Dla naszego klienta z sektora publicznego szukamy PROGRAMISTY JAVA do projektu e-Doręczenia.

Praca 100% zdalna w doświadczonym zespole.

Bardzo dobrze
Git
Dobrze
JavaHibernateSQLSOAP/RESTMockitoKeylockSpring

 1. 1. Wytwarzanie wydajnego, skalowalnego oraz stabilnego oprogramowania;
 2. Uczestnictwo w wytwarzaniu nowych funkcjonalności pokrytych testami jednostkowymi oraz integracyjnymi;
 3. Wsparcie w diagnozie problemów i optymalizacji działania produkcyjnego systemu, który operuje na bardzo dużych wolumenach danych;
 4. Praca zgodna z metodyką SCRUM (udział w spotkaniach: Daily SCRUM, Sprint Review Meeting, Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
 5. Wykonywanie code review na pull-requestach;
 6. Wsparcie dla procesu – git-flow;
 7. Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy
 • udział w szkoleniach technicznych;
 • przygotowywanie krótkich szkoleń wewnętrznych dla pozostałych członków zespołu;
 • opisywanie tips&tricks na Confluence

 

a)   Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku programisty Java; 

b)   Znajomość zagadnień SOLID, TDD, GitFlow; 

c)    Znajomość i doświadczenie z technologiami: 

 • Java EE 6 i wzwyż; 
 • JPA i/lub dowolną z bibliotek klasy ORM (Object-Relational Mapping) np. Hibernate, EclipseLink; 
 • relacyjną bazą danych SQL; 
 • dowolnym z serwerów aplikacyjnych np. JBoss, WebLogic, GlassFish; 
 • Maven 3; 
 • webserwisy SOAP oraz REST; 
 • dobra znajomość HTML, JavaScript, CSS; 
 • jedna z technologii front-endowych: JSF, AngularJS, Vaadin; 
 • top 10 podatności OWASP; 
 • bardzo dobra znajomość systemu wersjonowania GIT; 
 • znajomość bibliotek wspierających testowanie np. Mockito, AssertJ, Arquillian 

d)   Mile widziane: 

 • doświadczenie z szynami ESB (np. Mule ESB); 
 • doświadczenie z systemami UNIX; 
 • znajomość  Groovy, Docker, Gradle; 
 • znajomość Spring Framework; 
 • znajomość bibliotek wspierających testowanie np. Spock, Selenium; 
 • znajomość narzędzi do testów obciążeniowych LoadUI, JMeter; 
 • znajomość elastic search. 

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.