Neuroróżnorodność w miejscu pracy
4.01.20174 min
Iwona Tur

Iwona TurCEO Bulldogjob

Mentor IT. Kim jest? Co robi?

Mentor IT. Kim jest? Co robi?

Pojawiają się coraz częściej w firmach IT, przekazując nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale także pokazując nowe kierunki rozwoju zawodowego pracowników. Mentorzy IT, bo o nich tu mowa, to skuteczne rozwiązanie na zwiększenie potencjału programistów, a tym samym całej firmy.

Budowanie przewagi konkurencyjnej to jeden z kluczowych celów każdej firmy działającej na rynku. W tym kontekście potrzebne jest nie tylko dobry pomysł biznesowy, pożądane przez klientów produkty lub usługi, ale również pracownicy o odpowiednich kompetencjach, którzy będą potrafili realizować wskazaną przez menedżerów wizję rozwoju firmy. Ze względu na duży popyt tych ostatnich w branży IT, coraz trudniej ich pozyskać. Nierzadko łatwiej samemu wyszkolić takich pracowników i rozwinąć ich kompetencje zawodowe. Dlatego coraz większą rolę w firmach technologicznych pełni kultura dzielenia się wiedzą, wymiana pomysłów i doświadczeń. To z kolei sprawia, że duże znaczenie zyskuje mentoring, który wraca do łask po epoce dominowania coachingu.

Idea mentoringu

Proces, jaki obecnie nazywamy mentoringiem, w różny sposób i w różnej formie zdaje się towarzyszyć człowiekowi niemal od początku jego dziejów. Przykładem może być starożytna Grecja i postać Sokratesa, który był filozoficznym przewodnikiem młodych mieszkańców Aten lub Akademia Platońska, w której wiedzę zdobywało się dzięki relacji mistrz-uczeń. Warto dodać, że samo słowo „mentor” wywodzi się z greckiej mitologii i oznacza myśliciela. Tak określana postać była przyjacielem Odyseusza. Ten ostatni, przed wyruszeniem na wojnę z Troją, powierzył Mentorowi opiekę nad synem Telemachem. Jednak tak naprawdę dopiero w XVIII wieku pojawiło się pojęcie mentor dokładnie w takim znaczeniu, jakie jest obecnie powszechnie używane. Stało się to za sprawą François Fénelona i jego dzieła literackiego „Przygody Telemacha”. Prawdziwą jednak karierę idea mentoringu zaczęła robić dopiero w latach 70 XX wieku.

Mentoring to partnerskie relacje pomiędzy mistrzem a uczniem, to czerpanie z wiedzy i doświadczenia autorytetu, przekazywanie umiejętności, ale również wartości i określonej postawy. Mentoring to udzielanie wsparcia zarówno w rozwoju osobistym, jak i pracy. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że mentor nie tylko daje, ale również sam zyskuje, ponieważ w rzeczywistości idea mentoringu opiera się na działaniach dwukierunkowych, na obopólnym rozwoju. Jak to wygląda w branży IT?

Kto powinien zostać mentorem IT?

Przede wszystkim należy mocno podkreślić, że nie jest łatwo znaleźć dobrego mentora zarówno w branży IT, jak i w każdej innej. Wbrew pozorom nie każdy nadaje się na pełnienie takiej funkcji w zespole lub – szerzej - w firmie. To podobnie, jak bycie liderem – nie każdy nim zostanie. Tymczasem mentor musi być również liderem, powinien posiadać nie tylko duże doświadczenie i wiedzę, ale również odpowiednie predyspozycje, cechy charakteru.

Najczęściej mentorem IT zostaje programista z najdłuższym stażem, który osiąga najlepsze wyniki w pracy. Przy czym nie należy tego traktować, jako awansu na kolejne stanowisko, ale raczej jako następny etap w rozwoju zawodowym. Mentora IT można określić jako lidera technologicznego, który trzyma rękę na pulsie nowych trendów technologicznych i proponuje wdrożenie tych nowinek, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność pracy i poziom wykonywanych projektów. Przede wszystkim jednak zadaniem mentora jest motywowanie i inspirowanie pracowników, aktywizowanie ich do ciągłego rozwoju, wskazywanie najlepszych kierunków tego rozwoju. To szczególnie ważne wsparcie dla młodych i nowych pracowników, ale z wiedzy i osobowości mentora powinni korzystać tak naprawdę wszyscy członkowie zespołu. Mentoring to kontakt z drugim człowiekiem, dlatego mentor powinien posiadać również odpowiednie umiejętności interpersonalne. Osoba bez wysokich kompetencji miękkich, bez umiejętności przekazywania wiedzy i docierania do drugiego pracownika, pozostaje w istocie papierowym mentorem, z którego firma nie będzie miała pożytku, podobnie jak pracownicy.

Korzyści z mentoringu

Coraz więcej firm IT dostrzega korzyści płynące z mentoringu. Przykładem mogą być takie koncerny, jak Bosch (program „Mentor”, dedykowany osobom na praktyce, stażu lub nowym pracownikom) lub Cisco (mentoring w obszarze IT Security). Doświadczona osoba, która motywuje pracowników do wysiłku, która pokazuje, jak unikać błędów i złych nawyków w pracy, dzieli się swoją wiedzą i sukcesami, to niezwykle poszukiwany filar współczesnych zespołów developerskich. Działania mentora IT to nie tylko korzyści dla samych pracowników, ale również dla firmy w perspektywie długoterminowej. Z jednej strony rośnie satysfakcja zawodowa zatrudnionych programistów i innych specjalistów IT oraz ich lojalność, z drugiej – zwiększa się efektywność zespołów. Do tego należy jeszcze dodać skuteczne zarządzanie talentami, ograniczanie konfliktów pomiędzy pracownikami, zwiększenie stabilności zatrudnienia oraz poprawienie zarządzania na poziomie zespołów. Dzięki działaniom mentora pracownik otrzymuje skuteczne wsparcie, dopasowane do jego indywidualnych potrzeb i predyspozycji, co również często przekłada się na wzrost zaangażowania w pracę w grupie. Pod wpływem mentora młoda osoba odnajduje w sobie potrzebę samorealizacji, a do tego może liczyć na ciągły i szczery feedback ze strony wspierającego go autorytetu.

Czy w Waszej pracy możecie liczyć na wsparcie mentorów? Jeśli tak, podzielcie się Waszym doświadczeniem w tym obszarze. A może sami jesteście mentorami IT? Czekamy na wasze komentarze. Przy okazji zachęcamy do przeczytania artykułu „Wypalenie zawodowe w IT. Jak sobie z tym radzić?”.

<p>Loading...</p>