1.12.20224 min
Maciej Olanicki

Maciej OlanickiRedakcja Bulldogjob

Informacje o pracodawcach – dlaczego to problem?

Dowiedz się, dlaczego zdobywanie rzetelnych informacji na temat pracodawców i firm często okazuje się trudne, lub wręcz niemożliwe.

Informacje o pracodawcach – dlaczego to problem?

W czasie, gdy z IT, branży, która miała wykazywać się nieporównywalną do innych branż odpornością na „przeciwne wiatry ekonomiczne”, zwalnianych są dziesiątki tysięcy osób, i to przez największych graczy, w cenie zaczyna być jeszcze bardziej niż dotąd informacja, rozeznanie w rynku pracy, zorientowanie w tym, gdzie warto szukać nowej pracy, a gdzie nie.

Problem w tym, że to nie jest łatwe. Kulisy pracy w różnych firmach, panujące w nich warunki, to często delikatny temat, może z wyjątkiem grona bliskich znajomych czy współpracowników, którzy zachowują w naszych oczach względną wiarygodność. A jednak także i tutaj często uciekamy się do tajemnicy lub przynajmniej niedomówień – jako przykład można podać kontrowersyjną kwestię jawności płac, która ma bardzo wielu przeciwników.

Praca i zarobki – temat drażliwy 

Oczywiście powiedzieć, że jawność zarobków jest tematem w równym stopniu drażliwym niezależnie od szerokości geograficznej czy kultury, byłoby nonsensem. Już przy okazji szerszego omawiania tego problemu przywoływaliśmy państwa skandynawskie czy Finlandię, gdzie zeznania podatkowe zwyczajnych mieszkańców są częściowo lub całkowicie jawne. Każdy może zadzwonić do urzędu skarbowego i zapytać o przychody dowolnego rodaka. 

Jeszcze inne obyczaje zdają się panować w USA, gdzie co prawda zarobki są niejawne, ale dość powszechne są informacje o tym, ile rocznie zarabia się na konkretnych stanowiskach w konkretnych firmach. Można to porównać z realiami coraz częściej mającymi miejsce w polskim IT, w którym dany developer ma pewne pojęcie o widełkach płacowych oferowanych na konkretnych stanowiskach, gdzie oczekuje się określonego doświadczenia i znajomości języków programowania czy frameworków.

Ale zarobki to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Nie mniej ważne są warunki panujące już w konkretnych przedsiębiorstwach – wśród nich wysokość uposażenia czy perspektywa jego wzrostu to zaledwie jeden z wielu czynników. Równie ważne mogą być takie czynniki, jak perspektywy rozwoju zawodowego, atmosfera panująca w zespole czy profil wykorzystywanych w procesie wytwarzania oprogramowania narzędzi.

Dlaczego zatem uzyskanie rzetelnych informacji na temat pracodawców i przedsiębiorstw, choć jak widać, jest to rzecz ważna, zwłaszcza teraz, przebiega często w sposób tak skomplikowany? 

Problemy z serwisami z opiniami

W odpowiedzi na to pytanie mogą posłużyć zarówno reakcje naszej społeczności, ale też najświeższe wydarzenia. Kontrowersje jak te wywołane przez kierownictwo firmy Sii. Bieżące problemy i spowolnienie zachęcają pracowników, także pracowników IT, do organizowania się w związki zawodowe, co nie spodobało się szefowi Sii Polska, Grégoire’owi Nitotowi na tyle, że ten zwolnił inicjatora tego pomysłu, a następnie w niewybrednych słowach go skrytykował. Dla Sii jest to duża wizerunkowa wpadka, a w zasadzie poważny kryzys, zwłaszcza że opublikowane później oświadczenie w zasadzie nic w sytuacji nie zmieniło, a na pewno nie załagodziło sytuacji.

To masa kontrowersji i negatywnych emocji gromadzących się wokół takich doświadczeń może się przekładać na umiarkowaną skuteczność wielu narzędzi gromadzących opinie o pracodawcach. Dziś przykład Sii pokazuje, że często mamy do czynienia z sytuacją, w której słowo pada przeciwko słowu, a sprawa finał najpewniej znajdzie w sądzie. Pokazuje także, jak firmy i pracodawcy nie powinni zarządzać kryzysem wizerunkowym, zwłaszcza jeśli dotyczy on kwestii tak delikatnej, jak prawa pracownicze.

Do podobnych wniosków, a raczej wątpliwości dotyczących serwisów z opiniami dochodzicie także Wy, społeczność Bulldogjob. Docierają do nas głosy, według których serwisy z opiniami o pracodawcach obfitują w zasadzie wyłącznie w negatywne oceny, co ma zniechęcać do korzystania z nich. Dość powszechne jest przekonanie, że podobne platformy to miejsca, gdzie komentarzami dzielą się przede wszystkim pracownicy, byli bądź aktualni, którzy są sfrustrowani współpracą z daną firmą. Brakować ma natomiast rzetelnych informacji, które mogłyby przekonać potencjalnych kandydatów, suchych faktów i zalet.

To przekłada się, czy raczej jest ściśle powiązane, z kolejnymi zastrzeżeniami wobec serwisów z opiniami, a mianowicie ich niską wiarygodnością. Motywacje użytkowników pozostawiających tam swoje komentarze często mają wynikać z chęci podjęcia bezkarnej i pozbawionej wartości merytorycznej krytyki tej lub innej firmy. Czyli dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w dowolnym innym miejscu internecie, w którym można dzielić się swoją opinią. Przyzwyczajeni do niskiej jakości komentarzy w całej Sieci, nie spodziewamy się także rzetelności w opiniach o pracodawcach.

Opinie o przedsiębiorcach – jak zrobić to dobrze?

Na tym wyzwania się nie kończą. Jest jeszcze przynajmniej jedno specyficzne wyzwanie stojące przed administracją serwisów z opiniami o pracodawcach – działalność samych pracodawców. Na wielu platformach nic nie stoi na przeszkodzie, by to przedstawiciele samych firm udzielali pochlebnych komentarzy swoim przedsiębiorstwom, bądź negatywnych firmom konkurencyjnym. To z kolei pokrywa się z opiniami użytkowników, według których platformy z opiniami to miejsca przepełnione negatywnymi opiniami, które w dodatku są mało wiarygodne. Zwłaszcza że nie brakuje komercyjnych związków pomiędzy serwisami i ocenianymi tam firmami.

Niemniej uświadomienie sobie tych problemów może być pierwszym krokiem do tego, aby zacząć je rozwiązywać. Nietrudno przecież wyobrazić sobie możliwość implementacji skutecznych mechanizmów weryfikacji użytkowników, np. z użyciem API logowania któregoś z serwisów społecznościowych. Nie do przyjęcia jest jakakolwiek ograniczająca swobodę wypowiadania rzetelnych opinii forma moderacji, zwłaszcza wynikająca z komercyjnej współpracy, co skutkowałoby usuwaniem negatywnych opinii znajdujących uzasadnienie.

Stworzenie wartościowej platformy to niewątpliwe duże wyzwanie, ale czy jest to wyzwanie, któremu nie da się sprostać? Zwłaszcza dziś, kiedy rzetelne informacje o pracodawcach szczególnie są w cenie, kiedy podobne przedsięwzięcia są ważniejsze niż w minionych, nieco spokojniejszych czasach? Chętnie poznamy Wasze opinie, podzielcie się nimi w komentarzach!

<p>Loading...</p>