19.04.20238 min
Bulldogjob

Bulldogjob

Jak zadowolić pracownika w branży IT w 2023

Poznaj kluczowe elementy wpływające na zadowolenia specjalisty IT w danej firmie

Jak zadowolić pracownika w branży IT w 2023

Jak sprawić by pracownicy IT byli zadowoleni z pracy i nawet nie rozważali zamiany swojego szefa na lepszy model? Czy istnieje na to jakiś magiczny przepis? Jeśli tak, to z pewnością wielu pracodawców chciałby go poznać i tym samym zminimalizować ilość specjalistów odchodzących do innych firm. W branży IT rotacja pracowników jest duża, a koszty pozyskania odpowiednio wykwalifikowanych ludzi bardzo wysokie.

Utrzymanie zadowolonego, pozostającego w firmie pracownika, to nie bułka z masłem, a nieco bardziej osobliwy przepis, który zawiera kilka kluczowych składników. Chcesz wiedzieć jakich? Czytaj dalej ;)

Z naszego najnowszego Raportu z Badania Społeczności IT na rok 2023 wynika, że zdecydowana większość ankietowanych jest zadowolona ze swojej aktualnej pracy: z czego 24% jest zadowolonych w stopniu bardzo wysokim, 43% - w stopniu wysokim, a 23% jest raczej zadowolona/neutralna.

Jednocześnie pomimo deklarowanego zadowolenia aż 18% respondentów jest zainteresowanych zmianą pracy w stopniu wysokim, a 15% w stopniu bardzo wysokim. Natomiast aż 30% jest neutralnie nastawiona do pomysłu zmiany pracy.

Co wpływa na zadowolenie z pracy specjalisty IT?

Pierwszą odpowiedzią, jaka może się tu automatycznie nasunąć, jest płaca. Wypłata odpowiednia - pracownik zadowolony, w przeciwnym razie “nie podoba mi się praca, idę szukać nowej”.

Cóż, mimo że takie zero-jedynkowe rozumowanie płynie w żyłach wielu speców IT, to sprawa satysfakcji z pracy nie jest aż tak prosta.

Wyniki naszego Raportu z Badania Społeczności IT już drugi rok z rzędu wskazują, że to nie zarobki są głównym powodem pozostawania w aktualnym miejscu pracy. Poza płacą istnieją dwa inne czynniki mające ogromny wpływ na zadowolenie pracowników IT. Są nimi elastyczność oraz atmosfera w pracy. Zarówno elastyczność w znaczeniu pracy zdalnej oraz ruchomych godzin pracy, jak i dobra atmosfera i relacje z ludźmi, mają kluczowe znaczenie dla faktu pozostawania w aktualnym miejscu zatrudnienia.

Spójrzmy na odpowiedzi naszych respondentów z Badania Społeczności IT 2023.

Na pierwszym miejscu jako powód pozostawania u aktualnego pracodawcy jest elastyczność pracy, na którą wskazało aż 60% ankietowanych, potem atmosfera / ludzie (56%) i kolejno: zarobki (46%), nauka i samodoskonalenie (26%), bezpieczeństwo zatrudnienia (21%), technologie stosowane w firmie (9.9%), możliwość awansu (8.6%), wartości i kultura organizacyjna firmy (7.8%), swobodny dobór narzędzi / technologii (7.6%), lokalizacja (6.7%), benefity pozapłacowe (5.2%), prestiż / marka pracodawcy (5.0%).

Elastyczność w pracy

W zależności od konkretnych potrzeb pracowników i wymagań firmy, elastyczna praca może przyjmować różne formy. Mówimy o ruchomym czasie pracy, pracy zdalnej i hybrydowej, pracy na pół etatu, zadaniowej, o zredukowanym wymiarze godzin. Możliwe są także kombinacje elastycznych godzin pracy i pracy zdalnej, a nawet potencjalnie (w przyszłości) 4-dniowy tydzień pracy (który przez 55% osób biorących udział w naszym badaniu został uznany za najatrakcyjniejszy z możliwych benefitów).

Nawiązując do naszego raportu, 65% respondentów potwierdza, że aktualny pracodawca daje im możliwość pracy zdalnej w pełnym zakresie, 16% może pracować zdalnie 3 do 4 dni tygodniowo, a 11% - 1 do 2 dni tygodniowo. Natomiast 7,7% osób zdeklarowało, że nie pracuje zdalnie wcale.

Jeżeli chodzi o preferencje, to praca zdalną jest ulubionym trybem pracy dla 54% osób. Pracę hybrydową preferuje 37% zapytanych, a w pracę biurze - 9%. W stosunku do wyników naszego raportu z roku 2022 ilość osób preferujących pracę zdalną wzrosła o 5%.


Jak można tłumaczyć ten rosnący trend?

Elastyczność w zakresie czasu i miejsca pracy daje pracownikom dużo swobody w zakresie organizacji dnia i życia rodzinnego. Nie musimy tracić czasu i pieniędzy na dojazdy do biura. Możemy dostosować harmonogram dnia do swoich indywidualnych potrzeb i stylu życia. Nie jest problemem pójście na basen czy trening o wybranej porze np. rano lub w południe. To samo z innymi życiowymi sprawami i obowiązkami jak odebranie dziecka z przedszkola, wizyta u lekarz w ciągu dnia.

Również praca połączona z podróżowaniem, o której marzy niejeden specjalista IT, dzięki elastycznemu systemowi pracy może się urzeczywistnić.

Pod elastycznością pracy kryje się więc wygoda i duża dawka swobody w kreowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, czy też rodzinnym.

Jednak nie zapominajmy o takich aspektach jak efektywność i produktywność. Należy je zdecydowanie podkreślić, szczególnie w przypadku specjalistów IT.

Praca zdalna i ruchome godziny pracy dają pracownikom możliwość pracy w tle, w komfortowej dla nich przestrzeni i czasie. Specjaliści nie muszą “wysiadywać” 8 godzin w biurze za biurkiem w systemie “od-do”. Nikt nie zagląda im przez ramię. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by w jednym czasie pracować nad kilkoma projektami. Mają swobodę w zarządzaniu sobą w czasie, mogą robić przerwy, kiedy uznają to za stosowne.

Niektórzy wykorzystują więc potencjał pracy zdalnej do maksimum i podejmują się pracy na kilku etatach, dla kilku pracodawców jednocześnie.  Jest to zjawisko, o którym się już coraz częściej mówi.

Jak to jest odbierane przez branżę? Opinie są podzielone. Aby takie rozwiązanie miało rację bytu, to specjalista (poza byciem świetnym w swojej specjalizacji) musi wykazywać wysokie umiejętności komunikacyjne i organizacyjne. Powinien bowiem utrzymywać odpowiedni poziom kontaktu z każdym ze swoich pracodawców oraz umieć sprawnie się przełączać między zadaniami i priorytetami.

Oczywiście nie każdy sprawdzi się w takim stylu pracy. Niemiej jednak praca zdalna otwiera przed pracownikami IT takie możliwości.

Pracodawcy również widzą benefity płynące z elastycznego trybu pracy i coraz częściej decydują się na wdrażanie takich rozwiązań, aby przyciągnąć do siebie najlepszych specjalistów. Z punktu widzenia pracodawców, praca zdalna daje dostęp do większej ilości wykwalifikowanych kandydatów, bo nie ma przecież ograniczeń geograficznych. Wyzwaniem dla firm może być stworzenie odpowiedniego środowiska pracy wirtualnej, zapewniającego skuteczną współpracę i komunikację.

Ludzie i przyjazna atmosfera

Ogromny wpływ na poziom satysfakcji z pracy mają ludzie, z którymi współpracujemy. Uczestnicy badania wskazali atmosferę jako drugi z kolei powód pozostawania w aktualnym miejscu zatrudnienia.

W pracy chcemy czuć się dobrze a przyjazna atmosfera daje nam satysfakcję na co dzień. Cenimy sobie kulturę organizacyjną opartą na szacunku i przyjacielskich stosunkach. W takiej atmosferze wzrastamy, czujemy się swobodnie oraz bezpiecznie. Pragniemy budować pozytywne relacje, dlatego zależy nam na współpracy z ludzi, z którymi się dobrze dogadujemy, a jeszcze lepiej, z którymi nadajemy na tych samych falach.

Jeżeli w aktualnej firmie mamy to szczęście pracy w przyjaznej atmosferze i do tego darzymy ludzi, z którymi współpracujemy sympatią, to raczej niechętnie będziemy podchodzić do tematu zmiany pracy. Najzwyczajniej w świecie, o ile nie jesteśmy samotnymi wyspami, przywiązujemy się do ludzi, z którymi widzimy się na co dzień. Plus skąd mamy wiedzieć, na jakich ludzi trafimy w nowej pracy?

Jeżeli natomiast relacje w pracy są oziębłe bądź, gdy pojawiające się konflikty psują nam krew, będziemy dużo bardziej skłonni do zmian. Dlatego pracodawca, który rozumie jak wielkie znaczenie dla budowania zgranych zespołów ma aspekt społeczny, będzie aktywnie i świadomie dbał o budowanie pozytywnych relacji w firmie. Tworząc przyjazne środowisko pracy zabezpiecza się też w jakimś stopniu przed niechcianymi rezygnacjami z pracy.

Zarobki

O ile pieniądze nie są tym głównym czynnikiem, dla którego pozostajemy w aktualnej pracy, o tyle to właśnie one mogą stać się głównym powodem naszego odejścia.

87% naszych respondentów podało, że to właśnie lepsza płaca mogłaby zmotywować ich do zmiany pracy. Dodatkowo 92% zapytanych osób utrzymuje, że chcę znać widełki płacowe przed aplikowaniem na dane stanowisko.

Teoretycznie można by przypuszczać, że firmy zawsze płacą więcej swoim specjalistom, którzy są z nimi od kilku lat. Chociażby ze względu na doświadczenie, a zatem na wartość, jaką tacy pracownicy wnoszą do firmy. Z pewnością pracownicy pozostający długo u jednego pracodawcy, będą oczekiwać wyższej płacy aniżeli ta, jaką dostają nowe osoby. Mówimy oczywiście o tym samym stanowisku, a więc o podobnym zakresie obowiązków.

Czy tak jest? Cóż, nie zawsze.

W dynamicznie rozwijającej się branży IT może wystąpić bowiem zjawisko dysproporcji płacowych w obrębie tego samego stanowiska. Oznacza to, że nowy pracownik na wejściu dostaje więcej aniżeli ktoś, kto pracuje w firmie kilka lat, mimo iż ten drugi jest bardziej efektywny, gdyż doskonale zna specyfikę pracy w firmie. Dzieje się tak, ponieważ wymagania rynku rosną, a koszty pozyskania nowych pracowników są bardzo duże i nie zawsze pracodawcy będą chętnie sami z siebie odpowiednio podwyższać płace swoim specjalistom.

I tu już mamy ogromny motywator do zmiany pracy ze względu na wysokość zarobków.

Każdy dotkliwie odczuje fakt, że młodszy stażem kolega, który dopiero się wdraża, a więc dużo wolniej pracuje, zarabia więcej. Z automatu spadnie zaufanie do pracodawcy i motywacja do pracy. Człowiek nigdy nie będzie czuł się dobrze w obliczu poczucia niesprawiedliwości. Oczywiście, jest szansa na dogadanie się z pracodawcą odnośnie podwyżki, ale nie zawsze jest chęć do takich negocjacji. Za to z pewnością pojawi się chęć do zmiany firmy. Tym bardziej, że atrakcyjnych finansowo ofert na rynku pracy IT nie brakuje.

Także wysokość zarobków ma ogromny wpływ na podjęcie decyzji o zmianie pracy. Co jeszcze może motywować do rozglądania się za nowym miejscem zatrudniania? Oto odpowiedzi osób biorących udział w naszym badaniu. 34% ankietowanych wskazało na elastyczność w pracy, która zajmuje drugie miejsce po zarobkach. Następnie mamy kolejno takie czynniki jak: nauka i samodoskonalenie (31%), atmosfera pracy / ludzie (25%), technologie stosowane w firmie (22%), możliwość awansu 19%, bezpieczeństwo zatrudnienia (13%), prestiż /marka pracodawcy (9.9%), benefity pozapłacowe (9.4%), wartości i kultura organizacyjna firmy (8.9%), lokalizacja (5.9%), swobodny dobór narzędzi / technologii (4.6%).

Jak widać czynników motywujących do zmiany pracy może być sporo i zależą od indywidualnej sytuacji pracownika IT. Jeżeli dla przykładu dana osoba w aktualnej pracy nie ma możliwości rozwoju i samodoskonalenia, a jest to dla niej istotne, to z pewnością będzie szukać firmy, która zapewnia kursy i szkolenia swoim pracownikom.

Podsumowanie

Życzeniem każdego pracodawcy jest posiadanie zadowolonych pracowników, którzy z zaangażowaniem realizują cele firmy oraz budują przyjazną kulturę organizacyjną w firmie. Natomiast życzeniem pracowników jest praca w życzliwej atmosferze dla firmy, która spełnia nie tylko oczekiwania finansowe, ale także daje dużą elastyczność i możliwości rozwoju.

Jeśli ludzie są zadowoleni z warunków, jakie zapewnia im ich firma, to po pierwsze nie będą szukali innego pracodawcy, a po drugie będą dbali o wysoką jakość wykonywanej pracy.

Daj nam znać w komentarzu, jaki jest twój stopień zadowolenia z aktualnej prac. Jeśli rozważasz zmianę racy, to koniecznie zajrzyj na nasze najnowsze oferty i zapoznaj się z opiniami o pracodawcach IT.

<p>Loading...</p>