Oferujemy:

 • pracę na pełen etat w Warszawie, w zespole złożonym z ekspertów, starszych i młodszych specjalistów IT,
 • dodatkowy urlop szkoleniowy dla studentów,
 • specjalistyczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • dofinansowanie do studiów podyplomowych,
 • dodatkowy urlop szkoleniowy dla słuchaczy studiów podyplomowych,
 • liczne benefity pozapłacowe,
 • lokalizacja w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd,
 • udział w realizacji wyjątkowych projektów służby specjalnej, 
 • unikalne możliwości rozwoju zawodowego, nieporównywalne z ofertą rynku komercyjnego,
 • możliwość nauki od ekspertów,
 • możliwość uzyskania świadczenia teleinformatycznego z Funduszu Cyberbezpieczeństwa w wys. 2000-4000 zł brutto - po spełnieniu dodatkowych wymagań

Początkujący
metodologia testowaniainżynieria oprogramowania

 

 • przygotowywanie scenariuszy testowych, 
 • testowanie aplikacji,  
 • wykrywanie błędów, 
 • przygotowywanie raportu z testów,
 • współpraca z programistami i kierownikami projektów.

 

  Wymagania:

 • umiejętność pracy w grupie,
 • dyscyplina, stałe pogłębianie wiedzy, otwartość na nowe technologie,
 • wyłącznie polskie obywatelstwo, nieposzlakowana opinia, dyskrecja,
 • nieskazitelna postawa moralna, obywatelska i patriotyczna,
 • mile widziany certyfikat ISTQB,
 • mile widziane wykształcenie wyższe lub w trakcie (informatyka i pokrewne).


Potrzebne i przeszkolimy Cię: 

 • ochrona informacji niejawnych,
 • ochrona danych osobowych, 
 • biały wywiad,
 • cyberbezpieczeństwo.

Pakiety i dofinansowania

 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Książki
 • Premie

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla rowerów
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Imprezy integracyjne

Biuro Teleinformatyki jest jednostką organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) - służby specjalnej powołanej do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Biuro Teleinformatyki tworzy, organizuje, rozwija i utrzymuje systemy teleinformatyczne CBA.

W Biurze pełnią służbę:

 • kierownicy projektów,
 • programiści,
 • testerzy,
 • administratorzy: systemów, sieci, baz danych,
 • inżynierowie devops,
 • specjaliści: wsparcia technicznego, cyberbezpieczeństwa, QA, zamówień publicznych, administracji.

Służbę w CBA może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • korzystająca z pełni praw publicznych;
 • wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną;
 • która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;
 • która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracowni­kiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Poszukujemy kandydatów zainteresowanych rozwojem w IT, do służby lub pracy na pełen etat w Warszawie. Oferujemy szereg udogodnień dla naszych funkcjonariuszy i pracowników, którzy łączą obowiązki służbowe ze studiowaniem; dostęp do najnowszych technologii, wsparcie ze strony starszych specjalistów i ekspertów, specjalistyczne szkolenia, zdobycie doświadczenia przy realizacji nieszablonowych projektów informatycznych.