Dla naszych Pracowników przygotowaliśmy atrakcyjny pakiet benefitów:

Zdrowie i opieka

 • Opieka medyczna
 • Dodatkowe ubezpieczenie na życie
 • Atrakcyjne warunki Pracowniczego Programu Emerytalnego

Sport i wypoczynek

 • Dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
 • Karta Multisport
 • Dofinansowanie wypoczynku

Finanse

 • System premiowy
 • Dofinansowanie posiłków
 • Bony i paczki świąteczne

Oferujemy umowę o pracę na czas trwania projektu. 


Departament Teleinformatyki zajmuje się utrzymaniem i rozwojem systemów oraz infrastruktury ICT PSE.
W związku z uruchamianiem nowych projektów i systemów poszerzamy nasz zespół.

Dołącz do Zespołu OIRE jeżeli chcesz wziąć udział w transformacji energetycznej w Polsce!

Celem działalności OIRE jest utworzenie i nadzorowanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie.

Jest to unikalne przedsięwzięcie, które obejmie wszystkich uczestników detalicznego rynku energii, w tym 17,6 mln odbiorców końcowych. System CSIRE, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, umożliwi efektywniejsze, tańsze oraz bardziej świadome korzystanie z energii.

Projekt OIRE, poza wdrożeniem systemu CSIRE, obejmuje również wiele innych działań związanych z integracją tego rozwiązania z otoczeniem, a harmonogram prac sięga połowy 2025 roku. 

 

 • analiza potrzeb biznesowych w celu identyfikacji wymagań biznesowych oraz systemowych;
 • budowa modeli danych, analizowanie jakości danych przetwarzanych w systemach informatycznych;
 • tworzenie specyfikacji wymagań dla zmian w systemach informatycznych organizacji.
 • Analiza dokumentacji powstającej podczas realizacji projektu pod względem jej poprawności merytorycznej i formalnej, spełnienia oczekiwanych wymagań, zgodności z obowiązującymi standardami i wytycznymi;
 • współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za implementację zmian w systemach informatycznych, w tym z zespołami wykonawców zewnętrznych;
 • współpraca w analizie, projektowaniu i wytwarzaniu modeli architektury korporacyjnej;
 • przygotowywanie dokumentacji analitycznej i wdrożeniowej.

 

 

Nasze wymagania:

 • 5 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych, w obszarze analiz biznesowych, danych lub systemowych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1;
 • Wykształcenie wyższe;
 • znajomość BPMN;
 • znajomość UML;
 • znajomości Sparx EA;
 • znajomość metod i narzędzi analizy danych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość zwinnych i klasycznych metod zarządzania projektami;
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, PowerPoint, Visio).

Mile widziane:

 • doświadczenie w branży energetycznej lub informatycznej wdrażającej systemy dla sektora energetycznego;
 • znajomość ram architektonicznych TOGAF;
 • znajomość zagadnień cyberbezpieczeństwa.

 

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Premie

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla samochodów
 • Parking dla rowerów
 • Gorące napoje
 • Lunche
 • Prysznic
 • Imprezy integracyjne
 • Zimne napoje

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Konstancin-Jeziorna
2500

JESTEŚMY PSE!

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej. Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii. Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Jesteśmy właścicielem ponad 15 000 km linii najwyższych napięć oraz 110 stacji elektroenergetycznych. Główna siedziba PSE mieści się w Konstancinie-Jeziornie, a nasze jednostki organizacyjne znajdują się w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu i Warszawie. Zatrudniamy ponad 2500 osób w całym kraju.

Dołącz do PSE i stań się częścią europejskiej energetyki! Szukamy osób odpowiedzialnych m.in. za eksploatację infrastruktury przesyłowej, planowanie i realizację inwestycji, zarządzanie systemem elektroenergetycznym, współpracę z operatorami w innych krajach, analityków, prawników, specjalistów od IT i wielu innych. Szczególnie ważne są dla nas osoby łączące wiedzę z różnych obszarów (np. inżynierowie z wiedzą prawniczą lub ekonomiczną czy eksperci IT/OT z doświadczeniem w energetyce).