologiami i wymagającymi architekturami systemowymi w zespole najlepszych europejskih inżynierów bankowości elektronicznej?

Praca z Java, Spring, Hibernate

Dla fullstaków dodatkowo Angular lub React, Typescript Javascript, SASS, CSS3 i HTML,

Agile zgodnie z metodologią SAFe.

Odpowiadasz za rozwój i wdrażanie naszego oprogramowania do bankowości elektronicznej

Who we're looking for?

developer with at least 2 years of experience

Skills
java
Spring Boot
Spring
Spring Data
JPA
Hibernate
SQL
Spring Security
microservices
Docker
Kubernetes
How we manage our projects?
Methodology
Scrum
Who makes architectural decisions?
zespół
Who makes technology stack decisions?
zespół
Concurrent projects per team member?
40
Project management software
JIRA
Opportunity to change between projects
Team line-up
4
Developers
1
PMs
2
QAs
1
Designers
How we code?
GIT
Version control
Code review
TDD
BDD
How we test?
Unit tests
Integration tests
System tests
Pentests
Performance tests
Manual testing
Test automation
CI
Toolset
Laptop
Additional monitor
Headphones
Freedom to pick your tools
Operating system
Work environment
Separate rooms
Flexible working hours
Business trips
7 - 20
Office hours
Work time division
New features
95%
Self-development
5%
Healthcare
 • Healthcare package
Leisure package
 • Leisure package
Bonuses
 • Financial bonus
Traning
 • Conferences
 • Trainings
 • Books
Relocation package
 • Adaptation tips
 • Language courses
 • Visa Services
 • Money for moving expenses
 • Flight ticket

Recruitment process

- 5 days
technical interview,
team meeting

Our company

JJSoft

Warsaw, Poznań, Katowice, Krakow 20
Tech skills
 • Java
 • Angular
 • React
 • .NET

Check out similar job offers