15.01.20213 min
Bulldogjob

Bulldogjob

State of JavaScript 2020 już jest!

Nowy raport z badania State of JavaScript 2020 pokazuje wzrost używalności TypeScriptu oraz małe zamieszanie we frameworkach.

State of JavaScript 2020 już jest!

Pojawił się właśnie raport z najnowszej edycji badania State of JavaScript. Widać w nim przede wszystkim, że React i Vue są nadal najpopularniejszymi frameworkami JS, ale coraz mocniejszą pozycję ma również Svelte, który jest stosunkowo młodą technologią. Uzyskał on aż 89%, jeśli chodzi o zadowolenie z używania, a jego używalność znacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. 

Co więcej, TypeScript staje się coraz bardziej popularny, prawdopodobnie ze względu na to, że umożliwia statyczne typowanie, czego obecnie bardzo brakuje w JS.

Poniżej przyjrzymy się wynikom dokładniej. 

Frameworki

Jeżeli chodzi o użycie, to nadal przoduje tutaj React - aż 80% respondentów przyznało się do korzystania z tego frameworku. Na drugim miejscu w tej kategorii mamy Angulara - uzyskał on 56%. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Vue.js z wynikiem 49%. Wcześniej wspomniane Svelte zanotowało 15% jeśli chodzi o użycie, ale w oczy rzuca się tutaj znaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego - korzystanie z tego frameworku było wtedy na poziomie zaledwie 8%. 

Przejdźmy teraz do wskaźnika zadowolenia z danej technologii. Tutaj, jak wspomniano wcześniej, na pierwszym miejscu mamy młody framework Svelte. Na drugim miejscu jest React z wynikiem 88%. Wysoki wskaźnik zadowolenia ma również Vue, bo 85%, ale wyraźny jest tutaj niestety spadek - w 2018 zadowolenie było na poziomie 91%, a w 2019 - 87%.

Prawdziwe powody do obaw ma niestety Angular - w 2020 zadowolonych z niego było jedynie 42%. Jest to nadal mało, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że framework ten i tak zanotował wzrost od roku poprzedniego - w 2019 było to tylko 38%, podczas gdy w poprzednich latach zdobywał wyniki powyżej 60%.

Wskaźnik zadowolenia z używania Angulara


Jeśli natomiast chcecie zobaczyć, jaki framework jest najbardziej popularny w Polsce, weźcie udział w naszym Badaniu Społeczności IT 2021

TypeScript z mocą

Raport z badania State of JavaScript 2020 wykazał również, że bardzo mocną pozycję ma obecnie TypeScript. Jego używalność jest obecnie na poziomie 78% i widać też wyraźny wzrost w stosunku do poprzednich lat:

Usage


Powyżej możemy zobaczyć, jak bardzo TypeScript dominuje, jeśli chodzi o JavaScript Flavours - druga technologia, czyli Elm, ma zaledwie 6%-owy wskaźnik użycia. Ogólnie rzecz biorąc, TS został pobity jedynie przez Webpack, React i Express, jeśli chodzi o najczęściej używane technologie w świecie JS. 

Jeśli chodzi o satysfakcję z używania TypeScript, to jest ona obecnie na poziomie 93% i wzrosła od poprzedniego roku o 4 punkty procentowe. 

Inne insighty

Tym, którzy wzięli udział w badaniu, najbardziej brakuje w JavaScript statycznego typowania - brak tej funkcji wskazało 52,5%. Użytkownicy wskazali również braki w bibliotece standardowej (12,7% respondentów) oraz brak funkcji dopasowania do wzorca - tą rzecz wskazało 10,9% badanych.  

Jeżeli chodzi natomiast o sam język, to zdecydowana większość, bo aż 80,6%, twierdzi, że rozwój JavaScript idzie w dobrym kierunku. 

I na koniec

Pełny raport z badania znajduje się tutaj. A jeśli ktoś ma ochotę pogrzebać w kodzie, to może sprawdzić ten, który posłużył do postawienia strony z badaniem, bo znajduje się on obecnie na GitHubie.

Gdybyście chcieli zobaczyć, jak sytuacja JavaScriptu wygląda w Polsce, weźcie udział w Badaniu Społeczności IT 2021. 

<p>Loading...</p>