DevOps Engineer

DevOps

Kredyt Inkaso SA
Mid
12 000 - 15 000
PLN
brutto / miesiąc (UoP)
12 000 - 15 000
PLN
netto / miesiąc (B2B)

Rekrutacja online
B2B Umowa o pracę
ul. Jana Sawy 6, Lublin ul. Domaniewska, Warszawa Wrocław Gdańsk
Praca zdalna
80%

Opis projektu

 • Realny wpływ na stack technologiczny w organizacji
 • Nastawienie organizacji na automatyzację
 • Konteneryzacja jako standard


Twoje zadania

 • Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych i/lub wdrożeń technologii IT
 • Zdolności projektowania architektury rozwiązań automatyzacyjnych
 • Tworzenie oraz nadzór nad utrzymaniem ruchu CI/CD
 • Rozwijanie podejścia Infrastructure as a Code
 • Dbałość o aktualność i bezpieczeństwo stosowanych rozwiązań

Kogo szukamy?

Administracja:

 • Wirtualizacja środowisk w tym wiedza z zakresu Vmware oraz umiejętność obsługi z poziomu powerCLI
 • Administracja systemami Windows/Linux (procesy, usługi, sieć) w tym umiejętność pisania skryptów (bash, powershell)
 • Umiejętność skalowania aplikacji i OS.
 • Konfiguracja środowisk HA
 • Umiejętność konfiguracji sieci, szczególnie w zakresie: Reverse proxy, Firewall, Load balancing, DNS, HTTP/HTTPS, SSL/TLS
 • Konteneryzacja i orkiestracja środowisk
 • Serwery sieci web (iis, nginx)


Programowanie:

 • Znajomość programowania obiektowego
 • Doświadczenie we wsparciu architektury opartej na mikro usługach
 • Ogólna wiedza z zakresu programowania w technologii .net i .net core
 • Kompilowanie rozwiązań przygotowanych przez zespół developerski (analiza logów kompilatora)
 • Umiejętność analizy wyników testów jednostkowych i testów integracyjnych
 • Konteneryzacja aplikacji .net
 • Obsługa systemu kontroli wersji
 • Praktyczna wiedza z zakresu http request. W tym umiejętność integrowania skryptów/aplikacji z zewnętrznymi serwisami udostępniającymi api
 • Praktyczna znajomość SQL


Narzędzia DevOps:

 • Narzędzia CI/CD w tym Jenkins, umiejętność konfiguracji deklaratywnej
 • Zarządzanie konfiguracją przy użyciu Ansible + AWX
 • Zarządzanie logami:
 • Umiejętność czytania zbieranych logów
 • Umiejętność pisania parserów
 • Wiedza w zakresie konfiguracji kolektorów logów
 • Monitoring aplikacji i systemów opartych na silniku nagios


Mile widziane:

 • Wiedza w zakresie RPA:
 • Robotyzacja aplikacji desktopowych
 • Robotyzacja aplikacji webowych
 • Wiedza w zakresie Security w tym bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo kolekcji logów, bezpieczeństwo wdrożeń, bezpieczne przechowywanie i współdzielenie haseł.
 • Znajomość chmury Azure

Umiejętności
powerCLI
Windows lub Lunux
HA
.NET
.NET Core
SQL
CI lub CD
Reverse proxy
Firewall
Ansible
Narzędzia
Laptop
Dodatkowy monitor
Słuchawki
System operacyjny
Środowisko pracy
Opieka medyczna
 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy dla rodziny
Bonusy finansowe
 • Premie

Kredyt Inkaso SA

Lublin, Warszawa, Zamość 360
Technologie i umiejętności
 • Microsoft365, Windows

Zobacz podobne ogłoszenia