About our Team

The Engineering Platform (EP) team is a team that builds, operates, and offers products that benefit multiple engineering teams within Samsung Ads project. These are typically foundational services and include runtime environments, scheduling, observability, monitoring, and more. 

Excellent
KubernetesAWSGo/Ruby/PythonLinuxTerraform

Role and Responsibilities

 • Co-architect new services, including failure tolerance and self-healing by-design, as well as establishing clear scaling-out paths
 • Translate Product Owner requirements into actionable technical tasks
 • Participate in shared on-call rotation
 • Evaluating and benchmarking new solutions, establishing capacity and growth plans
 • Developing and supporting usable and maintainable tooling for the engineering organization
 • Administration of services, whether built in-house or from external vendors
 • Continuous optimization of services on all layers (hardware, software) for high performance
 • Monitoring of all critical services, sharing pager duty, troubleshooting, and addressing problems as they arise (including any needed changes in code, topology, resources, or configuration)
 • Backup/DR implementation, plans, documentation, and exercises
 • Co-own technical relationships with several service providers and vendors

Technologies in use

 • Kubernetes
 • Rancher
 • Bare-metal and AWS
 • Terraform, Salt
 • Vault, Sumo Logic, Prometheus

Skills and Qualifications

 • Strong expertise administrating and scaling Kubernetes on bare metal and AWS (CKA, CKAD, CKS are nice to have)
 • Relevant software engineering experience with at least one language (Go, Ruby, Python)
 • Strong understanding of distributed systems and client-server architectures
 • Strong Linux system administration and troubleshooting skills, including solid knowledge of how the various components work (kernel, CPU, memory, disk, network)
 • Experience with Infrastructure as Code tools (Terraform and custom modules)
 • Experience working in microservices environments
 • Capacity and willingness to work in an agile multi-team environment
 • Demonstrated ability to prioritize tasks and promptly resolve problems
 • Ability to work autonomously, multi-task, and work in a fast-paced environment
 • You have a track record of making things better and leading solutions that remove technical pain points and facilitate growth
 • You enjoy working with others who are intelligent and passionate about building practical, reliable, high-performance products
 • Excellent communication skills in English

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Language courses
 • Conferences
 • Trainings

Relocation package

 • Money for moving expenses

Amenities

 • Bicycle parking
 • Hot beverages
 • Fruits
 • Chill room
 • Integration events
 • Snacks

Tech interview
HR interview

Samsung R&D Institute Poland jest jednym z największych centrów badawczo-rozwojowych w Polsce. Nasze biura ulokowane są w Warszawie i Krakowie. To w nich powstaje wysokiej jakości oprogramowanie dla produktów Samsung Electronics. Pracujemy w międzynarodowym środowisku. Współpracujemy ze spółkami zależnymi w Europie, USA i w Azji. Praca naszych inżynierów wpływa na przyszłość działania m.in. flagowych modeli smartfonów i telewizorów, sieci mobilnych, multimediów, produktów AGD, robotów czy inteligentnych budynków.

Nasz zespół składa się z ekspertów z wielu specjalistycznych obszarów. Wspólnie tworzymy środowisko, w którym możemy swobodnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Pozostawiamy też przestrzeń do samodzielności, która sprzyja kreowaniu nowatorskich rozwiązań. Razem szukamy niestandardowych odpowiedzi, które pomagają nam tworzyć prawdziwe innowacje.

Jeśli podzielasz naszą wiarę w siłę technologii, która zmienia rzeczywistość, pracujesz z pasją, masz w sobie ciekawość świata i ciągle chcesz się uczyć – to jest miejsce dla Ciebie, a my wiemy, jakie warunki pracy stworzyć, by sprzyjały Twojemu rozwojowi. Szukamy ludzi, którzy potrafią przekuć śmiałe wizje przyszłości w projekty i produkty, które będą służyć milionom ludzi na całym świecie.