We are looking for such profiles in a different teams.

You are welcome to apply with friends!

Excellent
JavaSpringHibernate
Very well
SQL
Beginner
Unix/LinuxJIRA/Confluence

What you will be doing? 👇

 • Technical specification
 • Software development, defect analysis, bug fixing and problem-solving
 • Software configuration management and development
 • Test and code review (e.g. review of system components)
 • Creation of technical documentation
 • Development effort estimation
 • Being a mentor for less experienced developers
 • Working in an Agile environment, participate in scrum ceremonies (Daily, Planning, Review, Retro)

Which technology & skills are important for us? 👌

 • High / Good knowledge of Java and Spring, Hibernate
 • Good knowledge of development of Web Services REST/SOAP/XML/WSDL
 • Good knowledge of SQL / relational databases
 • Experience in cloud solutions or willingness to learn (we will provide you with necessary trainings)
 • Basic knowledge of Unix/Linux
 • Basic knowledge of JIRA/Confluence
 • Basic knowledge of Agile Software Development / Scrum
 • English - B2 level
 • Nice to have: SAS concepts and architecture

Do not worry, if you do not have experience in some of the points - we will provide trainings for you!

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.