What you will be doing? ? 

 • Design, development and implementation of applications using ETL 
 • Support the entire development life cycle of a product 
 • Analyze, application design, implementation and testing (unit & integration) 
 • Creation and management of technical documentation Conceptional tasks around technical solutions, data- and business-/process models 
 • Application development (design, develop and maintain) 
 • Support the rollout preparation


Excellent
SQLPython
Very well
Agile

Which technology & skills are important for us? ? 

 • High knowledge of ETL (SQL, HiveQL) 
 • High knowledge of Data science (Python) 
 • Experience in Implementation and maintaining of applications 
 • Experience of working in an agile, fast-paced environment would be nice 
 • English - B2 level 


Nice to have:

 • Basic knowledge of UC4 or other job scheduling systems 
 • Basic knowledge of Informatica 
 • JIRA, Confluence, JBoss, WebSphere Application Server, HPQC / HPALM / Octane 
 • Net Framework, MS SQL, VB Script, IIS, HTML, ASP 
 • Basic knowledge of Java, Oracle, JBoss, Tomcat 


Do not worry, if you do not have experience in some of the points - we will provide trainings for you! ?Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.