26.02.20213 min
Bulldogjob

Bulldogjob

Jaki jest stan Pythona po 2020 roku?

Raport z badania Python Developers Survey 2020 pokazuje, jak developerzy Pythona postrzegają swój język oraz jego ekosystem.

Jaki jest stan Pythona po 2020 roku?

Właśnie pojawił się raport z czwartej edycji badania Python Developers Survey. Badanie zostało przeprowadzone przez Python Software Foundation oraz JetBrains i odbyło się w październiku 2020 - wzięło w nim wtedy udział ponad 28 000 developerów Pythona z prawie 200 krajów na całym świecie. Celem badania było pokazanie aktualnego stanu języka oraz jego ekosystemu.

Jeśli kogoś natomiast interesuje sytuacja Pythona w Polsce, to zachęcamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonego przez nas Badania społeczności IT 2021

Wracając jednak do Python Developers Survey 2020 - wynika z niego m.in., że najbardziej pożądaną funkcją, która mogłaby się znaleźć w Pythonie, jest static typing i static type hinting. Podobna liczba osób mówi, że chce w tym języku usprawnień dotyczących wydajności. Co więcej, developerzy korzystający z Pythona najbardziej cenią sobie jego prostotę oraz łatwość w użyciu.

Sprawdźmy, co jeszcze możemy dowiedzieć się z badania. 

Informacje ogólne

Python to główny język dla 85% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu - reszta określiła go jako swój drugi język. Co więcej, JavaScript to najpopularniejszy język, który jest używany w pracy wraz z Pythonem - tak samo było zresztą w zeszłym roku. Dalej w tej samej kategorii mamy HTML/CSS, Bash/Shell, czy SQL.

Z raportu dowiemy się również, że tylko 8% developerów Pythona, którzy wykonują zadania związane z danymi, nie korzysta do tego z innych technologii. Co więcej, zaledwie 3% programistów webowych pracuje tylko i wyłącznie z Pythonem - nikogo chyba nie zaskoczy więc fakt, że przy developmencie webowym większość devów korzysta zarówno z Pythona, jak i z JavaScriptu.

Do czego używa się Pythona

Większość developerów używa Pythona w obszarze analizy danych - jest to 55% wszystkich przebadanych. Równie mocną pozycję utrzymuje web development (50%) oraz machine learning (40%).

Mogliśmy również zaobserwować wzrost użycia Pythona w celach edukacyjnych, a spadek we wszystkich pozostałych aktywnościach - wg. twórców raportu wynika to z faktu, że tym razem w badaniu wzięło udział więcej studentów, niż w zeszłym roku (13% vs. 10%).

Funkcje Pythona

W badaniu zapytano uczestników o 3 ulubione cechy Pythona: najwięcej respondentów odpowiedziało, że jest to prosta składnia, lukier składniowy oraz to, że łatwo się go nauczyć (37%). Reszta prezentuje się następująco:


Jak już wspominaliśmy wcześniej, najbardziej pożądanymi funkcjami, które mogłyby się znaleźć w Pythonie to static typing oraz strict type hinting. Reszta wygląda następująco:

Frameworki i biblioteki

Najpopularniejszymi frameworkami webowymi Pythona są Flask (46%) oraz Django (43%). Za nimi znalazło się FastAPI, które pojawiło się jako możliwa odpowiedź dopiero w 2020 - jest on trzecim najpopularniejszym frameworkiem z wynikiem 12%. Oto, jak prezentuje się reszta:


W Polsce z kolei, według raportu z Badania społeczność IT 2021, najpopularniejszym frameworkiem Pythona jest Django (51%), a Flask jest daleko w tyle z wynikiem 29%. Spójrzmy na wykres:


Jeśli chodzi natomiast o frameworki, których używa się w przypadku pracy z danymi, to najlepszy wynik uzyskał NumPy - 62%, a zaraz za nim mamy Pandas z wynikiem 56%. Oto, jak wygląda reszta wyników:

Narzędzia developerskie

Im więcej doświadczenia ma dany developer Pythona, to tym bardziej prawdopodobne, że będzie korzystał z Linuksa lub macOS - ten pierwszy zadeklarowało 68% respondentów, a ten drugi 29%. Silną pozycję wśród programistów Pythona ma nadal Windows - jego użycie zadeklarowało 48% devów.

Jeśli chodzi o edytory kodu i IDE do pracy ogólnej, to najpopularniejszy jest PyCharm (33%). Na drugim miejscu mamy VSCode z wynikiem 29%, a daleko za nimi jest trzeci Vim - uzyskał on zaledwie 8% odpowiedzi. 

I na koniec

Oto najważniejsze wyniki z raportu. Całość możecie zobaczyć tutaj. Sprawdźcie również, jak wygląda sytuacja Pythona w Polsce tutaj.

<p>Loading...</p>