Ekspert ds. Audytu Obszaru IT

Bank Gospodarstwa Krajowego
Mid
Rekrutacja online
Umowa o pracę
Warszawa
Praca zdalna
80%
Płatny urlop
26

Opis projektu

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Twoje zadania

 • Kompleksowe planowanie realizacji zadań audytowych w oparciu o analizę ryzyka oraz ew. kierowanie zespołem audytorskim
 • Samodzielna realizacja testów, badanie i ocena funkcjonowania mechanizmów kontrolnych w ramach zadań audytowych oraz ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej – w szczególności w zakresie posiadanej wiedzy eksperckiej z obszaru IT
 • Samodzielne opracowywanie raportów z zadań audytowych lub ich części, w tym formułowanie i wyjaśnianie jednostkom audytowym projektów zaleceń poaudytowych
 • Samodzielne prowadzenie monitoringu zaleceń oraz udzielanie komórkom banku wyjaśnień dotyczących merytorycznej istoty zaleceń i uzgadnianie z nimi sposobów realizacji
 • Udzielanie merytorycznego wsparcia, informacji, a w razie potrzeby prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla innych pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego

Kogo szukamy?

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka, bankowość, ekonomia, finanse
 • Minimum 5 lat doświadczenia w bankowości lub w innej instytucji merytorycznie związanej z zakresem powierzonych zadań w tym około 3 lat doświadczenia w obszarze audytu
 • Wiedza w obszarach zarządzania IT: utrzymanie elementów architektury IT (infrastruktura sieciowa, platformy systemowe rodziny Unix/Windows oraz wirtualizacji, interfejsy wymiany danych, rozwiązania chmurowe), oraz rozwoju oprogramowania i zarządzania zmianą
 • Wiedza w zakresie bezpieczeństwa IT: narzędzia i metody monitorowania bezpieczeństwa IT, narzędzia i techniki ochrony informacji przed wyciekiem, zarządzanie incydentami, zarządzanie ciągłością działania
 • Wiedza z zakresu audytu w wyżej wymienionych obszarach
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Dobra znajomość systemów bankowych i platform typu workflow
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Odpowiedzialność i wnikliwość
 • Komunikatywność oraz umiejętność współpracy
 • Zaangażowanie i inicjatywa w działaniu
 • Atutem będzie posiadanie certyfikatu np. CISA, CISM, CISSP, CIA

Umiejętności
Workflow
Zarządzanie projektami
Metodyka
Waterfall/Agile
Decyzje architektoniczne podejmuje
Architekt
Technologię wybiera
Menedżer wszystkich programistów
Software do zarządania projektami
Jira
Możliwość zmiany projektu
Praca z kodem
Git
Kontrola wersji
Ustalone konwencje w kodzie
Code review
Baza wiedzy
Testowanie
Testy jednostkowe
Testy integracyjne
Testy systemowe
Testy wydajnościowe
Testowanie manualne
CI
Narzędzia
Laptop
Komputer stacjonarny
Dodatkowy monitor
Osobista szafka
System operacyjny
Środowisko pracy
Przełożony techniczny
Open space
Elastyczne godziny pracy
7 - 17
Godziny pracy biura
Opieka medyczna
 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy dla rodziny
Bonusy finansowe
 • Premie
 • Akcje
Kuchnia
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Owoce
Rozwój
 • Szkolenia
 • Konferencje
 • Bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej Pluralsight
Parking
 • Parking dla rowerów
Inne
 • Imprezy integracyjne
 • Prysznic

Bank Gospodarstwa Krajowego

Warszawa 1800
Technologie i umiejętności
 • C#
 • .NET
 • Java

Zobacz podobne ogłoszenia