Dla naszego klienta z sektora publicznego szukamy Managera ds. zarządzania integracją, zmianą i jakością systemów IT.

Bardzo dobrze
JIRAMS OfficeConfluenceEnterprise ArchitectTesty bezpieczeństwa WWW

 • Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania jakością, zmianą oraz integracją systemów informatycznych; 
 • Certyfikat ITIL lub równoważny; 
 • Certyfikat ISTQB Advanced lub równoważny; 
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie integrowania systemów IT zorientowanych na usługi, systemów w architekturze wielowarstwowej, systemów o wysokiej wydajności i niezawodności; 
 • Pełnienie roli kierowniczej w co najmniej 2 projektach o budżecie powyżej 1 mln złotych brutto realizujących integrację z wieloma systemami lub środowiskami informatycznymi; 
 • Doświadczenie w projektowaniu procesów zarządzania jakością potwierdzone udziałem w co najmniej 3 projektach informatycznych obejmujących swoim zakresem usługi na IV poziomie dojrzałości e-usług; 
 • Znajomość Confluence, Jira oraz MS Office; 
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i organizacyjne, w szczególności umiejętność planowania, definiowania, realizacji, oraz monitorowania i rozliczania celów; 
 • Dobra organizacja pracy własnej jak i zespołu; 
 • Komunikatywność, kreatywność, samodzielność, kultura osobista i odporność na stres;
 • Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub technicznym. 

 

KOMPETENCJE DODATKOWE: 

 • Znajomość standardów kierowania procesem zmiany potwierdzona certyfikatem lub dyplomem; 
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w zespołach pracujących z wykorzystaniem metodyk zwinnych; 
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów wykorzystujących autoryzację i uwierzytelnienie w oparciu o standard SAML 2.0; 
 • Ważny certyfikat Agile PM lub równoważny; 
 • Znajomość Enterprise Architect z notacją UML; 
 • Wiedza dotycząca testów bezpieczeństwa aplikacji WWW. 

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.