Poszukujemy  (MID/SENIOR) CLOUD ENGINEERA do zespołu Fabryki migracji Formacji Transformacji Chmurowej, który uczestniczyć będzie w pracach związanych z przeprowadzaniem migracji do chmury obliczeniowej (obecnie GCP/Azure/OChK), identyfikowaniu regularnych, powtarzających się zadań migracji oraz wypracowywaniu wzorców i rozwiązań, które umożliwiać będą jej skalowanie i optymalizację. 

Bardzo dobrze
GCPAzureOpenShift
Dobrze
KubernetesTerraformLan/WanRESTSOAPJenkinsCI/CDGitFirewallHTTP(s)HashiCorp Vault

 •  współpraca z zespołami rozwijającymi aplikacje i systemy Banku w celu opracowania planu migracji i zapewnienia spełnienia wymagań funkcjonalności biznesowej i SLA,
 • uczestnictwo w weryfikacji wykonalności technicznej i opcji rozwiązania pod kątem wymagań,
 • uczestnictwo w dyskusjach architektonicznych i ćwiczeniach projektowych w celu budowania i automatyzacji migracji,
 • projektowanie i wdrażanie złożonych rozwiązań migracji do chmury publicznej i prywatnej,
 • wsparcie w opracowaniu standardów usług chmurowych jak i ich implementacji w aplikacjach i projektach.

 

 •  posiadasz doświadczenie w realizacji projektów chmurowych oraz wiedzę w zakresie środowiska GCP/Azure,
 • posiadasz podstawowe doświadczenie w pracy z platformą do orkiestracji kontenerów (Kubernetes/OpenShift),
 • posiadasz wiedzę i doświadczenie w zakresie InfrastructureAsCode, Terraform, HashiCorp Vault, HashiCorp Packer,
 • posiadasz wiedzę w zakresie działania maszyn VM w cloud i usług cloud odpowiadających mapowaniu Infrastruktury na usługi chmurowe,
 • ·nie są Ci obce zagadnienia z zakresu sieci LAN/WAN, urządzeń sieciowych, Firewall, serwerów proxy i Load Balancerów, popularnych protokołów sieciowych: HTTP(s), DNS, SSH, TCP/IP, usług sieciowych REST, SOAP,
 • posiadasz doświadczenie praktyczne pracy z Jenkins, CI/CD, Git, Data storage,
 • znasz język angielski stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacja techniczną,

Twoim dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość obszaru infrastruktury i wirtualizacji,
 • doświadczenie w projektowaniu infrastruktury, migracji systemów z wykorzystaniem usług chmurowych,
 • potrafisz szybko pozyskiwać i przyswajać wiedzę oraz analizować działanie skomplikowanych systemów informatycznych,
 • znasz praktyki związane ze skalowalnością i wysoką wydajnością systemów,
 • znajomość procesów IT w Banku.

 

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla rowerów
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje

PKO BP Finat

Warszawa
250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.