• umowa B2B
  • praca w modelu hybrydowym 2 x w miesiącu w biurze (Warszawa lub Poznań)
  • opcjonalnie pakiet medyczny

  • komercyjne doświadczenie w zakresie programowania warstwy frontend aplikacji
  • bardzo dobra znajomość JavaScript (ES6+)
  • bardzo dobra znajomość HTML5 / CSS3
  • doświadczenie w korzystaniu z technik AJAX, JSON, REST
  • znajomość technologii Sass, Bootstrap, Node.js i Webpack
  • umiejętność pracy z systemem kontroli wersji GIT
  • praktyczna znajomość i umiejętność stosowania wzorców projektowych
  • język angielski na poziomie umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją

PKO BP Finat

PKO BP Finat

250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.