As a Test Automation Engineer you will execute test cases in test automation tools (Selenium, MF UFT) as well as analyze and fix test cases after failing. You will create and maintain test cases in Selenium and MF UFT. 

You need to be able to understand the business context and define the best automated test solution for your area. 

Main tools that are used: 

 • Microfocus Unified Functional Testing (MF UFT) 
 • Selenium 
 • HP ALM 
 • VB Scripting 
 • Java 
 • Jenkins 
 • Git/Bitbucket
 • Writing and implementing automated test cases in MF UFT and Selenium. 
 • Executing test cases in MF UFT and Selenium. 
 • Analyzing issues in automated test case portfolio. 
 • Creating defects in HP ALM. 
 • Analyzing and fixing defects in case of script issues. 
 • Retesting defects

Which technology & skills are important for us? ? 

 • Good knowledge and experience with Selenium 
 • Openness to get familiarize with MFUFT (Sustainable Modularization, Scripting, Analysis, Build scenarios) 
 • Willingness to grow in Test Area 
 • Good analytic thinking, customer orientation, pro-activeness 
 • English - B2 level 


Nice to have: 

 • Good Knowledge of HP ALM 
 • Basic knowledge of: JIRA / Confluence, Jenkins, Git/Bitbucket, 

Do not worry, if you do not have experience in some of the points - we will provide trainings for you! ?

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.