19.04.20213 min
Bulldogjob

Bulldogjob

DataArt z tytułem Top Tech Employer 2021

DataArt, firma konsultingowa w dziedzinie IT, otrzymała tytuł Top Tech Employer, który jest wynikiem pozytywnej certyfikacji, przyznawanej przez redakcję Bulldogjob.

DataArt z tytułem Top Tech Employer 2021

DataArt, czyli firma konsultingowa w dziedzinie IT, która projektuje, rozwija i wspiera stworzone oprogramowanie, otrzymała tytuł Top Tech Employer, będący wynikiem pozytywnej certyfikacji przyznawanej przez Bulldogjob.pl.

Co wpłynęło na ocenę i dlaczego DataArt otrzymał certyfikat Top Tech Employer 2021?

Przede wszystkim DataArt otrzymał bardzo pozytywne wyniki we wszystkich badanych obszarach w ankiecie online, które dotyczyły m.in. środowiska pracy, architektury i kodu oraz satysfakcji z wykonywanych zadań. Rzadko widzi się tak wysokie i spójne oceny. Żadna ze średnich w pytaniach, które wpływają na ocenę, nie była poniżej 4, co jest pierwszą tego typu sytuacją w Top Tech Employer. 

Jeszcze więcej pozytywnych informacji, które pomogły w przyznaniu certyfikacji, pojawiło się podczas wywiadów pogłębionych.

Wyraźnie było wtedy widać, że DataArt ma wysoką kulturę dzielenia się wiedzą - w firmie stawia się na budowanie know-how i dystrybuowanie tej wiedzy w organizacji, między pracownikami. Co więcej, DataArt jest organizacją międzynarodową, w której stawia się na otwartość - poprawia ona współpracę wewnątrz zespołu. Nieraz zdarza się, że ludzie z niepowiązanych ze sobą teamów dyskutują na tematy techniczne. 

Kolejnym istotnym aspektem, który zaważył na ocenie, jest stawianie na rozwój swoich pracowników. Obecnie wielu członków organizacji zdobywa wiedzę z zakresu chmury. Jeśli chodzi zaś o sposoby zdobywania wiedzy, to pracownicy mogą brać udział w certyfikatach, szkoleniach, konferencjach, ale poszerzają swoje horyzonty również przez pracę w projektach, gdzie uczą się od ekspertów z określonych dziedzin.

DataArt daje klientom nie tylko ręce do pracy, ale również know-how - dają im więc więcej, niż zadania do wykonania. Jest tam również duża różnorodność projektów - zdecydowanie nie ma wtedy nudy i łatwiej jest utrzymać pracownika, zapewniając mu nowe wyzwania.

Co to Top Tech Employer i jaki jest jego cel?

Celem certyfikacji jest znalezienie oraz promowanie najlepszych pracodawców IT w Polsce, a cały proces oparty jest o merytoryczną ocenę działań firmy w obszarze IT. Najlepszym pracodawcą IT można określić organizację, która daje swoim pracownikom zarówno satysfakcję z pracy, jak i spełnia współczesne standardy rynkowe w zakresie technologii i praktyk programistycznych.


Top Tech Employer to szczegółowa analiza 6 obszarów:

  • środowiska pracy,
  • procesów wytwarzania oprogramowania, 
  • zadowolenia z architektury i kodu, 
  • satysfakcji z pracy, 
  • rozwoju 
  • teamworku 
Badanie trwa kilka tygodni i składa się z 5 etapów:

1 etap - ankieta online, w którą wypełniają pracownicy działu IT 
2 etap - analiza wyników 
3 etap  - postawienie hipotez na podstawie wyników z ankiety online
4 etap - wywiady pogłębione, przeprowadzone osobiście z przedstawicielami zespołów IT, szczere rozmowy na temat tego jak jest
5 etap - podsumowanie, zebranie wyników i wystawienie oceny 

W DataArt wyraźnie udało się wypracować swój sposób wytwarzania oprogramowania, który jest dopasowany do potrzeb klientów - dla firm, które realizują projekty dla klientów zewnętrznych, mamy zwykle do czynienia z większą zmiennością ocen, a wynika to zazwyczaj z faktu, że klienci narzucają swój sposób operowania, który nie zawsze jest zgodny z dobrymi praktykami. 

Jeśli powyższe informacje są zachęcające, to zajrzyj na profil DataArt, ponieważ jest to jeden z najlepszych pracodawców IT w Polsce. 

<p>Loading...</p>