12.06.20236 min
Bulldogjob

Bulldogjob

Product Owner – praca i zarobki w Polsce

Sprawdź, ile można zarobić jako Product Owner w Polsce w 2023 roku oraz na czym polega rola PO.

Product Owner – praca i zarobki w Polsce

Branża IT kojarzy się głównie z programowaniem, a więc z umiejętnościami twardymi oraz z, krótko mówiąc, “matematycznym” sposobem myślenia. Laik mógłby pomyśleć, że osoby zorientowane na biznes, potrzeby rynku i komunikację, nie znajdą w sektorze technologicznym swojego miejsca.

A tymczasem kompetencje miękkie i biznesowe takie właśnie jak wysokie zdolności komunikacyjne, wyczucie rynku, umiejętność trafnej analizy, a także przygotowywanie i egzekucja planów są szalenie istotne podczas realizacji projektów IT. Jedną z ról, w których sprawdzą się osoby z takim zestawem umiejętności to scrumowa rola Product Ownera (po polsku Właściciela Produktu). Ściśle współpracuje on ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w realizację oraz rozwój produktu, prowadząc tę współpracę w taki sposób, aby jak najefektywniej osiągać zakładane cele na każdym etapie tworzenia produktu.

Odpowiednia osoba na tym stanowisku to zapowiedź sukcesu, nieodpowiednia - cóż… o tym pisaliśmy już niejednokrotnie (np. w artykule "Product Owner największym wrogiem scruma" .

Nieco więcej o pracy Product Ownera

Nikomu, kto pracuje w IT, nie trzeba tłumaczyć pojęć takich jak Agile, Scrum, Sprint itd.

Jeśli jednak nic Ci one nie mówią (bo być może dopiero przyglądasz się branży technologicznej z oddali), to króciutko wyjaśnimy ;).

Agile można określić jako “filozofię” czy też metodologią zakładającą tzw. zwinną realizację projektów IT, która opiera się o Manifest i 12 zasad Agile. 

Odnosząc się ściśle do manifestu, Agile zakłada, że:

  • Ludzie i interakcje są ważniejsze od procesów i narzędzi.
  • Działające oprogramowanie jest ważniejsze od szczegółowej dokumentacji.
  • Współpracę z klientem jest ważniejsza od negocjacji umów.
  • Reagowanie na zmiany jest ważniejsze od realizacji założonego planu.


W zarządzaniu projektami, podejście Agile skupia się zatem na elastyczności, adaptacji, iteracyjnym dostarczaniu wartości, a także bliskiej współpracy wszystkich członków zespołu projektowego oraz innych osób zaangażowanych w proces jak interesariusze, klienci, użytkownicy. Głównym założeniem jest szybkie reagowanie na zmiany oraz dostarczanie wartości w każdej fazie projektu, co pozwala na ciągłe doskonalenie tworzonego produktu.

Scrum natomiast jest konkretnym frameworkiem Agile (metodyką pracy), a więc można powiedzieć, że jest strukturą, która dostarcza wytyczne i praktyki do zarządzania projektami. W scrumie cały zespół współpracuje, by jak najszybciej osiągać określane cele (tzw. Sprinty). Każda osoba w zespole scrumowym ma przypisana rolę, a rola Product Ownera jest kluczowa, bo pracuje on na styku zespół-klient/użytkownik. Przed każdym sprintem Właściciel Produktu wraz z zespołem deweloperskim tworzy tzw. Backlog, czyli zakres prac do zrealizowania, a następnie czuwa nad realizacją zadań.

Nie wchodząc w już bardziej w szczegóły pracy w scrumie, PO odpowiada za organizację pracy, ustalanie zadań i priorytetów w backlogu produktu oraz zarządzanie zmianą i rozwojem produktu będącego poniekąd "żywym tworem”, który ewoluuje w trakcie wspólnej pracy projektowej.

Praca Product Ownera - co mówią na dane?

Poza scrumem mamy inne, mniej popularne, metodyki zarządzania projektami IT.

Spójrzmy na metodyki używane przez respondentów naszego najnowszego Badania Społeczności IT. Z raportu na rok 2023 wynika, że ze scruma korzysta 65% ankietowanych. Następnie mamy: inne metodyki Agile (37%) oraz Waterfall (21%).

Patrząc dalej na konkretne narzędzia wykorzystywane do zarządzania projektami, najbardziej popularnym jest JIRA (78%), następnie Excel (51%), oraz Microsoft 365 (45%).

W obszarze PM/PO/Scrum Master, 50% osób pracujących na tych stanowiskach ma powyżej 35 lat, co nie powinno dziwić, ponieważ osoby odpowiedzialne za procesy powstawania produktów/projektów rzadko kiedy są „świeżynkami” po studiach. Z reguły posiadają oni wcześniejsze doświadczenie marketingowe, biznesowe lub programistyczne. Z Badania Społeczności IT 2023 wynika, że 70% specjalistów zarządzających projektami IT pracuje na kilku projektach jednocześnie.

Jeżeli chodzi o wielkość zespołów, jakimi zarządzają, to 35% nadzoruje pracę zespołu 4-6-osobowego;27% - 10-19-osobowego; a 23% - 7-9-osobowego.

Odnosząc się konkretnie do pozycji Product Ownera, to stanowią oni 22% osób zatrudnionych w obszarze PM/PO/Scrum Master (45% to managerowie projektu).

Jakie kompetencje powinien mieć dobry Product Owner?

Zanim przejdziemy do zarobków, jakie osiągają osoby pełniące funkcję Produkt Ownerów, warto powiedzieć nieco więcej o kompetencjach, jakie są kluczowe na tym stanowisku, gdyż o dobrego Właściciela Produktu wcale nie tak łatwo. 

Pomijając oczywiście fakt, że w różnych firmach interpretacja roli PO oraz zakres jego obowiązków będą różne, to jednak zawsze powinien on mieć wysokie umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, być skoncentrowanym na dostarczaniu wartości na każdym etapie realizacji produktu. Powinien także potrafić z łatwością analizować dane i informacje pochodzące z wielu źródeł i na ich podstawie podejmować trafne decyzje.

Rozwińmy to nieco bardziej😉

Doskonałe umiejętności komunikacyjne: Product Owner musi umieć skutecznie komunikować się zarówno wewnętrznie (z zespołem deweloperskim, interesariuszami), jak i zewnętrznie (z klientami, użytkownikami). W praktyce oznacza to dbałość o jasność i czytelność przekazu, a także aktywne (empatyczne) słuchanie i idące za tym rozumienie potrzeb, oczekiwań i wymagań drugiej strony. Powinien być otwarty na przyjmowanie opinii i informacji zwrotnych i potrafić szybko reagować na ustalone zmiany. Generalnie dobry Właściciel Produktu jest zorientowany na wielokierunkową komunikację i wielowymiarowe rozumienie różnych aspektów tworzonego produktu. Idzie to w parze z umiejętnością negocjowania, rozstrzygania konfliktów i wypracowywania kompromisów, czyli równowagi pomiędzy różnymi oczekiwaniami, wymaganiami i ograniczeniami. W niektórych firmach, rola PO sprowadza się także do roli team lidera, a więc powinien on umieć angażować zespół do realizacji zadań w terminie, a także pozytywnie wpływać na budowę wzajemnego zaufania.

Rozumienie biznesu i orientacja na wyniki: Product Owner powinien posiadać szerokie rozumienie rynku i biznesu, w którym operuje. Przede wszystkim powinien rozumieć i wspierać cele oraz strategię organizacji, dla której pracuje, poprzez tworzenie i proponowanie spójnej z nimi wizji produktu i poszczególnych rozwiązań. Niezbędna jest też orientacja na wynik, będący dostarczeniem możliwie najlepszego produktu.

Analityczne myślenie: Product Owner musi być w stanie analizować dane, informacje rynkowe i opinie użytkowników, aby wyciągać wnioski i podejmować trafne decyzje dotyczące rozwoju produktu.

Wysokie umiejętności organizacyjne: Podczas realizacji produktu, zadań tylko przybywa. Właściciel Produktu musi mieć wyczucie i decyzyjność w odniesieniu do ustalania priorytetów w backlogu produktu. Dzięki temu zespół w pierwszej kolejności skupi się na dostarczeniu „ficzerów” wartych zachodu i kluczowych dla interesariuszy.

Jak widzisz wymagania w stosunku do Product Ownerów, są dość duże, a jego skuteczność wychodzi „w praniu” (podczas pracy projektowej). Jeżeli interesuje Cię ta pozycja, to przeczytaj koniecznie wpisy na naszym blogu o różnych aspektach pracy Właściciela Produktu. Możesz zacząć choćby od:

Zarobki polskiego Product Ownera w 2023

Jeżeli chodzi o zarobki, to średnia miesięczna płaca Product Ownera zatrudnionego na umowę o pracę wynosi 9393 PLN Netto. PO związany z firmą kontraktem B2B dostanie wynagrodzenie 20 232 PLN Netto na fakturze. W przypadku B2B należy oczywiście opłacić ZUS, podatki inne koszty związane z prowadzeniem działalności, więc wypłata na rękę będzie odpowiednio niższa.

Również należy pamiętać, że podane kwoty stanowią średnią arytmetyczną zarobków Product Ownerów, biorących udział w naszym Badaniu Społeczności IT 2023. Oczywiście różnice w zarobkach juniora, mida i seniora mogą być znaczące, ponieważ poziom stanowiska odwołuje się do zebranego doświadczenia, co z kolei rzutuje na wyniki w pracy, a więc także na wysokość wynagrodzenia.

Spójrzmy na dane dotyczące poziomu doświadczenia i zarobków dla wszystkich specjalizacji związanych ze Scrumem. W przypadku umów o pracę, w ogólnym ujęciu juniorzy mogą średnio liczyć na 6 423 PLN Netto miesięcznie. Dla midów mamy już średnio 8 575 PLN Netto/mc, natomiast seniorzy zarabiają średnio 12 729 PLN Netto/mc.

Dla umów B2B wygląda to następująco: juniorzy z reguły nie są zatrudniani na kontrakty B2B, więc nie przedstawimy tu danych; Jeżeli chodzi o midów, to miesięcznie wyciągną nawet 16 610 PLN Netto (na fakturze), natomiast seniorzy 23 611 PLN Netto (na fakturze)/mc. Oczywiście należy te kwoty pomniejszyć o ZUS, Podatki i inne koszty.

Na wysokość płacy Właściciela Produktu wpływa oczywiście nie tylko poziom stanowiska czy rodzaj umowy, ale wiele innych czynników. Nie bez znaczenia jest też sama firma, w której się pracuje.

Dlatego warto być zawsze na bieżąco z rynkiem pracy IT i kontrolować poziom swoich zarobków względem tego, ile płacą inne firmy.

Z Bulldogiem to bułka z masłem, gdyż nie tylko udostępniamy zweryfikowany ranking pracodawców, ale także dajemy dostęp do danych o zarobkach w odniesieniu do aktualnych ofert pracy w konkretnych lokalizacjach, dla konkretnych specjalizacji. Wystarczy, że włączysz nasz Bulldog Guide i będziesz mógł monitorować poziom płac dla Twojej specjalizacji, z Twoim doświadczeniem oraz w Twoim mieście, a raz w miesiącu otrzymasz maila z updatem sytuacji na rynku IT.

Fajnie? Fajnie:)

<p>Loading...</p>