• Wsparcie użytkowników w pracy z aplikacjami opartymi o Lotus Notes/Domino, w tym prowadzenie szkoleń z używanych aplikacji
 • Zarzadzanie aplikacjami w środowisku Lotus Notes/Domino
 • Administracja serwerem Lotus Domino wraz ze środowiskami Sametime i Traveler
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych modułów w środowisku Lotus w oparciu o framework Dysant
 • Wsparcie techniczne dla użytkowników w codziennych problemach z używanymi w spółce sprzętem, technologiami i systemami
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej
 • Tworzenie kont, zarzadzanie administracją work-flow i nadawanie uprawnień w systemie IBM Notes

Oferujemy pracę na samodzielnym stanowisku, w przyszłości możliwość awansu na szefa działu

 • Przynajmniej 1-2 lata doświadczenia w zarzadzaniu i/lub wdrażaniu
 • rozwiązań opartych o środowisko Lotus Domino
 • Znajomość technologii programistycznych używanych w środowisku Lotus Domino
 • Biegłość w co najmniej jednym języku programowania innym niz
 • LotusScript
 • Znajomość obsługi środowisk Windows i Linux, serwerów Apache, Samba i baz danych
 • Umiejętności konfiguracji serwerów i znajomość systemów wirtualizacji
 • VMWare
 • Znajomość pojęć takich jak: adresacja, routing, NAT, OSPF

Cavatina Holding S.A.

Cavatina Holding S.A.