28.03.20223 min
Bulldogjob

Bulldogjob

Jak znaleźć pracę w Polsce jako specjalista IT z Ukrainy

Praktyczny poradnik co musisz zrobić, by znaleźć pracę jako specjalista z branży IT z Ukrainy.

Jak znaleźć pracę w Polsce jako specjalista IT z Ukrainy

Czego potrzebujesz, by znaleźć zatrudnienie legalnie? 

Przede wszystkim potrzebujesz pieczątki w paszporcie potwierdzającej legalne przekroczenie granicy. Uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Jeśli nie przekraczałeś granicy po 24 lutego, jako obywatel Ukrainy powinieneś posiadać właściwy dokument legalizujący Twój pobyt na mocy odrębnych  przepisów, jak np. wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Jeśli przyjechałeś z terytorium Ukrainy do Polski po dacie  24 lutego 2022 roku, ale nie zostałeś zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, możesz zalegalizować swój pobyt, składając w terminie 60 dni od przybycia do Polski wniosek o nadanie Ci numeru PESEL - i to należy zrobić, chcąc być legalnie zatrudnionym. W obecnych warunkach trwa to kilka godzin, ze względu na ilość wniosków. 

Te dane będziesz musiał przygotować: 

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • płeć
 • obywatelstwo
 • rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu 
 • stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, 
 • w którym wydano ten dokument
 • numer PESEL – o ile został nadany


Jako obywatel Ukrainy masz oczywiście prawo do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele Polski, pod warunkiem uzyskania numeru PESEL - w ten sposób możesz zarejestrować działalność, by podejmować umowy B2B. Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz zatrudnić specjalistę IT z Ukrainy, skorzystaj z naszego Poradnika, który dla Ciebie przygotowaliśmy. 

Jak znaleźć pracę? 

Możesz oczywiście skorzystać z oficjalnych dróg - skontaktować się telefonicznie lub udać się do Urzędu Pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) przeprowadzi z Tobą rozmowę i postara się ustalić Twoją sytuację (Twoje kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwość podjęcia pracy, oczekiwania co do pracy itd.) w celu udzielenia dalszej pomocy.

Możesz również skorzystać samodzielnie z Centralnej Bazy Ofert Pracy bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android oraz iOS). Codziennie w bazie dostępnych jest ok. 70 tys. wolnych miejsc pracy.

Jeśli jesteś już specjalistą IT i pracowałeś w tej branży w Ukrainie - najprostszą drogą będzie skorzystanie z branżowych jobboardów, które pośredniczą między pracodawcami a pracownikami. Firmy najczęściej na tych stronach poszukują specjalistów. Wiele z tych stron dostosowało swoje wyszukiwarki do potrzeb osób z Ukrainy. Tak też zrobiliśmy na naszym portalu. 

By ułatwić wyszukanie stanowisk pracy, które są dostosowane do potrzeb specjalistów IT z Ukrainy, przygotowaliśmy nowy filtr, dzięki któremu w łatwy  sposób jesteśmy w stanie oferty te wyszukać.

Każda oferta pracy, która ma ustawioną “otwartość” zyskusje nowe oznaczenie widoczne z poziomu listy ofert pracy.

Co zrobić, by przebranżowić się na IT? 

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie poszukiwanie jakiegokolwiek zatrudnienia, by móc sfinansować sobie czas szukania. Możesz też zarejestrować się jako osoba bezrobotna. 

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej przez obywatela Ukrainy umożliwi zastosowanie wobec niego pełnego katalogu form pomocy określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Katalog ten obejmuje m.in.:

 • szkolenia zawodowe,
 • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
 • refundację zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.),
 • zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy,
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd.


Gdy to będzie za Tobą, warto poszukać programów stażowych, oferowanych przez firmy IT dla juniorów (na naszej wyszukiwarce kliknij “junior”), bootcampów i specjalnych akcji, pomagających zdobyć pierwsze doświadczenie w IT, takich jak np. ta: "Daj zainwestować w siebie 8k i zostań programistą w 10 tygodni!".


Zapraszamy również do naszego poradnika "Jak zatrudnić specjalistę IT z Ukrainy".

<p>Loading...</p>