Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) jest rejestrem publicznym, który gromadzi informacje o wszystkich kwalifikacjach włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji niezależnie od innych istniejących w Polsce rejestrów i spisów tworzonych na potrzeby poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji. 

 • Rejestr powstał w 2016 roku na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i jest jednym z głównych elementów systemu. 
 • Z ZRK można dowiedzieć się, jakie konkretne wymagania trzeba spełnić, żeby uzyskać daną kwalifikację, oraz jakie instytucje mają uprawnienia do ich nadawania. 
 • W rejestrze ujęte są tzw. kwalifikacje pełne, tj. te które nadawane są wyłącznie w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, a także cząstkowe, w skład których wchodzą kwalifikacje ze szkolnictwa zawodowego, nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, uregulowane, rynkowe oraz rynkowe w rzemiośle. 
 • ZRK pełni także funkcję łącznika dla instytucji, które współpracują w ramach ZSK. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji prowadzony jest przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Bardzo dobrze
PHPHTML
Dobrze
LaravelJavaScriptReactMS SQLNode.jsGit

Osoba zatrudniona na stanowisku Ekspert informatyk - starszy programista będzie współtworzyła oprogramowanie oraz wdrażała nowe narzędzia i funkcjonalności w projekcie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji jako głównego elementu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), takich jak m.in.:

 • współtworzenie oraz realizacja oprogramowania;
 • współpraca przy usługach informatycznych zaplanowanych w ramach projektu;
 • zaprojektowanie i wykonanie architektury nowych aplikacji
 • wdrażanie nowych narzędzi, funkcjonalności i rozwiązań
 • przeprowadzanie testów funkcjonalności oprogramowania
 • nadzór nad zewnętrznymi testami oprogramowania
 • nadzór nad wersjonowaniem aplikacji i kodu źródłowego
 • współpraca z ekspertem kluczowym oraz liderem projektu i pracownikami projektu, głównie z zadania 4;
 • współpraca z innymi zadaniami projektu oraz z zespołami projektów ZSK w celu realizacji działań przewidzianych w Zadaniu 4.

 • doświadczenie zawodowe w projektowaniu interaktywnych aplikacji min. 5 lat,
 • bardzo dobra znajomość HTML, PHP7, frameworka Laravel, frameworka Yii, Pythona, JavaScript (React), SQL, środowiska Node.js,
 • umiejętności projektowania grafiki na potrzeby tworzonych projektów, debugowania i rozbudowy obcych aplikacji,
 • samodzielność w realizacji zadań, skrupulatność i terminowość,
 • dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy (prace programistyczne nad kilkoma aplikacjami jednocześnie),
 • wiedza na temat Responsive Web Design.


Mile widziana: 

 • znajomość systemów kontroli wersji (np. Git, SVN), 
 • doświadczenie w budowie RESTful API oraz wdrożenia ePUAP.

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy dla rodziny
 • Szkolenia
 • Premie

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla samochodów
 • Parking dla rowerów
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Prysznic
 • Imprezy integracyjne

Rozmowa kwalifikacyjna
Zadanie domowe

 Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 300 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.